Yaygın Ev Kimyasalları

Yaygın Ev Kimyasalları

Araştırmacılar, yaygın olarak kullanılan ev kimyasallarının oligodendrositler adı verilen beyin hücrelerine zarar verebileceğini ve bunların multipl skleroz ve otizm gibi nörolojik hastalıklarla potansiyel olarak bağlantılı olabileceğini keşfetti.

Mobilyadan Şampuana: Beyin Hasarıyla Bağlantılı Yaygın Ev Kimyasalları

Araştırmacılar, yaygın olarak kullanılan ev kimyasallarının oligodendrositler adı verilen beyin hücrelerine zarar verebileceğini ve bunların multipl skleroz ve otizm gibi nörolojik hastalıklarla potansiyel olarak bağlantılı olabileceğini keşfetti.

1.800’den fazla kimyasalı analiz ederek organofosfat alev geciktiricilerin ve kuaterner amonyum bileşiklerinin zararlı olduğunu belirlediler..

Daha fazla araştırma gerektiren bu bulgular, bu kimyasalların beyin sağlığı üzerindeki etkilerinin ve maruziyeti en aza indirecek önlemlerin geliştirilmesinin acilen daha fazla incelenmesi gerektiğinin altını çiziyor.

Yeni araştırmalar, sayısız ev ürününde bulunan kimyasalların özel beyin hücrelerine zarar verebileceğini gösteriyor.

Case Western Reserve Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden bir araştırmacı ekibi, bazı yaygın ev kimyasallarının beyin sağlığına yol açtığı tehlikelere dair yeni bilgiler sağladı. Mobilyadan saç ürünlerine kadar çok çeşitli ürünlerde bulunan kimyasalların, multipl skleroz ve otizm spektrum bozuklukları gibi nörolojik hastalıklarla bağlantılı olabileceğini öne sürüyorlar.

Nörolojik problemler milyonlarca insanı etkilemektedir, ancak vakaların sadece küçük bir kısmı tek başına genetiğe atfedilebilir, bu da bilinmeyen çevresel faktörlerin nörolojik hastalıklara önemli katkıda bulunduğunu göstermektedir.

Nature Neuroscience dergisinde yayınlanan yeni çalışma , bazı yaygın ev kimyasallarının özellikle sinir hücrelerinin etrafındaki koruyucu yalıtımı oluşturan özel bir hücre türü olan beyindeki oligodendrositleri etkilediğini keşfetti.

–    Paul Tesar:

“Oligodendrosit kaybı, multipl skleroz ve diğer nörolojik hastalıkların temelini oluşturuyor…Artık tüketici ürünlerindeki belirli kimyasalların, nörolojik hastalık için daha önce tanınmayan bir risk faktörünü temsil eden oligodendrositlere doğrudan zarar verebileceğini gösteriyoruz.”

Önem Arz Eden Kimyasallar ve Etkileri

Araştırmacılar, kimyasalların beyin sağlığı üzerindeki etkisi konusunda yeterince kapsamlı araştırma yapılmadığını öne sürerek, insanların maruz kalabileceği 1.800’den fazla kimyasalı analiz etti.

Oligodendrositlere seçici olarak zarar veren kimyasalların iki sınıfa ait olduğunu belirlediler:

   -Organofosfat alev geciktiriciler ve

  -Kuaterner amonyum bileşikleri.

COVİD-19 salgını başladığından beri daha sık kullanılan birçok kişisel bakım ürünü ve dezenfektanda kuaterner amonyum bileşikleri bulunduğundan insanlar bu kimyasallara düzenli olarak maruz kalıyor. Ve birçok elektronik ve mobilya organofosfat alev geciktiriciler içerir.

Araştırmacılar laboratuvarda hücresel ve organoid sistemleri kullanarak kuaterner amonyum bileşiklerinin oligodendrositlerin ölmesine neden olduğunu, organofosfat alev geciktiricilerin ise oligodendrositlerin olgunlaşmasını engellediğini gösterdi.

İnsan Sağlığına Etkileri

Aynı kimyasalların farelerin gelişen beyinlerindeki oligodendrositlere nasıl zarar verdiğini gösterdiler. Araştırmacılar ayrıca kimyasallardan birine maruz kalmayı ulusal düzeyde çocuklarda kötü nörolojik sonuçlara bağladı.

–    Tıp Fakültesi Tıp Bilimcisi Eğitim Programı baş yazarı ve yüksek lisans öğrencisi Erin Cohn:

“Oligodendrositlerin (diğer beyin hücrelerinin değil) dördüncül amonyum bileşiklerine ve organofosfat alev geciktiricilere karşı şaşırtıcı derecede savunmasız olduğunu bulduk” dedi. “İnsanların bu kimyasallara maruz kalmasını anlamak, bazı nörolojik hastalıkların nasıl ortaya çıktığına dair eksik halkanın açıklanmasına yardımcı olabilir.”

Uzmanlar, insanların bu kimyasallara maruz kalması ile beyin sağlığı üzerindeki etkileri arasındaki ilişkinin daha fazla araştırılması gerektiği konusunda uyardı.

Gelecekteki araştırmalar, hastalığa neden olmak veya hastalığı kötüleştirmek için gereken maruz kalma miktarını ve uzunluğunu belirlemek için yetişkinlerin ve çocukların beyinlerindeki kimyasal seviyelerini izlemelidir.

 –    Tesar:

“Bulgularımız, bu yaygın ev kimyasallarının beyin sağlığı üzerindeki etkilerinin daha kapsamlı bir şekilde incelenmesinin gerekli olduğunu gösteriyor.. Çalışmamızın, kimyasal maruziyeti en aza indirmeye ve insan sağlığını korumaya yönelik düzenleyici önlemler veya davranışsal müdahaleler konusunda bilinçli kararlara katkıda bulunacağını umuyoruz.”

Please follow and like us:

Bir yanıt yazın

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Verified by MonsterInsights