Çocuklar Arasındaki Siber Zorbalık

Çocuklar Arasındaki Siber Zorbalık

'Okul Çağındaki Çocuklarda Sağlık Davranışları' başlıklı araştırmaya göre, erkek çocukların yüzde 15'i ve kızların yüzde 16'sı son aylarda en az bir kez siber zorbalığa maruz kaldıklarını bildirdi.

Çocuklar Arasındaki Siber Zorbalığın Şok Boyutu Ortaya Çıktı

 

DSÖ Avrupa raporuna göre, 11 ila 15 yaş arası çocukların yaklaşık yüzde 16’sı siber zorbalığa maruz kaldı; bu oran dört yıl önce yüzde 13’tü .

–   DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge:

“Bu rapor, ne zaman ve nerede olursa olsun zorbalık ve şiddete karşı mücadele etmemiz için hepimiz için bir uyandırma çağrısıdır..”

‘Okul Çağındaki Çocuklarda Sağlık Davranışları’ başlıklı araştırmaya göre, erkek çocukların yüzde 15’i ve kızların yüzde 16’sı son aylarda en az bir kez siber zorbalığa maruz kaldıklarını bildirdi.

 

Okul Çağındaki Çocuklarda Sağlık Davranışı (‎HBSC)‎ çalışması, DSÖ Avrupa Bölge Ofisi ile işbirliği içinde her dört yılda bir gerçekleştirilen, okul temelli büyük bir araştırmadır..

Önemli bulgulardan bazıları aşağıdakileri içermektedir.

  1. Okulda başkalarına zorbalık yapmak. Ergenlerin ortalama %6’sı okulda başkalarına zorbalık yapıyor. Bu davranış erkeklerde (%8) kızlara (%5) göre daha yaygındır.
  2. Okulda zorbalığa uğramak. Ergenlerin yaklaşık %11’i okulda zorbalığa maruz kalıyor; bu da kız ve erkek çocukları arasında anlamlı bir fark olmadığını gösteriyor.
  3. Başkalarına siber zorbalık yapmak. Ergenlerin yaklaşık %12’si (8 kişiden 1’i) başkalarına siber zorbalık yaptığını bildiriyor. Erkeklerin (%14) siber zorbalığı bildirme olasılığı kızlardan (%9) daha fazladır. Bu özellikle 2018’e göre bir artışı yansıtıyor; erkeklerde bu oran %11’den, kızlarda ise %7’den arttı.
  4. Siber zorbalığa maruz kalmak. Ergenlerin %15’i (yaklaşık 6 kişiden 1’i) siber zorbalığa maruz kalıyor; oranlar erkekler (%15) ve kızlar (%16) arasında birbirine yakın. Bu, 2018’e göre erkeklerde %12’den %15’e, kızlarda ise %13’ten %16’ya bir artışı temsil ediyor.
  5. Fiziksel dövüş. Her 10 ergenden 1’i fiziksel kavgalara karışıyor ve cinsiyetler arasında belirgin bir fark var: Erkeklerde %14’e, kızlarda ise %6.

Cinsiyete Özel Trendler ve Çözümler

Bulgular zorbalık davranışında cinsiyet farklılıklarını ortaya koyuyor. Erkeklerin saldırganlığa ve fiziksel kavgalara katılmaya yönelik daha yüksek bir eğilim sergilemesi, duygusal düzenleme ve olumlu sosyal etkileşimlere odaklanan müdahalelere acil ihtiyaç olduğunu vurgulamaktadır. Tersine, kızlar arasında özellikle siber zorbalık yoluyla zorbalığın artması, dijital güvenliği, empatiyi ve kapsayıcı okul kültürlerini teşvik eden, cinsiyete duyarlı, hedefe yönelik çözümler gerektirmektedir.

Siber Zorbalık: Büyüyen Bir Endişe

Siber zorbalık, ergenler için okul kapılarının ötesine geçerek evlerinin ve kişisel yaşamlarının algılanan güvenliğine kadar uzanan benzersiz zorluklar sunar. 2018’den 2022’ye kadar olan en son veriler, siber zorbalıkta endişe verici bir artış olduğunu gösteriyor; erkeklerin başkalarına siber zorbalık yapması %11’den %14’e, kızların ise %7’den %9’a çıkıyor. Benzer şekilde, siber zorbalığa maruz kalma oranları erkeklerde %12’den %15’e, kızlarda ise %13’ten %16’ya çıkmıştır.

Ergenlerin internette giderek daha fazla zaman geçirmesiyle birlikte bu rakamlar, dijital okuryazarlığı ve güvenliği teşvik etmek için eğitimcileri, ebeveynleri, topluluk liderlerini ve politika yapıcıları içeren müdahalelere olan acil ihtiyacı vurguluyor.

–    HBSC çalışmasının Uluslararası Koordinatörü Dr. Joanna Inchley:

“Dijital dünya, öğrenme ve bağlantı kurma için inanılmaz fırsatlar sunarken, aynı zamanda siber zorbalık gibi zorlukları da artırıyor. Bu, gençlerimizin zihinsel ve duygusal refahını korumak için kapsamlı stratejiler gerektirmektedir. Hükümetlerin, okulların ve ailelerin çevrimiçi riskleri ele alma konusunda işbirliği yapması ve ergenlerin gelişebilecekleri güvenli ve destekleyici ortamlara sahip olmalarını sağlamaları çok önemli.”

–   DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Dr. Hans Henri P. Kluge:

“Bu rapor, ne zaman ve nerede olursa olsun zorbalık ve şiddete karşı ses çıkarmamız için hepimiz için bir uyandırma çağrısıdır.” Her gün çevrimiçi ortamda zorbalık ve şiddet oranlarındaki küçük değişiklikler bile binlerce kişinin sağlığı ve refahı üzerinde derin etkiler yaratabilir. Kendine zarar vermekten intihara kadar, siber zorbalığın tüm biçimleriyle insanların hayatlarını nasıl mahvedebileceğini gördük. gençler ve aileleri. Bu hem bir sağlık hem de insan hakları meselesidir ve çocuklarımızı hem çevrimdışı hem de çevrimiçi şiddet ve zarardan korumak için adım atmalıyız.”

Paydaşları kanıta dayalı müdahaleler için harekete geçirmek

HBSC çalışmasının bulguları, ergen zorbalığının ve akran şiddetinin karmaşıklığını ve toplumsal, kültürel ve teknolojik faktörlerin bu davranışları şekillendirmede oynadığı kritik rolü vurguluyor.

Mevcut eğilimler ve zorluklara ilişkin ayrıntılı bir genel bakış sunan rapor, Avrupa, Orta Asya ve Kanada’da gençlerin sağlık ve refahını iyileştirme çabalarında her düzeydeki paydaşlara değerli rehberlik sunuyor.

–    Dr Joanna Inchley:

“Misyonumuz, her gencin sağlıklarını ve gelişimlerini destekleyen bir ortamda başarılı olabilmelerini sağlamaktır” dedi. “Ergenler arasında empatiyi, saygıyı ve dayanıklılığı geliştiren politika ve programların yanı sıra, toplumun tüm düzeylerini kapsayan hızlı, kapsamlı ve kanıta dayalı müdahalelere ihtiyacımız var. Bu çok önemli.”

Zorbalık ve akran şiddetiyle mücadele için kanıta dayalı müdahalelere yatırım yapmak, yalnızca ergenlerin refahını desteklemekle kalmaz, aynı zamanda zihinsel sağlık sorunlarıyla ilişkili sağlık bakım maliyetlerinin azaltılması ve eğitim sonuçlarının iyileştirilmesi dahil daha geniş toplumsal faydalar da sunar.

–   BM ajansı:

”Salgı ergenlerin birbirlerine karşı davranış biçimlerini değiştirdi.”

 –   DSÖ Avrupa raporu:

“Akran şiddetinin sanal biçimleri, karantina zamanlarında gençlerin dünyalarının giderek sanal hale geldiği Kovid-19 salgınının başlangıcından bu yana özellikle önem kazandı ”

Diğer zorbalıklar sadece hafif bir artışla büyük ölçüde sabit kaldı.

Kız ve erkek çocukların yüzde 11’i, dört yıl önce yüzde 10’a kıyasla, son birkaç ayda ayda en az iki ya da üç kez okulda zorbalığa maruz kaldıklarını bildirdi.

Altı Saat Ekran Süresi

–    Dünya Sağlık Örgütü:

”Siber zorbalığın en yüksek seviyeleri Bulgaristan, Litvanya, Moldova ve Polonya’da erkek çocuklar tarafından yaşandı, en düşük seviyelerin ise İspanya’da rapor edildi.”

–   Kluge:

“Gençlerin her gün altı saate kadar çevrimiçi vakit geçirdiği göz önüne alındığında, zorbalık ve şiddet oranlarındaki küçük değişiklikler bile binlerce kişinin sağlığı ve refahı üzerinde derin etkiler yaratabilir.”

Raporda, 2018’e göre yüzde üç puanlık bir artışla sekiz ergenden birinin başkalarına siber zorbalık yaptığını itiraf ettiği belirtildi.

-Bu arada fiziksel kavgaya katılan ergenlerin sayısı dört yıllık dönemde yüzde 10’da sabit kaldı; erkeklerde yüzde 14 ve kızlarda yüzde 6.

   -Araştırma Avrupa, Orta Asya ve Kanada’daki 44 ülkeden 279.000 çocuk ve ergenin verilerine dayanıyordu.

-Çoğu yerde siber zorbalık, çocuklar erkeklerde 11, kızlarda ise 13 yaşındayken zirveye ulaştı.

Raporda ebeveynlerin sosyoekonomik durumunun çocukların davranışlarında çok az fark yarattığı ortaya çıktı.

-Ancak Kanada, daha az avantajlı gençlerin zorbalığa maruz kalma olasılığının daha yüksek olduğu bir istisnaydı.

Orada, yüzde 20’lik en az varlıklı ailelere ait kızların yüzde 27’si okulda zorbalığa maruz kaldıklarını söylerken, en varlıklı yüzde 20’lik ailelerde kızların yüzde 21’i okulda zorbalığa maruz kaldıklarını söyledi.

Sorunun yaygın olduğuna dikkat çekilen raporda, farkındalığın artırılması için daha fazla çaba gösterilmesi çağrısında bulunuldu.

“Akran şiddetinin farklı biçimlerinin izlenmesine daha fazla yatırım yapılması gerekiyor”

-Raporda şu sonuca varıldı:

Sosyal medya platformlarını siber zorbalığa maruz kalmayı sınırlandıracak şekilde düzenlerken, gençleri, aileleri ve okulları siber zorbalığın türleri ve sonuçları konusunda eğitmeye de acil bir ihtiyaç var.”

 

Please follow and like us:

Bir yanıt yazın

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Verified by MonsterInsights