YER ALTI MADENİNDE ÇALIŞIYORUM. EMEKLİLİK KOŞULLARIM NEDİR?

ERKEN EMEKLİLİKTE YENİ DÜZENLEME GÜNDEME GELDİ

Kanunda ölen sigortalının kardeşleri hak sahibi olarak sayılmadığından, vefatınız halinde kardeşinize emekli maaşınızın ölüm aylığı olarak bağlanmasına imkân bulunmamaktadır.

Kardeşim ben öldükten sonra emekli maaşımı alabilir mi?

Bir kız kardeşim var ve çalışmıyor. Kendisi ev hanımı. Benim vefatımdan sonra, kardeşimin benim emekli maaşımı da alabilmesi için ne yapabiliriz? 

-2008/Ekim ayında yürürlüğe giren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda hak sahibi kavramışu şekilde tanımlanmıştır:

“Sigortalının veya sürekli iş göremezlik geliri ile malullük, vazife malullüğü veya yaşlılık aylığı almakta olanların ölümü halinde, gelir veya aylık bağlanmasına veya toptan ödeme yapılmasına hak kazanan eş, çocuk, ana ve babası”

 

  • Sigortalının ölümü ile dul kalan eşe aylık bağlanabilmesi için, ölüm tarihinde sigortalı ile 4721 sayılı kanuna uygun olarak evlilik birliğinin bulunması gerekmektedir.
  • Ölüm aylığı bağlanmasında evlilik bağı içinde doğan çocuklar ile sigortalı ve eşi tarafından evlat edinilmiş, tanınmış veya nesebi düzeltilmiş yahut babalığı hükme bağlanmış çocuklar da hak sahibi sayılmaktadır. Çocuklarda hak sahipliği için ortak koşul, kanun veya yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında çalışmama veya kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış olmasıdır.
  • 18 yaşını, lise ve dengi öğrenim görmesi halinde 20 yaşını, yüksek öğrenim yapması halinde 25 yaşını doldurmayan erkek çocuklarına,
  •  Kurum sağlık kurulu kararı ile çalışma gücünü en az yüzde 60 oranında yitirip malul olduğu anlaşılan kız veya erkek malul çocuklara,
  • Yaşları ne olursa olsun evli olmayan, evli olmakla beraber sonradan boşanan veya dul kalan kız çocuklarına,

 

  • Hak sahibi eş ve çocuklardan artan hisse bulunması halinde, her türlü kazanç ve irattan elde etmiş olduğu gelirinin asgari ücretin net tutarından daha az olması ve diğer çocuklarından hak kazanılan gelir ve aylıklar hariç olmak üzere gelir ve/veya aylık bağlanmamış olması şartıyla ana ve babaya,

Ölüm aylığı bağlanmaktadır.

5510 sayılı kanunda ölen sigortalının kardeşleri hak sahibi olarak sayılmadığından, vefatınız halinde kız kardeşinize emekli maaşınızın ölüm aylığı olarak bağlanmasına imkân bulunmamaktadır.

Nergis Şimşek// Cumhuriyet

Please follow and like us:

Bir yanıt yazın

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Verified by MonsterInsights