SU ÇİÇEĞİ, VARİCELLA ZOSTER ADI VERİLEN OLDUKÇA BULAŞICI BİR VİRÜSTEN KAYNAKLANIR
Www.cafemedyam.com

🔵 BİRLEŞİK KRALLIK VE DANİMARKA DA DAHİL OLMAK ÜZERE BİRÇOK ÜLKE, ŞU ANDA SUNULAN RUTİN ÇOCUKLUK AŞILARINA SUÇİÇEĞİ AŞISINI EKLEMEYİ DÜŞÜNÜYOR..

 

Çocukluk aşısını uygulamaya koymanın , onu alanlar için faydalı olurken, zona riski taşıyan yaşlı insanlar gibi diğerleri için zararlı olabileceğine dair endişeler var ..

Neyse ki, artan kanıtlar bu tür zararların gerçekleşmediğini gösteriyor. Dahası, bugün yayınlanan bir analiz, genel olarak aşının zarardan çok fayda sağladığını gösteriyor.. 

Peki, suçiçeği aşısına dirençli ülkelerin ortaya çıkma zamanı geldi mi?

Su çiçeği, varicella zoster adı verilen oldukça bulaşıcı bir virüsten kaynaklanır . Aşı olmadığında, çoğu insan çocuklukta enfekte olur ve genellikle hafif bir hastalığa yakalanır, ana semptomlar kaşıntılı, kabarcıklı bir döküntüdür..

Aslında, bir kişi onu yakaladığında ne kadar gençse, deneyimleri o kadar hafif olma eğilimindedir. Hatta bazı aileler, “hastalığı bitirmek” için çocuklarını kasıtlı olarak enfekte olan diğer kişilere maruz bırakıyor..

-Ancak virüs bazen ciddi semptomlara neden olabilir – örneğin bakteriyel enfeksiyonları tetiklerse – ve hatta özellikle bağışıklık sistemi zayıf olanlarda ölümcül olabilir ..

Otuz yıl önce ilk suçiçeği aşısı geliştirildiğinde, aşı olan çocuklara fayda sağlayacak olsa da bazı ebeveynlerin çocuklarına aşı yaptırmayabileceği endişesi vardı..

 -Rutin bir aşılama programı, popülasyon düzeyinde bağışıklığın nispeten yüksek olacağı anlamına gelir; bu nedenle, atlayanlar, onlu yaşlarına veya daha büyük olana kadar virüsle karşılaşmayabilir, bu da çocukluk çağı enfeksiyonuna kıyasla ciddi komplikasyon riskini artırır..

Başka bir korku, yaşlı insanlar üzerindeki etkisiydi..

 -Bir su çiçeği enfeksiyonundan sonra, virüsün DNA’sı sinir hücrelerinde kalır ve daha sonraki yaşamda yeniden aktifleşebilir, bu da zonanın ağrılı ve zayıflatıcı semptomlarına yol açar..

 Çocuklar arasındaki su çiçeği enfeksiyonlarının yetişkinleri küçük dozlarda virüse maruz bırakarak bağışıklıklarını güçlendirdiği ve zona hastalığına yakalanma ihtimallerini azalttığı düşünülmektedir.

Son birkaç yılda yapılan çeşitli araştırmalar, ABD ve diğer ülkelerde zona vakalarında bir artış görmediğini göstermiştir . Birleşik Krallık’ta yapılan bir araştırma, yetişkinlerin evlerinde su çiçeği olan bir çocuğa maruz kalması durumunda, zona riskindeki azalmanın , 10 ila 20 yılda yaklaşık yüzde 27’lik bir düşüşle, daha önce tahmin edilenden daha az olduğunu buldu ..

Aşı üreticisi olan Merck’teki bilim insanlarının ve Danimarka’daki Aarhus Üniversite Hastanesi’nin de dahil olduğu araştırmacılar, aşılamanın başlamasından sonraki ilk birkaç yılda zona vakalarında yaklaşık yüzde 1’lik bir artış olacağını buldular. 50 yıl sonra, aşılamamaya devam ederse, toplam vaka sayısı beklenenden yüzde 9 daha düşük olacaktır..

Ayrıca, herhangi bir yaşta ölen veya su çiçeği nedeniyle hastanede tedavi görmesi gereken insan sayısının yüzde 90’dan fazla azalacağını da buldular, bu da aşılanmamış kişilerin virüsü daha yaşlıyken kapmasından kaynaklanan daha ciddi vakalarda artış olacağı fikrine karşı çıktı..

New Jersey, Rahway’deki Merck’ten Manjiri Pawaskar, aşılama programlarının, çocukların okulu kaçırması ve ebeveynlerin işten izin almak zorunda kalması da dahil olmak üzere bu virüsün daha az belirgin zararlarından bazılarını da önleyeceğini söylüyor . “Önemli bir bakıcı yükü oluşturuyor” diyor..

Birleşik Krallık ve Danimarka da dahil olmak üzere birçok ülke, şu anda sunulan rutin çocukluk aşılarına suçiçeği aşısını eklemeyi düşünüyor..

 Şu anda, bu tür birçok ülke, insanların aşı için özel olarak ödeme yapmasına izin veriyor, ancak bu, alımın düşük olduğu anlamına geliyor.. 

Birleşik Krallık Sağlık Güvenlik Dairesi sözcüsü, Birleşik Krallık’ın aşı danışma paneli Aşılama ve Bağışıklama Ortak Komitesi’nin yeni verileri dikkate alacağını söyledi.

Hafif bir hastalık olarak su çiçeği geçirmiş yetişkinler için, bu duruma karşı aşılama ihtiyacını göz ardı etmek cazip gelebilir. Ancak covid-19 salgınının gösterdiği bir şey var ki, bir hastalık nüfusun yalnızca küçük bir yüzdesini ciddi şekilde etkilese bile ülke çapında önemli zararlara yol açabiliyor ve buna karşı önlem almaya değer..

Belki de daha fazla ülkenin suçiçeği virüsüne ücretsiz geçiş izni vermeyi bırakmasının zamanı gelmiştir.

Dergi referansı: Plos Küresel Halk Sağlığı DOI: 10.1371/journal.pgph.0001743// Clare Wilson

Www.cafemedyam.com

🔵 SU ÇİÇEĞİ NEDİR? BELİRTİ VE TEDAVİ YÖNTEMLERİ NELERDİR?

satır arası

Su çiçeğinin tıbbi adı variselladır..

Ergenlik çağından önceki çocuklarda yaygın olarak görülür. Hastalığın etkeni bir virüsdür. Bu hastalıkta komplikasyon nadirdir, genellikle kendiliğinden iyileşir. Su çiçeği bir kez geçirildikten sonra hayat boyu bağışıklık sağlar ancak nadir de olsa tekrarlayabilir. Su çiçeği aşısı uygulanmaya başladığından beri vaka sayısı oldukça azalmıştır. Aşılı bireyler su çiçeği geçirseler bile çok hafif atlatmaktadırlar. 

Su çiçeği en sık 5-10 yaşlarında, kış sonu ve ilkbahar aylarında görülür. Hastalık çok bulaşıcıdır. Bulaşma yolu insandan insana, damlacık ve havayolu iledir. Virüs tükürük bezlerinde bulunur ve kuluçka süresi 13-22 gündür. Su çiçeği geçiren bir kişi hastalık belirtileri başlamadan iki gün önce hastalığı bulaştırmaya başlar, bulaşıcılık yaralar kabuklanıncaya kadar devam eder..

 

Su çiçeğinin belirtileri nelerdir?

Hastalığın tipik bulgusu içi su dolu döküntülerdir. Döküntüler başlangıçta berrak, daha sonra bulanık bir hâl alır. Döküntüler kaşıntılıdır ve gövdeden başlayarak yüz ve saçlı deriye ulaşır. Ağız içinde de döküntü görülebilir..

 

Su çiçeği kimler için risklidir?

Yaşamın ilk bir ayındaki bebekler.

28 haftadan önce doğan bebekler.

2 hafta yada daha uzun kortizon tedavisi alanlar.

Kanser  hastaları: hastalık çok yaygın ve ağır seyreder.

Bağışıklık sistemi baskılanmış olanlar.

Gebelik: Hem su çiçeği ağır seyreder hem de zatürre yapabilir. 

Su çiçeğinde istenmeyen durumlar nelerdir?

Su çiçeği genellikle hafif geçirilen bir hastalık olmakla birlikte nadiren komplikasyon görülebilir. En sık görülen komplikasyon bakteriyel enfeksiyonlardır. Kaşınma ile birlikte derideki lezyonlar mikrop kapabilir. Apseye kadar ilerleyen cilt lezyonları olabilir. Çok nadiren kanda trombosit sayısı (kanın pıhtılaşmasını sağlayan kan pulcukları) düşebilir ve kanamalı bir hastalık ortaya çıkabilir. Yetişkinlerde ve bağışıklık sistemi baskılanmış olanlarda zatürre gelişebilir. Çok nadir görülen bir diğer komplikasyon da ensefalit denilen beyin iltihabıdır; ölümcül olabilir. Su çiçeği sinir sistemi ile ilgili değişik rahatsızlıklara yol açabilir. Çok nadiren su çiçeğinden sonra kalp zarlarında iltihaplanma, erkeklerde testis tutulumu, midede gastrit, böbrek iltihabı ve eklem iltihabı olabilir. Bağışıklık sistemi zayıf olanlarda organlara yayılım olur. 

Su çiçeği tanısı nasıl konur?

Su çiçeği deride çıkan döküntülerin şekline ve yayılımına göre tanınır. ELİSA ile bakılan antikor testi vardır..

GEBELİKTE SU ÇİÇEĞİ

Su çiçeği geçiren anne bebeğine hastalığı bulaştırabilir. Bu bebeklerde kol ve bacaklarda kısalık, katarakt, koriyoretinit denilen göz iltihabı, zekâ geriliği, beyinde gelişme geriliği ve düşük doğum ağırlığı olabilir. Anne doğumdan 5 gün önce veya doğumdan 4 gün sonra suçiçeği geçirirse bebekte su çiçeği tablosu gelişir. 

🔵 SU ÇİÇEĞİNİN TEDAVİSİ NASIL YAPILIR?

Hastalara bulgulara göre tedavi verilir. Ateş varsa ateş düşürücüler kullanılır ancak aspirin sakıncalıdır. Kaşıntılar için ağızdan ve sürülerek kullanılan kaşıntı gidericiler kullanılır. Bağışıklık sistemi baskılanmış kişilere antiviral tedavi başlanır. 

Su çiçeği ile temas etmiş duyarlı kişiler 72 saat içinde aşı yaptırırlarsa koruyucu olur. Rutin su çiçeği aşısı 12 aylıktan büyük bebeklere yapılır..

 

HASTALARA ÖNERİLER

Derideki kaşıntıyı azaltmak ve mikrop kapmasını önlemek için günlük banyo önerilir. Kese yapılmaz. Tırnaklar kısa kesilmelidir. Aspirin kullanılmamalıdır. Su çiçeği geçiren çocuğu hamile kadınlardan, yeni doğmuş bebeklerden, bağışıklık sistemi yetersiz insanlardan ve kortizon kullananlardan uzak tutmak gerekir. Su çiçeği geçiren çocukları döküntüler kabuklanana kadar okula veya kreşe göndermemek gerekir..

 

🔵 ŞU BELİRTİLER OLURSA MUTLAKA DOKTORA GİTMEK GEREKİR

  • Deride anormal kızarıklık şişlik
  • Beslenememe
  • Yetersiz idrar yapma, ağız kuruluğu
  • Aşırı sinirlilik, uyuşukluk, uyanma zorluğu
  • Yürümede zorluk, dengesizlik
  • Kuvvetli öksürük, hışıltı, zor nefes alma, göğüs ağrısı
  • Şiddetli baş ağrısı ve kusma
  • 4 günden fazla süren ateş
  • Boyun ve sırt ağrısı

🔵 BU HABERİ OKUMAK İSTERSİNİZ 👉 ÇOCUKLUK ÇAĞI AŞILARI ZORUNLU TUTULMALI MI?

🔵 BU HABERİ OKUMAK İSTERSİNİZ 👉 AŞI KARŞITLARI NELERİ DOĞRU, NELERİ YANLIŞ ANLIYOR?

🔵 BU HABERİ OKUMAK İSTERSİNİZ 👉 ZONA ‘GECE YANIĞI

Please follow and like us:

Bir yanıt yazın

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Verified by MonsterInsights