Virüs Nedir?

Virüs Nedir?

Virüs, canlı hücreleri istila eden ve yeni nesil viral parçacıklar üretmek için konakçının metabolik süreçlerini kullanan, organik bir parçacık içinde bulunan genetik materyaldir.

VİRÜS

Virüs, canlı hücreleri istila eden ve yeni nesil viral parçacıklar üretmek için konakçının metabolik süreçlerini kullanan, organik bir parçacık içinde bulunan genetik materyaldir.

 

Bunu yapma biçimleri farklılık gösterir.

-Bazıları genetik materyallerini konağın DNA’sına yerleştirir ve daha sonraki bir tarihte tercüme edilene kadar orada bekleyebilir .

Konakçı hücre kendini çoğalttıkça yeni virüsler üretebilir.

Virüsler aynı zamanda litik üreme döngüsü adı verilen bir süreç içerisinde sayıca genişledikçe konakçı hücrelerini de patlatabilirler .

♦Virüsler ne kadar büyük?

Virüs kelimesi, zehirli sıvıları tanımlayan Latince bir kelimeden gelmektedir.

-Bunun nedeni, mikropları izole etme ve görüntülemenin ilk biçimlerinin bu kadar küçük parçacıkları yakalayamamasıydı..

Virüs boyutları, örneğin 17 nanometre genişliğindeki Porcine Circovirus gibi son derece küçük bir virüsten, 2,3 mikrometrelik Tupanvirüs gibi ‘virüs’ tanımına meydan okuyan canavarlara kadar çeşitlilik gösteriyor .

Benzer şekilde, farklı proteinler içeren veya yaşamın her krallığındaki hemen hemen her türün enfeksiyonuna ve üremesine yardımcı olmak için bir dizi kabuk ve zarfla çevrelenmiş bir dizi karmaşıklığa sahiptirler.

Virüsler çeşitli şekillerde kodlanabilir. Örneğin rotavirüsler çift zincirli RNA’ya dayanır. Coronavirüsler, doğrudan yeni proteinlere çevrilebildiği için ‘ pozitif anlamda ‘ tek iplikçikli RNA’ya sahiptir. Gribin negatif anlamlı RNA’sı var, bu da protein üretmeden önce fazladan bir transkripsiyon adımına ihtiyaç duyduğu anlamına geliyor.

Çiçek hastalığı ve herpes virüsleri , konakçıyı girişte genomunu RNA’ya kopyalamaya zorlayan DNA virüslerinin örnekleridir .

Bu genomların boyutları da farklılık göstermektedir. En büyüklerinden bazıları bir milyondan fazla baz çifti uzunluğunda olabilir. Öte yandan, MS2 adı verilen bakterileri enfekte eden bir RNA virüsünün ancak 3.500 baz çifti vardır.

Araştırmacıların toprakta , okyanuslarda ve hatta gökyüzünde gizli ve bilinmeyen genetik imzaları aramak için yeni araçlar kullanması nedeniyle sayılar giderek artıyor. Doğal dünyada kaç tür virüs bulunduğunu kesin olarak bilmek imkansız . Kaba tahminler , Dünya yüzeyinde 100 milyon kadar virüs türünün bulunabileceğini öne sürüyor .

Virüsler canlı mıdır?

Bu, bilim adamlarının yaşamın ve ekolojinin tanımları değiştikçe tartışmaya devam ettiği bir sorudur. Mevcut düşünce, virüslerin tüm organizmalar arasında uzanan karmaşık bir yaşam sisteminin parçası olarak görülmesi gerektiğini öne sürüyor.

‘Viryonlar’, canlı olarak düşünmediğimiz, çevrede hareket eden aktif olmayan parçacıklardır. Virüsler ancak bir hücrenin parçası olduklarında kendilerine ait yaşam özelliklerini üstlenirler ve çoğalmak için konakçının biyokimyasını ödünç alırlar.

Bu nedenle virüsleri kimya ve biyoloji arasındaki sürekliliğin bir parçası olarak düşünmek daha doğrudur ; canlı ve cansız olarak net bir şekilde ayrılmamıştır.

 

 

Please follow and like us:

Bir yanıt yazın

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Verified by MonsterInsights