Toksoplazmoz Adı Verilen Bir Paraziter

Toksoplazmoz Adı Verilen Bir Paraziter

"Aslında ülkeler arasında toksoplazmoz prevalansındaki farklılıklar, Avrupa'daki genel hastalık yükündeki değişkenliğin %23'ünü açıklıyor....''

♦ Toksoplazmoz adı verilen yaygın bir paraziter hastalık, kişinin siyasi inançlarını değiştirebilir

Yaygın parazit Toxoplasma’dan kaynaklanan enfeksiyon , az sayıda belirgin semptom üretme eğilimindedir..

Yayınlanan yeni bir çalışma,  hastalığın büyük olasılıkla kışkırtıcı bir reaksiyon yoluyla kişinin siyasi inanç ve değerlerinde değişikliklere yol açabileceğini öne sürüyor..

Toksoplazmoz, Toxoplasma gondii  parazitinden kaynaklanır  ve dünyadaki en yaygın paraziter hastalıklardan biridir ..

Enfeksiyonlar, pişmemiş, kontamine et tüketmek veya enfekte bir kedinin çöp kutusunu temizlemek gibi durumlardan kaynaklanabilir..

-Hastalık insanlarda çoğunlukla belirgin semptomlara neden olmaz ancak hamile kadınlar veya bağışıklık sistemi zayıf olan kişiler için tehlikeli olabilir..

 

Toksoplazma enfeksiyonu çoğu zaman fark edilmeden kalsa da , kanıtlar bunun kişinin bazı hastalık ve rahatsızlıklara yakalanma riskini arttırdığını göstermektedir..

-Çalışma yazarı Jaroslav Flegr ve ortak yazarları, enfeksiyonun aynı zamanda kişilik ve davranış değişikliklerine de yol açtığını belirtiyorlar . Bunun nedeni muhtemelen hastalığın bağışıklık sistemini harekete geçirmesi ve IL-6 gibi bazı proinflamatuar sitokinleri arttırmasıdır. Yazarlar, iltihaplanmanın duygusal ve davranışsal süreçleri etkilediğinin bulunduğunu söylüyor..

 

–   Prag’daki Charles Üniversitesi’nden profesör Flegr:

“Laboratuvarımız, latent toksoplazmozun insan (ve kemirgen) davranışı ve kişiliği üzerindeki etkilerini 1992’den beri araştırıyor.. Son on yıldır bunu stresle başa çıkma hipotezi bağlamında inceliyoruz. Bu hipotez, enfekte insanların hafif kronik stresten muzdarip olduğunu ve davranışlarında ve kişiliklerinde gözlemlenen değişikliklerin bu strese bir yanıt olduğunu öne sürüyor..

Stresli insanlar daha hızlı bir yaşam öyküsü stratejisine yönelirler ve bu da politika tercihlerini etkileyebilir. Yakın zamanda yapılan bir çalışmada bu hipotez için destek aradık (ve bulduk)..

 

Flegr ve meslektaşları, toksoplazmozla ilişkili bazı kişilik özelliklerinin siyasi inançlardaki değişikliklerle örtüşebileceğine dikkat çekiyor. Örneğin, hastalığa yakalanan kadın ve erkeklerde daha az vicdanlılık, cömertlik ve yenilik arayışı görülüyor. Parazit enfeksiyonu aynı zamanda anksiyete bozukluklarıyla da bağlantılıdır ..

 

Toksoplazma enfeksiyonu ile siyasi değerler arasındaki ilişkiyi araştırmak için araştırmacılar çevrimiçi bir anket dağıttı. Analitik örnek yalnızca toksoplazmoz için test edildiğini bildiren ve dolayısıyla durumlarını bildirebilen katılımcıları içeriyordu..

Bunun sonucunda 1.848’i kadın ve 467’si erkek olmak üzere 2.315 Çek sakininden oluşan bir örneklem elde edildi.

-Katılımcılara reçeteli ilaçların kullanımı, doktor ziyaretlerinin sıklığı, anksiyete, depresyon, fobiler ve maninin varlığı gibi zihinsel ve fiziksel sağlıklarıyla ilgili çeşitli sorular soruldu..

-Ayrıca 25 hastalıktan oluşan listeden kendilerine bir akıl sağlığı bozukluğu tanısı konup konulmadığını da belirttiler. Ek olarak, Kabilecilik, Kültürel Liberalizm, Anti-otoriterlik ve Ekonomik Eşitlik olmak üzere dört faktörü değerlendiren bir siyasi inanç ve değer ölçümünü tamamladılar..

 

Sonuçlara göre 90 erkek ve 518 kadın Toksoplazma enfeksiyonuna yakalandığını bildirdi ..

-Kadınlar için Toksoplazma enfeksiyonuna yakalanmak daha kötü zihinsel ve fiziksel sağlıkla, erkekler için ise daha kötü fiziksel sağlıkla ilişkilendirildi.

Araştırmacılar daha sonra toksoplazmoz durumu ile siyasi inançlar arasındaki ilişkiye baktılar. Örneklem genelinde toksoplazmoz, kişinin kabilesine sadakati ve “onlara karşı biz” zihniyetiyle tanımlanan bir yapı olan daha yüksek Kabilecilik ile ilişkilendirildi. Toksoplazmoz ayrıca düşük Kültürel Liberalizm ve düşük Anti-otoriterlik ile de ilişkilendirildi..

 

Araştırmacılar bunu erkekler ve kadınlar için ayrı ayrı analiz ettiğinde önemli cinsiyet farklılıkları ortaya çıkardılar. Yalnızca erkekler arasında toksoplazmoz durumu artık Kabilecilikle ilişkili değildi. Yazarlar, bu anlamlı etki eksikliğinin erkek katılımcıların sayısının az olmasından kaynaklanabileceğini söylüyor..

 

Ayrıca sadece erkekler arasında toksoplazmoz, adil ve eşit bir toplum fikri olan Ekonomik Eşitlik ile olumlu bir şekilde ilişkilendirildi. Bu bulgu beklenmedikti çünkü toksoplazmozlu erkeklerin daha önce daha yüksek risk alma davranışı ve daha yüksek girişimcilik faaliyeti sergiledikleri tespit edildi. Bu cinsiyet farklılıklarını araştırmak için gelecekteki araştırmalara ihtiyaç duyulacaktır.

–   Flegr:

“Çalışmamızdan elde edilen en ‘seksi’ çıkarım, siyasi görüşlerimizin aynı zamanda parazit enfeksiyonları da dahil olmak üzere biyolojik faktörler tarafından şekillenmesidir.. Toksoplazma çok yaygın bir parazittir ve bu nedenle yaygınlığı (ülkeler arasında ve içinde önemli ölçüde farklılık gösterir) yalnızca farklı ülkelerdeki siyasi iklimi ve nüfusun farklı sosyal katmanlarını değil, aynı zamanda gerçek dünya siyasetini ve dolayısıyla tarihi de etkileyebilir. .

Araştırmanın daha az ‘seksi’ mesajı, hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde insan nüfusunun %30’unda uzun vadeli enfeksiyon kaynağı olan Toxoplasma gondii’nin muhtemelen insanları etkileyen önemli bir stres kaynağı olacağıdır..

Enfekte kişilerin yalnızca davranışları ve kişilikleri değil, aynı zamanda fiziksel ve zihinsel sağlıkları ve refahları da. Sonuç olarak, Toksoplazma aşısı ve yaşam boyu latent toksoplazmoz tedavisine yönelik bir yöntem bulmak için çok daha fazla çaba gösterilmesi gerekiyor .”

Araştırmacılar, sonuçlarının, özellikle parazitlerden etkilenen bölgelerdeki insanların daha yüksek muhafazakarlık ve otoriterlik gösterdiğini gösteren geçmiş bulgularla büyük ölçüde uyumlu olduğunu söyledi. Bu durum, bu tutumların patojenlere maruz kalmayı önlemek için dışarıdaki kişilerle teması en aza indirmeye hizmet ettiğini öne süren parazit stres teorisi ile açıklanabilir ..

-Ancak mevcut katılımcılar parazit stresinin düşük olduğu küçük bir bölgeden geldikleri için bu mantık geçerli olmayabilir..

-Bunun yerine yazarlar, toksoplazmoza karşı inflamatuar bir reaksiyonun, kişilik değişikliklerine ve dolayısıyla siyasi tutumlarda değişikliklere yol açan hafif ancak kronik strese neden olabileceğini öne sürüyorlar..

 

–  Flegr:

“Şu anda yalnızca toksoplazmozun siyasi inançlarımız ve değerlerimiz üzerindeki etkisinin mekanizması hakkında spekülasyon yapıyoruz.. Eğer stres yönetimi hipotezimiz doğruysa, o zaman latent toksoplazmoz şu anda varsayıldığından çok daha güçlü bir sağlıkla ilgili faktördür. Ayrıca gözlemlenen fenomenlerin ne kadar evrensel olduğunu ve insanların fiili davranışları üzerindeki etkilerinin ne kadar güçlü olduğunu, örneğin seçimler sırasında insanların davranışlarını etkileyip etkilemediğini de bilmiyoruz.”

Araştırmanın bir sınırlaması, örneklemin kadın/erkek oranının çok daha küçük olmasıydı. Bunun nedeni muhtemelen kadınların hamilelik sırasında yapılan testler nedeniyle toksoplazmoz durumlarını bilme olasılıklarının daha yüksek olmasıdır.

–   Flegr:

“Ben bir evrimsel biyologum, donmuş evrim, donmuş plastisite ve türbidostatik ve kemostatik seçilim teorilerinin yazarıyım.. Toksoplazmozun davranışsal etkilerinin incelenmesi başlangıçta yalnızca bilimsel hobimdi. Küçücük bir parazitin kişiliğimizi, cinsel tercihlerimizi veya siyasi inançlarımızı etkileyebilmesi kulağa komik geliyor. Bu nedenle ekibimizin çalışması 2014 yılında Ig Nobel Ödülü’ne layık görüldü ve 2021 yılında ABD animasyon dizisi Family Guy’ın ‘Family Cat’ bölümünde de tanıtıldı..

 

Ancak, toksoplazmozun etkilerini haritalandırırken ve bu etkilerin ardındaki mekanizmayı araştırırken, latent toksoplazmozun (bugün bile çoğu doktor tarafından klinik açıdan önemsiz olduğu düşünülen) insan sağlığı üzerindeki etkisine ilişkin çok rahatsız edici bazı gerçekleri ortaya çıkardık..

2014 yılında çokça alıntılanan makalemiz, Toksoplazma ile enfekte olan kişilerde iskemik kalp hastalığı, bazı kanserler ve epilepsi dahil olmak üzere birçok önemli hastalık ve bozukluk riskinin arttığını gösterdi.”

 

–   Flegr:

“Aslında ülkeler arasında toksoplazmoz prevalansındaki farklılıklar, Avrupa’daki genel hastalık yükündeki değişkenliğin %23’ünü açıklıyor.. Aynı zamanda Toksoplazma kedilerde yalnızca cinsel yolla üreyebiliyor ve bu nedenle uygun veteriner aşılarıyla kolayca yok edilebiliyor. Gizli toksoplazmoz araştırmasının öyküsü, gelecekte temel bilime yapılan yatırımın bugüne kadarki en büyük getiriyi sağlayan yatırım olduğunu güzel bir şekilde gösterebilir.”

 

” Le Petit Machiavellian Prince: Latent Toxoplasmosis’in Siyasi İnançlar ve Değerler Üzerindeki Etkileri ” başlıklı çalışma, Robin Kopecky, Lenka Příplatová, Silvia Boschetti, Konrad Talmont-Kaminski ve Jaroslav Flegr tarafından yazılmıştır.

Bir Cevap Yazın

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.

CAFEMEDYAM sitesinden daha fazla şey keşfedin

Okumaya devam etmek ve tüm arşive erişim kazanmak için hemen abone olun.

Okumaya devam et