Davranış sorunları olan gençler

Davranış sorunları olan gençler

♦ Davranış sorunları olan gençlerde empati ve sosyal öğrenmeyle bağlantılı beyin alanlarında aktivite azalmış olabilir

Davranış sorunları olan ergenler ve gençlerle ilgili 23 nörogörüntüleme çalışmasının gözden geçirilmesi, bu bireylerin genellikle empati ve sosyal öğrenme ile ilgili beyin alanlarında azalmış aktivite sergilediğini ortaya çıkardı..

-Buna amigdala ve temporal korteks bölgeleri de dahildir, özellikle de olumsuz duyguları ortaya çıkarmak için tasarlanmış görüntülere bakarken..

Özellikle duygusuz özelliklere sahip genç bireylerde fusiform girusta azalmış aktivite görüldü, bu da dikkatin azaldığını veya yüz işaretlerinin daha az aktif bir şekilde işlendiğini gösteriyor..

Çalışma Translasyonel Psikiyatri’de yayınlandı ..

Davranış sorunları, saldırganlık, yalan söyleme, hırsızlık, okuldan kaçma ve kural ve normların ihlalini içerebilecek, sürekli bir yıkıcı ve antisosyal davranışlar modelini ifade eder..

-Genellikle çocuklarda ve ergenlerde teşhis edilirler..

-Davranış sorunları genellikle otorite figürleri, aile üyeleri ve akranlarla çatışmalarla sonuçlanır. Bunlar ele alınmadığı takdirde ciddi olumsuz sosyal, akademik ve hukuki sonuçlara yol açabilir.

Davranış sorunları olan birçok gence davranış bozukluğu veya karşıt gelme bozukluğu tanısı konur..

-Çalışmalar, 15 yaşından önce bu tanıları alan bireylerin yetişkinlikte madde kullanım bozuklukları veya antisosyal kişilik bozukluğuna yakalanma olasılığının arttığını göstermiştir..

-Davranış sorunları olan ve aynı zamanda duygusuz-duygusuz özelliklere sahip veya sınırlı sosyal duygulara sahip gençlerin saldırganlık gösterme, zorbalık yapma ve suç işleme olasılıkları daha yüksektir.

-Çok sayıda nörogörüntüleme çalışması, davranış sorunları olan gençlerin beyninin çeşitli bölgelerinde anormal sinirsel aktivite olduğunu bildirdi, ancak çeşitli belirsizlikler devam etti..

Çalışmanın yazarı Kathryn Berluti ve meslektaşları, davranış sorunları olan ve duygusuz-duygusuz özelliklere sahip gençlerin duyguları gösteren görüntülere verdikleri sinirsel tepkilerin özelliklerine ilişkin mevcut bilimsel bulguları sistematize etmek istediler. Olumsuz duyguları, korkulu ifadeleri, öfkeli ifadeleri ve empatik acıyı gösteren görüntülere verilen sinirsel tepkileri incelemek istediler..

 

 

Araştırmacılar mevcut bilimsel literatürü taradılar ve davranış sorunları olan gençlerin duygu yüklü görüntülere verdikleri sinirsel tepkileri incelemek için fonksiyonel manyetik rezonans görüntülemeyi (fMRI) kullanan 21 çalışmayı belirlediler..

Bu çalışmalara 10 ila 21 yaşları arasındaki katılımcılar dahil edildi ve kapsamlı fMRI taramaları dahil edildi.

Toplu olarak seçilen çalışmalar, davranış sorunları veya yıkıcı davranış bozukluğu tanısı alan 606 katılımcıyı kapsıyordu..

Karşılaştırma amacıyla bu koşullara sahip olmayan 459 genç birey de dahil edildi. Bireysel çalışmalara göre katılımcıların ortalama yaşı 11 ila 18 arasında değişiyordu. İstatistiksel olarak, yıkıcı davranış bozukluğu veya davranım sorunu olan katılımcıların %73’ü erkek iken, kontrol grubunun da %69’u erkekti.

Fonksiyonel manyetik rezonans görüntüleme verilerinin analizi, davranış sorunları olan gençlerin, bu sorunları olmayan bireylerle karşılaştırıldığında, öfkeli yüz ifadelerini görüntülerken sol yardımcı motor alanı ve üst frontal girusta aktivitenin azaldığını gösterdi..

Ayrıca negatif görüntülere (olumsuz duygular uyandıran görüntüler) ve korkulu yüz ifadelerine bakarken sağ amigdalada aktivasyonun azaldığını gösterdiler..

Duygusuz-duygusuz özelliklere sahip gençlerin, korkulu yüz ifadelerini izlerken beynin sol fusiform girus, superior parietal girus ve orta temporal girus bölgelerinde azalmış aktivasyon sergiledikleri görüldü.

Araştırmanın yazarları, bu beyin bölgelerinin empatik tepkiler ve sosyal öğrenmeyle karmaşık bir şekilde bağlantılı olduğunu vurguladı..

Duygusuz-duygusuz özelliklere sahip bireylerde gözlenen aktivite azalması, dikkat süresinin azaldığını veya yüz işaretlerinin daha az aktif bir şekilde işlendiğini gösteriyor..

 

–   Çalışmanın yazarları:

“Bulgularımız, korkulu ve öfkeli ifadeler ve empatik tepki eksikliğini, yaklaşma ve kaçınmanın kötü düzenlenmesini ve artan saldırganlık riskini destekleyebilecek empatik acıyı içeren sosyo-duygusal ipuçlarının işlenmesindeki farklılıkları vurgulamaktadır” dedi.

Çalışma, davranış sorunları olan gençlerin sinirsel özelliklerine ışık tutuyor. Ancak bunun da dikkate alınması gereken sınırlamaları vardır.,

Özellikle beyin faaliyetlerinde gözlenen farklılıklar çok küçüktü. Ek olarak, incelenen çalışmaların katılımcıları oldukça heterojendi ve araştırmacılar, katılımcıların muzdarip olduğu diğer olası bozuklukları hesaba katmamıştı.

” Davranış sorunları olan gençlerde duygu işleme: bir fMRI meta-analizi ” başlıklı çalışmanın yazarı Kathryn Berluti, Montana L. Ploe ve Abigail A. Marsh’tır.

Bir yanıt yazın

Verified by MonsterInsights