Çoğu nörodavranışsal bozuklukta olduğu gibi DEHB de ilaç tedavisi ve davranışsal terapinin bir karışımıyla yönetilebilir..

Çoğu nörodavranışsal bozuklukta olduğu gibi DEHB de ilaç tedavisi ve davranışsal terapinin bir karışımıyla yönetilebilir..

Çoğu nörodavranışsal bozuklukta olduğu gibi DEHB de ilaç tedavisi ve davranışsal terapinin bir karışımıyla yönetilebilir.

♦ DEHB Nedir?

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB), odaklanma, hareket ve dürtü kontrolündeki farklılıkları içeren bir dizi davranışı tanımlar..

-Genellikle giderek güncelliğini yitiren ADD kısaltması altında hiperaktivite özellikleri olmadan ortaya çıkar..

Her ne kadar bir eksiklik olarak çerçevelenmiş olsa da, DEHB’nin temel özelliği olan dikkatsizliği, farkındalık alanını yönetmede zorluk olarak tanımlamak daha doğrudur. Bu, birçok yaygın bağlamda bir bozukluk olarak kabul edilirken, diğerlerinde dikkatin dağılmaması bir amaca hizmet edebilir .

Bazı açılardan, insanların etraflarındakiler için daha az önem taşıdığı düşünülen durumlara ‘aşırı odaklanmalarına’ neden olan aşırı dikkat vardır.

Her ne kadar tarihsel olarak ahlaki bir başarısızlık (zayıf öz kontrolün bir işareti) olarak değerlendirilip reddedilmiş olsa da DEHB, çocukluk gelişimi ve öğrenimi üzerinde önemli etkisi olan ve yetişkinlikte de devam edebilen ciddi bir nörodavranışsal bozukluktur.

Amerikan Psikiyatri Birliği’nin mevcut kriterlerine göre , DEHB tanısı için altı ay veya daha uzun süre devam eden, anormal düzeyde dikkatsizlik belirtisinin beş (yaşlı ergenler ve yetişkinler için) ila altı (16 yaş altı çocuklar için) olması gerekir. Bir teşhisin hiperaktiviteyi içermesi için, benzer düzeyde kanıtın aşırı eylemlerin veya tepkileri yönetmedeki zorluğun işaretlerini yansıtması gerekir.

♦ DEHB tanısı aşırı mı konuyor?

DEHB şu anda yalnızca bir davranış olarak nasıl ifade edildiğine göre teşhis ediliyor; bu, kan testlerinde veya beyin taramalarında hastalık ile normallik arasında temiz bir çizgi çizmek için kullanılabilecek kesin klinik belirteçlerin bulunmadığı anlamına geliyor..

Bozukluğun teşhisini daha da zorlaştırmak için, bir bireyin dikkatini bölmesini veya dürtü kontrolünü sürdürmesini zorlaştıran faktörler, kişi telafi etmeyi ve uyum sağlamayı öğrendikçe, hatta ek davranışsal veya nörolojik problemler geliştirdikçe zamanla gelişebilir.

Yanlış DEHB tanısının ‘çok’ yaygın olduğu yönündeki iddiaları destekleyen güçlü kanıtların olup olmadığına ilişkin görüşler farklılık göstermektedir. Geçmişteki çalışmalara dayanan son araştırmalar, DEHB tanılarındaki nispeten hafif vakaları içerecek şekilde artışların, az faydayla birlikte zarar verme riski taşıyan gereksiz tedavilerle sonuçlanabileceğini öne sürüyor.

Ancak dikkat konusundaki kişisel zorluk deneyimi, bir bozukluğu teşhis etme ve uygun tedavi düzeyini bulma arasındaki ilişki de karmaşıktır.

Bu durum ve nedenleri , nörolojik temelleri , çeşitli alt türleri ve potansiyel çevresel etkileri hakkında hala çok az şey biliyoruz .

♦ DEHB nasıl tedavi edilir?

Çoğu nörodavranışsal bozuklukta olduğu gibi DEHB de ilaç tedavisi ve davranışsal terapinin bir karışımıyla yönetilebilir..

DEHB tanısı alan çocukların çoğu , yürütücü işlevi destekleyen ve dikkati düzenlemeye yardımcı olan bölgelerde dopamin üretimini uyaran dekstroamfetamin gibi farmasötiklerden bazı faydalar görmektedir . Son derece etkili olmalarına rağmen istenmeyen yan etkilere de yol açabilirler. Uyarıcı olmayan ilaçların etkisi daha uzun sürebilir, ancak ihtiyacı olanlara alternatif bir yardım şekli sağlar.

Terapiler, teşhis konulan kişinin yaşına, durumunun ve yaşam tarzının niteliğine bağlı olarak değişir. Çocuklar için davranışsal danışmanlık genellikle ebeveynleri içerir ve onlara zamanı, dikkati ve başkalarıyla etkileşimi yönetmek için yararlı olan becerileri teşvik etme yollarını sağlar.

DEHB’yi ‘tedavi etmenin’ belki de en yararlı, ancak en az tartışılan yolu, nöroçeşitliliğe dair anlayışımızı genişletmek ve zamanın kısıtlı, son derece yoğun bir dünyada odaklanma konusundaki beklentilerimizi değiştirmektir.

Bir yanıt yazın

Verified by MonsterInsights