EĞİTİM

ZORUNLU DİN DERSİ

Zorunlu din dersleri gelen itirazların da etkisiyle Zorunlu Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi adıyla değiştirilmiş, içeriğinde düzenlemeye gidilmişti

MİLLİ EĞİTİM’DEN DİN DERSİ BASKISI

Www.cafemedyam.com

‘ÖĞRENCİLERİN EN AZ YÜZDE 25’İ BU DERSLERİ SEÇECEK’

Okullarda ders seçimlerine başlandı..

MEB’in öğretmenlere, öğretmenlerin de öğrencilere din dersi baskısı yaptığı öğrenildi..

-Okulların yarıyıl tatiline girmesinin ardından 2. dönem için derslerin belirlenmesine ve seçilmesine başlandı.. 16 Ocak-10 Şubat tarihleri, öğrencilerin seçmeli derslerini seçmesi için belirlendi.. 

Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ile İlçe ve İl Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından, okul idarecilerine “öğrencilerin en az yüzde 25’i bu dersleri seçecek” şeklinde mesajlar atılarak baskı uygulandığı öne sürüldü..

-Okullara gönderilen Din Öğretimi Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül imzalı resmi yazıda,  “Peygamberimizin hayatı”, “Kuranı-kerim” ve “Temel Dini Bilgiler” derslerinin, öğrencilerin istekleri dışında seçilip ders programlarına eklendiği ve bu derslerin seçtirilmesi için baskı uygulandığı iddia edildi.. 

MEB tarafından sadece  “Din, Ahlak ve Değerler” grubunda yer alan dersler için tanıtım içerikleri hazırlandı. .
www.cafemedyam.com

“LAİKLİKTEN UZAKLAŞILIYOR”

Eğitim Sen Genel Sekreteri İkram Atabay, okullardaki dinselleşme faaliyetlerine son verilmesi gerektiğini söyleyerek “Türkiye’nin eğitim sistemi laik eğitim anlayışından hızla uzaklaşıyor” tepkisini gösterdi.. 

Cumhuriyet//Sena Tufan

Sancaktepe’de çocukları aynı okulda okuyan 4 Alevi ailenin zorunlu din dersine karşı açtığı davalardan ikincisi de reddedildi

ZORUNLU DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ

İstanbul 9. İdare Mahkemesi’nin verdiği son kararda mahkeme başkanı şerh düşerek AİHM kararına vurgu yaptığı görüşünde davanın reddinin uygun olmadığını söyledi. Ancak diğer iki üyenin de oyu ile ailenin başvurusu reddedildi..

Zorunlu din dersleri gelen itirazların da etkisiyle Zorunlu Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi adıyla değiştirilmiş, içeriğinde düzenlemeye gidilmişti..

– Zorunlu din kültürü ve ahlak bilgisi ders zaman zaman polemik konusu oluyor..

Bir kısım insan, din dersinin 12 Eylül 1980 darbesinin ardından askeri yönetim döneminde yürürlüğe giren 1982 Anayasası ile başladığını, öncesinde böyle bir zorunluluk olmadığını söyleyerek, bunun laikliğe aykırı olduğunu öne sürüyor..

Bundan dolayı zorunlu din derslerine karşı itirazlar yükseliyor ve davalar açılıyor. Bu itirazlar genellikle de kimi Alevi ailelerden geliyor..

– Özellikle 2000’li yılların başında yoğunlaşan ve dava aşamasına gelen bu itirazların ardından hem Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) hem de Anayasa Mahkemesi’ne başvurular yapıldı. 

Bu iki yüksek mahkemeden başvuranların lehine kararlar çıkınca, Türkiye, zorunlu din derslerinin içeriğinde değişikliğe gitti. Bu dersin adı da “din kültürü ve ahlak bilgisi” olarak değiştirildi.. 

Ancak bu değişikliğe karşın özellikle kimi Alevi kurumları, derslerde sadece İslam’ın Sünni inancının öğretildiğini ve “zorunlu” olmasının laikliğe aykırı olduğunu öne sürerek itirazlarını sürdürdü..

Çocukları aynı okulda okuyan 4 aile birden başvurdu
zorunludindersi www.cafemedyam.com

ZORUNLU DİN DERSLERİNE İTİRAZLARIN ÖNEMLİ KISMI ALEVİLERDEN GELİYOR

Bunun da etkisiyle Sancaktepe’de bir okulda çocukları okuyan 4 aile, çocuklarının zorunlu din derslerinden muaf tutulması talebiyle başvuruda bulundu.. 

Bu müracaatlardan biri de 2021-2022 eğitim-öğretim yılında 4. sınıf öğrencisi olarak eğitim gören çocuklarının zorunlu din kültürü ve ahlak bilgisi dersinden muaf tutulması istemiyle annesi Sadegül Çavuş Çiftçi ve babası Özkan Çiftçi tarafından Sancaktepe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne yapıldı..

Önce kaymakamlık reddetti

Ancak ilçe milli eğitim müdürlüğüne yapılan başvuruyu değerlendiren Sancaktepe Kaymakamlığı, 14 Ekim 2021 tarihli kararıyla talebi reddetti..

Bunun üzerine aile, avukatları Seyit Sönmez aracılığıyla İstanbul 9’üncü İdare Mahkemesi’ne başvurarak, kaymakamlığın ret kararının iptalini istedi.. 

Yapılan iptal başvurusunda Sancaktepe Kaymakamlığı’nın işleminin; hukuka, demokratik, laik-sosyal hukuk devleti ilkesine ve anayasaya, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne, son olarak da Anayasa Mahkemesi ve Danıştay kararlarına aykırı olduğu iddia edildi..

KAYMAKAMLIK SADECE HRİSTİYAN VE MUSEVİ ÖĞRENCİLERİN MUAF TUTULDUĞUNA VURGU YAPTI

Kaymakamlığın savunmasında; Milli Eğitim Temel Kanunu’nun 12. maddesinde din kültürü ve ahlak öğretiminin ilköğretim okulları ile lise ve dengi okullarda okutulan zorunlu derslerden olduğunun hüküm altına alındığı, Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim ve Öğretim Yüksek Kurulu Başkanlığı’nın 09.07.1990 tarih ve (1) sayılı kararıyla din kültürü ve ahlak bilgisi dersinden T.C. uyruklu Hristiyan ve Musevi dinlerine mensup öğrencilerin muaf tutulacağının kararlaştırıldığı belirtilerek, davacıların talebinin reddinin anayasal hükümlere uygun olduğu ileri sürüldü..

dava www.cafemedyam.com
Mahkeme, ailenin zorunlu din derslerine karşı itirazlarını reddetti / Fotoğraf: AA

Mahkeme başkanı, AİHM kararına dikkati çekip, davanın reddine karşı çıktı

Ancak bu mahkeme de 29 Kasım 2022 tarihinde verdiği kararda, davanın reddine karar verdi..

– Mahkeme bu sefer oy birliğiyle değil bizzat mahkeme başkanı Nihat Toktaş’ın “karşı oyuyla” yani  “şerhiyle” karar verebildi.

Mahkeme başkanı Toktaş, AİHM’in 2014’te bir başvuruya dair kararına atıf yaptı. Toktaş, din kültürü ve ahlak dersinin müfredat değişikliğinde eksikliğin yeterince giderilmediğine dikkati çekerek şöyle dedi..

– Nihat Toktaş:

“Bu eksikliğin yeterince giderilemediği dikkate alındığında, davacıların çocuğunun zorunlu din kültürü ve ahlak bilgisi dersinden muaf tutulması istemiyle yaptıkları başvurunun reddine ilişkin davaya konu işlemde hukuka uygunluk bulunmamaktadır. Bu bağlamda, dava konusu işlemin iptaline karar verilmesinin gerektiği görüş ve oyu ile; saygıdeğer çoğunluğun aksi yöndeki oylarıyla makbuliyet kazanan karara katılmam mümkün olmamıştır..”      

seyitsönmez www.cafemedyam.com
Avukat Seyit Sönmez, hukuki süreç hakkında Independent Türkçe’ye bilgi verdi / Fotoğraf Twitter@seyitsonmezz

DİN DERSİ YOK, DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ VAR DENİLEREK BAŞVURULAR REDDEDİLİYOR..

Ailenin avukatı Seyit Sönmez ise son süreçlerde zorunlu din derslerine karşı yapılan başvuruların “Artık din dersi yok, din kültürü ve ahlak bilgisi dersi var” denilerek reddedildiğini söyledi..

– Türkiye’de ne kadar ve kimin nerede dava açtığını tam bilmediğini vurgulayan Sönmez, “Şunu söyleyeyim, bazı yerlerde dava açmadan okulların bu talebini kabul ettikleri veliler de var” dedi..

ANAYASA MAHKEMESİ’NİN KARARLARINA KARŞIN MAHKEMELERDEN RET KARARI GELİYOR..

Geçmişte zorunlu din derslerine yönelik yapılan müracaatlarda Anayasa Mahkemesi’nden başvurucular lehine kararlar çıktı..

Peki yerel mahkemelerde niye farklı kararlar çıkıyor?

– Sönmez:

“Bu davalar reddediliyor. Şimdi Anayasa Mahkemesi ve AİHM’in ihlal kararları olduğu için halkta sanki bu davalar kabul ediliyormuş gibi bir algı var. Yani bu davaların kabul edilmesi son dönemlerde yok. Son 5-6 yıllık dönemde ben görmedim. Yani mahkemeler, Anayasa Mahkemesi’nin ihlal kararlarını uygulamıyor..”

4 ailenin açtığı davadan 2’si reddedildi

– Sönmez, bundan dolayı Sancaktepe’de aynı okulda okuyan 4 ailenin Anayasa Mahkemesi’nin kararının uygulanması için açtığı davalardan şu ana kadar son kararla birlikte 2’si için ret kararı çıktığını belirterek, “Ne tesadüftür ki bu ikinci ret kararı da ilk kararının harfi harfine aynısıdır. Diğer 2 dava ise hale sürüyor” ifadelerini kullandı.. 

© The Independentturkish//Ali Kemal Erdem

Click to comment

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

To Top
%d blogcu bunu beğendi: