EKONOMİ

İŞSİZLİK MAAŞI HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER…

SGK

KONU İL İLGİLİ SORULAR CEVAP BULDU!

 • İşsizlik maaşı nedir?
 • İşsizlik maaşı nasıl alınır?
 • Kimler işsizlik maaşı alabilir?
 • İşsizlik maaşı alabilmenin şartları nelerdir?
 • İstifa edenlerde işsizlik maaşı alabilir mi?
 • İşsizlik maaşı için nereye başvurmalıyım?
 • Kaç ay işsizlik maaşı alabilirim?

İŞSİZLİK MAAŞI NEDİR?

Hizmet akdi ile bir işyerinde çalışmakta iken istek, yetenek, sağlık ve yeterliliği olmasına rağmen, herhangi bir kasıt unsuru bulunmaksızın işini kaybeden sigortalıların işlerini kaybetmeleri nedeniyle uğramış oldukları gelir kaybının bir süre ve belirli bir ölçüde karşılayan geçici destek işsizlik sigortası olarak adlandırılmaktadır.

İşsizlik sigortası kapsamında olan kişilere işsiz kalması halinde ödenen geçici destek tutarı ise işsizlik maaşı veya işsizlik ödeneği olarak adlandırılır.

4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu kapsamında içeriği tanımlanmış olan işsizlik maaşı sigortalı çalışanlar için yasadaki şartları sağlamış olmaları şartıyla geçici bir güvenlik sistemidir.

İŞSİZLİK MAAŞINDA BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

İşsizlik sigortası kapsamında işsizlik maaşı almak isteyen işçinin;
 

 • Kendi istek ve kusuru olmaksızın işini kaybetmiş olması
 • Son 3 yıl içinde en az 600 gün işsizlik sigorta priminin ödenmiş olması şartı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.


İşten ayrılmadan önceki son 120 gün hizmet akdine tabi çalışmış olması, Mecliste yapılan düzenleme sonrası 18 Ocak 2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 7161 sayılı torba kanun ile hizmet akdinin sona ermesinden önceki 120 gün kesintisiz “prim ödeyerek sürekli çalışmış” olma şartı “hizmet akdine tabi” olma şeklinde değiştirilmiştir.

İŞSİZLİK MAAŞINI KİMLER ALABİLİR?

İşsizlik maaşında hizmet akdine dayalı olarak çalışan sigortalılar, kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışan sigortalılardan isteğe bağlı prim ödeyenler sandıklara tabi sigortalılar ve ülkemizde çalışma vizesi ile çalışan yabancı işçiler işsizlik sigortası kapsamındadır.

İŞSİZLİK MAAŞI İÇİN NEREYE BAŞVURULUR?

Sigortalı bir işte çalışırken istek ve kusuru olmaksızın işsiz kalan sigortalının son üç yıl içinde 600 gün işsizlik sigorta primin olması ve işten ayrılmadan önce en az 120 gün hizmet akdine tabi çalışmış olması koşuluyla hizmet akdinin feshinden sonra İŞKUR’a şahsen ya da www.iskur.gov.tr veya https://www.turkiye.gov.tr/issizlik-odenegi-basvurusu üzerinden başvurulmaları gerekmektedir.

İŞSİZLİK MAAŞI BAŞVURU SÜRESİ NEDİR?

İşsiz kalan sigortalının son üç yılda 600 gün işsizlik sigorta primin olması ve işten ayrılmadan önce en az 120 gün hizmet akdine tabi çalışmış olması koşuluyla hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde İŞKUR’a şahsen ya da elektronik ortamda başvurması gerekmektedir.

İşsizlik maaşı başvurusu için gerekli evraklar nelerdir?

Elektronik ortamda e-Devlet üzerinden başvuranlar, başvuru adresi https://www.turkiye.gov.tr/issizlik-odenegi-basvurusu’dur. E-Devlet üzerinden başvuranların İŞKUR’a ayrı bir belge teslim etmelerine gerek yoktur.

İŞKUR’a elden başvurarak işsizlik maaşından faydalanmak isteyenlerin ise nüfus kâğıdı, dışında herhangi bir belgeye ihtiyaç yoktur.

İşsizlik maaşı nasıl hesaplanır?

Sigortalı işsizler işsizlik ödeneğine hak kazandıkları andan itibaren, son 3 yıla göre yatırılan işsizlik prim günleri ile değişkenlik gösteren sürelerde işsizlik maaşı alırlar. Kişilerin işsizlik ödeneği son dört (4) aylık prime esas kazanç aylık ortalamasına göre değişmekte olup, maaş hesaplama sistemi ve ortalama brüt kazancın üzerinden örnek işsizlik maaşı hesaplaması aşağıdaki gibidir;

İşsizlik maaşı kaç ay alınır?

Sigortalı olarak çalışmakta iken işsiz kalan işçinin işsizlik ödeneğini almaya hak kazanması halinde sigortalı işsizin ne kadar süre işsizlik maaşı alacağı ise son 3 yıl içerisinde ödenen işsizlik prim süresine göre değişmektedir. Son üç yıl içinde 600 Gün prim ödeyenler 180 Gün (6 Ay), 900 gün prim ödeyenler 240 Gün (8 Ay), 1080 gün ve daha fazla prim ödeyenler 300 Gün (10 Ay) işsizlik maaşı alır.

İşsizlik maaşını kimler alamaz?

İşsizlik sigortası kapsamında olmayan sigortalılardan başlıcaları;

 • Memurlar, Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu’na tabi çalışanlar,
 • Hakimler ve Savcılar Kanunu’na tabi çalışanlar,
 • Yüksek Öğretim Kanunu’na, Yüksek Öğretim Personel Kanunu’na tabi çalışanlar,
 • Bağ-kurlular (işsizlik sigortası yerine esnaf ahilik sandığı)
 • Hizmet akdine dayalı çalışmayanlar,
 • İşçi sendika ve konfederasyonları ile sendika başkanlıklarına seçilenler,
 • Bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılan film, tiyatro, gösteri, ses, müzik, resim, heykel ve benzeri işlerde uğraşanlardan hizmet akdi ile çalışmayanlar,
 • Askerlik hizmetini er veya erbaş olarak yapanlar ile yedek subay okulu öğrencileri
 • Meslek lisesi veya yükseköğrenimde staja tabi tutulan öğrenciler,
 • Ceza infaz kurumunda çalıştırılan hükümlüler,
 • Türkiye ile sosyal güvenlik sözleşmesi olmayan ülkelerde iş üstelenen işverenlerce yurtdışındaki işyerlerinde çalışmak üzere götürülen Türk İşçilerdir.

İşsizlik maaşını kesen haller nelerdir?

Sigortalı işsiz olarak nitelendirilen ve işsizlik maaşı almaya hak kazanan kişilerin, almakta oldukları ödeneğin kimi hallerde sonlanma ihtimalleri vardır. Bunlar;
 • Kurumca teklif edilen mesleklerine uygun ve son çalıştıkları işin ücret ve çalışma koşullarına yakın ve ikamet edilen yerin belediye mücavir alanı sınırları içinde bir işi haklı bir nedene dayanmaksızın reddeden,
 • İşsizlik ödeneği aldığı sürede gelir getirici bir işte çalıştığı veya herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı aldığı tespit edilen,
 • Kurum tarafından önerilen meslek geliştirme, edindirme ve yetiştirme eğitimini haklı bir neden göstermeden reddeden veya kabul etmesine karşın devam etmeyen,
 • Haklı bir nedene dayanmaksızın Kurum tarafından yapılan çağrıları zamanında cevaplamayan, istenilen bilgi ve belgeleri öngörülen süre içinde vermeyen,

Sigortalı işsizlerin, işsizlik maaşı kesilir.

İstifa eden işçi işsizlik maaşı alabilir mi?

İşsizlik maaşının temel kuralı, kişinin kendi istek ve kusuru dışında işini kaybetmiş olmasıdır. Fakat sigortalı olarak çalışmakta olduğu işyerinden ‘Ahlak ve İyi Niyet Kurallarına Uymayan Haller ve Benzerleri’ olarak nitelendirilen ve işçinin haklı fesih nedeni sunan hallerden dolayı işten ayrılan işçi işsizlik maaşı alabilir. 

İşçiye haklı fesih sunan haller şu şekildedir;

 • İş sözleşmesinin yapıldığı sırada işverenin sözleşmede esaslı hususlardan birinde işçiyi yanıltırsa,
 • İşverenin, işçinin kendisi veya ailesinden biri hakkında şeref ve namusuna dokunacak sözler söylemesi veya cinsel tacizde bulunması,
 • İşveren, işçiye veya aile üyelerinden birine karşı sataşma, gözdağı veya kanuna karşı bir harekette bulunursa,
 • İşçinin başka bir işçi tarafından cinsel tacizde bulunması bunu işverene söylediği halde önlem alınmazsa,
 • İşçinin ücreti kanun hükümleri veya sözleşmeye uygun olarak hesaplanmaz ise,
 • Ücretin parça başı veya iş tutarı üzerinden olması kararlaştırıldığı hallerde işveren işçiye yapabileceğinden az tutarda iş verir, aradaki farkı zaman esasına göre işçiye ödemezse,

İşçinin, işinin haklı bir nedenle feshetme nedenlerdir. Bu nedenlerle işinden ayrılanlar işsizlik maaşı alabilirler.

İşsizlik maaşı başvurusunu zamanında yapmayan hakkını kaybeder mi?

İşsizlik maaşı almak için işsiz kaldığı günden sonraki 30 gün içerisinde İŞKUR’a başvurmayan kişiler için 30 günlük süre hak düşürücü süre olmayıp, gecikilen süre için işsizlik maaşı ödenmez. Hak edilen toplam sürenin geri kalan günleri için işsizlik maaşı ödenir.

İşsizlik maaşının ödenme tarihi nedir?

Sigortalı işsizin yapmış olduğu işsizlik ödeneği başvurusu izleyen ayın sonuna kadar sonuçlandırılır. Sigortalı işsiz, işsizlik maaşını, nüfus kâğıdı ile birlikte herhangi bir PTT şubesine başvurarak her ayın 5’inde alabilir.

İşsizlik maaşı çekme süresi nedir?

Sigortalı işsiz, işsizlik maaşını, nüfus kâğıdı ile birlikte herhangi bir PTT şubesine başvurarak her ayın 5’inde alabilir. Sigortalı işsiz, işsizlik maaşını PTT’den 6 ay içerisinde çekmelidir.

İşsizlik maaşı gününde alınmazsa ne olur?

İşsizlik maaşını çekme süresi 6 aydır. İşsizlik maaşı PTT’de sigortalı işsizin hesabına yatırıldıktan sonraki 6’ıncı ayının son gününe kadar alınmaz ise, işsizlik maaşı, İŞKUR emanet hesaplarına geri gönderilir. İŞKUR’un emanet hesabına gönderilen işsizlik maaşı iadesinin alınabilmesi için sigortalı işsizin İŞKUR’a dilekçe ile müracaat etmesi gerekmektedir.

İşsizlik maaşı vekâletle alınır mı?

Sigortalı işsizlerin durumu, işsizlik maaşını PTT şubesinden çekmek için uygun değil ise vermiş oldukları vekâlet neticesinde vekâlet verdikleri kişi tarafından verilen vekâletname ile birlikte PTT şubesinden çekilebilir..

İşsizlik maaşı ile başka ne haklar elde ederim?

Sigortalı bir işte çalışmakta iken işsiz kalan sigortalının gerekli şartları sağlaması halinde, sigortalı işsiz kapsamında tanımlanmaktadır.

Sigortalı işsizin, işsizlik sigortası kapsamında İŞKUR tarafından sunulan faydalanabileceği haklar mevcuttur. Bunlar;
 • İşsizlik maaşı,
 • İşsizlik maaşının alındığı süre boyunca, genel sağlık sigortası kapsamında olup bakmakla yükümlü olduğu kişilerin de genel sağlık sigortasından faydalanma,
 • Yeni bir iş bulma,
 • Mesleki geliştirme, edindirme ve yetiştirme eğitimlerine katılma,

hakları bulunmaktadır.

İşsizlik maaşı bittikten sonra sağlık hakkından yararlanma devam eder mi?

Sigortalı işsizlerin işsizlik maaşı aldıkları süre zarfınca bakmakla yükümlü oldukları kişiler de dâhil olmak üzere genel sağlık sigortası kapsamında sağlık sigortasından faydalanma hakları vardır. İşsizlik maaşını aldıkları süre bitimi sonrasında ise sağlık hakkından yararlanma hakları bulunmamaktadır.

İşsizlik maaşı alındığı sırada İŞKUR’a bildirim yapılması gereken haller nelerdir?

Sigortalı işsizlerin işsizlik maaşı aldıkları süre içerisinde; aşağıda belirtilen

 • İkamet adresinin değişmesi,
 • Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kuruluşundan yaşlılık aylığı alınması,
 • Yetkili Sağlık Kuruluşunca istirahatli kılınması,
 • Silahaltına alınılması,
 • Yurtdışına çıkılması,
 • Bir işte çalışmaya başlanması veya mahkeme kararıyla işe iade edilmesi,

gibi durumların oluşması halinde 15 gün içerisinde en yakın İŞKUR birimine yazılı dilekçe ile veya Alo 170’e başvurmaları gerekmektedir.

Durumun bildirilmemesi ve işsizlik maaşının ödenmeye devam etmesi halinde haksız ve yersiz yapılan ödemeler durumun tespit edilmesi sonrasında sigortalı işsizden yasal faizi ile geri alınır.

İşsizlik maaşından kesinti yapılır mı?

Sigortalı işsiz olarak nitelendirilen kişinin almakta olduğu işsizlik maaşından sadece damga vergisi kesilmekte olup başkaca bir vergi ve kesinti olmamaktadır. Damga vergisi oranı binde 7,59’dur.

İş sözleşmesi haklı bir nedenle feshedilen işçi, işsizlik maaşı alabilir mi?

Sigortalı olarak çalışmakta olduğu işyerinden ‘Ahlak ve İyi Niyet Kurallarına Uymayan Haller ve Benzerleri’ olarak nitelendirilen ve işveren haklı fesih nedeni sunan hallerden dolayı işten çıkarılan işçi işsizlik maaşı alamaz. 

İşverene haklı fesih sunan haller şu şekildedir;

 • İş sözleşmesi yapıldığı sırada işçinin sözleşmedeki esaslı noktalardan biri için gerekeli vasıf ve şartları taşımadığı halde var olduğunu beyan etmesi,
 • İşçinin, işverenin kendisi veya ailesinden biri hakkında şeref ve namusuna dokunacak sözler söylemesi,
 • İşçinin başka bir işçiye tacizde bulunması,
 • İşçinin işverene veya işçilerden birine sataşması, işyerinde alkol veya uyuşturucu kullanması,
 • İşçinin işverenin güvenini kötüye kullanması, sırlarını açıklaması, hırsızlık yapması,
 • İşçinin izin almadan veya haklı bir neden olmadan artarda 2 işgünü, 1 ay içinde 2 defa herhangi tatilden sonraki ilk iş günü veya 1 ay içinde 3 işgünü işe gelmemesi,
 • İşçinin yapmasının zorunlu olduğu görevleri hatırlatıldığı halde yapmaması,
 • İşçinin iş güvenliğini tehlikeye düşürmesi, işyerindeki malı veya işyerinde bulunan makinaları veya başka maddeleri 30 günlük ücretiyle karşılamayacak derecede hasara uğratması,

İşçinin, işverence işinin haklı bir nedenle feshetme nedenlerdir. Bu nedenlerle işten çıkarılanlar işsizlik maaşı alamazlar.

İşsizlik maaşı dondurulur mu?

İşsizlik maaşı kimi hallerde dondurulur iken kimi hallerde dondurulmaz. Dolayısıyla işsizlik maaşı almakta iken çalışmaya başlayan sigortalılar için 2 durum mevcuttur. Bunlardan birincisi, sigortalı işsiz, işsizlik maaşı aldığı sırada işe girer fakat kanun ön gördüğü şartları yerine getirmeden tekrar işsiz kalır ise daha önce hak etmiş olduğu işsizlik maaşını süresini bu süre doluncaya kadar almaya devam eder.

İkinci durum ise; sigortalı işsiz, işsiz maaşını aldığı sırada işe girer fakat kanun ön gördüğü şartların yerine getirilmiş olması sonrasında tekrar işsiz kalan sigortalı için yeni hak sahipliğinden doğan süre kadar işsizlik maaşı ödenecektir.

İşsizlik maaşı haczedilebilir mi?

Sigortalı işsizin Sosyal Güvenlik Kurumundan almakta oluğu işsizlik maaşı, nafaka borçları dışında haciz veya başkasına devir ve temlik edilemez.

Haksız yere işsizlik maaşı almanın cezası nedir?

Sigortalı işsiz kendi kusuru ve bilgilerdeki eksiklik veya yanlışlık nedeniyle yapılan fazla ödemeleri yasal faizi ile birlikte geri ödemek zorundadır. Fakat ölen sigortalılar için ödenen yersiz sigorta ödeneği geri alınmaz.

Emekliler işsizlik maaşından faydalanabilir mi?

Emekli olduktan sonra hizmet akdine bağlı olarak bir işyerinde sosyal güvenlik destek primi ödeyerek çalışanlar, çalıştıkları bu süre zarfında hem kendilerinden işsizlik sigortası primi kesilmemesi, hem de işsizlik ödeneğinden yararlanılabilmesi için herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı alınmaması şartı nedeniyle, kendi istek ve iradeleri dışında işten çıkartılmış olsalar bile işsizlik maaşından yararlanamazlar.

İşsizlik maaşı alınan günler emeklilik bakımından hizmetten sayılabilir mi?

Sigortalı işsiz olarak nitelendirilen kişilerin ödeme süreleri de dikkate alınarak hesaplanan işsizlik maaşını aldıkları süre boyunca Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından sadece genel sağlık sigortaları yatırıldığı için işsizlik maaşı aldıkları zamanlarda geçen süreler emeklilik açısından hizmet süreleri olarak değerlendirilmez.

İşsizlik maaşı alırken yurtdışına çıkanların işsizlik maaşı kesilir mi?

Kişilerin işsizlik maaşları aldıkları sırada yurtdışına çıkmış olmaları, İŞKUR’un çalışmaya hazır bulunma şartı ile bağdaşmadığı için sigortalı işsizin yurtdışına çıktığı tarihten itibaren işsizlik maaşı alma hakkı durur.

Sigortalı işsizin yurtdışına çıkış öncesi dilekçe ile bu durumu İŞKUR’a bildirmesi halinde ise işsizlik maaşı durur kişinin geri dönüşü ile geri kalan süre devam eder. Durumun İŞKUR tarafından tespit edilmesi halinde ise kişiye yapılan yersiz ödemeler yasal faizi ile birlikte geri istenir.

Bağ-Kur’lular işsizlik maaşı alabilir mi? (4/B)

4/b’liler (Bağ-Kur) işsizlik maaşı kapsamında değildir. Fakat 4/b’liler için oluşturulan işsizlik sigortası ve maaşının bir benzeri esnaf ahilik sandığıdır.

Esnafları yakından ilgilendiren Esnaf Ahilik Sandığının 2018 yılının başında kurulması beklenmekteydi. Fakat yayımlanan yasa ile başlangıç tarihi 2 yıl ertelenmiş Esnaf Ahilik Sandığının başlangıç zamanı 01.01.2020 olarak açıklanmıştır.

Esnaf ahilik sandığı, işini kaybeden esnafa destek olması açısından işten çıkarılan 4/a’lılar (SGK) için bir güvence olan işsizlik maaşı ile aynı fonksiyona sahiptir.
 

Muhtarlar kapsam dışında 

İsteğe bağlı sigortalılar, 4/b statüsünde olan jokey ve antrenörler, köy ve mahalle muhtarları ile tarımsal faaliyette bulunanlar, haricindeki hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi adı ve hesabına bağımsız çalışanlar Esnaf Ahilik Sandığı kapsamındadır.
 

Devletten prim desteği

Esnaf ahilik sandığı sigortasından yapılacak ödemeler için sandık sigortalıları ve devletten bu sigortaya ilişkin prim alınacaktır. Alınacak prim miktarı toplamda %3 olup bunun %2’si esnaf tarafından %1’i devlet tarafından karşılanacaktır.

Son 3 yıl içinde en az 600 gün şartı

Esnaf ahilik sandığı sigortasından faydalanmak isteyen 4/b (Bağ-Kur)’lilerin sigortalılığın sona ermesinden önceki son 120 gün sigortalı olarak hizmet akdine tabi olmaları gerekmekte olup, ayrıca işsizlik maaşı alınacak gün sayısı son 3 yıl içerisinde ödenen işsizlik prim süresine göre değişmektedir.600 Gün için 180 Gün. 900 Gün için 240 Gün ve 1080 Gün ve daha fazlası için 300 Gün İşsizlik maaşı ödenir.

Memurlar işsizlik maaşı alabilir mi? (4/C)

4/c kapsamında çalışmakta olan memurlar çalışmakta oldukları süre boyunca adlarına işsizlik primi yatırılmadığı için görevlerinden istifa etmek suretiyle veya görevden ihraç edildiklerinde işsizlik maaşı alma hakları bulunmamaktadır.

Askere gidenler işsizlik maaşı alabilir mi?

Askerlik hizmeti nedeniyle işten ayrılmış sigortalı çalışanlar, askerlikte geçen süreleri boyunca işsizlik maaşı alamazlar. Fakat askerlik hizmeti sonrasında işyerinden alacakları işten ayrıma bildirgesi ve ile terhis olduktan sonra 30 gün içerinde İŞKUR’a başvurarak işsizlik ödeneği için gereken diğer şartların sağlanmış olması koşuluyla işsizlik maaşı alabilirler.

Terhis olduktan sonra başvuruda 30 günü geçirmiş olmak işsizlik maaşı için hak düşürücü bir süre değildir. Toplam işsizlik maaşı süresi hakkından, gecikilen süre kadar kayba neden olur.

Evlilik nedeniyle işten ayrılanlar işsizlik maaşı alabilir mi?

İşsizlik sigortasından yararlanmak için öncelikli şart kişinin kendi istek ve kusuru olmaksızın işini kaybetmiş olmasıdır. Evlilik nedeniyle işten ayrılan ya da ikametgâh değişimi gibi nedenlerle ayrılmak zorunda kalan kadın işçinin kıdem tazminatı almaya hak kazanmasına rağmen işini kendi isteği ile bırakmış olmasından dolayı işsizlik maaşı alma hakkı bulunmamaktadır.

Part-Time çalışanlar işsizlik maaşı alabilir mi?

İş yerinde tam süreli olarak yapılan iş sözleşmelerindeki emsal sürenin üçte ikisine kadar yapılan çalışma kısmi süreli çalışma olarak adlandırılmaktadır. Kısmi süreli çalışan işçiler de tam süreli çalışan işçiler gibi kıdem tazminatı, yıllık izin ve hafta tatili haklarına sahiptir.

İşsizlik maaşında ise durum farklı idi. Şöyle ki; işsizlik maaşının şartlarından biri işten ayrılmadan en az 120 gün boyunca prim ödeyerek sürekli çalışma şartı idi. Bu durumda kısmi süreli çalışan ay içerisinde eksik kalan günlerini isteğe bağlı olarak borçlanabilir ve işsizlik maaşından yararlanabilirdi. 7161 sayılı kanun ile 120 gün prim ödeyerek sürekli çalışmış olma şartının yerine hizmet akdine tabi olarak çalışmış olma şartının getirilmesi beraber kısmi süreli çalışanlar için diğer şartları taşıması koşuluyla borçlanma yapmadan işsizlik maaşından yararlanma hakları oluşmuştur.

İşsizlik maaşı prim oranları kaçtır?

İşsizlik sigortasından yapılacak ödemeleri, hizmet ve yönetim giderleri karşılanmak üzere işçinin prime esas aylık brüt maaşları üzerinden sigortalılardan %1, işverenden %2 ve Devlet adına %1 alınır.

© The Independentturkis – İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Kaya

Click to comment

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

To Top