EĞİTİM

İNGİLİZCE ÖĞRENİYORUM- 9

52 BÖLÜMLÜK EĞİTİM HİZMETİ 9. BÖLÜM

52 BÖLÜMLÜK EĞİTİM HİZMETİ 9. BÖLÜM

Lesson 9: Is It Cold? (Ders 9: Soğuk mu?)

Lesson 9: Is It Cold?

Summary

Anna wants to know about the weather in Washington, D.C. She asks her phone. The phone tells her about the weather – but is the phone right?

ÖZET

Anna Washington DC’deki hava durumu hakkında bilgi almak istiyor. Telefonunu soruyor. Telefon ona hava durumunu anlatır – fakat telefon doğru mu?

Speaking

In this video, learn to say the new words. Learn to talk about weather and how to make your voice go up or down to show feelings with the word, “oh.”

Konuşuyorum

Bu videoda yeni kelimeleri söylemeyi öğren. Hava durumu hakkında konuşmayı ve “oh” kelimesiyle duyguları göstermek için sesini nasıl aşağı ya da yukarı çıkarmayı öğrenin.

Pronunciation

​In this video, you ​learn how Americans say short answers with no break between the words.

Telaffuz

Bu videoda, Amerikalıların kelimeler arasında bir ara vermeden kısa cevapları nasıl söylediklerini öğreniyorsunuz.

Conversation (KONUŞMA)

 • Anna: Oh, hi, everyone! Here in Washington, DC, the weather changes often. One day is cold and windy. But the next day is warm and sunny! So, every day I check the forecast. Hello, Phone? What is today’s temperature?
 • Phone: Today it is 18 degrees …
 • Anna: Eighteen degrees! That is cold!
 • Phone: … eighteen degrees Celsius.
 • Anna: Oh, Celsius. That is 65 degrees Fahrenheit. That’s warm.
 • Phone: Yes, Anna. It is warm.
 • Anna: Excuse me, Phone. Is it windy today?
 • Phone: No, it is not windy today.
 • Anna: Is it sunny today?
 • Phone: Yes, Anna. It is sunny.
 • Anna: Excuse me, Phone?
 • Phone: Yes, Anna.
 • Anna: Is it snowy today?
 • Phone: No, Anna. It is not snowy.
 • Anna: Thank you, Phone!
 • Anna: Today the weather is warm and sunny — great for seeing Washington, D.C.
 • Anna: Phone! It is not warm and sunny! It is cold and windy and snowy!
 • Phone: Anna, it is not cold, windy, or snowy. It is warm and sunny … in Mexico City, Mexico.
 • Anna: Oh. I see. Mexico.
 • Anna: Washington weather changes often. Remember to check the forecast — the right forecast.
 • Phone: Yes, Anna. Next time remember to check the right fore…
 • Anna: Okay, thank you Phone. Goodbye, Phone.
 • Anna: Until next time!

TERCÜME

 • Anna: Herkese merhabalar! Burada Washington, DC’de hava çok sık değişiyor. Bir gün soğuk ve rüzgarlı. Ama ertesi gün sıcak ve güneşli! Bu yüzden her gün hava tahminlerini kontrol ediyorum. Merhaba Telefon? Bugünün sıcaklığı nedir?
 • Telefon: Bugün 18 derece …
 • Anna: 18 derece! Bu soğuk!
 • Telefon:… 18 santigrat derece.
 • Anna: Ah, Celsius. Bu 65 derece Fahrenheit. Bu sıcak.
 • Telefon: Evet, Anna. O sıcak.
 • Anna: Afedersin, Telefon. Bugün hava rüzgarlı mı?
 • Telefon: Hayır, bugün rüzgarlı değil.
 • Anna: Bugün hava güneşli mi?
 • Telefon: Evet, Anna. Güneşli.
 • Anna: Afedersin, Telefon?
 • Telefon: Evet, Anna.
 • Anna: Bugün hava karlı mı?
 • Telefon: Hayır, Anna. Karlı değil.
 • Anna: Teşekkürler, Telefon!
 • Anna: Bugün hava sıcak ve güneşli – Washington, D.C.
 • Anna: Telefon! Sıcak ve güneşli değil! Soğuk, rüzgarlı ve karlı!
 • Telefon: Anna, soğuk, rüzgarlı veya karlı değil. Mexico City’de, Meksika’da sıcak ve güneşli.
 • Anna: Ah. Anlıyorum. Meksika.
 • Anna: Washington hava durumu sıklıkla değişiyor. Tahmini kontrol etmeyi unutmayın – doğru tahmin.
 • Telefon: Evet, Anna. Bir dahaki sefere doğru ön kontrol etmeyi unutmayın…
 • Anna: Tamam, teşekkür ederim Telefon. Hoşçakal, Telefon.
 • Anna: Bir dahaki sefere kadar!

You can also download the worksheet. Practice writing the activity words.​

Çalışma sayfasını da indirebilirsiniz. Etkinlik kelimelerini yazmaya çalışın.

https://docs.voanews.eu/en-US-LEARN/2016/03/10/1e1990d9-df36-4e38-94db-010cee3fba69.pdf

New Words

 • Celsius: – adj. relating to or having a scale for measuring temperature on which the boiling point of water is at 100 degrees and the freezing point of water is at 0 degrees
 • Change: – v. to become different
 • Check: –v. to get information by looking at something, asking about something, etc.
 • Cold: – adj. having a very low temperature​
 • Degree: – n. a unit for measuring temperature
 • Fahrenheit: – adj. relating to or having a scale for measuring temperature on which the boiling point of water is at 212 degrees above zero and the freezing point is at 32 degrees above zero
 • Forecast: – n. a statement about what you think is going to happen in the future​
 • Phone: – n. a device that is connected to a telephone system and that you use to listen or speak to someone who is somewhere else​
 • Snowy: – adj. having falling snow or covered with snow​
 • Sunny: – adj. having plenty of bright sunlight​
 • Temperature: – n. a measurement that indicates how hot or cold something is; a measurement in degrees showing the heat of something (such as air or water)​
 • Warm: – adj. somewhat hot; not cool or cold​
 • Weather: – n. the temperature and other outside conditions (such as rain, cloudiness, etc.) at a particular time and place
 • Windy: – adj. having a lot of wind

Yeni kelimeler

 • Santigrat: – adj. Suyun kaynama noktasının 100 derece ve donma noktasının 0 derece olduğu sıcaklık ölçümü için bir skalaya sahip veya
 • Değişim: – farklı olmak
 • Çek: -v bir şeye bakarak, bir şey hakkında sorarak vs. bilgi almak
 • Soğuk: çok düşük bir sıcaklığa sahip
 • Derece: – n. sıcaklığı ölçmek için bir birim
 • Fahrenheit: – adj. kaynama noktasının sıfırın üzerinde 212 derece ve donma noktasının sıfırın üzerinde 32 derece olduğu sıcaklık ölçümü için bir skalaya sahip veya
 • Tahmin: – n. Gelecekte neler olacağını düşündüğünüz hakkında bir açıklama
 • Telefon: telefon sistemine bağlı ve başka bir yerde olan bir kişiyi dinlemek veya konuşmak için kullandığınız bir cihaz
 • Karlı: kar yağışı veya karla kaplı olması
 • Güneşli: bol miktarda güneş ışığına sahip olmak
 • Sıcaklık: – n. bir şeyin ne kadar sıcak veya soğuk olduğunu gösteren bir ölçüm; bir şeyin ısısını gösteren derece cinsinden bir ölçüm (hava veya su gibi)
 • Sıcak biraz: sıcak; soğuk ya da soğuk değil
 • Hava durumu: belirli bir zamanda ve yerde sıcaklık ve diğer dış koşullar (yağmur, bulutlu, vs. gibi)
 • Rüzgarlı: çok rüzgârlı olmak

İLGİLİ HABER

amerikaninsesi

Click to comment

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

To Top
%d blogcu bunu beğendi: