Papaların Karanlık Tarihi!

Ketebe Yayınları’ndan çıkan ve çevirisini Sena Nur Yavuz’un yaptığı Papaların Karanlık Tarihi adlı kitap…

Papalık, dünyanın en uzun süredir seçimle işbaşına gelen makamı.

Brenda Ralph Lewis, Karanlık Tarih üçlemesinin son kitabı olan ‘Papaların Karanlık Tarihi”nde sanıldığı kadar ‘kutsal olmayan’ Papaların karanlık tarihini, rüşvetten iltimasa, zinadan soykırıma günah dolu geçmişinin izlerini sürdü.

Ketebe Yayınları’ndan çıkan ve çevirisini Sena Nur Yavuz’un yaptığı Papaların Karanlık Tarihi adlı kitapta, suikaste uğrayan ve suikastler düzenleyen papalara mercek tutuldu.

Yazar, kendisine verilen zehirden yeterince hızlı bir şekilde ölmeyen ve suikastçılar tarafından cinayeti hızlandırmak adına kafatası çekiçle parçalanan Papa VIII. Jonh’dan, genç bir kızı kandırdıktan sonra papalık hazinesini de beraberinde alarak İstanbul’a kaçan Papa V. Benedict’e tarihe damga vurmuş olaylara ayna tutuldu.

Kitabın, ‘Kadavra Sinodu, Fahişelerin İktidarı ve Diğer Vatikan Skandalları’ başlıklı bölümünde, öldürülen Papa Formosus’un suçlarını itiraf etmesi adına cesedinin papalık kıyafetleri giydirilip tahta oturtularak yargılanması olan ‘Kadavra Sinodu”na, Vatikan’ın tarihinde ‘Fahişeler İktidarı’ diye anılan devre damgasını vuran Marozia da annesi Theodora ve öncesinde papalık iktidarını entrikalarla yön veren Düşes Agiltrude anlatıldı.

‘Kadavra Sinodu, Fahişelerin İktidarı ve Diğer Vatikan Skandalları’

Romanus’un halefi, Papa II:

Theodora, daha da az şanslıydı, ama en azından türlü zulme uğrayan Formosus’a iade-i itibar sağlayacak kadar yeterince uzun süre görevde kaldı.

Theodora, merhum Papa’nın papalık kıyafetleri ve en yüksek tazimle Roma’daki Aziz Petrus’ta tekrar defnedilmesini emretti. Ayrıca Kadavra Sinodu’nun yer aldığı mahkemeyi hükümsüz ilan ederek şahitlikleri ve kararlarını geçersiz kıldı.

Theodora, VII. Stefan tarafından yerinden edilen din adamlarına Formosus’tan aldıkları görevleri iade etti. Sanki Kadavra Sinodu ve meczup Papa Stefan hiç var olmamış gibiydi.

Saltanatı, 897 Kasım’a kadar sadece 20 gün sürdü ve sonra gizemli bir şekilde öldü. Ertesi yıl, ölülerin ardından görülen davalar (Kadavra Sinodu) Theodora’un halefi IX. Papa John tarafından yasaklandı.

On yıl sonra, 904 yılında Papa olarak seçilen III. Segius, Papa Formosus’u mezarından çıkararak bir kez daha yargıladı.

O dönemde kardinal olan Sergius, 897’de Kadavra Sinod’unda eş-yargıçlık yapmış ve suçlu kararının bozulması üzerine çileden çıkmıştı. Bu kez, Sergius suçlu hükmünü tekrar verdirirken kendi şeytani planlarını da uygulatmaktan geri durmadı.

Formosus’un cesedinin başını kestirdi ve tekrar Tiber Nehri’ne atılmadan önce parmaklarının üçünü daha kestirdi. Mesajını vurgulamak için Sergius, VII. Stefan’ın mezarı üzerine onurlandırıcı bir yazıt yazılması emrini verdi.

Kısa bir süre sonra, Formosus’un başsız cesedi bir balıkçı ağına takılarak tekrar ortaya çıktı.

Tiber’den ikinci kez çıkarılan Formosus, bir kez daha Aziz Petrus Kilisesi’ne geri götürüldü. Sergius, elbette, IX. John tarafından bildirilen ölümü takiben gerçekleşen duruşmalara karşı koyduğu yasağı ihlal etmişti; bu yüzden eylemleri esasen geçersizdi. Yine de Formosus’un masumiyetiyle ilgili bir kamu bildirisi yapılmalıydı ve hem kendisi hem de eylemleri yeniden geçerli kılınmalıydı.

İlk Kadavra Sinodu’nun bir numaralı azmettiricisi Agiltrude, Formosus’un ikinci kez aklandığında hâlâ hayattaydı, ancak mevkii ve gücü büyük ölçüde değişmişti; çünkü VII. Stefan’ın sıradışı soytarılıkları sayesinde 896 yılında merhum papa karşısında zafer kazanmıştı; ancak Agriltrude’un zayıf bir tarafı vardı. Agiltrude’un gücü, önemli ölçüde dolaylıydı.

Hükmetmek istediği mevkilere işaret ederek oradan da politikalarını uygulamak için Papa Stefan gibi kuklalara güveniyordu.

Agiltrude’un hanedanında belli aile ilişkileri önemli rol oynuyordu. Kocası Guy Spoleto’nun ve sonrasında oğulları Lambert tarafından işgal edilen mevkiler dolayısıyla elde ettiği yüksek statünün keyfini sürüyordu.

Guy, 12 Aralık 894’de ölünce, Agiltrude da aynı anda olarak Spoleto ve Camerino Düşesi, İtalya Kraliçesi ve Kutsal Roma İmparotoriçesi unvanlarını kaybetti. Lambet’in bütün bu unvanlara sahip olması ihtimali düşünüldüğünde hala saygıdeğerlik kazanma şansı vardı, ancak annesinden önce 898’de öldü ve Agiltrude’un güç sahibi son aile bağı da ortadan kalktı.

Agiltrude, 923’te öldü, fakat o zamana değin diğer iki kadın, Roma’daki papalık güçlerinin koridorlarına uzanan başka bir yol keşfetmişlerdi. Bunlar, her ikisi de papaların metresi olan Theodora ve kızı Marozia’ydı.

Theodora ‘utanmaz bir fahişe’ olarak nitelendiriliyordu ve kızları, Marozia ve genç Theodora da annelerinden daha iyi şöhretlere sahip değildi.

Ne anneleri Theodora ne de Marozia, papalığın artık alışılageldik bir özelliği haline gelen hızlı biçimde devredilişini durdurabildi. Aksine durumu daha da kötüleştirdiler.

Onuncu yüzyılın ilk yıllarında, bir yıl ya da daha kısa süreli görevler devam ediyor, papaların vahşi biçimde ölümleri devam eden güç mücadelesini yansıtıyordu…

Bazıları bir ya da iki yıl boyunca hayatta kalmayı başardı ama nadiren bundan fazlaydı. Papaları, bu kadar hızlı bir şekilde ardı ardına gelirken papa hizmetlileri de kişisel eşya ve mobilyalarını satarak epey yüklü kazançlar elde ediyordu.

FAHİŞELERİN İKTİDARI

Açıkça görüldüğü üzere, artık fahişelerin elinde olduğu düşünüldüğü için ‘papalık pornokrasisi’ ya da ‘Fahişelerin İktidarı’ olarak bilinen bu dönemde görülen yolsuzluk, şehvet düşkünlüğü ve çürümüşlük kıyaslanmaya kalkışıldığında pek çok suçu masum gösterebilirdi.

İpleri Agiltrude tarafından titizlikle çekilen kuklalar gibi, pornokrasi papaları da bu utanmaz -ve utanç verici- dönemi karakterize eden çöküş ve ahlaksızlıktan suç ortaklarıydı.

Onuncu yüzyılın Lombard tarihçisi Cremonalı Piskopos Liutprand, şiddetli bir biçimde anti-Roma ve anti-papaydı. Bununla birlikte, 886-950 arası papalık tarihini anlatan Antapodosis’te yazdıkları azımsanmayacak derecede hakikat içeriyordu:

‘Koşu takımları altın atlara biner, av bitince zengin masalarda dansçı kızlarla kutlar, sonra fahişeleriyle altın işlemeli ipek çarşaflı yataklarına giderlerdi. Bütün Romalı piskoposlar evliydi ve karıları kendilerine kutsal dini elbiseler diktirirlerdi.’

Piskopos Liutprand, Theodora ve Marozia’yı ‘onuncu yüzyıl papalığını yöneten iki şehvetli emperyal kadın’ olarak nitelendirdi.

Theodora, ‘ar damarı çatlamış bir kaypeydi … bir ara… Roma’nın tek hükümdarıydı ve -yazmak utanç verse de- gücünü bir erkek gibi kullandı.

Theodora’nın ikinci kızı, başka bir Theodora, onun ve onun kız kardeşi Liutprand’dan nasibini aldı; ‘Venüs’Ün sevdiği işlerde (annelerini) aşabilirlerdi’. Bu, genç Theodora için fazla bir ithamdı, zira o, hayatını hayırlı uğraşlara adadığı bir hayat sürmüştü, ancak Liutprand’ın Marozia hakkındaki değerlendirmesi daha yerindeydi. Öncelikle, Marozia, Tİber Nehri’Nin ortasında, alçakgönüllülük ve ahlak gibi kavramların bilinmediği bir ada olan Isola Tİberina’ya yerleşmişti.

Theodora’ya dönersek, Liutprand, onun yakışıklı bir genç rahibi nasıl baştan çıkardığını ve onun için Bolonya’nın piskoposluğunu nasıl elde ettiğini ayrıntılı olarak anlatıyordu.

Öyle görünüyor ki, Theodora daha sonra cömertliğine pişman oldu. Kısa süre sonra genç sevgilisini özlemiş ve ona yakın olmak için onunla ‘gece arkadaş’ olabileceği Roma’ya çağırmıştır. 914 yılında, onu X. John olarak papa yaptı. Muhtemelen Theodara’nın küçük kızının babasıydı.

PAPALIĞIN ADINI LEKELEMEK

Görünüşe göre Papa Jonh, Roma’da bulduğu pornokrasi dünya görüşüne uyum sağlamıştı.

Müslüman Sarazenler’e karşı savaşan ve zafer kazanan yetenekli bir ordu komutanıydı. Ancak papalığı izi geçmeyecek şekilde lekelemişti. Adam kayırma, akrabalarının zenginleşmesi ve neredeyse hiç ilke sahibi olmaması buna neden oldu.

Theodora’ya, kilise mevkilerinin en yücesine olan yükseldiği için, minnettar olmak bir kenarda dursun John, onu terk eder etmez İtalya’nın gelecekti kralı olan Provence’lı Hugh’un sevimli genç kızına gözlerini dikmişti.”

https://www.cafemedyam.com/2019/02/06/birlesik-arap-emirlikleri-ulkede-yasayan-yahudi-cemaatini-resmen-tanidi/

Odatv.com

İLGİLİ YAZILAR

DAHA FAZLASI

+ There are no comments

Add yours

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.