Kamu yatırım harcamalarında tasarruf sağlamak üzere kamu ihale ve sözleşme süreçleri iyileştirilerek rekabet artırılacak..

GAYRİMENKUL VERGİLENDİRMESİNE YENİ MODEL GELİYOR !

Gayrimenkullerin vergilendirilmesinde esas alınan alım satım değerinin belirlenmesi ile gayrimenkul sahipliği üzerinden alınan vergilere ilişkin yeniden çalışma yapılacak..

2021 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’ndan yapılan derlemeye göre:

 Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında etkin şekilde kullanılan maliye politikası, program döneminde ekonomik toparlanmaya zarar vermeyecek şekilde sıkılaştırılmaya başlanacak..

Programda yer alan hedefler kapsamında;

 *Harcamaların etkililik, ekonomiklik ve verimlilik durumlarının raporlanması için harcama gözden geçirmeleri yapılacak..

*Harcamaların gözden geçirilmesi için yöntem ve araçlar geliştirilecek…

*Gözden geçirmeler sonucunda verimsiz harcama alanları tasfiye edilecek. Bu yolla oluşturulacak mali alan öncelikli harcama alanlarına ayrılacak..

*Kamu personeli daha verimli kullanılacak, çalışan memnuniyeti artırılacak, kamu personelinin mali ve sosyal hakları makroekonomik politikalarla uyumlu şekilde belirlenecek..

*Kamu personelinin daha verimli çalışabilmesini teminen mesleki ve kişisel eğitim planlarının hazırlanmasına destek olması için geliştirilen araçların kullanımı yaygınlaştırılacak..

KAMU İHALELERİ İÇİN YETERLİLİK SİSTEMİ’

*Kamu yatırım harcamalarında tasarruf sağlamak üzere kamu ihale ve sözleşme süreçleri iyileştirilerek rekabet artırılacak..

*Kamu ihalelerine yönelik yapılacak düzenlemeyle belirli parasal limitler ve alım türleri bazında Elektronik Kamu Alımları Platformu’na (EKAP) kayıtlı gerçek ve tüzel kişilerin yeterliklerine uygun sınıflandırılmasına yönelik sistem geliştirilecek. İhalelere katılımda bu sınıflandırmanın dikkate alınması sağlanacak.

*Taşıt Kanunu, taşıt yönetiminde etkinlik ve verimliliği gözetecek şekilde güncellenecek.

*Kamu Filo Yönetim Sistemi Projesi’nin uygulama modelleri merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerine yaygınlaştırılacak.

VERGİSEL TEŞVİKLER GÖZDEN GEÇİRİLECEK’

*Vergisel teşvikler tüm iktisadi ve sosyal etkileriyle birlikte değerlendirilecek, vergi harcaması nitelikli düzenlemeler gözden geçirilerek etkin olmayanlar kademeli olarak kaldırılacak. Bu teşviklerin vergisel etkileri tespit edilecek.

*Vergi adaletinin güçlendirilmesi, vergi tabanının genişletilmesi ve hasılasının artırılmasını sağlayacak şekilde sistemde revizyonlar gerçekleştirilecek.

GAYRİMENKUL VERGİLERİ YENİDEN DEĞERLENDİRİLECEK

Gayrimenkul sahipliği üzerinden alınan vergiler diğer tasarruf araçlarının vergilendirilmesi dikkate alınarak yeniden değerlendirilecek.

Kişilere ait gayrimenkullerden alınan vergilerin, ülke düzeyinde tasarrufun teşviki ve kaynakların üretken alanlara yönlendirilmesi için kullanılması amaçlanırken, gerekli değerlendirmelerin yapılabilmesi için konuya ilişkin ilgili mevzuat taramaları yapılarak bu yöndeki düzenlemeler gözden geçirilecek.

*Yerel yönetimlerin mali yapılarını güçlendirmek amacıyla öz gelirleri artırılacak..

Gayrimenkullerin vergilendirilmesinde esas alınan alım satım değerinin belirlenmesine ve beyanına ilişkin yeni bir sistem devreye sokularak vergide adalet pekiştirilecek ve vergileme etkinleştirilecek..

Bu çerçevede ilgili bakanlıklar, sistemin tasarımı ve uygulamasına ilişkin düzenlemelerle gerekli altyapıyı birlikte oluşturacak..

BEYOĞLU’NDA EMLAK VERGİSİNDE YÜZDE 700 ARTIŞ

Beyoğlu’nda emlak vergisinde yüzde 700 artış

*Kapsam, matrah ve vergi oranlarının yeniden düzenlenmesiyle doğrudan vergilerin, vergi gelirleri içindeki payında artış sağlanacak. Kapsam, matrah ve vergi oranlarına yönelik çalışmalar yapılacak..

İstiklal Caddesi
https://www.cafemedyam.com/2020/10/14/yetki-belgesi-olmadan-emlakcilik-yapilamayacak-ilan-sitelerine-uye-olunamayacak/

İLGİLİ HABER

Sputnik

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogcu bunu beğendi: