EĞİTİM

İNGİLİZCE ÖĞRENİYORUM- 4

İNGİLİZCE ÖĞRENİYORUM
DERS – 4

52 BÖLÜMLÜK EĞİTİM HİZMETİNİN 4.BÖLÜMÜ

Lesson 4: What Is It? (Ders 4: Nedir?)

Lesson 4: What Is It?

Summary

Anna is new to Washington, DC. She meets her friends to go out for coffee. Anna has many things in her bag.

Özet
Anna, Washington DC'ye yeni geldi. Kahve içmek için arkadaşlarıyla buluşur. Anna'nın çantasında birçok şey var.

Speaking

Listen and practice saying the new words for this lesson. Practice the grammar and question structures.

Konuşuyorum
Dinle ve bu ders için yeni kelimeler söyleyerek pratik yap. Dilbilgisi ve soru yapılarını uygulayın.

Pronunciation

Often English speakers do not say the word “and” carefully. Watch the video to learn about this reduced form in American English.

Telaffuz
Genellikle İngilizce konuşanlar "ve" kelimesini dikkatlice söylemez. Amerikan İngilizcesi'ndeki bu azaltılmış form hakkında bilgi edinmek için videoyu izleyin.

Conversation

Konuşma
 • Anna: Pete, hi! Hi, we are here!
 • Pete: Hi, Anna! Hi, Marsha!
 • Anna: Hi!Pete: How are you two?
 • Marsha: I am great!
 • Anna: You know, Pete, I am new to D.C. The city is big.
 • Pete: Yeah. But you learn a little more every day. How’s the new apartment?
 • Anna: The new apartment is great! Let’s get coffee!
 • Marsha: Anna, do you have a pen?
 • Anna: Yes. I have a pen in my bag.
 • Anna: I have a …
 • Pete: It is not a pen. It is a book. It is a big book.
 • Anna: Yes. Yes it is, Pete. I know I have a pen, though…
 • Anna: I have a ….Marsha: It is not a pen, Anna … a toy?
 • Anna: I have a ….Pete: And it is a pillow!
 • Anna: Pete, Marsha, I know I have a pen.
 • Marsha: Anna, it is a map.
 • Pete: Why do you have a map of the world?
 • Anna: Pete, Marsha. Now I know I have a pen.
 • Pete: And now you have a lamp.
 • Marsha: Anna.
 • Anna: I have a pen! Let’s get coffee!​
Anna: Pete, selam! Merhaba, biz buradayız! 
Pete: Merhaba, Anna! Merhaba, marsha! 
Anna: merhaba! 
Pete: nasılsınız ikiniz? 
Marsha: harikayım 
Anna: bilirsin, pete, ben dc yeniyim şehir büyük. 
Pete: evet. Ama her gün biraz daha fazla öğreniyorsun. Yeni daire nasıl? Anna: Yeni daire harika! Hadi kahve alalım! 
Marsha: Anna, bir kalemin var mı? 
Anna: Evet. Çantamda bir kalem var. 
Anna: Ben bir… 
Pete: Kalem değil. Bir kitap. Bu büyük bir kitaptır. 
Anna: Evet. Evet öyle Pete. Biliyorum ki bir kalemim var, ama… 
Anna: Ben bir .... 
Marsha: Bir kalem değil, Anna ... bir oyuncak? 
Anna: Benim bir ... 
Pete: Ve bir yastık! 
Anna: Pete, Marsha, bir kalemim olduğunu biliyorum.
Marsha: Anna, bu bir harita.
Pete: Neden bir dünya haritanız var? 
Anna: Pete, Marsha. Şimdi bir kalemim olduğunu biliyorum. 
Pete: Ve şimdi bir lambanın var.
Marsha: Anna.
Anna: Bir kalemim var! Hadi kahve alalım!

Writing

Practice writing the names of common objects.

http://docs.voanews.eu/en-US-LEARN/2016/02/05/017d8274-91bc-4de5-a148-d6336299659b.pdf

New Words

bag – n. a soft container used to hold money and other small things

big – adj. large in size

book – n. a set of printed sheets of paper that are held together inside a cover or a long written work

coffee – n. a dark brown drink made from ground coffee beans and boiled water

lamp – n. a device that produces light

little – adj. small in size

map – n. a picture or chart that shows the rivers, mountains, streets, etc., in a particular area

pen – n. a writing instrument that uses ink

pillow – n. a bag filled with soft material that is used as a cushion usually for the head of a person who is lying down

toy – n. something a child plays with

world – n. the earth and all the people and things on it

Yeni kelimeler

Çanta: parayı ve diğer küçük şeyleri tutmak için kullanılan yumuşak bir kap

Büyük: büyüklüğü

Kitap: bir kapak veya uzun bir yazılı eserin içinde bir arada tutulan bir dizi basılı kağıt

Kahve: çekilmiş kahve çekirdekleri ve kaynamış sudan yapılan koyu kahverengi bir içecek

Lamba: - n. ışık üreten bir cihaz

Küçük: küçük boyutlu

Harita: - n. Belirli bir alandaki nehirleri, dağları, sokakları vb. gösteren resim veya tablo

Tükenmez Kalem: mürekkep kullanan bir yazı aracı

Yastık: genellikle uzanmış bir kişinin başı için yastık olarak kullanılan yumuşak malzeme ile doldurulmuş bir çanta

Oyuncak: bir çocuğun oynadığı bir şey

Dünya: dünya ve tüm insanlar ve üzerindeki şeyler

İLGİLİ HABER

Click to comment

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

To Top
%d blogcu bunu beğendi: