GENEL

TCDD’NİN SİRKECİ VE HAYDARPAŞA GARLARI İHALESİ!

İhale şartnamesinde oldukça dikkat çeken ve adeta belli bir firmayı tanımlayan çok dikkat çeken bir şart da bulunuyor.

DİKKAT ÇEKEN İTİRAZ

4 Ekim’de düzenleyeceği ihaleye katılacaklarını açıklayan Başkan İmamoğlu’na Ulaştırma Bakanlığı’ndan dikkat çeken itiraz…

TCDD’nin Sirkeci ve Haydarpaşa garlarının bazı bölümlerini kültür ve sanat etkinliklerinde kullanılmak üzere kiraya vermek için 4 Ekim’de düzenleyeceği ihaleye katılacaklarını açıklayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na UlaştırmaBakanlığı’ndan dikkat çeken bir itiraz geldi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı açıklaması:

”Su, doğalgaz, işyeri açma ve işletme izinleri belediyelerden alınıyor. Belediye ile ihalede yarışmak, diğer katılımcılarda caydırıcı etkisi olacak ve ihaleye katılımı azaltacaktır.”

İBB: ”HER KOŞULDA 4 EKİM’DEKİ İHALEYE KATILARAK TEKLİF VERECEĞİZ!”

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) tarihi Haydarpaşa Garı’nın ve Sirkeci Garı’nın atıl durumda olan deposahaları bölgesini ‘kültür ve sanat etkinliklerinde kullanılmak üzere’ kiralamak için 4 Ekim’de ihaleye çıkacak.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu:

”Söz konusu ihaleye katılacağız. Haydarpaşa Garı, Sirkeci Garı ihaleye çıkıyor. Büyükşehir belediyesi olarak tümüyle almak için ihaleye gireceğiz. Harem’e Haydarpaşa’yı da katarak kültürel alan oluşturarak bayram kutlamasının eksenini orada kurmak istiyoruz.”

BAKANLIK: ‘İBB’NİN KATILIMI CAYDIRICI OLUR!’

Ulaştırma ve AltYapı Bakanlığ:

”İBB’nin ihaleye katılmasını uygun bulmadık. Söz konusu ihale şartında, ‘ihale sonrasında işletme için gerekli olan işyeri açma ve işletmek için tüm izinleri ve ruhsatlarını yüklenici firma kendisi alır’ maddesi yer almaktadır. Bu nedenle İBB’nin veya iştiraklerinin böylesine bir ihaleye girmesi durumunda; ihale sonrası su, doğalgaz bağlatılması gibi işlerin Büyükşehir Belediyelerinde, işyeri açma ve işletme izinlerinin ise ilçe belediyelerinden alacakları için belediye ile ihalede yarışmak, diğer katılımcılarda caydırıcı etkisi olacak ve ihaleye katılımı azaltacaktır. İhalenin olmazsa olmaz kuralı olan rekabet ortamı sağlanamayacaktır. Oysa sözü edilen ihalede maksat, mülk sahibi olan idareye gelir sağlamak ve kültür sanat etkinliklerine imkân oluşturmaktır.”

‘BAKANLIĞIN AÇIKLAMASI HUKUKA AYKIRIDIR!’

İBB Sözcüsü Murat Ongun:

”Bakanlığın açıklaması hukuka aykırı. Ulaştırma Bakanlığınca yapılan açıklamada İBB ya da iştiraklerinin ihaleye girmesinin ihalede rekabet ilkesini zedeleyeceği iddia ediliyor. Tam tersine; yapılan bu açıklama 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 2. maddesinde yer alan ihalelerin ‘açıklık ve rekabet ilkelerine’ aykırılık oluşturmaktadır.”

”Kamu tüzel kişiliğine haiz olan büyükşehir belediyemiz ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabi iştiraklerimiz serbest iradeleri ile ihale şartnamesinde belirtilen şartları taşımaları halinde ihaleye girmelerinin önünde hiçbir engel bulunmamaktadır.”

”Yapılan açıklama ile varılan hukuki niteleme ancak bir yargı merciinin varabileceği nitelikte olup ihaleyi yapan idarece yapılması açıkça hukuka aykırılık teşkil etmektedir. Hem ihale hukuku açısından hem de genel hukuk kaideleri bakımından yapılan açıklama bir hukuk devletinde olmaması gereken talihsiz bir açıklamadır.”

”Bu açıklamanın motivasyonu nedir bu da merak konusu”

İHALE ŞARTNAMESİNDE Kİ DETAY

Aylık kira bedeli 30 bin TL üzerinden açılacak ihaleye katılmak için 90 bin TL teminatın bankaya yatırılması gerekirken, kiralamasüresi 15 yıl olarak belirlendi.

İhale şartnamesinde oldukça dikkat çeken ve adeta belli bir firmayı tanımlayan çok dikkat çeken bir şart da bulunuyor.

Şartnamede yer alan o maddeye göre ihaleye katılacak isteklinin tüzel kişilik olması halinde;

”son 5 yıl içinde ‘dijital, kültürel ve sanatsal’ faaliyetlerde bulunduğuna dair en az 4 milyon TL tutarında iş deneyim belgesi sunması ve envanterinde en az 20 milyon tutarında dijital ekipman barındırması ve bu ekipmanlar için 5 milyon TL tutarında süresiz banka teminat mektubu vermesi” gerekiyor.

İLGİLİ HABER

http://www.cumhuriyet.com.tr

Click to comment

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

To Top
%d blogcu bunu beğendi: