GENEL

Çarşamba Ovası’nın kalbine biyokütle santrali!

Çarşamba Ovası’na kurulması planlanan biyokütle enerji santrali…

Bu konu ile ilgili olarak; Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin 10 ay önce, bölgenin SİT alanı olarak koruma altına alındığını, bu statü değişmediği müddetçe ovanın tarım dışı faaliyetlere kapalı olacağını söyle

CHP Samsun Milletvekili Neslihan Hancıoğlu, Çarşamba Ovası’na kurulması planlanan biyokütle enerji santrali ile ilgili açıklamada bulundu.

Geçen yıl Kasım ayında TBMM’deki bütçe görüşmeleri sırasında Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’ye Çarşamba Ovası’nın niteliğinin değiştirilerek sanayiye açılması yönünde bir çalışma olup olmadığını sordum.

Bakanın verdiği cevaba baktığımızda; ‘bu santral asla kurulamaz’

‘OVANIN STATÜSÜ DEĞİŞMEDEN, ASLA…’

Neslihan Hancıoğlu:

“Bütçe görüşmeleri sırasında, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda bizzat Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’ye şunları sordum;

  • Çarşamba Ovası’nın sanayiye açılmasına yönelik bir hazırlık olup olmadığını,
  • Varsa süreç hangi aşamada olduğunu,
  • Bu ovamızın sanayiye açılmasının bölgemizi ve ülkemizi nasıl etkileyeceğinin analiz edilip edilmediğini sordum.

Bakan bu soruların tamamını, yazılı olarak cevapladı.

  • Sayın bakan Samsun’da, Çarşamba Ovası da dahil olmak üzere üç tarımsal ovanın, 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu’nu kapsamında Bakanlar Kurulu Kararı ile SİT alanı olarak koruma altına alındığını vurgulayarak özetle, statüsü değişmeden ovanın asla sanayiye açılamayacağını beyan etti. ”

Tarım dışı kullanımına izin verildiği anlaşılmaktadır.

Hancıoğlu: ”Kanun hükümleri ortadayken, Bakanlar Kurulu Kararı hala yürürlükteyken, bakanın bu beyanı elimizdeyken; Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü’nün 26.04.2018 tarih ve E.1290401 sayılı Tarım Arazilerinin Korunması, Kullanılması ve Planlanmasına Dair Uygulama Talimatının 11. maddesi 5. bendinde bulunan ‘İl İdare Kurulu kararı ile belirlenen köy yerleşik alan sınırı içerisinde (civarı hariç), Kanun hükümleri uygulanmayacaktır’ hükmüne dayanılarak söz konusu parsellerin, köy yerleşik alanı sınırları içerisinde kalması gerekçe gösterilerek tarım dışı kullanımına izin verildiği anlaşılmaktadır.”

Ovayı tarım dışı faaliyetlere açmak, büyük bir tehlike yaratmıştır.

Hancıoğlu: ”Mevcut mahalle ve iskan durumu göz önüne alındığında, asli mevzuat hükümleri ve Bakanlar Kurulu kararı yürürlükte dururken tali bir mevzuat hükmünü dayanak haline getirerek, bütün bir ovayı tarım dışı faaliyetlere açmak, büyük bir tehlike yaratmıştır.

Neslihan Hancıoğlu:

”Ovanın statüsü değişmeden, yürürlükteki bakanlar kurulu kararı kaldırılmadan, Çarşamba Ovası’na böyle bir santralin asla kurulamayacağının altını çiziyorum…

Samsun’un sahip olduğu tarım arazileri, sadece Samsun için değil, Türkiye için de büyük önem taşıyor… 

Samsun’umuzun ve ülkemizin sanayi yatırımlarına elbette ihtiyacı var. Ancak bu ihtiyaç, tarım alanlarımızı talan ederek giderilemez. Tarım alanlarımız sanayiye, kirlilik yaratacak tesislere kurban edilirse, can damarımızı kesmiş oluruz. Bunu asla kabul etmeyiz!”

https://haber.sol.org.tr


Click to comment

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

To Top
%d blogcu bunu beğendi: