FETÖ’cülere ilişkin ihbar maillerinin Diyanet İşleri Başkanlığı’nda silindiği ortaya çıktı.

 • 16-21 Temmuz 2016 tarihlerini kapsayan dönemde disiplin@diyanet.gov.tr adresine gelen şikayet e-postaları kimliği bilinmeyen kişi veya kişiler tarafından silindi.

Diyanet İşleri Başkanlığı Teftiş Kurulu, CİMER’e gelen şikayet üzerine olaydan tam 3 sene sonra soruşturma başlattı. Diyanet’in yaptığı açıklamaya göre soruşturma henüz tamamlanmadı.

Diyanet’in açıklamasına göre:

 • Gelen maillerin çok olması mail kutusunun kapasitesini doldurunca, FETÖ ihbarları ve diğer şikâyet maillerinin birbirinden ayrılmasına karar verildi.
 • Bu ayırma işlemi sırasında FETÖ ihbarlarının olduğu dosyanın ilgili bilgisayarda yer almadığı fark edildi.
 • Daha sonra araştırmalar sonucunda ihbar maillerinin olduğu klasör bulunsa da, bu kez de klasörün içerisinin boş olduğu görüldü.
 • Bunun üzerine 22 Ağustos 2016’da Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı’na yazı yazılarak bilgisayarların incelenmesi istendi.

İnceleme sonucunda, İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü’ne yazılan cevap yazısında:

”Söz konusu verilerin disiplin@diyanet.gov.tr hesabının şifresinin bilen kişi veya kişiler tarafından silindiği görülmüş, iş bu durum CD’deki şifreli dosyalar içinde detaylıca anlatılmış olup, CD şifresi ilgili daire başkanına teslim edilmiştir.”

İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü ise yaptığı açıklamada:

 • Silinen ihbar maillerinin kurtarıldı ancak, olayın kimler tarafından yapıldığı bilinemedi…

Diyanet, olayın her ne kadar “sehven” olduğunu değerlendirse de ihbar maillerinin silinmesine dair soruşturma başlatıldığı bildirildi.

İşte Diyanet İşleri Başkanlığının yaptığı açıklama:

Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne gönderilen 22.08.2016 tarihli ve 84388362-700-16509 sayılı yazı ile ilgili olarak;

 • Öncelikle Disiplin ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığına ulaşan ihbar ve şikayetlerle alakalı çalışma sistemini izah etmek gerekirse;disiplin@diyanet.gov.tr adresine gelen şikayet e-postaları öncelikle insankaynaklari@diyanet.gov.tr adresine gelmekte burada ilgili personellerce gerekli ayrımlar yapıldıktan sonra işlem yapılmak üzere disiplin@diyanet.gov.tr adresine yönlendirilmektedir.

https://www.cafemedyam.com/2019/03/15/diyanet-cumhuriyeti-kuran-kadrolar-tarafindan-kuruldu-ama-ataturkun-adini-anmadilar-nankorler/

 • BİMER başvuruları ise, yine bu işlem için görevlendirilmiş olan Başkanlığımız Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğine bağlı BİMER bürosuna gelmekte bu adresten de başta insankaynaklari@diyanet.gov.tr olmak üzere ilgili birimlere gönderilmekte, ardından da ilgili birimlerce yapılan iş ve işlemlerle ilgili dönüşler hassasiyetle alınmaktadır.
 • 15 Temmuz 2016 tarihinde meydana gelen hain darbe girişimi sonrasında diğer kamu kurumlarına olduğu gibi Başkanlığımıza da yoğun bir şekilde şikâyet ve ihbar içeren müracaatlar gelmeye başlamıştır.
 • Disiplin ve Değerlendirme Daire Başkanlığı bünyesinde birime ulaşan şikâyet içerikli e-postaların depolandığı e-posta kutusunun 500-750 megabayt gibi gayet düşük kapasiteli olması nedeniyle gelen kutusunun yoğunluk nedeniyle çok kısa sürede dolduğu görülmüştür.

https://www.cafemedyam.com/2019/02/16/diyanet-baskani-kadindan-imam-olmaz-demis/

 • Gelen evrakların FETÖ kapsamında olanlar ve farklı içerikli olanlar olmak üzere ayrı klasörlerde saklanması, böylelikle hem karışıklıkların önüne geçilmesi, hem de depolama kapasitesinin artırılması maksadıyla tedbir alınmaya çalışılmıştır.
 • Bu süreçte FETÖ içerikli e-postaların tutulması için farklı bir klasör oluşturulmuş ve gelen tüm e-postalar burada toplanmaya başlanmıştır. Ancak bir noktada mezkûr klasörün bilgisayar ortamında görülmediği ardından klasöre ulaşıldığı ancak boş olduğu kontrol etmekle görevli personel tarafından tespit edilmiştir. Bu durum 18-21 Temmuz 2016 tarihleri arasındaki gelen e-postaları kapsamaktadır.
 • İçinde bulunulan dönemin hassasiyeti sebebiyle öncelikle elde bulunan verilere siber saldırı yöntemiyle dışarıdan müdahale olup olmadığı konusunda şüphe oluşmuştur.

https://www.cafemedyam.com/2019/01/31/anayasada-resmi-dinin-olmamasina-karsin-diyanet-isleri-baskanligi-neyin-nesi/

 • Bu şüphelerin giderilmesi adına, Disiplin ve Değerlendirme Daire Başkanlığının siber saldırı tarzında bir müdahaleyle karşı karşıya olup olmadığı ve bu nedenle bir veri kaybına yol açılıp açılmadığı hususuna açıklık getirmek amacıyla Başkanlığımız Strateji Geliştirme Başkanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı vasıtasıyla konunun kontrol ettirilmesinin yerinde olacağı değerlendirilmiştir.
 • 08.08.2016 tarihli ve E.15260 sayılı yazıyla konu İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünce Strateji Geliştirme Başkanlığına iletilmiştir.
 • Yapılan inceleme ve araştırma sonucunda 22.08.2016 tarihli ve 84388362-700-16509 sayılı yazıyla cevaben dönüş yapılmıştır.
 • Mezkûr yazının birinci paragrafında; herhangi bir veri kaybının olmadığı, ilgili verilerin sistem servisi yedekleme ünitesinden alınıp CD ortamında İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne sunulduğu belirtilmiştir.
 • Ancak söz konusu verilerin disiplin@diyanet.gov.tr hesabının şifresini bilen kişi veya kişiler tarafından silindiğinin görüldüğü ifade edilmiştir.
 • Mezkûr yazıda, bahsi geçen verilerin disiplin@diyanet.gov.tr adresinden silinmiş olmakla birlikte, Başkanlığımız kayıtlarında mevcut olduğu ve CD ortamında ilgili birime verildiğinin altı çizilmektedir.
 • Buradan da anlaşılacağı üzere mezkûr verilerin tamamıyla kaybolmadığı ve işlem yapılmak üzere Disiplin ve Değerlendirme Daire Başkanlığına CD ortamında verildiği görülmektedir.

https://www.cafemedyam.com/2019/08/21/tarikatlar/

 • Disiplin ve Değerlendirme Daire Başkanlığınca CD ortamında tekrar birime ulaşan başvuru ve şikâyetlerle alakalı işlemler rutin bir şekilde tamamlanmış olup, herhangi bir ihmal, veri kaybı veya müracaatın işleme alınmaması gibi bir durum söz konusu olmamıştır. Her bir ihbar başvurusuyla ilgili yapılan işlemler birimimiz dosyalarında muhafaza edilmektedir.
 • O dönemde disiplin@diyanet.gov.tr adresinin şifresi Disiplin ve Değerlendirme Dairesi Personelinin tamamı tarafından bilinmekte ve aktif olarak kullanılmaktaydı. Bu nedenle birim içerisinde yapılan inceleme sonunda bilinçli bir şekilde bir personelimiz tarafından silindiğine dair kesin bir tespit yapılamamış, ancak FETÖ ihbarları ile ilgili yeni bir dosyalama sistemi oluşturma aşamasında olunması nedeniyle sehven bir silinmenin söz konusu olduğu değerlendirilmiştir.

Yukarıda izah edildiği üzere, zaten Başkanlığımız kayıtlarından herhangi bir veri kaybı söz konusu olmadığı, mezkûr şikayet ve ihbar başvurularının tekrar temin edilip gerekli işlemlerin yapıldığı, ayrıca yoğun bir şikayet akışı ve mesai söz konusu olduğundan birim personeli ile alakalı herhangi bir disiplin işlemi tesis edilmesi cihetine o dönemde gidilmemiştir.

 • İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne 30.03.2019 tarihli ve 1900810298 sayılı e-posta (CİMER) başvurusu ile bahsi geçen hadise ihbar şeklinde iletilmiştir.
 • Bu CİMER başvurusunda zikredilen hususların vuzuha kavuşturulması maksadıyla mezkûr CİMER başvurusu 22.04.2019 tarihli ve 520 sayılı havale onayı ile Başkanlığımız Rehberlik ve teftiş Başkanlığına incelenmek üzere havale edilmiştir.
 • Rehberlik ve Teftiş Başkanlığınca konuyla alakalı müfettiş görevlendirilmesi yapılmış olup, tahkikat hali hazırda tamamlanmak üzeredir.

Tahkikat sonucuna göre işlem tesisi cihetine gidileceği hususu bilgilerinize sunulur.

Mert Taşçılar

Odatv.com

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogcu bunu beğendi: