GENEL

Haciz, 00006 İlamsız Takip

”Şu anda mal beyanı ile ilgili cezai müeyyideler askıda olsa bile borçlulara şunu öneriyorum; ‘Mal beyanında bulununuz.”

SORU: 1 yıl önce bir kredi kullandım. ÖDEYEMEDİM.

Aldığım Kredi için eşim kefil. İcra dairesinden ilamsız takip emri geldi.

Ödenmesi istenilen miktarı bir anda ödeme şansımız yok. bununla ilgili ne yapabiliriz? 

-‘Tahsilde tekerrür olmamak kaydıyla sözleşmedeki teselsül hükümleri gereğince ödenmesi emridir.’ne anlama gelmekte dir?
-Eşim icra müdürlüğüne mal beyanında bulunması gerekiyormu?
-7 gün içerisinde bulunması gerekir aksi takdirde borcu kabullenmiş olur diyor. başvuruda bulunursa icra takibi durur mu?
-Hem itiraz etsek hemde mal beyanında bulunsak: nasıl bir süreç başlar. ilave olarak: avukatlık masrafları ve dava masrafları eklenir mi? -Ödenmesi gereken miktar 8.500 TL civarında, 1.500-2.000 TL. gibi teminat versek gerisi taksitlendirilir mi? yoksa haciz yoluyla mı alınır?

CEVAP: Av. Selin

1-) ‘Tahsilde tekerrür olmamak kaydı: asıl borçlu tarafından borç tamamen veya kısmen ödendiği takdirde kefil açısından mükerrer ödemeye neden olmaması için konulan bir kayıt dır…

2-) Kredi veren kurumun avukatı ile görüşüp bir ödeme planı sunabilirsiniz…

3-) Ödeme emrinin tebliğinden itibaren, ihtar kısmında yazılı süre içinde (yedi gün) itiraz edilmediği takdirde takip kesinleşir. Yedi gün içinde takibe itiraz etmeyen borçlunun aynı yedi gün içinde borcunu ödemesi veya mal beyanında bulunması gerekir.
Bu sürede borç ödenmezse icra takibine devam edilir ve borçluya karşı haciz istenebilir….

CEVAP: Av. Ferdağ:

1-) Şu anda mal beyanı ile ilgili cezai müeyyideler askıda olsa bile borçlulara şunu öneriyorum; ‘Mal beyanında bulununuz’

2-) İlamsız takiplerde ; icra takibinin durması için borca itiraz edilmesi gerekir.
İtiraz üzerine takip durur ancak itirazınızda haksız iseniz alacağın %40’ı oranında tazminat ödemek durumunda kalırsınız.

Click to comment

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

To Top
%d blogcu bunu beğendi: