SAĞLIK

Ulusal Beslenme Konseyi kuruldu!

Sağlıklı beslenme, yiyecek ve içecekler konusunda tüketicileri ve özellikle de çocukları yanlış yönlendiren aldatıcı, yanıltıcı algı oluşturucu reklamlar…


Ulusal Beslenme Konseyi, 9 Bakanlık, 7 sivil toplum kuruluşu, YÖK ve RTÜK temsilcilerinden oluşacak.

 

Ulusal Beslenme Konseyinin kuruluş amacı, oluşumu, görevleri ile çalışma usul ve esaslarının belirlendiği yönetmelik, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Ulusal Beslenme Konseyin’in kuruluş amacı

*Sağlıklı beslenmek,
*Beslenme ile alakalı hastalıkların önlenmesi ve hastalıkların kontrolü ile ilgili şuanki şartların iyileştirilmek,
*Sağlıklı beslenme kültürünü ülke genelinde yaygınlaştırmak,
*Doğrudan veya dolaylı olarak beslenme ve yiyecek içeceklerden kaynaklı sağlık durumu ve hastalıklarla ilgili politika ve stratejiler belirlemek için tavsiyelerde bulunmak.

Ulusal Beslenme Konsey, Sağlık Bakan Yardımcısının başkanlığında şu üyelerden oluşacak;

*-Halk Sağlığı Genel Müdürü, *-Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü, *-Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü, *Kamu Hastaneleri Genel Müdürü, *-İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanlığından bir başkan yardımcısı, *-Tarım ve Orman Bakanlığından Gıda ve Kontrol Genel Müdürü, *-Hayvancılık Genel Müdürü, *-Bitkisel Üretim Genel Müdürü veya genel müdür yardımcısı, *-Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, *-Ticaret Bakanlığı, *-Hazine ve Maliye Bakanlığı, *-Kültür ve Turizm Bakanlığı, *-Milli Eğitim Bakanlığı, *-Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından birer genel müdür veya genel müdür yardımcısı, *-Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Kurum Başkan Yardımcısı, *-Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından bir daire başkanı, *-Yükseköğretim Kurulu Başkanının belirleyeceği bir üye, *-Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu, *-Türkiye Lokantacılar, Kebapçılar, Pastacılar ve Tatlıcılar Federasyonu, *Türkiye Fırıncılar Federasyonu, *-Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu, *-Tüketici Dernekleri Federasyonu, *-Türkiye Diyetisyenleri Derneği, *Türkiye Ziraat Odaları Birliğinden konuyla ilgili veya görevli birer yönetim kurulu üyesi.

İhtiyaç duyulması halinde Halk Sağlığı Genel Müdürünün teklifi ve Konseyin kararı ile; belirlenen, beslenme ve yiyecek içecekler konusunda faaliyet gösteren kurum veya kuruluşlardan en fazla iki temsilci de Konseyde yer alabilecek…

Sağlıklı beslenme!

Konsey üyeleri, iki yıl için seçilip görev yapacaklar. Konseyin görevleri;
*-Ulusal sağlıklı beslenme ve sağlıklı beslenme davranışlarının geliştirilmesi için politika ve strateji önerileri geliştirmek, önerilerin kurumlarda uygulanmasını tavsiye etmek ve uygulamayı izlemek… *-Sağlıklı beslenme ve sağlıklı beslenme davranışlarının geliştirilmesi için ihtiyaç ve öncelikleri dikkate alarak hazırlanan ulusal program, hedef ve eylem planları kapsamında geliştirilen çalışma programlarını destekleyip uygulamaları izlemek,
*-Toplumun sağlıklı beslenme ve sağlıklı beslenme davranışlarının geliştirilmesi ile ilgili konularda eğitimi, bilgilendirilmesi, bilinçlendirilmesi ile sağlıklı beslenme ve sağlıklı beslenme davranışlarının geliştirilmesi konusunda görüş bildirmek,
*-Sağlıklı beslenme, sağlıklı beslenme davranışlarının kazandırılması ve beslenme konularında araştırma ve geliştirmeye yönelik proje önerilerinde de bulunmak.

Gıda Reklamları!

Konseyin bu konudaki görevleri şöyle:

*-Doğrudan veya dolaylı olarak beslenme ve yiyecek içeceklerden kaynaklı hastalıklarla ilgili gerekli hallerde bilimsel komisyon kurulmasına karar verecek. *-Her yıl Nisan ayı sonuna kadar, politika belgesi ve eylem planı kapsamında bir önceki yıla ait konsey üyesi kurumların beslenme ile ilgili faaliyetler raporunu Konsey sekretaryasına iletecek.
*Sağlıklı beslenme, yiyecek ve içecekler konusunda tüketicileri ve özellikle de çocukları yanlış yönlendiren aldatıcı, yanıltıcı algı oluşturucu reklamlar, tanıtımlar konusunda gerekli önlem ve önerilerde bulunacak.
*-Her tüketicinin yeterli ve sağlıklı gıdaya erişme hakkının gerçekleşebilmesi konusunda ekonomik ve sosyal önlemlerin alınması için görüş ve önerileri oluşturacak…

Kaynak

dunya.com
Click to comment

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

To Top
%d blogcu bunu beğendi: