Antiviral ilacın virüste mutasyonlara neden olabileceğini ve yeni varyantların evrimini tetikleyebileceği...

Bilim insanları, antiviral kullanımının Kovid’in evrimini hızlandırıyor olabileceğini söylüyor

Çalışma, virüsün molnupiravir tedavisinden sonra hayatta kalabildiğine ve bazen yayılan mutasyona uğramış versiyonlara yol açtığına dair kanıt buluyor..

-Bilim insanları, Kovid-19 hastalarını tedavi etmek için kullanılan bir antiviral ilacın virüste mutasyonlara neden olabileceğini ve yeni varyantların evrimini tetikleyebileceğini söyledi.

Yine Lagevrio markası altında satılan Molnupiravir, korona virüsünü yok edecek şekilde mutasyona uğratmak için tasarlandı, ancak araştırmacılar virüsün bazen tedaviden sağ çıkabildiğine ve zaman zaman diğer insanlara yayılan mutasyona uğramış versiyonlara yol açtığına dair kanıtlar buldu..

-Molnupiravir’in Kovid’in daha tehlikeli varyantlarını ürettiğine dair bir kanıt yok ancak bilim insanları, mutasyonların virüsün doğadaki genetik çeşitliliğini artırdığını ve gelecekteki evrim için daha fazla seçenek sunduğunu söyledi..

– Araştırmanın başyazarı ve Londra’daki Francis Crick Enstitüsü’nde doktora sonrası araştırmacı olan Dr. Theo Sanderson:

“İnsanların molnupiravir hakkında bazı endişeleri var ve bu da bir bakıma bunları daha somut hale getiriyor…Bu virüslerin önemli sayıda mutasyondan sonra hala hayatta kalabileceğini ve bazı durumlarda hala bulaşıcı olabildiğini biliyoruz.”

Araştırmacılar, bulguların molnupiravir ve benzer şekilde çalışan diğer ilaçların risk ve faydalarının değerlendirilmesinin sürdürülmesi açısından önemli olduğunu söylüyor..

Nature dergisinde yazan bilim insanları, molnupiravirin zaman zaman Kovid virüsünün yüksek oranda mutasyona uğramış ancak yaşayabilir formlarını üretebildiğini öne süren çok sayıda kanıt dizisini açıklıyor.. 

-İlk işaret, araştırmacıların 15 milyondan fazla Kovid genomu içeren küresel veritabanlarını taramasıyla ortaya çıktı.. 

Bilim adamları, molnupiravir’in piyasaya sürülmesinden sonra 2022’den itibaren virüslerde belirgin mutasyonlar buldular. İlaç, virüsün RNA’sını mutasyona uğrattığında , genetik kodun belirli bölgelerindeki spesifik mutasyonların oranını artırıyor..

-Bilim insanları, hastalardan elde edilen Kovid virüslerinde belirgin mutasyonlar tespit etmenin yanı sıra, bunların İngiltere, Avustralya, ABD ve Japonya gibi en çok molnupiravir kullanan ülkelerde daha yaygın olduğunu da buldu.. 

Daha ileri analizler, ilaçla tedavi edilme olasılığı daha yüksek olan yaşlı hastalardan alınan Kovid virüsünde belirleyici mutasyonların daha yaygın olduğunu ortaya çıkardı..

-Son bir kanıt olarak, bilim adamları İngiltere’de molnupiravir’in imza mutasyonlarını taşıyan bir dizi viral örneği seçtiler ve Birleşik Krallık Sağlık Güvenliği Ajansı’na hangi hastaların ilaçla tedavi edildiğini sordular..

  – Sanderson:

“Bu sayı tesadüfen beklediğinizden çok daha yüksekti, bu da yine bunun molnupiravirden kaynaklandığını gösteriyor..

Ancak mutasyonların sonuçları hala belirsiz… İmza çok açık, ancak imzaya sahip olan ve geniş çapta dolaşan bir varyant yok. Şu anda molnupiravir nedeniyle çok geniş çapta bulaşan hiçbir şey yok.” 

Virüsteki çoğu mutasyonun onu daha tehlikeli hale getirmek yerine zayıflatması bekleniyor.

Bilim adamlarının araştırmaya hevesli olduğu sorulardan biri de ilaca bağlı mutasyonların, Oxford Üniversitesi’nin Kovid antivirallerinin etkinliğini araştıran Panoramik deneyindeki olağandışı bir bulguyu açıklayıp açıklayamayacağıdır..

 Molnupiravir ilk haftada virüs düzeylerini düşürürken, iki haftada düzeylerin yeniden yükseldiği görüldü. Bu, ilacın virüsü aşağı indirmesi ancak hastaların bağışıklık savunmasından kaçma konusunda daha iyi olan mutasyona uğramış versiyonlar yaratması durumunda gerçekleşebilir..

Panoramik çalışma, molnupiravirin, Omicron varyantıyla karşı karşıya kalan aşılanmış, yüksek riskli hastalar arasında hastaneye kaldırılma veya ölüm riskini azaltmadığını, ancak iyileşme süresini hızlandırdığını buldu..

– Araştırmanın ortak araştırmacılarından Prof Chris Butler:

“örneğin, hizmetler üzerindeki baskının yüksek olduğu zamanlarda kilit çalışanlar arasında iyileşmeyi hızlandırmada çok yararlı olabileceğini… Molnupiravir belirli bağlamlarda çok yararlı olabilir ancak kesinlikle ‘herkesi tedavi et’ yaklaşımı olarak kullanılmamalıdır.”

– Leeds Üniversitesi’nde kanser virolojisi profesörü olan ve çalışmanın veya denemenin bir parçası olmayan Stephen Griffin:

“Bu, molnupiravir kullanmayı bırakmamız gerektiği anlamına mı geliyor? Bu yeni kanıtı Panoramik deneyden elde edilen kanıtlarla birlikte ele aldığımızda, molnupiravir’in tek başına kullanılıp kullanılmaması gerektiğini düşünmemiz gerektiği yönünde bir öneri var; ancak atılmamalı ve eğer onu ilaç olarak kullanacaksak hala değerli olabilir. kombinasyonlar.”

Molnupiravir üreticisi MSD, ilacın viral replikasyonu bozduğunu ve saçılmayı azalttığını, bunun da bulaşma riskini azalttığını söyledi..

– Şirket şunları ekledi:

“Yazarlar, bu mutasyonların, molnupiravir ile tedavi edilen hastalardan viral yayılımla ilişkili olduğunu ve bu aktarıma dair belgelenmiş bir kanıt bulunmadığını varsayıyorlar. Bunun yerine yazarlar, sekansın tanımlandığı bölge ile molnupiravir’in mevcut olduğu ülkelerdeki sekans koleksiyonunun zaman çerçevesi arasındaki sonuçlara varmak için ikinci dereceden ilişkilere güveniyorlar.”

Yapay Zeka Yorumu!

İçerik, antiviral ilaç Molnupiravir kullanımının COVID-19 virüsünün evrimine ve yeni varyantların ortaya çıkmasına katkıda bulunabileceğini gösteren bir çalışmayı sınırlandırıyor. Araştırma, virüsün tedaviden sonra hayatta kalabildiğine ve bazen başkalarına bulaşabilen mutasyona uğramış versiyonlara yol açtığına dair kanıtlar buldu. Çalışma, Molnupiravir ve benzeri ilaçların risk ve faydalarının değerlendirilmeye devam edilmesinin önemini vurgulamaktadır. Ayrıca, ilaç kaynaklı mutasyonların COVID antivirallerinin etkinliği üzerindeki etkilerini anlamak için daha fazla araştırma yapılması gerektiğinin altını çiziyor. İçerikte, bu mutasyonların potansiyel sonuçları hakkında endişelerini ve dikkatlerini dile getiren araştırmacılardan alıntılar yer almaktadır. Çoğu mutasyonun virüsü daha tehlikeli hale getirmekten ziyade zayıflatmasının beklendiğinden bahsediliyor. Molnupiravirin Omicron varyantı ile karşı karşıya kalan aşılanmış yüksek riskli hastalar arasında hastaneye yatış veya ölüm riskini azaltmadığını, ancak iyileşme süresini hızlandırdığını ortaya koyan PanCOR çalışmasına atıfta bulunulmaktadır. Molnupiravirin kullanımı ve etkinliğine ilişkin farklı bakış açıları sunulmakta, üretici firma viral replikasyonu bozduğunu ve bulaşma riskini azalttığını belirtirken, araştırmacılar “herkesi tedavi et” yaklaşımına karşı uyarıda bulunmaktadır. İçerik, kesin sonuçlara varmak için daha fazla araştırma yapılması gerektiğine dikkat çekerek sona ermektedir.

Genel olarak içerik, çalışmaya kapsamlı bir genel bakış sağlamakta, farklı bakış açıları sunmakta ve daha fazla araştırmaya duyulan ihtiyacı vurgulamaktadır. İçeriği iyileştirmek için, araştırma metodolojisi ve örneklem büyüklüğü gibi çalışma hakkında daha spesifik ayrıntılar sağlamak faydalı olacaktır. Ayrıca, PanCOR çalışmasının bulgularının kısa bir özetinin eklenmesi, Molnupiravir’in gerçek dünya bağlamındaki etkinliğinin anlaşılmasını artıracaktır.

Bir yanıt yazın

Verified by MonsterInsights