SAĞLIK

İKTİDARA YAKIN KİŞİLER İDARİ İZİNLİ OLARAK HASTANELERE UĞRAMADAN MAAŞ ALIRKEN…

Bu süreçte iktidara yakın kişiler idari izinli olarak hastanelere uğramadan maaş alırken, farklı görüşte olanlar pandemi kliniklerinden çıkamadan hizmete zorlandı.

YANDAŞLARA İDARİ İZİN, SAĞLIK EMEKÇİLERİNE İZİNSİZ MESAİ

Bu süreçte iktidara yakın kişiler idari izinli olarak hastanelere uğramadan maaş alırken, farklı görüşte olanlar pandemi kliniklerinden çıkamadan hizmete zorlandı.

Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile sağlık emekçilerinin izin, istifa ve emeklilik işlemlerinin durdurulmasına ilişkin …

Genel Sağlık-İş:

“Bu Genelge, siyasi iktidarın pandemiyle mücadelesinin başarısızlığının açık göstergesidir. Genelge ile Bakanlık pandemideki hatalarını sağlık emekçilerini 7/24 çalıştırarak örteceğini zannetmektedir. Ancak güneş balçıkla sıvanmaz..

Bu Genelge hukuksuzdur çünkü kamu görevlilerinin 657 Devlet Memurları, 5510 ve 5434 sayılı yasalardan kaynaklanan hakları Bakan imzalı bir yazı ile durdurulamaz. Bu durum zorla çalıştırma demektir ve Anayasa’ya aykırıdır. Kabul etmesek de meşrudur çünkü pandemi koşullarında sağlık personelinin görevde tutulması ve ek görevlere çağrılması bu yönleriyle meşru kabul edilebilir.”

YANDAŞLARA İZİN, DİĞER EMEKÇİLERE MESAİ

Genel Sağlık-İş:

“Genelge ile idari izinlerin takdirinin amire bırakılması, daha öncede örnekleri görüldüğü gibi yandaşlara verilecek hukuksuz izinlere zemin hazırlayacaktır..

Bu süreçte iktidara yakın kişiler idari izinli olarak hastanelere uğramadan maaş alırken, farklı görüşte olanlar pandemi kliniklerinden çıkamadan hizmete zorlanmıştır. İdarecilere bu türden geniş yetkiler verilmesi, makamın olgunluğuna erişememiş yöneticiler için bulunmaz fırsat olmuş, dönemi bir hizmet değil de personele baskı ve tehdit unsuru olarak kullanmalarının önünü açmıştır..

Bu türden işlem yapan, objektif olmayan yöneticiler hakkında işlem yapılması gerektiğini, aksi durumun iş huzuru ve barışını bozduğunu, sağlık emekçileri hayatlarını kaybederken böylesi bir duruma dur denilmesini gerektiğini yaptığımız açıklamalarda da ifade etmiştik..

Tüm emekçilerin en temel hakkı olan dinlenme hakkının gasp edilerek, izinlerin durdurulduğu genelgede; 2021 yılında kullanılamayacak hale gelecek 2019-2020 yılı izinlerinin ne olacağı belirtilmeyerek yine bir kaos yaratılmıştır. 2019-2020 yılı iznini bu tür genelgeler ve yasaklar nedeniyle kullanamayan sağlık emekçilerinin kazanılmış haklarının korunması gerekmektedir. Unutulmadan, unutturulmadan bu konuda yine bir düzenleyici işleme ivedilikle ihtiyaç bulunmaktadır. Çünkü amire verilen yetki, izin hakkının toptan kaldırılmasını içeremez ancak erteleme hakkı verebilir.. 

Sağlık emekçileri oldukça yoğun bir gündem içinde bu salgında önemli bir görev üstlenmiş durumdadır. Buna karşılık düşük ücretlerle çalışan sağlık emekçileri vergi artışları ve adeta iğneden ipliğe gelen zamlar nedeniyle ciddi geçim sıkıntısı yaşamaktadır.  Döner sermaye ek ödemelerinin ifade edildiği gibi gerçekte bir karşılığı olmamıştır. Tüm sağlık personelini kapsayacak şekilde mali, özlük ve sosyal haklarda ivedi olarak kalıcı bir iyileştirmenin yapılması sağlık emekçilerinin talebidir..

Sağlık emekçileri hem fiziken hem de ruhen tükenme noktasına gelmiştir. Yasaklardan, emirlerden, talimatlardan, korkutmalardan, tehditlerden vazgeçilmesi; akıl ve bilime kulak vererek, sağlıkçıların hak edişlerini hemen ve kesintiye uğramaksızın ödenmesi çok önemli bir adım olacaktır..

Pandeminin başından beri akıl ve bilimin yol gösterici olması gerektiğini aksi halde pandeminin önü alınamaz bir hale geleceğini, bu durumun sağlık çalışanlarının sağlığını ve çalışma huzurunu bozacağını defalarca anlatmaya çalıştık. Bugün artık bitmiş, tükenmiş ve yorgunluktan hareket edemez hale gelmiş sağlık emekçilerine insan onuruna yaraşır çalışma ve yaşam koşullarını sağlayacak yasal düzenlemelerin bir an önce yapılması gerekmektedir..

Genel Sağlık-İş olarak Sağlık Bakanlığına bir yazı göndererek; sağlık emekçilerinin izin, istifa ve emeklilik işlemlerini durduran Genelgenin yaratacağı olumsuz sonuçları ve sağlık çalışanlarının taleplerini ilettik.”

‘SAĞLIK HİZMETLERİ EMEKÇİLER İÇİN NAZİ KAMPINA ÇEVRİLİYOR

Sağlık Bakanlığı’nın genelgesine ilişkin…

SES Ankara Şubesi Eş Başkanı Kubilay Yalçınkaya:

“Ölmesine sessiz kal, şiddete uğramasının normalleştir, süregelen sorunlarını görmezden gel, zorla çalıştır. Sağlık hizmetlerinin emekçiler için Nazi kampına çevrilmesine izin vermeyeceğiz.”

TAVANDAN EMEK SÖMÜRÜSÜNE İZİN VERMEYECEĞİZ’

Sağlık emekçilerinin istifalarının durdurulması ve izinlerinin iptal edilmesi.

Kubilay Yalçınkaya:

“Koca Bakana soruyoruz; Şehir hastaneleri ve sağlık sistemin yetmiyor mu da yeniden sağlık emekçilerinin anayasal haklarını gasp ediyorsun. Haklarımızı gaspına karşı tavandan emek sömürüsüne izin vermeyeceğiz..

Tavandan ek ödemeyi dağıtırken tüm emekçilerin Covid-19 kapsamında hizmet sunmadığını iddia ederek kapsama almayanlara tavandan emek sömürüsüne hayır diyoruz. Direneceğiz, kazanacağız. Sağlık emekçilerine verdikleri üç kuruş ile haksız zenginleşmeye neden olacaklarını düşünenlerin, haksız sömürüsüne karşı, tüm emekçileri haklı mücadeleye çağırıyoruz.”

“SONUÇ VERMEYECEK”

Sağlık emekçilerinin istifa ve emeklilik üzerinden görevlerinden çekilme nedenlerini görmeden ve çözüme kavuşturmadan, baskı ve zorla alanda tutuma girişiminin sonuç vermeyeceğini dile getiren Yalçınkaya:

 “Sonuç almak istiyorlarsa sağlık emekçilerine karşı üç maymunu oynamaktan vazgeçerek sorunları çözmeleri gerekir.”

NE OLMUŞTU?

Sağlık çalışanları için yeni genelge

Yıllık izinler durduruldu, istifalar kabul edilmeyecek.”

Covid-19 salgını nedeniyle sağlık çalışanlarına istifa yasağı geldi. Sağlık Bakanı Koca’nın valiliklere gönderdiği genelgeye göre yıllık izinler de durduruldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın imzasıyla 81 il valiliğine ‘Personel İşlemleri’ hakkında genelge gönderildi.

Genelgeye göre, Covid-19 salgını sürecinde istifa talebinde bulunan personelin mezkur talebi kabul edilmeyecek. Yaş haddinden emekli olacaklar ile malulen emekli olacaklar dışındakilere yönelik emeklilik işlemi tesis edilmeyecek.

soL

Click to comment

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

To Top