Günde 4 kuru erik

Günde 4 kuru erik

Günde 4 kuru erik kemik hastalıklarını uzak tutar

 Sütü unutun; yeni bir araştırmaya göre, kuru eriklerin güçlü kemikler oluşturması hakkında konuşmaya başlamanın zamanı geldi.

Osteoporosis International dergisinde yayınlanan araştırma, günlük bir kuru erik porsiyonunun kemik kaybını yavaşlatmaya ve kemik kırığı riskini azaltmaya yardımcı olduğunu ortaya koyuyor.

-Penn State’te kinezyoloji ve fizyoloji alanında seçkin bir profesör olan Mary Jane De Souza:   “Bu, kemik yapısı, geometri ve tahmini güç açısından üç boyutlu kemik sonuçlarını inceleyen ilk randomize kontrollü çalışmadır. Çalışmamızda günlük kuru erik tüketiminin kırık riskiyle ilgili faktörleri etkilediğini gördük. Bu klinik olarak paha biçilemez.”

Kemikler , sürekli olarak kendilerini yeniden şekillendiren dinamik dokulardan oluşur. Özel kemik hücreleri kullanılarak eski kemikler sürekli olarak daha yeni kemiklerle değiştirilir. Ancak, kişi yaşlandıkça bu süreç yavaşlar. İnsan vücudu eski kemikleri parçalamaya devam eder, ancak eski kemikleri yeni materyalle değiştirmek için yeterli zaman yoktur.

Yaşlı yetişkinlerle birlikte, menopoz sonrası kadınlar genellikle kemik gücünde bir kayıp yaşarlar. Ayrıca osteoporoz adı verilen bir kemik kaybı rahatsızlığına yakalanma riskleri daha yüksektir .

Osteoporoz kemiklerin daha az yoğun olmasına ve kemik yapısının değişmesine neden olarak onları daha zayıf ve yaralanmalara daha yatkın hale getirir.

Östrojen kemik sağlığı için önemli olduğundan, menopoz sırasında üreme hormonunun azalması kemik yoğunluğunun kaybını hızlandırır. Genel olarak, 10 milyondan fazla Amerikalı osteoporoza sahiptir.

Osteoporoz için şu anda bir tedavi yoktur ve durumu yönetmek için kullanılan ilaçlar genellikle kullanılmaz.

Kuru erikler , iyi kemik sağlığını korumak için uygun fiyatlı ve erişilebilir bir alternatif sunar. Polifenoller gibi biyoaktif bileşiklerle dolu kuru erikler, kemik kaybında rol oynayan inflamatuar yolları zayıflatabilir

Metodoloji

-Mary Jane De Souza:  “Kemik mineral yoğunluğuna baktığımızda, ne kadar kemik olduğuna bakıyoruz, ancak aynı zamanda kemiğin kalitesini de bilmek istiyoruz. Üç boyutlu bir resme baktığımızda, kemik yapısına, geometrisine ve mikro mimarisine bakabiliriz. Başka bir deyişle, bize kemiğin ne kadar iyi olduğunu söyler,”

Araştırma ekibi, 235 postmenopozal kadını kapsayan 12 aylık randomize kontrollü bir çalışma oluşturdu. Kadınlara üç gruptan biri atandı: hiç kuru erik yemeyen, 50 gram yiyen (günlük dört ila altı kuru erik) veya 100 gram yiyen (günlük 10 ila 12 kuru erik). Kadınlar her altı ayda bir, 3B kemik kütle yoğunluğunu, kemik geometrisini ve kemik gücünü ölçmek için periferik kantitatif bilgisayarlı tomografi taramasından geçirildi.

Sonuçlar

Bir yıl sonra, kuru erik yemeyen kadınların kaval kemiğinde daha az kemik kütlesi yoğunluğu ve kemik gücü görüldü. Tersine, her gün kuru erik yiyen kadınların kemik sağlıklarında iyileşmeler görüldü. Özellikle, günde en az dört ila altı kuru erik yiyenler , özellikle kortikal kemikte kemik yoğunluğunu, kemik gücünü ve kemik yapısını korudu.

Araştırmacılar, günlük 10 ila 12 kuru erik yerine dört ila altı kuru erik yemeyi öneriyor. Daha fazla kuru erik yemenin ek sağlık yararlarına rağmen, 100 gram grubundaki kişilerin her gün çok fazla kuru erik yemekten sıkıldıklarından bırakma olasılıkları daha yüksekti.

-De Souza; “12 aylık bir çalışma için oldukça heyecan verici bir veri, Tibia’nın ağırlık taşıyan kortikal kemiğindeki kemiği koruyabildik ve koruyabildik ve kortikal kemiğin ve kemik gücünün korunması kırıkları önlemenin anahtarıdır.”

 

Günde 4 kuru erik
Günde 4 kuru erik
 

 

Please follow and like us:

About The Author

Bir yanıt yazın

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial