İDRARDA KAN GÖRÜLMESİ...

🔵 İDRARDA KAN GÖRÜLMESİ

İdrarda kan görülmesi ihmale gelmez

Böbrek, mesane ve prostat tümörlerinden kan hastalıklarına, enfeksiyondan böbrek ve kalp yetmezliğine dek birçok ciddi hastalığın işaretini veren idrarda kan kesinlikle ihmal edilmemelidir..

Hematüri olarak da adlandırılan idrarda kan görmek korkutucu olabilir. Çoğu durumda sebep zararsızdır. Ancak idrardaki kan da ciddi bir hastalığın işareti olabilir.

-Kanı görebiliyorsanız buna brüt hematüri denir..

  -Çıplak gözle görülemeyen kana mikroskobik hematüri denir.. 

Bu o kadar küçük bir miktardır ki, yalnızca bir laboratuvar idrarı test ettiğinde mikroskop altında görülebilmektedir. Her iki durumda da kanamanın nedenini bulmak önemlidir.

Tedavi nedene bağlıdır.

🔵 BELİRTİLER

İdrardaki kan pembe, kırmızı veya kola renginde görünebilir. Kırmızı kan hücreleri idrarın renginin değişmesine neden olur. İdrarın kırmızıya dönüşmesi için sadece az miktarda kan gerekir.

Kanama çoğu zaman ağrılı değildir. Ancak idrarda kan pıhtısı oluşursa bu acı verebilir.

Ne zaman doktora görünmeli

İdrarın içinde kan varmış gibi göründüğünde bir sağlık uzmanına başvurun.

Kırmızı idrar her zaman kırmızı kan hücrelerinden kaynaklanmaz. İdrar yolu semptomlarını hafifleten fenazopiridin adı verilen ilaç gibi bazı ilaçlar idrarın kırmızıya dönmesine neden olabilir. Pancar ve ravent dahil bazı yiyecekler de idrarı kırmızıya çevirebilir.

İdrar rengindeki değişikliğin kandan kaynaklanıp kaynaklanmadığını söylemek zor olabilir. Bu nedenle check-up yaptırmak her zaman en iyisidir.

İdrarda kan önemli hastalıkların işareti olabilir

İdrarda kan bazen gözle görülebilir..

-İdrar pembe veya kırmızıya dönük rengiyle kanamayı ele verir..

Bazen de gözle görülemeyip sadece tahlillerde ortaya çıkar..

İster görülsün ister görülmesin idrarda kanama dikkate alınmalı. İdrarda kan görülür görülmez en kısa sürede bir hekime başvurulmalıdır..

İdrarda kanama acil bir durumdur. Çok önemli hastalıkların habercisi olabileceğinden ihmale gelmez..

🔵 İDRARDA KAN NEDEN OLUR?

Kadın idrar sistemi

Kadın idrar sistemi

Erkek üriner sistemi

Erkek üriner sistemi

Bu durum, böbrekler veya idrar yolunun diğer kısımları kan hücrelerinin idrara sızmasına izin verdiğinde meydana gelir..

 Aşağıdakiler de dahil olmak üzere farklı sorunlar bu sızıntının meydana gelmesine neden olabilir:

 1. İdrar yolu enfeksiyonları (İYE). Bunlar, bakterilerin idrarın vücuttan çıktığı üretra adı verilen tüpe girmesiyle meydana gelir. Daha sonra bakteriler mesanede çoğalır. İYE’ler idrarın kırmızı, pembe veya kahverengi görünmesine neden olan kanamaya neden olabilir. Bir İYE ile aynı zamanda uzun süren güçlü bir işeme isteğiniz de olabilir. İşeme sırasında ağrı ve yanma olabilir. İdrarınızın da çok güçlü bir kokusu olabilir.
 2. Böbrek enfeksiyonu. Bu tip İYE’ye piyelonefrit de denir Bakteriler kan dolaşımından böbreklere girdiğinde böbrek enfeksiyonları meydana gelebilir. Enfeksiyonlar ayrıca bakterilerin, böbrekleri mesaneye bağlayan üreter adı verilen bir çift tüpten böbreklere taşınmasıyla da meydana gelebilir. Böbrek enfeksiyonları, diğer idrar yolu enfeksiyonlarının neden olabileceği idrarla ilişkili semptomların aynısına neden olabilir . Ancak ateşe ve sırtta, yanlarda veya kasıkta ağrıya neden olma olasılıkları daha yüksektir.
 3. Mesane veya böbrek taşı. İdrardaki mineraller böbreklerin veya mesanenin duvarlarında kristaller oluşturabilir. Zamanla kristaller küçük, sert taşlara dönüşebilir.Taşlar genellikle ağrısızdır. Ancak tıkanıklığa neden olurlarsa veya idrar yoluyla vücuttan ayrılırlarsa çok zarar verebilirler. Mesane veya böbrek taşları idrarda çıplak gözle görülebilecek kanın yanı sıra sadece laboratuvarda görülebilecek kanamalara da neden olabilir.
 4. Prostat büyümesi. Prostat bezi mesanenin hemen altındadır ve üretranın üst kısmını çevreler. Orta yaşlara doğru sıklıkla büyür. Daha sonra üretraya baskı uygulayarak idrar akışını kısmen engeller. Prostat büyümesi durumunda idrar yapmada zorluk yaşayabilir, acil veya kalıcı bir işeme ihtiyacı duyabilir veya idrarda kan görebilirsiniz. Prostatit adı verilen prostat enfeksiyonu da aynı semptomlara neden olabilir.
 5. Böbrek hastalığı. Sadece laboratuvarda görülebilen idrardaki kan, glomerülonefrit adı verilen böbrek hastalığının yaygın bir belirtisidir. Bu hastalıkta böbreklerdeki kandaki atıkları uzaklaştıran minik filtreler iltihaplanır.Glomerülonefrit, diyabet gibi tüm vücudu etkileyen bir durumun parçası olabilir. Veya kendi başına da gerçekleşebilir.
 6. Kanser. Çıplak gözle görülebilen idrardaki kan, ilerlemiş böbrek, mesane veya prostat kanserinin belirtisi olabilir. Bu kanserler, tedavilerin daha iyi sonuç verebileceği daha erken semptomlara neden olmayabilir.
 7. Kalıtsal hastalıklar. Orak hücreli anemi adı verilen, kırmızı kan hücrelerini etkileyen genetik bir durum, idrarda kan oluşmasına neden olabilir. Kan hücreleri görülebilir veya görülemeyecek kadar küçük olabilir. Böbreklerdeki küçük kan damarlarına zarar veren Alport sendromu adı verilen bir durum da idrarda kan görülmesine neden olabilir.
 8. Böbrek hasarı. Bir kaza veya temaslı spor nedeniyle böbreklere gelen bir darbe veya başka bir yaralanma, idrarda kan görülmesine neden olabilir.
 9. İlaçlar . Kanser önleyici ilaç siklofosfamid (Cytoxan) ve antibiyotik penisilin idrardaki kanla bağlantılıdır. Kan pıhtılarını önleyen ilaçlar da idrardaki kanla bağlantılıdır. Bunlar arasında ağrı kesici aspirin gibi trombosit adı verilen kan hücrelerinin birbirine yapışmasını engelleyen ilaçlar yer alır. Heparin gibi kanı sulandıran ilaçlar da neden olabilir.
 10. Sert egzersiz. Futbol gibi temas sporları oynandıktan sonra idrarda kan oluşabilir. Çarpmanın neden olduğu mesane hasarıyla bağlantılı olabilir. İdrarda kan, maraton koşusu gibi uzun mesafe sporlarında da ortaya çıkabilir, ancak bunun nedeni daha az açıktır. Mesane hasarına veya yaralanma içermeyen diğer nedenlere bağlı olabilir. Ağır egzersiz idrarda kana neden olduğunda bu durum bir hafta içinde kendiliğinden kaybolabilir.Egzersizden sonra idrarınızda kan görürseniz bunun egzersizden kaynaklandığını düşünmeyin. Sağlık uzmanınıza görünün.

Çoğu zaman hematürinin nedeni bilinmemektedir.

Özellikle ailesinde taş veya tümör olanlar daha fazla risk altındadır..

-Mutlaka check-up yaptırıp idrar incelemesi yapılması şart..

Sigara da ciddi bir tehdittir..

-Sigara özellikle idrar yollarının her bölgesinde kansere sebep olarak idrarda kanamaya yol açabilir.

İdrarda kan gelmesi yaşa ve cinsiyete göre değişir

İdrarda kanama yaşa ve cinsiyete göre farklı nedenlerden kaynaklanabilir..

40 yaş üzeri kadın ve erkeklerde en sık neden enfeksiyon olurken, yaş ile birlikte tümör görülme oranı artar..

-Böbrek, mesane ve prostat tümörleri kanlı idrar yapabilir..

-Sigaranın ise bu tümörlerin en sık nedeni olduğu yapılan araştırmalarla ortaya konulmuş..

Pıhtılı ve ağrısız hematüri (kanlı idrar) mesane tümörlerinin tipik özelliğidir..

-İyi huylu prostat büyümesi ve taş hastalığı da idrarda kanamaya yol açabilir..

-Bu yaş grubunda önemli bir neden de kan sulandırıcı ilaçlardır..

Bu tip kanamalar ilaç doz ayarlamaları ile tedavi edilebilir..

40 yaş altındaki kadın ve erkeklerde ise idrarda kanamaya en çok enfeksiyon ve böbrek taşları yol açar..

Kadınlarda bu bulgular erkeklere göre daha sık görülür. Kalp ve böbrek yetmezliğinden tümörlere, kan hastalıklarından damar bozuklukları, vajinal kanama ve prostat enfeksiyonlarına, apandisitten diyabet, gut hastalığı ve kazalara hatta aşırı egzersiz-fitness’a dek birçok neden de nadir de olsa idrarda kanamaya yol açabilir..

-Bazı zamanlarda idrarda kanamaya idrarda yanma, sızlama ve zorlanma da eşlik edebilirken bazı zamanlarda hiçbir şikayete yol açmadan hatta gözle bile görülemeden kanama gerçekleşebilir..

İdrarda kan görülmesi Check-up’ta tesadüfen ortaya çıkabilir

İdrardaki kan gözle görülebildiği gibi, gözle görülemeyip ancak tahlillerde ortaya çıkar. Nadiren idrar renginde koyuluk ile teşhis konsa da, idrar tahlilinde görülen kanama genelde check-up nedeni ile tesadüfen ortaya çıkar. Yani şikayet olmadan. Buna mikroskobik hematüri denir. Özellikle taş ve tümörlerin erken teşhisi için çok önemlidir. Mutlaka ultrasonografi ve/veya tomografi ile böbrek, idrar yolları ve mesane değerlendirilmelidir. Altta yatan nedenler uzman bir hekim tarafından değerlendirilmelidir.

🔵 RİSK FAKTÖRLERİ

Hemen hemen herkesin idrarında kırmızı kan hücreleri bulunabilir. Buna çocuklar ve gençler de dahildir..

 İdrarda kan riskini artırabilecek bazı şeyler şunlardır:

 1. Yaş. Orta yaşlı ve yaşlı erkeklerde prostat bezinin büyümesi nedeniyle hematüri görülme olasılığı daha yüksek olabilir. İdrarda kana neden olabilen bazı kanser türlerinin riski de 50 yaşından sonra artabilmektedir.
 2. İdrar yolu enfeksiyonu. Bu, çocukların idrarında görülebilecek kanın en önemli nedenlerinden biridir.
 3. Aile öyküsü. Bir veya daha fazla aile üyesinde böbrek hastalığı varsa idrarda kan görülme olasılığı artabilir.
 4. Bazı ilaçlar. Bazı ağrı kesiciler, kan sulandırıcılar ve antibiyotikler idrarda kan riskini artırabilir.
 5. Sert egzersiz. Maraton koşucusunun hematürisi hematüri için bir takma addır. Temas sporları da riski artırabilir.

🔵 KADINLARDA İDRARDA KAN GÖRÜLMESİ

Nedenleri ve Tedavi Yöntemleri

Kadınlarda idrardan sonra kan gelmesi idrarın renginde kırmızı veya pembe renkte değişiklikler olarak ortaya çıkan bir durumdur. Yaygın bir sağlık sorunu olup ciddiye alınmalıdır.

Kadınlarda İdrarda Kan Görülmesinin Nedenleri Nelerdir?

Kadınlarda idrardan sonra peçeteye kan gelmesi kadınların yaşamları boyunca karşılaşabileceği sağlık sorunlarından biridir..

Bu durum hem fiziksel hem de psikolojik açıdan rahatsız edici olabilir..

İdrarda kan görülmesinin nedenleri arasında bazı yaygın ve daha az ciddi sebepler olduğu gibi bazı durumlarda daha ciddi sağlık problemlerine işaret edebilir.

İşte kadınlarda idrarda kan görülmesi nedenlerinden bazıları:

 1. Böbrek hastalıkları: Polikistik böbrek hastalığı gibi bazı böbrek hastalıkları da idrarda kan görülmesine sebep olabilir.
 2. Böbrek taşı veya kum: Böbreklerde oluşan taşlar idrar yollarında tıkanıklığa yol açarak idrarda kan görülmesine sebep olabilir. Taşlar küçük olduğunda kendiliğinden düşebilirken büyük taşlar için cerrahi müdahale gerekebilir.
 3. Diğer durumlar: Endometriyozis interstisyel sistit ve pelvik inflamatuar hastalık gibi daha nadir rastlanan durumlar da kadınlarda idrarda kan görülmesine neden olabilir.
 4. Hormonal değişimler: Adet dönemi öncesinde ve sırasında hormonal değişimler nedeniyle kadınların idrarında hafif miktarda kan görülebilir.
 5. İdrar yolu enfeksiyonu (İYE): Kadınların idrar yolu enfeksiyonlarına erkeklerden daha duyarlı olması bu tür enfeksiyonlara bağlı olarak idrarda kan görülme riskini artırır. İYE’ler genellikle bakteriyel enfeksiyonlar sonucu oluşur ve antibiyotik tedavisi ile kontrol altına alınabilir.
 6. İlaçlar ve bazı gıdalar: Antikoagülan ilaçlar, aspirin veya bazı gıdalardan kaynaklı olarak idrarda kan görülmesi yaşanabilir.
 7. Mesane kanseri: Nadiren de olsa mesane kanseri kadınlarda idrarda kan görülmesine yol açabilen ciddi bir durumdur. Erken teşhis ve tedavi ile başarılı sonuçlar alınabilir.
 8. Travma: Cinsel ilişki, bisiklet sürme veya diğer fiziksel aktiviteler sırasında meydana gelebilecek travmalar idrar yollarına zarar vererek idrarda kan görülmesine yol açabilir.

🔵 HEMATÜRİ KANSERE İŞARET EDİYOR OLABİLİR Mİ?

Kadınlarda idrarda kan durumu, idrarla birlikte kırmızı veya kahverengi renkte kan hücrelerinin atılmasıdır ve değişik nedenlere bağlı olarak ortaya çıkabilir..

-Elbette ki her hematüri vakası kanserle ilişkili değildir ancak bazı durumlarda ciddi sağlık sorunlarına işaret edebilir. .

Öncelikle unutmamak gerekir ki idrarda kan görülmesinin pek çok sebebi bulunur. Bu nedenler arasında böbrek taşları, idrar yolu enfeksiyonları ve böbrek iltihabı gibi yaygın rahatsızlıklar yer alırken cinsel yolla bulaşan hastalıklar ve hormon dengesizlikleri gibi daha nadir durumlar da söz konusu olabilir. Dolayısıyla hematüri ile karşı karşıya kalan kadınların panik yapmalarına gerek yoktur. Bununla birlikte doğru teşhis ve tedavi için mutlaka bir uzmana başvurmalıdır.

Hematüri Nasıl Teşhis Edilir?

Kadınlarda idrardan kan pıhtısı gelmesi teşhisi için yapılacak tetkikler ve yöntemler oldukça çeşitlidir..

İlk adım olarak doktorunuz idrar örneğinizi inceleyerek kırmızı kan hücrelerinin varlığını kontrol eder..

Bu işlemle hematuri tespit edildikten sonra sebeplerini anlamak amacıyla daha detaylı testlere başvurulur..

İdrar testleri idrarda kanın yanı sıra enfeksiyon belirtileri veya idrar yolu hastalıklarına neden olan bakterilerin varlığını da gösterebilir..

Ayrıca idrarda protein düzeyleri kontrol edilerek böbrek fonksiyonlarındaki herhangi bir sorun tespit edilebilir..

-Ultrason ise ses dalgaları kullanarak vücut içindeki organların görüntülerini elde etmeye yarayan güvenli ve ağrısız bir yöntemdir..

Bu teknik sayesinde böbrek ve mesane gibi üriner sistem organlarının yapısı ve fonksiyonları değerlendirilir..

Aynı zamanda böbrek taşlarına veya diğer potansiyel problemlere dair ipuçları da elde edilmiş olur..

-Bilgisayarlı tomografi (BT) ise radyasyon kullanarak vücudun kesitsel görüntülerini alır ve bu görüntülerden doktorlar daha detaylı bilgi alarak üriner sistemdeki herhangi bir tümör veya diğer anormallikleri görebilirler..

-Sistoskopi ise idrar yolunda ve mesanede herhangi bir sorun olup olmadığını kontrol etmek için kullanılır..

Bu yöntemde ince ve esnek bir tüp idrar yolundan geçirilerek mesaneye ulaşır. Tüpün ucunda bulunan kamera sayesinde doktorlar kanamaya sebep olan bölgeleri doğrudan gözlemleyebilir.

🔵 HEMATÜRİ NASIL TEDAVİ EDİLİR?

İdrar yolundan kan gelmesi kadınlarda tedavi edilme yöntemi altta yatan nedenin belirlenmesine bağlıdır..

Doktorunuz durumunuzu değerlendirdikten ve kesin nedeni tespit ettikten sonra uygun tedavi yöntemini önerir..

İşte hematüri tedavi sürecinde izlenecek bazı adımlar:

 1. Ağrı kesiciler: Ağrılı idrar yapma gibi semptomlarınız varsa doktorunuz ağrı kesici ilaçlar önerebilir. Bu ilaçlar rahatsızlığı azaltmaya yardımcı olurken vücudun iyileşme sürecine devam etmesine olanak tanır.
 2. Antibiyotikler: Eğer idrarda kan görülmesinin nedeni üriner sistem enfeksiyonu (ÜSE) veya böbrek enfeksiyonu ise doktorunuz antibiyotik reçete edebilir. Bu ilaçlar enfeksiyonlu alanı temizlemeye yardımcı olarak hematüri durumunu ortadan kaldırır.
 3. Cerrahi müdahale: İdrarda kan görülmesine sebep olan altta yatan durum ciddiyse ve diğer tedavi yöntemleri işe yaramazsa tedavi yöntemlerinden biri olan cerrahi işlem uygulanabilir. Örneğin böbrek tümörü veya mesane kanseri söz konusu olduğunda bu tür durumlar ameliyatla tedavi edilebilir.
 4. İlaç değişiklikleri: Bazı ilaçlar idrarda kan görülmesine neden olabilir. Eğer bu durum sizin için geçerliyse doktorunuz daha uygun bir alternatif ilaç önerebilir.
 5. Taş kırıcı tedaviler: Böbrek veya mesane taşları idrarda kan görülmesinin bir başka yaygın sebebidir. Bu durumda doktorunuz taşları parçalamaya ve vücuttan atılmasına yardımcı olacak çeşitli yöntemler önerebilir. Örneğin şok dalgası litotripsi veya lazer litotripsi gibi yöntemler uygulanabilir.

Kadınlarda idrardan kan gelmesi hangi doktor bakar?

Kadınlarda idrardan kan gelmesi durumunda üroloji veya kadın doğum doktoruna başvurulması önerilir. Bu durumun nedeni farklı faktörlere bağlı olabilir ve uzman bir doktor tarafından değerlendirilmesi gereklidir.

🔵 ERKEKLERDE İDRARDAN KAN GELMESİ

Hematüri Nedir?

Erkeklerde sıklıkla rastlanan sağlık sorunlarından biri olan idrardan kan gelmesi hem korkutucu hem de endişe verici bir durumdur.

-Peki hematüri nedir? 

Bu problemin tıbbi adı hematüri olarak bilinir ve idrar yaparken idrarda kan bulunması anlamına gelir..

Hematüri erkeklerde ürogenital sistemdeki bir dizi hastalığa bağlı olarak ortaya çıkabilir ve genellikle altta yatan başka bir sağlık problemine işaret eder.

Erkeklerde İdrardan Kan Gelmesi (Hematüri) Neden Olur?

“Erkeklerde idrardan kan gelmesi neden olur?” sorusu merak edenler için aşağıdaki gibi yanıtlanabilir:

İdrardan kan gelmesi sorununun birçok nedeni olabilir ve bu durum erkeklerde sıkça rastlanan bir problemdir.

 1. İdrar yolu enfeksiyonları erkeklerde idrardan kan gelmesine yol açabilecek yaygın bir neden olarak karşımıza çıkar. Bakteriyel enfeksiyonlar sonucu oluşan bu durum tedavi edilmemesi halinde daha ciddi sağlık problemlerine yol açabilir. Bu tür enfeksiyonlar genellikle antibiyotik tedavisi ile kontrol altına alınabilir ve tamamen ortadan kaldırılabilir.
 2. Böbrek taşları da başka bir faktördür. Böbreklerde oluşan kristallerin idrar yollarında takılması ve tahrişe yol açması sonucu bu problem yaşanmaktadır. Böbrek taşı sorunu yaşayan kişiler aynı zamanda şiddetli ağrı ve kramplar da yaşayabilirler. Böbrek taşlarının tedavisi ise ilaç kullanımından cerrahi müdahaleye kadar değişebilir.
 3. Prostat büyümesi orta yaş ve üzeri erkeklerde idrardan kan gelmesinin başlıca nedenlerinden biridir. Yaş ilerledikçe prostat bezi büyüyebilir ve idrar yolunu sıkıştırarak kanamanın oluşmasına sebep olabilir. Prostat büyümesinin tedavisi ise doktor kontrolünde düzenlenen ilaç tedavisi veya cerrahi müdahale ile gerçekleştirilebilir.
 4. İdrar yolu kanseri de idrarda kanama sorununa yol açabilen ciddi bir durumdur. Kanser hücrelerinin idrar yollarında tahrişe sebep olması sonucu bu problem meydana gelir. İdrar yolu kanseri şüphesi taşıyan kişilerin mutlaka doktora başvurması ve gerekli tetkikleri yaptırması önemlidir.

Diğer nedenler ise şöyledir:

 • Genetik Hastalıklar
 • İlaçlar
 • Prostatit
 • Yaralanma
 • Yoğun Egzersiz.

🔵 İDRARDA KANAMA DURUMUNDA NE YAPILIR?

Erkeklerde idrardan kan gelmesi durumunda öncelikle panik olmamak ve doğru adımları atmak önemlidir..

Hematüri genellikle ciddi bir sağlık sorununu işaret etse de bazen geçici ve zararsız nedenlerle de ortaya çıkabilir..

İdrardan kan gelmesi durumunda yapılması gerekenler şu şekildedir:

 1. İdrarın rengini ve kıvamını dikkatlice gözlemleyin. Eğer idrarda açık kırmızı renk veya pıhtılar fark ederseniz bu durumu not edin. Bu bilgiler doktorunuz tarafından değerlendirilerek hematüri nedeninin belirlenmesine yardımcı olacaktır.
 2. Böbrek taşları, mesane enfeksiyonları ya da prostat hastalıkları gibi muhtemel sebepleri düşünerek geçmişte yaşadığınız benzer durumlar varsa hatırlayın. Doktorunuza bu bilgileri vermeniz, teşhis sürecinde önemli olacaktır.
 3. Hemen bir üroloji uzmanına başvurarak randevu alın ve hematuri şikayetinizi paylaşın. Doktorunuz size uygun testleri önerecek ve durumunuzu değerlendirecektir.
 4. Doktorunuz tarafından istenen tüm testleri yaptırarak sonuçların zamanında incelenmesini sağlayın. İdrar tahlilleri, ultrasonografi ya da tomografi gibi görüntüleme yöntemleri doktorunuz tarafından istenebilir.
 5. Doktorunuzun önerdiği tedavi sürecini eksiksiz uygulayın. İdrarda kanama sebebi enfeksiyon ise antibiyotik kullanımı gerekebilir ve bu ilaçların doğru şekilde kullanılması önemlidir.

İdrarda Kanama Tedavisi Nasıldır?

İdrarda kanama tedavisi öncelikle hematüriye neden olan temel faktörün tespit edilmesiyle başlar. Bu noktada önemli olan doğru tanı ve uygun tedavi yöntemlerinin belirlenmesidir..

Peki, bu süreç nasıl işlemektedir?

Öncelikle hastaların şikayetleri dinlenerek gerekli fiziki muayene gerçekleştirilir ve idrar örnekleri incelenir. İdrar tahlilleri ile birlikte bazı durumlarda üst görüntüleme teknikleri (ultrasonografi, BT, MR gibi) veya endoskopik incelemeler de gerekebilir. Temel faktör tespit edildikten sonra tedavi planlaması yapılır. Eğer idrar yolu enfeksiyonu ya da böbrek taşı gibi nispeten basit sebepler söz konusuysa antibiyotik kullanımı ve ağrı kesicilerin reçete edilmesi uygun olacaktır. Böbrek taşlarının boyutuna bağlı olarak cerrahi müdahale de gündeme gelebilir.

Bazı durumlarda ise daha ileri düzeyde tedavi yaklaşımları önerilebilir. Örneğin glomerülonefrit adı verilen böbrek hastalığı geçiren hastalar için kortizon tedavisine ihtiyaç duyulabilirken prostat büyümesi olan erkeklerde ameliyat gerekebilir. İdrardan kan gelmesi durumunda zaman kaybetmeden bir uzmana başvurarak doğru ve etkili tedavi yöntemlerini belirlemek önemlidir. Bu sayede hematüri nedeniyle yaşanan sıkıntılı süreç en aza indirgenerek, hastaların yaşam kalitesinin artırılması sağlanabilir.

İdrar Tahlilinde Neler İncelenir?

Erkeğin idrarından kan gelmesi durumunda kişiden alınan idrarın renginde bulanıklık varsa idrarın pH değeri, protein miktarı, kan hücreleri, bilurubin, iltihap hücreleri, şeker ve bakteri durumuna bakılır.

Bir yanıt yazın

Verified by MonsterInsights