GÜNDEM

18 MART ÇANAKKALE DENİZ ZAFERİ

Her yıl olduğu gibi bu yıl da ‘Atatürk’süz Çanakkale’ tarihi anlatmak isteyenleri gördük. 

Her yıl olduğu gibi bu yıl da ‘Atatürk’süz Çanakkale’ tarihi anlatmak isteyenleri gördük. 

🔵 ÇANAKKALE ŞEHİTLERİNİ SAYGIYLA VE ÖZLEMLE ANIYORUZ

Atatürk’ün Çanakkale Kara Muhabareleri’ndeki kahramanlığı herkesin malumu…

Atatürk, 25 Nisan Arıburnu, 9 Ağustos 1. Anafartalar, 21 Ağustos 2. Anafartalar zaferleri ve 10 Ağustos Conkbayırı Tarruzu ile Çanakkale’yi geçilmez yapan Mehmetçiğin başında ‘Anafartalar Kahramanı’ olarak abideleşti

İngiliz resmi tarihçilerinin tespitinde olduğu gibi, Türk askerinin Çanakkale Muharebeleri’nde başarılı olmasının temel nedenleri?

-Savundukları toprağın anavatanları olduğunu bilmeleridir..

-Türk askerinin başarılı olmasının ikinci nedeni de, muharebelerde Türk komutanların askerle beraber ön hatta bulunması ve karşı saldırılarda birliklerin başında hareket etmeleridir..

-Üçüncü nedeni de askerdeki manevi güçtür..

‘dünyanın en güçlü donanması’ nasıl yenildi?

İtilaf donanması 18 Mart 1915’te savaş gücünün neredeyse üçte birini kaybetti

Üç büyük savaş gemisi, iki muhrip ve yedi mayın tarama gemisi batırıldı. 800 kişilik zayiat verdiler. Türk tarafının kaybı ise 26 şehit ve 53 yaralıdır. İngiltere için büyük bir travmaydı bu yenilgi..

İngiltere Deniz Kuvvetleri Bakanı Churchill, bu harekât için şunları söyler:

“1915 yılında bütün Avrupa’da milyonlarca insanın hayatı ortaya konulmuş, büyük taarruzlar yapılmıştı. Fakat bunların hiçbiri Nusrat’in döktüğü mayınlar kadar harbin devamına ve düşmanın istikbaline etkili olacak bir başarı gösterememiştir.”

Churchill’in adını andığı Nusrat mayın gemisi gerçekten 18 Mart’ın kahramanıdır.

Çanakkale Muharebeleri tarihte o ana kadar yapılan en büyük amfibi harekâttır. Normandiya çıkarmasından önceki en büyük çıkarmadır..

Çanakkale Muharebeleri, Çarlık Rusyasının yüzyıllardır gerçekleştirmek istediği boğazlara sahip olma hayalini geriletti..

Çanakkale Zaferi dünyanın gidişatını nasıl değiştirdi? Emekli General Ahmet Yavuz anlattı
Emekli General Ahmet Yavuz,

🔵 ÇANAKKALE ZAFERİ DÜNYANIN GİDİŞATINI NASIL DEĞİŞTİRDİ?

ÇANAKKALE ZAFERİ TÜM YURTTA COŞKUYLA KUTLANIYOR!

18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi’nin öneminin altını çizen Emekli General Ahmet Yavuz, yapılan kahramanca savunma sayesinde İstanbul’un erkenden işgalinin önlendiğini söyledi..

Çanakkale Zaferi’nin anlamı ve önemi, her yıl 18 Mart günü bir kez daha hatırlanıyor..

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasıyla sonuçlanan Kurtuluş Savaşı’ndan önce Türk milletinin en önemli mücadelesi olan Çanakkale Savaşı’nda, Mustafa Kemal Atatürk’ün askeri dehası sayesinde emperyalist güçlerin vatan topraklarını işgal etmesinin önüne geçildi..

“İSTANBUL’UN ERKENDEN İŞGALİ ÖNLENDİ..!”

Emekli General Ahmet Yavuz, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi’nin önemini anlattı..

18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi’nin çok kıymetli olduğunu vurgulayan Yavuz, “Hem deniz harekatı hem daha sonra yürütülen kara harekatı onlar adına başırısızlıkla sonuçlandı. İstanbul’un erkenden işgali önlenmiş oldu” dedi..

Zafer’in komutanları, iki yıl önceki Balkan Faciası’ndan ders alarak başardılar..!

  • İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Naim Babüroğlu:

“Çanakkale Zaferi, Milli Mücadele’nin Cumhuriyetin önsözüdür. Çanakkale, Mustafa Kemal’in tarih sahnesine ve Türk milletinin huzuruna çıktığı devler savaşıdır..”

Mustafa Kemal Atatürk’ün Çanakkale Muharebeleri’ndeki rolü…

  • Naim Babüroğlu:

“Mustafa Kemal, Çanakkale Muharebeleri’nde dört kez Osmanlı’nın başkenti İstanbul’u, padişahı ve payitahtı kurtarmıştır..

25 Nisan 1915’te Arıburnu’na çıkan düşmana 57. ve 27. Alaylara düzenlenen saldırılarda, ‘Ben size taarruz emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum’ emrini vererek savaş tarihine geçmiştir..

İkincisi, Anafartalar Grup komutanı olarak, saldırı yapan İngiliz kolordusu ile İngiliz General General Birdwood’un komuta ettiği ANZAC kolordusuna, 9 Ağustos 1915’te 7. ve 12. tümenlerle yaptığı taarruzdur..

10 Ağustos 1915 günü, Conkbayırı’na kadar ilerlemiş düşmana yaptığı süngü hücumuyla İstanbul’u üçüncü kez kurtarır..

Dördüncüsü, 21 Ağustos 1915’te, İkinci Anafartalar Muharebesi’nde düşmana yaptığı taarruzdur..

Böylece işgal kuvvetlerinin İstanbul hayali son bulur. Çanakkale Muharebeleri, ayrıca Mustafa Kemal Paşa’nın dört yıl sonra başlatacağı Milli Mücadele’nin ve İstiklal Savaşı’nın çekirdek kadrosunu oluşturmasını sağlar.. Çanakkale, Mustafa Kemal’in tarih sahnesine ve Türk ulusunun huzuruna çıkış meydanıdır”

Www.cafemedyam.com

🔵 NUSRET GEMİSİ 18 MART’IN KAHRAMANI

  • Naim Babüroğlu:

“İngiliz ve Fransızların böyle bir hezimeti beklemiyorlardı.. Çanakkale Zaferi’nin kahramanı Nusret mayın gemisinin rolü…

İtilaf donanması, 18 Mart 1915 günü savaş gücünün neredeyse üçte birini kaybetti. Üç büyük savaş gemisi, iki muhrip ve yedi mayın tarama gemisi batırıldı..

İngiltere için büyük bir travmaydı bu yenilgi..

İngiltere Deniz Kuvvetleri Bakanı Churchill, bu harekât için ‘1915 yılında bütün Avrupa’da milyonlarca insanın hayatı ortaya konulmuş, büyük  taarruzlar yapılmıştı. Fakat bunların hiçbiri Nusret’in döktüğü mayınlar kadar harbin devamına ve düşmanın istikbaline etkili olacak bir başarı gösterememiştir’ der..

Churchill’in adını andığı Nusret mayın gemisi gerçekten 18 Mart’ın kahramanıdır.. Bu mayınlara çarpan son 200 yılın yenilmez İngiliz donanması daha ilk günde gemilerinin üçte birini kaybetti..

18 Mart Zaferi, Türklerin uzun zamandır kazandığı ilk zaferdi. Çanakkale Zaferi, Milli Mücadele’nin ve Cumhuriyet’in önsözüdür. Çanakkale, Mustafa Kemal’in tarih sahnesine ve Türk milletinin huzuruna çıktığı devler savaşıdır”

Cumhuriyet//Sena Tufan

Www.cafemedyam.com

🔵 GELİBOLU’YU KARIŞ KARIŞ DOLAŞMIŞ, HER TEPENİN ÜZERİNDE SAVUNMA ANALİZİ YAPMIŞTI..!

“Çanakkale’deki Yarbay Mustafa Kemal’i, savaşın sonunda dünyanın tanıyacağı Mustafa Kemal Paşa yapan şey, Bolayır’dayken kazanmış olduğu bilgi ve deneyimdi..!”

Yarbay Mustafa Kemal, neden savaşın kazanıldığı, düşmanın kaybettiği yerdeydi?

Veya soru şöyle de olabiliriz: Mustafa Kemal’in Çanakkale’de işgalcilerle burun buruna gelmesi ve sonrasında oynadığı yaşamsal rol şansın, kaderin ya da rastlantıların sonucu muydu?

Mustafa Kemal, Trablusgarp’a çıkan İtalyanlara karşı başarılı savunma savaşlarına girdi.. Binbaşı rütbesini burada aldı.. “Dön” emri üzerine 24 Ekim 1912’de yolculuğa başladı.. Yaşanan faciayı, Bulgarların Çatalca önlerine kadar geldiğini, doğduğu kent Selanik’in elden çıktığını, annesi ve kızkardeşinin göç etmek zorunda kaldıklarını da yolculuğu sırasında uğranan limanlarda öğrendi.. 

HAREKÂT ŞUBE MÜDÜRÜ!

Binbaşı Mustafa Kemal, 25 Kasım 1912’de Bolayır’daki Akdeniz Boğazı Kuvayı Mürettebesi’ne harekat şube müdürü olarak atandı..

Adı sonradan Bolayır Kolordusu olarak değiştirilen bu kuvvetin komutanı Fahri Paşa, Kurmay Başkanı ise Manastır Askeri Lisesi’nden beri Mustafa Kemal’in yakın arkadaşı olan Kurmay Binbaşı Fethi Okyar’dı..

Karargâhları Haşmet Bey’in çiftlik binasıydı..

Bolayır Kolordusu’nun önemli bir görevi vardı: Osmanlı’nın kapısı sayılan Çanakkale Boğazı ile Gelibolu Yarımadası’nı korumak..

Mustafa Kemal, stratejik bir bölge olan Bolayır’da on bir ay görev yaptı. Askeri açıdan bir çarpışmanın yaşanmadığı bu dönemde, Mustafa Kemal arkadaşlarıyla birlikte Çanakkale Boğazı’nı askeri açıdan ayrıntılı olarak inceleme zamanı buldu.. 

İNGİLİZLER GERİ ÇEKİLİYOR!

Bolayır’dan Sofya’ya askeri ataşe olarak atandı..

Kapıya dayanmış büyük savaşta hem Bulgaristan’ın hem de çevre ülkelerin tavırlarının, savaşta nasıl hareket edeceklerinin istihbaratını yapıp analizlerini raporlaştırdı..

Yarbay rütbesi aldığında, bu kez Çanakkale’de aktif görev üstlenmek istedi. Zor da olsa 19. Tümen Komutanlığı’na atandı..

Tümenin bir kısmı Biga’da, bir kısmı yoldaydı. Görevi, bu dağınık ve eğitimsiz ihtiyat tümenini savaşa hazırlamaktı. Zaten dünyanın ilk anfibi çıkarmasına da artık sayılı günler kalmıştı..

Deniz savaşında istediğini bulamayan İngilizler, 18 Mart’ta ağır kayıp vererek geri çekildiler. Ama küçük bir toprak parçasında yüz binlerce askerin burun buruna geleceği kara savaşının başlamasına 37 gün kalmıştı..

Acaba düşman birliklerinin ağırlıklı güçleri Gelibolu’ya nereden asker çıkaracaktı, şaşırtma taktikleri ne olacaktı..?

Mustafa Kemal daha iki yıl önce Bolayır’da kolordunun harekât şube müdürüydü.. 

VE CONKBAYIRI!

Gelibolu’yu karış karış dolaşmış, her taşın altına bakmış, her tepenin üzerinde savunma yöntemlerinin analizini yapmıştı. Sonunda 25 Nisan sabahı o büyük çıkarma başladı..

İhtiyat kuvveti komutanı olmasına karşın, Anzak kolordusunun çıkarma yapıp ilerlediği Conkbayırı’ndaydı.. Bu, saldırgan birlikler için kötülerin en kötüsü, vatanını savunanlar için olacakların en iyisiydi..

Savaşın kazanıldığı, düşmanın kaybettiği yerdeydi Mustafa Kemal. İkircikli olmayan, kesin ve kararlı emirleriyle her şeyi tersyüz etti..

Çanakkale’deki Yarbay Mustafa Kemal’i, savaşın sonunda dünyanın tanıyacağı Mustafa Kemal Paşa yapan şey ne rastlantı ne şans ne de kaderdi.. O’nun tek dayanağı, Bolayır’dayken kazanmış olduğu bilgi ve deneyimdi..

Cumhuriyet//Tayfun Gönüllü

Www.cafemedyam.com

🔵 ÇANAKKALE’DE İSİMSİZ BİR KOMUTAN!

İttihatçıların sözcüsü Tanin Gazetesii Mustafa Kemal’in zaferlerini, onun ismini anmadan sütunlarına taşımıştı

Her savaşın bir dönüm noktası vardır. Birinci Dünya Savaşı’nın dönüm noktası Çanakkale Cephesi’dir.. Çanakkale’nin dönüm noktası ise kanımca Anafartalar ve Conkbayırı muharebeleridir..

Hatırlanacağı gibi Müttefik Ordusu’nun dev zırhlıları ile Çanakkale’ye çıkma hayalleri önce Nusret mayın gemisinin Erenköy koyuna döşediği mayınlara çarpmıştır..

18 Mart 1915 günü yaralı zırhlılarını alıp, batan zıhlılarına baka baka geri dönmüşlerdir..

Tarih 25 Nisan 1915. Şanslarını bu kez donanma korumasında karaya çıkarak denemek isterler..

13 Temmuz’a kadar belirledikleri hedeflere ulaşamayınca General Ian Hamilton Arıburnu-Anafartalar harekâtına karar kılar..

Hedef, Anafartalar sahillinden ilerleyerek Kocaçimen Tepe’ye ulaşmak, Arıburnu’ndan da Conkbayırı-Kocaçimen hattını tutup kuzeyden gelen birliklerle birleşerek Çanakkale Boğazı’na inmektir..

6 Ağustos’ta harekât eş zamanlı olarak başlar..

Türklerin dikkatini önce Kanlısırt’a yönelten Hamilton, Conkbayırı güneyinde Kocaçimen hattına da saldırır.. Türk tarafı büyük kayıp verir..

5. Ordu Komutanı Liman von Sanders 8 Ağustos günü karşı taarruz yapılmasını emreder.. Ancak Müttefikler durdurulamaz. İşte bu koşullarda Albay Mustafa Kemal, bölgedeki tüm birliklerin emri altında toplanmasını gerekli görür ve düşüncesini Sanders’e iletir..

Alman ordu komutanı biraz nazlansa da Mustafa Kemal’in isteğini onaylar..

Albay Mustafa Kemal 8 Ağustos gecesi saat 01.30’da Çamlıktepe’ye gelerek Anafartalar Grubu komutasını alır.. Taarruz hazırlıklarını inceler, Kocacimen ve Conkbayırı’nda savunmada kalmak, Anafartalar sırtlarında ise taarruza geçmek kararı alır..

9 Ağustos günü başlayan Türk karşı taarruzuyla Anafartalar bölgesi güven altına alınır. Sahile çıkan İngiliz kolordusu ile Anzak tümeninin bağlantısı kesilir. (Birinci Anafartalar Zaferi)

Www.cafemedyam.com

Müttefik Yüksek Komutanlığı yorgun birliklerin değiştirilmesi ve siper kazılmasına başlanması kararını alır.. Ancak Albay Mustafa Kemal onlara bu fırsatı da vermez..

10 Ağustos sabahı saat 04.30’da baskın taarruzla Türk askerleri İngiliz siperlerine dalar. Muharebe kısa sürer ama etkisi büyüktür. (Conkbayırı Muharebeleri)

Mustafa Kemal Anafartalar’da Müttefik Ordusu’nu adeta perişan etmiştir..

Ama İttihatçıların sözcüsü Tanin gazetesi Mustafa Kemal adını hiç anmaz.. Onu sansürleyen Enver Paşa’dır..

Www.cafemedyam.com

🔵 ALBAY MUSTAFA KEMAL ZAFERLERİNE YENİ ZAFERLER EKLER. BİZZAT YÖNETTİĞİ KİREÇTEPE MUHAREBELERİNİ VE İKİNCİ ANAFARTA LAR MUHAREBESİNİ DE KAZANIR..!

Müttefiklerin Çanakkale’deki tüm etkinliğini kıran bu zaferleri Tanin sütunlarına taşır. Ancak zaferi Mustafa Kemal adını anmadan vermeye çabalar. Nasıl mı? Görelim…

Tanin’in Çanakkale muhabirinin cephe mektubu 9 Eylül 1915’te yayınlanır..

Muhabir, zaferi muharebelere bizzat katılan bir askerin ağzından anlatmayı yeğler..

Söylediğine göre bu asker muharebeler sırasında Arıburnu’nda beş bin Türkler yirmi beş bin İngiliz’i perişan ederek düşmana ilk darbeyi vurmak şerefini kazanan kumandanın ismiyle yad edilen tepeceğin ilerisinde bulunmuştur..

Bu tepe; Kemalyeri’dir. O yılın mayıs ayında bu isimle anılmaya başlanmıştır..

Mustafa Kemal henüz Yarbay rütbesindeyken, 10 Mayıs 1915 günü komuta ettiği bölgede harita ve arazi incelemesi yapmaktadır..

3. Kolordu Kurmay Başkanı Albay Fahrettin (Altay) ne yapığını sorar..

Mustafa Kemal bölgeyi incelediğini ve bulunduğu yerin ismini araştırdığını söyler. Fahrettin Bey de madem ki bir isim bulamadın, o halde buranın adı Kemalyeri olsun der ve o günden sonra bölge bu isimle anılmaya başlar..

Www.cafemedyam.com

Ve Tanin muhabiri muharebeleri anlatmayı sürdürür;

Durum son derece nazikti ki müttefiklerin Kocaçimen’e çıkmak istediği haberi geldi…

Kumandan (yani Mustafa Kemal), fırkanın ve alayların bulunduğu mevki hakkında olabildiğince ayrıntılı bilgi aldıktan sonra bir plân yapmış ve uygulamasını bizzat üzerine almıştı..

Sabahleyin erkenden taarruz edilecek ve düşman kovulacaktı.. Fakat kumandan soğukkanlılığını koruyor, etrafındakilerin de sinirlerini kendisininki gibi çelikleştirmeye çalışarak: “düşmanı tepeleyeceğiz” diyordu.. 

Taarruz nihayet şafakla birlikte başladı… Karaya çıkan yüz bin askerin yarısı yok edilmişti..

Müttefikler, 10 Ağustos günü şafaktan itibaren saldırılarını birkaç kez yineledi. Conkbayırı’na kadar ilerledi. Ancak aynı gün Türk askerinin verdiği baskın ve süngü savaşları ile pek çok kayıp ve esir vererek geri çekilmek zorunda kaldı..

Türk birlikleri müttefiklerin, 15 Ağustos’ta Kireçtepe yönünde başlattıkları saldırıdan da istedikleri sonucu almalarını önledi..

Www.cafemedyam.com

Tanin’in Rumeli muhabirine göre Anafarta Ovası’nda çalılarla gizlenemeyen her açık toprak, yığın yığın müttefik askerleri ile örtülüydü..

Kana boyanmış ümitleri ile gafil avına çıkan Hamilton’ı Komutan gafil avlamıştı. Yani Albay Mustafa Kemal..

21-28 Ağustos arasında yeni denemeler yapan Müttefiklerin umudunu ise yine Komutan’ın yönetimiyle Türk askeri söndürmüştü. Yani Albay Mustafa Kemal’in yönetimiyle…

Cumhuriyet//Prof. Dr. Şaduman Halıcı

Click to comment

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

To Top
%d blogcu bunu beğendi: