GÜNDEM

ARAŞTIRMA GÖSTERDİ Kİ: PARA GERÇEKTEN MUTLULUK GETİRİYOR

Mutlu olmak için spor arabalara ve özel jetlere ihtiyacınız yok ama barınağa ve istikrara ihtiyacınız var – ve bunlar bugünlerde bir servete mal oluyor… 

Yeni çalışmalar, daha fazla paraya sahip olmanın refahımızı artırabileceğini doğrulamaktadır. 

🔵 ZENGİNLERİN SÖYLEDİĞİ EN BÜYÜK YALAN: ‘PARA SANA MUTLULUK SATIN ALMAZ’

Yeni çalışmalar, daha fazla paraya sahip olmanın refahımızı artırabileceğini doğrulamaktadır. 

Sadece para size mutluluk satın alır… Ah, diyebilirsin. Bunu sana herhangi biri söyleyebilirdi; Nobel ödüllü bir içgörü sayılmaz. Aslında biraz öyle: 2010’da Nobel ödüllü bir ekonomist ve psikolog olan Daniel Kahneman, parasal bir “mutluluk platosu” olduğu teorisini ortaya attı.. 

– Daniel Kahneman:

“Yıllık hane halkı geliri 75.000 $’a (62.000 £) ulaştığınızda , daha fazla para kazanmak sizi daha mutlu etmedi…”

–   Mutluluk araştırmacısı Matthew Killingsworth:

 “Mutluluk gelirle arttıyor..”

 Killingsworth daha haklıydı: çoğu insan için daha fazla para kazanmak sizi daha mutlu ediyor..

Paranın çözemeyeceği bazı sorunlar var.. “Duygusal refahın orta aralığında” olan insanlar için mutluluk, gelirle birlikte doğrusal olarak artar. Ve çok mutlu insanlar için mutluluk 100.000 doların üzerine çıkar..

 Çalışma, 500.000 doların üzerindeki gelirlere bakmadı , bu nedenle, uzayda gezinmenin Jeff Bezos’u gerçekten tatmin olmuş hissetmesini sağlayıp sağlamadığına dair herhangi bir içgörüye sahip değiliz.. Ya da Rishi Sunak’ın yeni ısıtılan yüzme havuzunun kalbinin içini ısıtıp ısıtmadığı…

 Mutlu olmak için spor arabalara ve özel jetlere ihtiyacınız yok ama barınağa ve istikrara ihtiyacınız var – ve bunlar bugünlerde bir servete mal oluyor..

Bir dadı ordusuyla yatta yaşayan bir milyarder değilseniz, bunların hiçbiri gerçekten haber değil.. 

Çoğu insan, yaşam krizinin bir bedeli olduğunun, günlük temel ihtiyaç maddelerinin fiyatlarının kontrolden çıktığının ve faturaları nasıl ödeyeceğiniz konusunda strese girmemenin ruh sağlığınız için iyi olduğunun gayet iyi farkındadır..

 Yine de, bu çalışmanın sonuçları bariz görünse de, iktidardaki pek çok kişinin zorlamaya çalıştığı bir anlatıya önemli bir düzeltme işlevi gördüğünü düşünüyorum.. Çok sayıda müstehcen zengin insanın paranın sizi mutlu etmediğini diğer herkese söylemeye çalışması ne kadar komik.. 

Örneğin, Google’ın CEO’sunun geçenlerde tüm çalışanlarına personel yan haklarından kesinti yaptıktan sonra “eğlenmek… her zaman parayla eş tutulmaması gerektiğini” söyledi..

Paranın çoğunu kendiniz biriktirmeye çalışmakla meşgulken, paranın önemli olmadığını varsaymak çok uygun mudur.?

Arwa Mahdawi

Araştırma | Daha fazla para sürekli artan mutluluk getiriyor www.cafemedyam.com
Araştırma | Daha fazla para sürekli artan mutluluk getiriyor   –   ©  Andrea Piacquadio/Pexels// cafemedyam

🔵 ABD’DE YAPILAN ARAŞTIRMAYA GÖRE PARA GERÇEKTEN MUTLULUK GETİRİYOR..!

“Ünlü atasözü ‘Parayla saadet olmaz’ diyor!”

Jean Twenge:

“Gelir ve mutluluk arasındaki bağlantı artık önceki yıllara göre daha yüksek..”

Ancak parayla gelir arasındaki ilişkiyi inceleyen yeni bir araştırmaya göre, daha fazla para daha fazla mutluluk anlamına geliyor..

30 yaş ve üzeri ABD’lilerin 1972 ila 2016 arasındaki verilerinin değerlendirildiği çalışmada mutluluk ve gelir arasındaki korelasyonun yıllar içinde arttığı görüldü..

Emotion adlı hakemli bilimsel yayında yer verilen ve 44 bin 198 Amerikalının bilgilerinin incelendiği çalışmada, üniversite eğitimi almayan beyazların mutluluğunun sürekli azaldığı ortaya çıktı.. Eğitim alan beyazların mutluluk seviyesi ise aynı kaldı..

Afro-Amerikalılar açısından farklı sonuçlar elde edilse de para-mutluluk korelasyonu değişmedi.. Üniversite eğitimi almayan siyahilerin mutluluğu 1972’den beri sabit kalırken, eğitimli siyahilerin mutluluğunun arttığı anlaşıldı..

Ayrıca geliri yüksek ailelerin mutlu olduğunu söyleme olasılığı geliri düşük olan aile bireylerinden yüzde 5 fazla çıktı..

Öte yandan bu çalışmanın, mutluluk ve para arasındaki ilişkiyi inceleyen bazı eski araştırmalarla ters düştüğü görüldü..

Örneğin Princeton Üniversitesi’nin 2010’da yaptığı bir çalışmada, gelirde meydana gelecek 75 bin dolardan fazla artışın, daha fazla mutlulukla ilişkili olmadığı ifade edilmişti..

Www.cafemedyam.com

🔵 YAZI – TURA..!

“Önemli kararları yazı tura atarak almanın daha mutlu ettiği ortaya çıktı..!”

Yeni bir çalışmaya göre hayatınızla ilgili önemli kararları yazı tura atarak almanız, nihayetinde sizi daha mutlu edebilir..

Oxford University Press’in yayımladığı The Review of Economic Studies dergisinde yer verilen çalışmada:

Kararlarında yardımcı olması için yazı tura atan kişilerin 6 aylık bir dönemin sonunda genel olarak daha mutlu olmasının yanı sıra yaptıkları seçimlerin sonuna kadar gitme ve onlardan hoşnut kalma olasılıklarının da daha yüksek olduğu görüldü..

  • Chicago Üniversitesi’nden iktisatçı Profesör Steven Levitt:

“Yazı tura atmanın etkisini anlamak için katılımcıların istifa etme, taşınma, ilişkilerine son verme veya sigarayı bırakma gibi önemli kararları bir madeni paranın yazı ve tura yüzüyle eşleştirilen olumlu ve olumsuz cevaba göre almasını istedi..

Katılımcılardan ayrıca ‘Dövme yaptırmalı mıyım?’ gibi kendi sorularını da dahil etmeleri istendi..

Yazı tura atmadan önce gönüllülere alacakları sonucu doğrulaması için üçüncü bir taraf belirlemeleri yönünde talimat verildi..

Phys.org’a göre iki ay sonra katılımcılar ve belirledikleri üçüncü şahıslardan bir anket doldurmaları istendi.. Anket sonucunda ‘katılımcıların statükoyu koruduğu, yazı tura atmadan önceki tahminlerine kıyasla daha nadir değişiklik yaptığı’ ortaya çıktı..

Fakat 6 ay sonra yapılan ankette ‘statükoya yönelik bu eğilimin ortadan kalktığı’ keşfedildi..

Altıncı ayda yapılan ankete göre önemli kararlarında belli değişiklikler yapması söylenenlerin bu değişiklikleri yapma ve bunun sonucunda mutlu olma olasılığı daha yüksekti..

Katılımcılar ayrıca, yeniden seçecek olsalar büyük olasılıkla yine aynı kararı alacaklarını söyledi..

Araştırmacılara göre bulgular, ‘istatiksel açıdan uçlarda bulunan kişilerin (bu bağlamda statükoya en bağlı ve en karşıt seçimler yapanlar -ed.n.) aldıkları karardan bağımsız olarak ortalama eşit derecede mutlu olacağını’ söyleyen geleneksel seçim teorisiyle ‘uyuşmuyor.’..

  • Levitt:

“Toplumun bize öğrettiği şey ‘vazgeçenlerin asla kazanmadığı ve kazananların da asla vazgeçmediği’. Ama yaptığım deneyden elde ettiğim verilere göre gerçek hayatta eğer daha fazla vazgeçseydik hepimiz daha iyi durumda olurduk..” .

Karar almayla ilgili iyi bir kural, ne yapmanız gerektiğine karar veremediğiniz anlarda statükoyu devam ettirmek yerine değişikliği temsil eden eylemi seçmenizdir..

Chelsea Ritschel// ABD Yaşam Tarzı Muhabiri// Independent Türkçe için çeviren: İrem Oral

Www.cafemedyam.com

🔵 ARAŞTIRMA: DAHA FAZLA PARA SÜREKLİ ARTAN MUTLULUK GETİRİYOR

“Eski bir deyiş “para mutluluğu satın alamaz” der, ancak yeni bir çalışma bunun tam olarak doğru olmadığını ortaya çıkardı..!”

Bugüne kadar yapılan çalışmalarda, bir kişinin gelirinin mutluluğunu ne kadar etkilediğinin bir sınırı olduğunu belirtiyordu.. Ne var ki, Pennsylvania Üniversitesi’nden araştırmacılar, paranın refah üzerindeki etkisine gelince, bunun bir sınırı olmadığını gösteren bir çalışma sonucu ile karşılaştı..

  • Araştırmacı Matthew Killingsworth:

  “Bu benim alanımda en çok araştırılan sorulardan biri.. Bunu çok merak ediyorum.. Diğer bilim adamları da bunu merak ediyor. Meslekten olmayan insanlar da bunu merak ediyor. Bu, herkesin her zaman sorguladığı bir şey..”

Gelir ve mutluluk üzerine yapılan diğer araştırmalar, yıllık 75 bin dolar gelir civarında paranın önemini yitirdiği sonucuna varıyor..

Killingsworth çalışmasında 33 binden fazla kişiyi ve yaklaşık iki milyon veri noktasını inceledi..

Her birinin günlük yaşamlarından veriler ve bilgiler aldı. Bu yeni büyük çalışmanın sonuçları, artan gelirin, yüz binlerce doları kazananların bile refahını, huzurunu etkilemeye devam ettiğini ortaya koydu..

Gelirler arttıkça giderlerin de artmasıyla varılan hayat standardına alışılmaya ve bu standardın normal karşılanmaya başlandığı, bu nedenle de sadece var olanın korunmasından öte daha iyisinin arzulandığı görüldü..

🔵 Araştırma için uygulama geliştirdi

Araştırması için bir ‘Mutluluğunuzu Takip Edin’ isimli telefon uygulaması geliştiren Killingsworth, bu uygulama sayesinde büyük ve detaylı bir veriye ulaştı..

Uygulamayı kullanan kişilerden gün içerisinde tamamen rastgele bir zamanda kısa ve hızlı anketler doldurmaları istendi..

Killingsworth bu şekilde hazırlıksız ve samimi bir gerçek yaşam profilinin zamanla oluştuğunu anlatıyor..

Çalışmada sadece somut göstergeler değil ölçümü zor olan bir takım kişisel tecrübelerin değerlendirmelerini de bu şekilde yapabildiğini aktarıyor..

Olumlu ve olumsuz hislerini bu uygulama üzerinden anlık olarak aktaran kullanıcıların verileri sayesinde 18-65 yaş arası 33 bin 391 kişiden toplam 1 milyon 725 bin 994 geri bildirim elde edilmiş..

Bu kişilerin zaman içerisinde değişen maddi durumlarını da inceleyen Killingsworth, her türde refah ve mutluluğun gelir artışı ile birlikte arttığını tespit etti..

Buna göre ‘bir noktadan sonra para değerini yitiriyor’ savı insanların anından anına değişen bir duygu türü ve benzer bir duygu anını yaşamak için çok para sahibi olmaya da gerek bulunmuyor..

Az parası olan kişiler de anına göre paranın değerini yitirdiğini düşünebiliyorlar.. Ancak araştırmaya göre gelir artışı oldukça mutluluğu artışı durmaksızın devam ediyor..

🔵 Ultra zengin bile kazandığı bir dolardan aynı keyfi alıyor

  • Araştırmada tahmin edilenin de ötesinde bir bulguya erişiliyor:

“Bir kişinin kazandığı tek bir dolar ne kadar keyif veriyorsa ultra zengin olduklarında bile aynı keyfi vermeye devam ediyor..”

  • Killingsworth:

“25 bin dolar geliri olan ile 50 bin dolar geliri olan insanlar arasında nasıl bir mutluluk düzeyi farkı varsa 100 bin ile 200 bin dolar gelirleri olan farklı insanlar arasında da aynı oranda mutluluk farkı var..”

Www.cafemedyam.com
Man run and jump on money stairs, business growth

🔵 PARA DAHA FAZLA SEÇENEK SUNDUĞU İÇİN İNSANLARI MUTLU EDİYOR!

“Araştırmanın bir başka bulgusu da paranın neden daha fazla mutlu ettiği konusunda..!”

Buna göre daha fazla para insanlar için hep daha fazla alternatif anlamına geliyor..

Killingsworth:

“Daha fazla paranız olduğunda, hayatınızı nasıl yaşayacağınız konusunda daha fazla seçeneğiniz olur.. Bunu muhtemelen salgında görebilirsiniz..

İşini kaybeden maaş çeki için yaşayan insanlar, sevmedikleri bir iş olsa bile, ayakta kalmak için mevcut ilk işi almaları gerekebilir.. Mali desteği olan insanlar, daha uygun olanı bekleyebilir..

Büyük ve küçük kararlar karşısında, daha fazla paraya sahip olmak kişiye daha fazla seçenek ve daha büyük bir özerklik duygusu veriyor.. “

🔵 Pek çok faktörden sadece biri

  • Killingworth:

“Para mutluluk için iyi olsa da, parayla başarıyı eşit tutan insanların, tutmayanlara göre daha az mutlu olduğunu gördük.. Ayrıca, daha fazla para kazanan insanların daha uzun saatler çalıştığını ve daha fazla baskı altında olduklarını fark ettik.. İnsanlar hayatlarının ne kadar iyi gittiğini düşündüklerinde parayı aşırı vurguluyorlar.. Evet, bu, daha önce tam olarak fark etmediğimiz kadar önemli bir faktör, ancak bu, insanların kontrol edebileceği birçok faktörden biri..”

Euronews// Sertaç Aktan

🔵 OKUMAK İSTERSİNİZ 👉 TÜRKİYE’NİN MUTLULUK NEDENLERİ?

Dünyanın en mutlu insanları Avustralya’da yaşıyor.

Fransız yazar Albert Camus: “İnsanlar mutluluğun nelerden oluştuğunu aradığı müddetçe mutlu olamazlar..” 

İLGİLİ HABER İÇİN LİNK 👉 TÜRKİYE’NİN MUTLULUK NEDENLERİ?

Click to comment

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

To Top
%d blogcu bunu beğendi: