REGAİP, MİRAÇ VE BERAT KANDİLİ

Üç ayların ilk kandili olan mübarek Regaip Kandili, hicri takvime göre Recep ayının ilk Perşembeyi Cumaya bağlayan gecesi idrak edilir..

🟢 REGAİP KANDİLİ ANLAMI VE ÖNEMİ

Regaip Kandili gecesi, dualarla, zikirlerle ve kutsal kabul edilen ibadetle geçirilir…

Hicri takvimin yedinci ayı olan Recep ayının dördüncü gününe denk gelen Regaip Kandili …

REGAİP KANDİLİ NEDİR?

Regaip kelimesi ‘bol sevap ve mükâfat, faziletli amel’ anlamına geliyor..

Sözlükte “kendisine rağbet edilen şey, bol ve değerli bağış” anlamındaki ragībenin çoğulu olan regāib kelimesi hadis ve fıkıh literatüründe “bol sevap ve mükâfat, faziletli amel”, özellikle Mâlikî fıkıh kaynaklarında sünnetin mukabili olarak “müstehap, nâfile ibadet” mânalarında kullanılmaktadır..

İslam dünyası için büyük öneme sahip üç aylardan, recep ayının ilk perşembe gününü cumaya bağlayan gece idrak edilen Regaip Kandili, “rahmet ve bereket gecesi” olarak kabul ediliyor. Sözlükte “kendisine rağbet edilen şey, bol ve değerli bağış” anlamına gelene regaip, hadis ve fıkıh literatüründe ise “bol sevap, mükafat, faziletli amel” anlamlarında kullanılıyor..

REGAİP KANDİLİNDE NE OLMUŞTUR?

Yüce Allah’ın, rahmetinin, mağfiretinin ve nimetlerinin diğer zamanlardan daha çok tecelli etmesi, samimi kalple Allah’a yönelenlerin affedilmelerinin ümit edilmesi ve müminlerce gönülden arzulanması sebebiyle bu geceye Regaip gecesi denilmiştir.Rasulullah Efendimizin babası Hz. Abdullah’ın evlendiği gece olduğu iddia edildiği Regaib kandili ahirete yatırım günü olarak görülmektedir..

REGAİB KANDİLİ GECESİ FAZİLETİ

İslam Ansiklopedisinde yer alan bilgilere göre; Regaib gecesi, Kur’an’da saygı gösterilmesi istenen ve hadislerde; gün belirtilmeden oruç tutulması tavsiye edilen haram aylardan (el-Bakara 2/217; el-Maide 5/2, 97; Ebu Davud, “Ṣavm”, 55; İbn Mâce, “Ṣıyam”, 43) receb ayında bulunmakla birlikte özellikle tasavvufî eserlerde yer alan, Hz. Peygamber’in Regaib gecesinde ana rahmine düştüğü, receb ayının ilk perşembe günü oruç tutup gecesinde Regaib namazı adıyla bir namaz kılmanın sevap olduğu ve bu gecenin birçok faziletinin bulunduğu yönündeki rivayetlerin asılsız olduğu hadis alimlerince belirtilmiştir..

Www.cafemedyam.com
L

🟢 REGAİP KANDİLİNDE OKUNACAK DUALAR NELERDİR?

Bu mübârek geceler, rabbimize duâ ve niyazda bulunma zamanlarıdır.

Ayet-i kerîmede buyrulur:

“(Ey Rasûlüm!) De ki: Sizin duâ ve niyâzlarınız olmazsa, Rabbim size ne diye değer versin?..” (el-Furkân, 77)

Yine rabbimizin verdiği nimetlere hamd ve şükür halinde bulunmayı unutmamalıdır. Nitekim hadis-i şerifte duânın kabul olmasının iki şartından birinin hamd diğerinin de salavat olduğu bildirilmiştir.

Bir defasında Rasûl-i Ekrem Efendimiz, sahâbîlerden birinin Allâh’a hamd ve Rasûlü’ne salevât getirerek duâya başladığını gördüğünde, onu takdîr ederek:

“–Ey namaz kılan zât! Duâ et, (duâna hamdele ve salvele ile başladığın müddetçe) duân kabûl olunur.” buyurmuştur.

Okunuşu: “Allahumme salli alâ seyyidinâ Muhammedinin nebiyyil ümmiyyi ve alâ âlihi ve sahbihi ve sellim.”

Meali: “Allah’ım, ümmî nebî Efendimiz Muhammed’e, âline ve ashâbına salât u selâm eyle!” duâsı okunacakdır.

Sonra secde edilip secdede yetmiş kere

Okunuşu: “Sübbuhun Kuddüsün Rabbüna ve Rabbülmelaiketi verruh”

Meali: “Bizim Rabbimiz, Rûh’un ve melâike-i kirâmın Rabbi, bütün kusurlardan münezzeh ve cümle eksikliklerden pâk ve yücedir.”

Secdeden baş kaldırıp otururken yetmiş kere

Okunuşu: “Rabbigfir verham vetecevez amme teğlemü inneke entel eazzul ekram.”

Meali: “Rabbim, beni mağfiret et, bana rahmet et, bildiğin bütün kusurlarımdan geç, onları bağışla, şüphesiz Sen en yüce ve en kerîmsin.” duâsı okunacak.

Tekrar secde edip yine yetmiş kere

Okunuşu: “Sübbuhun Kuddüsün Rabbüna ve Rabbülmelaiketi verruh”

Meali: “Bizim Rabbimiz, Rûh’un ve melâike-i kirâmın Rabbi, bütün kusurlardan münezzeh ve cümle eksikliklerden pâk ve yücedir.” duâsı okunacak. Ve sonra secdede iken dünyevî ve uhrevî ne haceti varsa Hak –celle ve alâ– Hazretleri’nden niyaz edilecektir. Sonra kişi secdeden başını kaldırıp namaz ve duâsı tamam olmuş olur.

Www.cafemedyam.com

🟢 MİRAÇ KANDİLİ NEDİR?

İslam inancına göre, Hazreti Muhammed’in, Allah’ın daveti üzerine Mescid-i Haram’dan Mescid-i Aksa’ya, oradan semaya, yüce alemlere ve ilahi huzura yükseldiği gece olarak kabul edilen Miraç Kandili “üç aylar”ın ilki olan Recep ayının 27’nci gecesine denk geliyor.. 

“İsra ve Miraç mucizesi” ismiyle anılan bu olay, Kur’an-ı Kerim’de İsra ve Necm surelerinde ifade ediliyor. “İsra olayı”, Hazreti Muhammed’in bir gece Mekke’den Kudüs’e, “Miraç olayı” ise gökler ötesine yaptığı yolculuğa deniliyor..

 Allah, Hazreti Muhammed’e ahlak ve fazilet düsturlarını bildirdiİslam kaynaklarına göre, Mekke’den Medine’ye hicretten bir sene önce yaşanan “İsra ve Miraç” olayı Allah’ın, Hazreti Muhammed’in Mekke’de gördüğü eziyetlere karşı bir tesellisi olarak kabul ediliyor..

Miraç gecesinde beş vakit namaz farz kılındı, Allah’a şirk koşmayanların bağışlanacağı müjdesi verildi ve “Amenerrasulü” diye başlayan Bakara Suresi’nin son iki ayeti vahyolundu..

 Ayrıca bu gece Allah, Hazreti Muhammed’e İsra Suresi’nde de yer alan insanın yaşama hakkını, şeref ve haysiyetini korumayı, toplumun huzur ve güvenini sağlamayı amaçlayan ahlak ve fazilet düsturlarını bildirdi..

 Müslümanlara Miraç Kandili’nde, namaz borcu olanların kılabildiklerince namaz kılması, namaz borcu olmayanların ise nafile namaz kılması, Kur’an-ı Kerim okuması, istiğfar ve dua tavsiye ediliyor….

🟢 MİRAÇ KANDİL GECESİ NAMAZI NASIL KILINIR, NASIL NİYET EDİLİR?

Miraç Kandili gecesini ibadet ederek geçirmek isteyenler, “Miraç Kandili namazı nasıl kılınır, niyet edilir, kaç rekattır, hangi sure ve dualar okunur?” sorularına yanıt aramaya başladı..

MİRAÇ KANDİLİ NAMAZI NASIL KILINIR?

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın kandil namazları ile ilgili paylaştığı bir bilgi bulunmuyor. Hz. Muhammed S.A.V’in amcasına tavsiye ettiği tesbih namazı, kandil gecelerinde kılınabilecek namazlar arasında yer alıyor. Diğer taraftan kandil gecelerinde nafile namazı kılınması tavsiye ediliyor.

MİRAÇ KANDİLİ NAMAZI KAÇ REKAT KILINIR?

Miraç Kandili’nde kılınması tavsiye edilen tesbih namazı 4 rekat kılınıyor. Miraç Kandili’nde kılınması tavsiye edilen nafie namazı ise 12 rekat kılınır..

NAFİLE NAMAZI NASIL KILINIR?

12 rekat olan nafile namazı, 2 rekatta bir selam verilerek kılınır. Namazın her rekatında Fatiha ve Kuran-ı Kerim’den bir sure okunarak kılınır. Her 2 rekatta bir selam verildikten sonra 100 kere ‘Sübhanallahi ve`l hamdü lillahi ve lâ ilâhe illallahü vallahü ekber’ denilir. 12 rekat namazın tamamı bittikten sonra 100’er defa tövbe istiğfar ve salavatlar getirilir.

MİRAÇ KANDİLİ NAMAZI SAAT KAÇTA? 

Dini geceler akşam ezanı ile başlayacağı için Miraç Kandili’nde namaz kılacaklar akşam ezanıyla namaz kılabilirler..

TESBİH NAMAZI NASIL KILINIR?

Tesbih namazı dört rekât olup şöyle kılınır: “Allah rızası için tesbih namazı kılmaya” diye niyet edilerek namaza başlanır. Sübhâneke’den sonra 15 kere “Sübhânellâhi ve’l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber” denir. Sonra eûzü besmele çekilir, Fâtiha ve sûre okunduktan sonra 10 kere daha “Sübhânellâhi ve’l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber” denilir. Bu tesbih, rükûya varınca 10 kere, rükûdan doğrulunca 10 kere, birinci secdede 10 kere, secdeden kalkınca 10 kere, ikinci secdede 10 kere söylenir. Böylece her rekâtta 75 tesbih yapılmış olur. İkinci rekâta kalkılınca yine önce 15 kere tesbih okunur, ardından besmele çekilip Fâtiha ve sûre okunup 10 kere tesbih getirilir. Kalan rekatlar aynı şekilde tekrarlanır ve böylece 4 rekât tamamlanmış ve toplam üç yüz tesbih edilmiş olur.Tesbih namazı kerâhet vakitlerinde kılınmaz (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, II, 30-31). Tesbih namazında sehiv secdesini gerektiren bir şey olursa, sehiv secdesi normal olarak yapılır, o secdelerde tesbih namazına özgü tesbihat yapılmaz (Tahtâvî, Hâşiye, s. 361).

MİRAÇ KANDİLİ NAMAZINA NASIL NİYET EDİLİR?

Miraç Kandili namazına şu şekilde niyet edilir:

“Ya Rabbi,rıza’i şerifin için niyet eyledim namaza. Bu gece yedi kat gökleri ve bütün esrarını göstererek muhabbetin ile müşerref kıldığın sevgili Habibin Rasülü Zişan Efendimiz hürmetine ben aciz kulunu aff-ı ilahine,feyz-i ilahine ve rıza-i ilahine mazhar eyle.”Allahü Ekber…

🟢 BERAT KANDİLİ NEDİR?

Berat Kandil Gecesi fazileti, anlamı ve önemi! Berat Kandili gecesi ne oldu ve neler yaşandı? 

İslam alemi için en kutsal günlerden biri olan Berat Kandili ..

BERAT GECESİ’NDE NE OLMUŞTUR?

Berat Kandili, Kur’an-ı Kerim’in Levh-i Mahfûz’dan Dünya semasına toptan indirildiği gecedir. Buna “inzâl” denir..

Kadir Gecesi’nde ise Peygamber’e ilk kez ve parça parça indirilmeye başlanmıştır. Buna da “tenzîl” denir..

Hazreti Muhammed’in, Berat Gecesine ilişkin şöyle buyurduğu ifade edilir:

“Şaban ayının 15’inci gecesini ibadetle geçirin, gündüzünde de oruç tutun. Çünkü Yüce Allah, bu gece dünya semasına rahmetiyle tecelli eder ve ‘Yok mu tövbe eden, tövbesini kabul edeyim. Yok mu rızık isteyen, rızık vereyim. Yok mu şifa isteyen, şifa vereyim. Yok mu başka isteği olan ona da istediğini vereyim’ buyurur..”

Bu gecede Allâh’ın affı ve bağışlamasının çok olacağı müjdelendiğinden, bu geceye “Berat Gecesi” denilmiştir..

Berat gecesi hicri aylardan şaban ayının onbeşinci gecesidir. Berat Gecesi İslam alemi için en hayırlı gecelerden biridir. Zira bu gece amel defteri yazılır..

– İslam Peygamberi Hz. Muhammed Berat Gecesinin önemini şöyle anlatmıştır;

“Bu yıl içinde doğacak her çocuk, bu gece deftere geçirilir.. Bu yıl içinde öleceklerin isimleri, bu gece özel deftere yazılır.. Bu gece herkesin rızkı tertip olunur.. Bu gece herkesin amelleri Allahü Teâlâ’ya arz olunur.. Allah Teâlâ Şabanın 15.gecesinde dünya semasına iner, Ben-i Kelb kabilesinin koyunlarının tüyleri sayısınca insanları bağışlar.” ..

BERAT NE DEMEKTİR?

Berat, Arapça berâe-berâet kelimesinin Türkçeleşmiş halidir..

Kur’an’da Berae kökünden 25 kelime bulunmakta olup, bunlardan sadece iki tanesi Beraet şeklinde geçmektedir..

Berâet, iki şey arasında ilişki olmaması; kişinin herhangi bir yükümlülükten kurtulması veya yükümlülüğün bulunmaması anlamındadır..

Istılah olarak berat ise, Allah’ın affı ve bağışlaması, günah, borç ve cezadan kurtulmak gibi anlamlara gelmektedir..

Beratın özünde, günahlardan arınma ve Yüce Allah’ın rahmet ve mağfiretine ulaşma amacı vardır..

Bu gecede Allâh’ın affı ve bağışlamasının çok olacağı müjdelendiğinden, bu geceye “Berat Gecesi” denilmiştir..

Berat gecesi hicri aylardan şaban ayının on beşinci gecesidir. Berat Gecesi için Arapça eserlerde “şabanın ortasındaki gece”, “mübarek gece”, “rahmet gecesi” ve “sak (belge) gecesi” manalarına gelen terkipler kullanılmaktadır..

Berat Gecesi, Müslümanlarca kutsal sayılmış, bu gecenin diğer gecelerden farklı bir şekilde ibadetle geçirilmesi adet halini almıştır..

Www.cafemedyam.com

🟢 BERAT KANDİLİ NAMAZI KILINIŞI

Berat Kandili namazı nasıl kılınır ve kaç rekattır? Berat Kandili Gecesi namazı ne zaman kılınır ve nasıl niyet edilir? 

İslam alemi için Berat Kandili, kırılan kalpleri onarma, kin, nefret ve intikam duygularını aşma günü olarak nitelendirilmektedir..

Diyanet ile adım adım Berat Kandili namazı kılınışı ve 100 rekat namazının faziletleri…

BERAT KANDİLİ NAMAZINA NASIL NİYET EDİLİR?

Niyet etmek ibadetin şartlarındandır. Niyetsiz ibadetler sahih değildir. Kalben niyet etmek yeterli ise de niyeti dil ile ifade etmek menduptur. Oruç için sahura kalkılması da niyet sayılır. Namaz için ise secdenin başına vardığınızda niyet etmek gereklidir..

 Dilerseniz; “Niyet ettim Allah rızası için berat kandili namazını kılmaya. Kabul eyle Ya Rabb’im!” diyebilirsiniz..

Namaza “Ya Rabbi,senin rıza-i şerifin için namaza.Beni afv-ı ilahine,feyz-i ilahine mazhar eyle. Kasveti kalpden,dünya ve ahiret sıkıntılarından halas eyleyip,süeda(iyiler) defterine kaydeyle.” diyerek niyet edilir..

Bu şekilde niyet edemeyenler “hacet namazına,hayır namazına” diye niyet edilebilir..

BERAT GECESİ NAMAZI NASIL KILINIR?

100 Rekatlık Namaza “Ya Rabbi,senin rıza-i şerifin için namaza.Beni afv-ı ilahine,feyz-i ilahine mazhar eyle. Kasveti kalpden,dünya ve ahiret sıkıntılarından halas eyleyip,süeda(iyiler) defterine kaydeyle.” diyerek niyet edilir..

Bu şekilde niyet edemeyenler “hacet namazına,hayır namazına” diye niyet edilebilir..

Her rek’atte bir Fatiha 10 ihlası şerif okunur..

İki rek’atte bir selam verilerek 100 rek’ate tamamlanır. 100 rek’at namazı ara vermeden kılmak şart olmamakla birlikte dinlenerek kılınabilir..

100 Rekatlık namazın vakti, yatsı namazıyla başlayıp, imsak kesilinceye kadar devam eder. Namaza yatsıdan sonra başlanabilir..

100 rekatlık namazda okunan ihlası şerifleri 10 okumak yerine her rekatte 100 def’a okuyarak 10 selamda da kılınabilir. Ancak 50 selam ile 100 rek’at kılmak daha faziletlidir.Zira bu namazın özelliği,yapılan secdelerin çok olmasıdır..

Namaz bittikten sonra okunacaklar

 Allahü Teala’nın “Hu” ismi şerifinin ebced hesabına göre değeri 11’dir.Rasülüllah Efendimizin isimlerinden “Taha”nın ebced hesabıyla değeri 14 olduğu için;Aşağıdaki 11 dua, 14 def’a okunur:

*14 istiğfar(esteğfirullahel-azıım ve etübü ileyk)..


*14 Salevatı-şerife(allahümme Salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed)..


*14 Fatiha’i şerife(Elham)besmeleyle*14 Ayetül kürsi(Allahü-La)besmeleyle..

*14 Tevbe suresi’nin son iki ayeti olan “Lekad Caeküm..”(besmeleyle)..

*14 kere”Yasin,Yasin…”dedikten sonra 1 Yasini Şerif.(Yasini Şerif’te yedi zahiri,yedi batıni”mbin”vardır,böylece o da 14 olur.)..

*14 ihlası şerif(kul hüvellahü ehad)bemeleyle..

*14 Felak suresi(kul euzü birabbil-felak)besmeleyle..

*14 Nas suresi(kul euzü birabbin-nas)besmeleyle

*14 kere,Subhanellahi vel-hamdü lillahi vela ilahe illallahü vallahü ekber,Vela havle vela kuvvete illa billahil-aliyyil-azıım..

*14 kere,Salat-ı münciye(İlmihal kitaplarında yazar)okunur ve sonra dua yapılır.Salat-ı Münciye’yi bilmeyenler Küçük salevat okuyabilirler.(Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed)

llâahümme salli alâa seyyidinâa Muhammedin ve alâa âali seyyidinâa Muhammedin salâaten tünciinâa bihâa min cemî’ıl-ehvâali ve’l âafâat. Ve takdıy lenâa bihâa cemî’alhaacâat ve tütahhirunâa bihâa min cemî’ıs-seyyi’âat ve terfeunâa bihâa ındeke a’led-derecâat ve tübelliğunâa bihâa aksa’l gaayâat. Min cemî’ıl-hayrâti fi’l-hayâati ve ba’del-memâat. İnneke alâa külli şey’in kadiyr.“

Mânâsı: Allâh’ım, Efendimiz Muhammed’e ve ehl-i beytine bizi bütün korku ve âfetlerden kurtaracağın, bütün ihtiyaçlarımızı göndereceğin, bütün günahlarımızdan temizleyeceğin, nezdindeki derecelerin en yücesine yükselteceğin, hayatta ve ölümden sonra bütün hayırların nihâyetine ulaştıracağın şekilde râhmet eyle. Muhakkak sen her şeye kaadirsin.“

🟢 BERAT GECESİ’NDE YAPILACAK İBADETLER NELERDİR?

Berat Kandili ibadetleri, 6 Şubat günü idrak edilecek olan kandil öncesinde araştırılıyor. Üç aylar içerisinde bulunan Şaban ayının 15’inci gecesinde tövbe ederek Allah’ın affına sığınmak isteyen Müslümanlar, Berat Kandili Gecesi’nde yapılacak ibadetleri araştırıyor. İşte, Berat Kandili ibadetleri…

Geçmiş günahların affedilmesi, gelecek musibetlerin önüne geçilmesi için Berat Kandili ibadetlerini fırsat bilmeli ve amel defterlerinin açık bırakıldığı bu mübarek gecede Allah’a yaklaşmayı fırsat bilmelidir. Berat kandili ibadetleri şöyledir..

Berat Duası Okumak

Bu mübarek gecede berat duası ve Yasin-i Şerif okuyarak ibadete başlanabilir. Akşam namazından sonra üç Yasin okunmalı ve her Yasin’den sonra bir berat duası okunmalı böylece 3 Yasin, 3 berat duası tamamlanmalıdır. İlk Yasin okunmadan önce iyi kullardan olma diye niyet edilmeli, ikinci Yasin okunacağı zaman hayırlı ömür diye niyet edilmeli, üçüncü Yasin’de ise helal rızık niyetiyle okunmalıdır..

Berat duasının Türkçe meali şöyledir:BismillahirrahmanirrahimRahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla. Ey ihsan ve ikram sahibi olan ve kendisine ihsan ve ikram edilmeyen Allah’ım!Ey Celal ve ikram sahibi olan.Ey lütfu ve ikramı bol olan.Sen’den başka ilah yok.Sen kendine yönelenlerin yardımcısı ve kendine sığınanların eman verenisin.Korkanların kendisinde emniyet bulduğu yüce Zat’sın.Allah’ım! Beni katından kovulmuş ve rızkı dar olanlardan kılma.Allah’ım! Fazl’u ihsanınla benim kötülüğümü ve mahrumiyetimi sil, rızkı bol ve hayırlara muvaffak kullarından yaz.Şüphesiz en doğru sözlü olan Sen’sin ve dedin ki; Allah dilediğini siler, dilediğini sabit bırakır”. (R’ad/39)İlahi! Bu mübarek gecede bildiğimiz, bilmediğimiz belaları bizden uzaklaştır, şüphesiz Sen kerem sahibisin.Allahumme Salli Ala Muhammed ve Ala Ali Muhammed..

Kaza Namazı ve Nafile Namazı

Kaza namazı kılmak bu gece ibadetleri arasında makbul ibadetlerdendir. Gecikmiş, unutulmuş ve ihmal edilmiş namazların telafi edilmesi ve bundan dolayı Allah’tan af ve bağış istenmesi için fırsat kabul edilmeli ve bir daha yapmamak için istiğfar yapılmalıdır. Rivayet edilir ki farz namazlardan sonra en makbul namaz nafile namazlardır ve Allah’a yaklaşmak konusunda en muteber namaz olarak bilinmektedir. Dua ve ibadetlerin kabul olması için bu gece nafile namazı unutulmamalıdır.

Berat Gecesi Namazı Nasıl Kılınır?

Bu geceye özel olarak kılınan ve yatsı namazından sonra kılınan 100 rekâtlı berat gecesi namazı şöyledir:Niyet edilirken, niyet ettim bu gecenin hürmetine denilmeli.İki rekât olarak kılınmalı ve her rekâttan sonra selam verilmelidir.Her rekâtta bir Fatiha, 10 İhlas okunmalıdır (güç yetiremeyen 3 veya 5 tane okuyabilir)100 rekât tamamlanınca salavat çekilmeli ve tövbe istiğfar edilmelidir

Kur’an-ı Kerim Okumak

Bu mübarek gecede namazların ve zikirlerin ardından Kur’an’ı Kerim okumak Allah dostlarınca sıklıkla tavsiye edilmiştir. Duaların kabulü ve Allah’a yaklaşmak için Kur’an en iyi vesiledir. Kur’an okumanın faziletleri hakkında çok fazla rivayet bildirilmiştir. Peygamberimiz (sav); Kur’an’dan bir harf okuyana dahi sevap vardır” diye buyurmuştur.

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogcu bunu beğendi: