DÜNYA

BİLİM İNSANLARI: ‘ŞEHİRLERDE DAHA FAZLA AĞAÇ DİKMEK BİNLERCE HAYAT KURTARACAK!’

Ağaç örtüsünü yüzde 30’a çıkarmanın, sıcak yaz aylarında yerel olarak ortalama 0,4 santigrat derece (0,7 Fahrenheit) azaltacağı..

YÜKSEK ORTAM SICAKLIKLARI, ERKEN ÖLÜM DAHİL OLMAK ÜZERE BİRÇOK SAĞLIK ETKİSİ İLE İLİŞKİLİDİR.

Kentsel yeşil altyapı, yerel sıcaklıkları azaltabilir. 

Araştırmacılar, yaz mevsiminde sıcaklıkları düşürmek için kentsel alanlarda daha fazla ağaç dikmenin, sıcak hava ve sıcak hava dalgalarıyla doğrudan bağlantılı ölümleri üçte bir oranında azaltabileceğini söyledi..

Modelleme:

Ağaç örtüsünü yüzde 30’a çıkarmanın, sıcak yaz aylarında yerel olarak ortalama 0,4 santigrat derece (0,7 Fahrenheit) azaltacağı The Lancet’te bildirildi …

Yüksek ortam sıcaklıkları, erken ölüm dahil olmak üzere birçok sağlık etkisi ile ilişkilidir. İklim değişikliğine bağlı küresel ısınma ve küresel yapılı çevrenin genişlemesi, kentsel ısı adalarının (KSİ) yoğunlaşması ve buna eşlik eden nüfus sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerin bir araya gelmesi anlamına geliyor.. Kentsel yeşil altyapı, yerel sıcaklıkları azaltabilir. 93 Avrupa şehrinde KSS’lere atfedilebilecek ölüm yükünü ve kentsel ağaç kapsamının artırılmasıyla önlenebilecek ölüm yükünü tahmin etmeyi amaçladık.

93 Avrupa şehrinde 20 yaş ve üstü yetişkinler için KSE’lerin tüm nedenlere bağlı ölümler üzerindeki etkisinin nicel bir sağlık etki değerlendirmesi yaptık..

 Ayrıca her şehir için ağaç örtüsünün %30’a çıkarılmasından kaynaklanacak sıcaklık düşüşlerini ve sonuç olarak potansiyel olarak önlenebilecek ölümlerin sayısını tahmin ettik..

 Tüm analizleri yüksek çözünürlüklü ızgara hücre seviyesinde (250 × 250 m) yaptık..

 Nokta tahminleri ve %95 CI elde etmek için Monte Carlo simülasyonlarını kullanarak girdi analizlerindeki belirsizlikleri yaydık. Tahminlerimizin sağlamlığını test etmek için duyarlılık analizleri de yaptık..

KSE etkilerinden kaynaklanan nüfus ağırlıklı ortalama şehir sıcaklığındaki artış 1.5°C (SD 0.5; aralık 0.5–3.0) idi.. Genel olarak, 6.700 (%95 CI 5254–8162) erken ölüm, KSE’lerin etkilerine bağlanabilir (tüm yaz ölümlerinin yaklaşık %4.33’üne [%95 CI 3.37–5.28] karşılık gelir)..

 Ağaç kapsamını %30’a çıkarmanın şehirleri ortalama 0.4°C (SD 0.2; aralık 0.0–1.3) kadar soğutacağını tahmin ettik. Ayrıca, tüm yaz ölümlerinin %1.84’üne (1.69–1.97) karşılık gelen, şehir ağacı kapsamını %30’a çıkararak 2644 (%95 CI 2444–2824) erken ölümün önlenebileceğini tahmin ettik..

Sonuçlarımız, KSS’lerin ölüm oranları üzerindeki zararlı etkilerini gösterdi ve daha sürdürülebilir ve iklime dayanıklı şehirler ile sonuçlanabilecek serin kentsel ortamlar için ağaç örtüsünü artırmanın sağlık yararlarını vurguladı..

GoGreenRoutes, İspanya Bilim ve Yenilik Bakanlığı, Küresel Sağlık Enstitüsü, Birleşik Krallık Tıbbi Araştırma Konseyi, Avrupa Birliği’nin Horizon 2020 Projesi Tükenmesi..

Www.cafemedyam.com
Bulgulara göre, 2015 yılında 93 Avrupa şehrinde yüksek sıcaklıklara atfedilen 6.700 erken ölümün üçte biri önlenebilirdi ..

Şu anda, Avrupa’daki kentsel ortamların ortalama yüzde 15’inden biraz azı bir tür bitki örtüsüyle kaplıdır..

– Barselona Küresel Sağlık Enstitüsü’nden (ISGlobal) bir araştırmacı olan baş yazar Tamara Iungman:

“Çalışmanın ek ağaç örtüsüyle önlenebilecek şehirlerdeki yüksek sıcaklıklardan kaynaklanan erken ölümlerin sayısını tahmin eden ilk çalışma ..

​Kentsel ortamlardaki yüksek sıcaklıkların kardiyorespiratuar yetmezlik, hastaneye yatış ve erken ölüm gibi olumsuz sağlık sonuçlarıyla ilişkili olduğunu zaten biliyoruz..

Amacımız, daha sürdürülebilir, esnek ve sağlıklı kentsel çevreleri teşvik etmek için yeşil altyapıyı kentsel planlamaya stratejik olarak entegre etmenin faydaları hakkında yerel politika ve karar vericileri bilgilendirmektir..”

Www.cafemedyam.com

Şehirler, sözde kentsel ısı adası etkisi nedeniyle çevredeki banliyölerden veya kırsal alanlardan daha yüksek sıcaklıklar kaydeder..

​Bu ekstra ısıya, öncelikle bitki örtüsü eksikliği, klima sistemlerinden çıkan egzoz, koyu renkli asfalt ve ısıyı emen ve hapseden yapı malzemeleri neden olur..

​İklim değişikliği zaten sorunu büyüttü. Geçen yıl, Avrupa rekor düzeydeki en sıcak yazını ve en sıcak ikinci yılını yaşadı..

Www.cafemedyam.com

​SAĞLIK FAYDALARI

Dünyanın dört bir yanındaki sıcak hava dalgaları rekor kıran zirveler görüyor ve son on yıllarda süreleri arttı..

​Bugün, Avrupa’da soğuk hava koşulları hala sıcak havalardan daha fazla ölüme neden oluyor.. 

Ancak iklim modelleri, sıcağa bağlı hastalık ve ölümlerin on yıl içinde sağlık hizmetlerine daha büyük bir yük getireceğini öngörüyor..

​ – Lungman:

“Avrupa iklim değişikliğinin neden olduğu daha aşırı sıcaklık dalgalanmaları yaşadığından, bu durum giderek daha acil hale geliyor..”

Araştırmacılar,

-20 yaş üstü insanlar için ölüm oranlarını tahmin ettiler ve toplamda 57 milyon nüfusa tekabül ettiler..

Bu veriler, iki modelleme senaryosunda günlük ortalama şehir sıcaklıklarıyla ilişkili olarak analiz edildi..

İlki, kentsel ısı adaları olan ve olmayan şehir sıcaklığını karşılaştırdı. Ağaç örtüsü yüzde 30’a çıkarıldığında ikinci simülasyon sıcaklık düşüşü..

Ortalama olarak, şehirlerdeki sıcaklık yazın çevredeki kırsal bölgelere göre 1,5 santigrat derece daha sıcaktı. En yüksek farkın olduğu şehir – 4.1 santigrat derece – Romanya’nın Cluj-Napoca kentiydi..

Tüm şehirlerde, toplam nüfusun yüzde 75’i en az bir derece daha sıcak bölgelerde yaşarken, yüzde 20’si en az iki derece daha yüksek sıcaklıklar yaşadı..

Genel olarak, sıcaklığa bağlı ölüm oranlarının en yüksek olduğu şehirler güney ve doğu Avrupa’daydı.

– Oxford Üniversitesi Smith İşletme ve Çevre Okulu’nda öğretim görevlisi olan Laurence Wainwright:

“Bu önemli bir araştırma.. Doğru ölçekte, doğru yerlere ve diğer belirli koşullar altında kente ağaç dikilmesi, birçok kentsel alanda ısıya bağlı ölümlerde muhtemelen mütevazı ama gerçek bir azalmaya yol açacaktır.”

​Daha önceki araştırmalar, yeşil alanların kardiyovasküler hastalıkları, bunamayı ve kötü ruh sağlığını azaltmanın yanı sıra çocukların ve yaşlıların bilişsel işlevlerini iyileştirme gibi ek sağlık yararları olabileceğini göstermiştir.

https://www.sciencealert.com/planting-more-trees-in-cities-would-save-thousands-of-lives-scientists-say //MARLOWE HOOD, AFP

Click to comment

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

To Top
%d blogcu bunu beğendi: