SAĞLIK

EREKSİYON HAPLARI KALP HASTALIĞI RİSKİNİ AZALTIYOR

PDE-5i ilaçları alan erkeklerde kalp yetmezliği oranının yüzde 17 daha düşük, anjiyoplasti (hastalıklı damarı açmak için yapılan operasyon) ihtiyacının yüzde 15 daha az olduğu belirlendi.

“Bu çalışma önemli bir dönüm noktasına işaret ediyor”

YENİ ARAŞTIRMADAN ŞAŞIRTAN BULGULAR

EREKSİYON HAPLARI KALP HASTALIĞI RİSKİNİ AZALTIYOR!

Cinsel sağlık ilaçları ve kalp arasındaki ilişkinin tam olarak belirlenebilmesi için daha fazla araştırmaya ihtiyaç var ..

-Halk arasında iktidarsızlık diye bilinen erektil disfonksiyon ilaçlarının kalp rahatsızlıkları riskini azaltabileceği ortaya çıktı..

Hakemli bilimsel dergi Science Advances’ta yayımlanan araştırmada Fosfodiesteraz-5 İnhibitörleri (PDE-5i) diye bilinen ilaç sınıfının diğer etkileri incelendi..

Söz konusu ilaç sınıfı geçmişte yüksek tansiyonla ilişkilendirilmişti.. 

-Öte yandan son 20 yılda yapılan araştırmalar, doktor tavsiyesiyle kullanıldığında hem kalp sağlığını  iyileştirebileceğini hem de diyabet ve kanseri tedavisini destekleyebileceğini göstermişti..

ABD’nin Kaliforniya eyaletindeki Huntington Tıbbi Araştırma Enstitüsü’nden araştırmacılar, ABD’nin ulusal sağlık sigorta kurumu Medicare’in veri tabanındaki kayıtları inceledi..

Bu kayıtlar 2006’dan 2020’ye kadar toplanmıştı ve epey büyük bir grubu içeriyordu..

Bunun sonucunda;

PDE-5i ilaçları alan erkeklerde kalp yetmezliği oranının yüzde 17 daha düşük, anjiyoplasti (hastalıklı damarı açmak için yapılan operasyon) ihtiyacının yüzde 15 daha az olduğu belirlendi.

-Bulgular göre bu kişiler arasında kalp hastalığıyla ilişkili komplikasyonlardan ölüm oranı da yüzde 39 daha düşüktü..

Enstitüden yayımlanan basın açıklamasında, “Bu çalışmada erektil disfonksiyondan mustarip 70 binden fazla erkeğin sağlık kayıtları analiz edildi” ifadeleri yer aldı..

Açıklamaya göre, “araştırma önemli bir dönüm noktasına” işaret ediyor:

-PDE-5i ilaçlarının kullanımı ve kalp sağlığı arasındaki ilişki, ABD’de erektil disfonksiyondan mustarip, düşük risk altındaki erkeklerden oluşan büyük bir grupta ilk kez araştırıldı..

Independent//Türkçe, Futurism, Businesswire//Derleyen: Çağla Üren

Bir erkek birçok nedenden dolayı sertleşme sorunu yaşayabilir..

SERTLEŞME PROBLEMİ

 Erektil Disfonksiyon, ereksiyon olamama veya cinsel ilişkiye girememe durumudur..

-En yaygın nedenler stres, depresyon ve diğer psikolojik problemlerdir..

Yapılması gereken ilk şey, bir doktorla bir ziyaret planlamaktır. Soruna neyin neden olduğunu teşhis edebilecek ve ardından nasıl düzeltilebileceği konusunda önerilerde bulunabilecekler..

-ED’li kişinin eşiyle duyguları hakkında konuşması da önemlidir, böylece terk edilmiş gibi hissetmezler..

Erektil disfonksiyonun en yaygın nedenleri diyabet, kalp hastalığı, tütün kullanımı, stres ve depresyon gibi fiziksel faktörlerle ilişkilidir..

Erektil disfonksiyon, bir erkeğin ereksiyon elde etmede veya sürdürmede zorluk çekmesidir..

Altta yatan bir sağlık sorununun işareti olabilir. Erektil disfonksiyonun en yaygın nedenleri diyabet, kalp hastalığı, tütün kullanımı, stres ve depresyon gibi fiziksel faktörlerle ilişkilidir..

Erektil disfonksiyon erkekler arasında yaygın bir sorundur. Bir erkeğin ereksiyon olamaması veya ancak zorlukla ereksiyon olabilmesidir. Çeşitli nedenlerle olabilir ve genellikle zamanla kötüleşir. Eğer erektil disfonksiyon yaşıyorsanız, sebebinin ne olduğunu ve nasıl tedavi edilebileceğini öğrenmek için doktorunuza danışmalısınız. Sizin için işe yarayabilecek birçok farklı tedavi vardır..

SERTLEŞME BOZUKLUĞU NEDENLERİ

 • Stres veya kaygı,
 • Alkol veya uyuşturucu kullanımı,
 • Depresyon,
 • Fiziksel aktivite veya uyku eksikliği
 • Diyabet, multipl skleroz veya yüksek tansiyon gibi belirli tıbbi durumlar
 • Bazı antihistaminikler ve antidepresanlar dahil olmak üzere ilaçlar
 • Prostat ameliyatından kaynaklanan sinir hasarı
 • Prostat kanseri

Erektil disfonksiyon erkeklerde sık görülen bir sorundur..

-Fiziksel veya psikolojik faktörlerden kaynaklanabilir..

Ereksiyon olamamak, ilişkiye girememek, ilişkiyi hemen bitirmek kadınların partnerlerinde sertleşme sorunu olduğunu öğrendiklerinde verdikleri en yaygın tepkilerdir..

Bu bölüm erkeklerde erektil disfonksiyon tedavisi ve kadınlarla ilişkileri nasıl etkilediği hakkındadır..

Her erkek farklıdır ve her erkeğin ED ile farklı bir deneyimi olacaktır..

EREKTİL DİSFONKSİYONUN EN YAYGIN NEDENLERİ

 • Anksiyete, depresyon ya da stres gibi psikolojik etkenler erkeklerde cinsel sorunlara neden olabilir.
 • Hormonal değişiklikler: Düşük testosteron seviyeleri erektil disfonksiyona yol açabilir.
 • Multipl skleroz veya Parkinson hastalığı gibi nörolojik bozukluklar
 • Koroner arter hastalığı (CAD) veya periferik vasküler hastalık (PVD) gibi kardiyovasküler hastalık
 • Antidepresanlar, tansiyon ilaçları, antihistaminikler gibi ilaçlar ve kokain ve amfetaminler gibi bazı keyif verici ilaçlar
 • Alkolizm veya çok içki içmek birçok erkekte erektil disfonksiyonun bir nedenidir.

KALP HASTALIKLARINDA CİNSEL İKTİDARSIZLIK

Erektil disfonksiyon (ED);

Cinsel ilişkiye girebilecek düzeyde ereksiyonun sağlanmasında ve sürdürülmesindeki başarısızlık olarak tanımlanmaktadır..

ED nedenleri içinde;

Psikolojik,

-Nörolojik (sinir sistemine ait), endokrinolojik (hormon hastalıklarına ait),

-Damarlara ait,

-Travmatik veya ilaçlara ait nedenler yer alır..

Türk Androloji Derneği tarafından 2500 kişide yapılan bir çalışmada, 40–70 yaşları arasında ED sıklığı %69.2 bulunmuştur..

ED sıklığı yaşla ve kronik hastalıklarla artmaktadır. Ülkemizde ED’li hastaların önemli bir kısmı 50 yaş üstündedir..

Kalp damar hastalıklarına yol açtığı bilinen birçok risk faktörünün aynı zamanda ED’ye de neden olduğu bilinmektedir..

Bunlar arasında; diyabet, hipertansiyon, sigara kullanımı, hiperlipidemi sayılabilir.

Sigara kullanımı ve kullanılan ilaçlara bağlı olarak ED gelişebilir..

-Hipertansiyon ve kalp hastalığı nedeniyle tedavi görenlerde, eğer sigara içimi de söz konusu ise ED oranının %8.5’dan %20’lere çıktığı görülür. Kalp hastalığı nedeniyle ilaç kullananlarda ED oranının yaklaşık 3 kat arttığı gözlenmiştir..

Total kolesterol düzeyi ile ED arasında doğrudan bir ilişki gösterilmemiş olmakla birlikte, HDL kolesterol (iyi kolesterol) düzeyindeki düşüşün ED ile birlikte bulunabileceği bildirilmiştir..

Sistemik bir hastalık olan ateroskleroz birçok kalp-damar hastalığının temel nedeni olduğu gibi ED’nin de başlıca sebeplerindendir..

-ED’nin organik nedenlerinin % 53’ünde tek başına ya da birlikte arteriyel hastalık olduğu bulunmuştur..

Ayrıca koroner damar hastalığının şiddeti ile erektil fonksiyonun kalitesi ve sıklığı arasında ters yönde bir ilişki saptanmıştır. Kalp-damar hastalığı ile birlikte hipertansiyon ve diyabetin de olması bu hastalarda ereksiyon kalitesini daha fazla düşürecektir.i

Kalp hastalıklarının tedavisinde kullanılan ilaçların ereksiyon fizyolojisi üzerine olumsuz etkileri olabilir:

EREKTİL DİSFONKSİYONUN YOL AÇABİLEN İLAÇLAR

Kardiyovasküler ilaçlar

 • Tiyazid diüretikler (idrar söktürücü)
 • Beta blokerler
 • Kalsiyum antagonistleri
 • Santral etkili tansiyon ilaçları (günümüzde pek kullanılmıyor)
 • Digoksin
 • Lipid düşürücü ilaçlar
 • ACE inhibitörleri (kalp yetmezliği ve hipertansiyon tedavisinde kullanılıyor)

Psikiyatri ilaçları

 • Major trankilizanlar
 • Anksiyolitikler
 • Trisiklik antidepresanlar
 • MAO inhibitörleri
 • Lityum
 • Opioid agonistler
 • Barbitüratlar
 • Selektif serotonin re-uptake inhibitörleri

Hormon ilaçları

 • Antiandrojenler
 • Östrojenler
 • LHRH analogları
 • Testosteron
 • Progestinler

Anabolik steroidler

Diğer ilaçlar

 • Simetidin
 • Ranitidin
 • Metoklopromid
 • Karbamazepine
 • Antikolinerjikler
 • Fenitoin

Bu ilaçlar dışında zevk verici, uyarıcı veya uyuşturucu amacıyla kullanılan bazı maddeler de ED nedeni olabilir:

 • Alkol
 • Marihuana
 • Amfetaminler
 • Kokain
 • Eroin
Bu ilaçları kullanırken ED gelişen hastalar neler yapmalılar

-Böyle bir yan etkiye sahip diye bu önemli ilaçları kullanmayacak mıyız?

Elbette gerekli ise kullanacağız. Bir kere bu ilaçları kullanan hastaların hepsinde ED gelişmeyebilir..

-Peki, ED gelişirse ne yapmalıyız?

Bu durumda hastalar ilacı bırakmadan önce mutlaka doktoruna danışmalıdır; ED nedeni ilaç olmayabilir, doktor aynı etkiye sahip başka bir ilaç verebilir veya ED tedavisi için önerilerde bulunabilir..

ED’li kalp hastalarının sorunu çiftin cinsel hayatını etkilemektedir. Cinsel etkinliğin nasıl ve ne düzeyde olacağı, devamlılığının nasıl sağlanacağı gibi sorular bu hastalar üzerine yeni ek sorunlar getirmektedir..

-Kalp hastalarında cinsel başarısızlık veya kalbine zararlı olacağı korkusu, hastanın cinsel fonksiyonunu olumsuz olarak etkilemektedir..

Çoğu zaman bu psikojenik ED’yi de olaya katmakta, cinsel ilişkiden kaçış, depresyon, özgüveninin azalması ve sonuçta yaşam kalitesinin önemli düzeyde etkilenmesine neden olmaktadır..

KALP HASTALIKLARINDA EREKTİL DİSFONKSİYON (ED) TEDAVİSİ

Öncellikle erektil disfonksiyon tedavisini, günümüzdeki ve gelecekteki tedavi olarak iki gruba ayırıp sonra alt gruplarını belirtmek daha uygun olacaktır..

Günümüzdeki Tedavi Yöntemleri:
 • Non invaziv (kansız) tedavi yöntemleri;
  • Psikoseksüel tedavi
  • İlaç tedavileri
 • Minimal invaziv tedavi yöntemleri;
  • Vakum aygıtları
  • İntrakavernozal enjeksiyonlar
  • İntrauretral tedavi
 • Cerrahi Tedavi
  • Neovaskülarizasyon ameliyatları
  • Penil protezler
Gelecekteki Tedavi Yöntemleri:
 • Gen Tedavisi ve Doku Mühendisliği

GÜNÜMÜZDEKİ TEDAVİ YÖNTEMLERİ

Non-invaziv Tedavi Yöntemleri:

-Psikoseksüel tedavi:

Günümüzde ED değerlendirmesinde psikojenik ve organik ayrımının doğru olmadığı görüşü hakimdir. ED’li hastaların tümünde etken faktör ne olursa olsun bir psikojenik faktör söz konusudur ve dolayısıyla değerlendirmenin bir ekip işi olduğu gerçeği unutulmamalıdır. Bu ekipte cinsel işlev bozukluğunun psikiyatrik yönünü değerlendirecek uzmanın çok önemli bir yeri vardır.

-İlaç tedavileri:

Fosfodiesteraz inhibitörleri:

 • Sildenafil (Viagra tb ve diğerleri)
 • Tadalafil (Cialis tb ve diğerleri)
 • Vardenafil (Levitra tb)

Peniste sertleşme olması, penisteki kan damarlarına kanın dolması ile oluşur..

-Seksüel uyarılar penisin kanla dolmasını sağlayarak sertleşmeyi sağlar..

Bu olayı başlatan faktör, peniste nikrik oksit oluşumudur. Nitrik oksit ise bir enzimi aktive ederek cyclic guanosine monophosphate (cGMP) oluşturur. cGMP ise penise kan taşıyana damarların genişlemesinden sorumludur. Damarlar genişlediği zaman penis kan ile dolarak sertleşme sağlanır..

cGMP, fosfodiesteraz denilen bir enzim tarafından ortadan kaldırılır..

Fosfodiesteraz inhibitörleri, fosfodiesterazın cGMP’yi ortadan kaldırmasını önleyerek cGMP’nin daha uzun süre iş görmesini dolayısı ile penisteki sertleşmenin de kolay ve uzun süreli olmasını sağlarlar.

İlaçların Kullanımları

Her şeyden önce bilmemiz gereken bazı önemli şeyler var:

 1. Erektil disfonksiyon tüm dünyada ve ülkemizde oldukça yaygındır. Etrafınızda baktığınızda gördüğünüz erişkin erkeklerin neredeyse 3/4’ü bu problemle boğuşmaktadır.
 2. Bu kadar sık olmasına rağmen hastalar sorunlarını doktorlarına söylemekten kaçınmaktadır: Lütfen bunu doktorunuza söylemekten kaçınmayın.
 3. Bunu bir gurur meselesi yapmayın, doktorunuza söyleyin, sorunun çoğu tedavi edilebilir nedenler içermektedir.
 4. Doktorunuz ilaç önerirse bunu kullanmaktan kaçınmayın: “Benim ilaca ihtiyacım yok” demeyin, ilacı kullanın. Bu ilaçlar insan yaşamının kalitesini artıran yüzyılımızın en büyük buluşlarından biridir.

Bu ilaçlar günde bir taneden fazla alınmamalıdır. İlaçların etkili olabilmesi için yeterli cinsel uyarı olmalıdır.

Sildenafil: Önerilen başlangıç dozu, planlanan cinsel aktiviteden yaklaşık bir saat önce alınan 50 mg/dır. Doz, gerekirse 100 mg’a çıkarılabilir veya 25 mg’a indirilebilir. Sildenafil, en yüksek kan  düzeyine oral alımdan 0.5-2 saat sonra erişmektedir. Kanda kalış yarı ömrü 3-5 saattir. Yağlı yemekler emilimini ve dolayısı ile etkisini geciktirir, onun için yağlı yemeklerden kaçınmak gerekir. 65 yaş üzerindeki hastalarda başlangıç donu 25 mg olmalıdır.

Tadalafil: Cinsel aktiviteden yaklaşık 30 dakika önce alınmalıdır. 36 saat süreyle etkilidir. Alınma dozları 5-20 mg arasında değişmekle birlikte ortalama 10 mg’dır. Yemek öncesi veya sonrası alınabilir. 65 yaş üstünde doz ayarlaması gerekmez.

Vardenafil: Cinsel aktiviteden yaklaşık 1 saat önce alınmalıdır. Yemek öncesi veya sonrası alınabilir. 36 saat süreyle etkilidir. Alınma dozları 5-20 mg arasında değişmekle birlikte ortalama 10 mg’dır. 65 yaş üzerindeki hastalarda başlangıç dozu 5 mg olmalıdır.

Yan etkileri

Yan etki olarak en sık baş ağrısı, yüzde kızarma ve ateş basması hissi görülür (%10-20 oranlarında). Daha az olarak; sindirim sisteminde rahatsızlık, burunda akıntı, renkli görme bozuklukları, tansiyon düşüklüğü görülebilir..

Nadir olarak akut kalp krizi ve ölüm bildirilmiştir. Ancak ölümlerin doğrudan ilaçla ilgili olmaktan çok kullanımla ilgili hatalara bağlı olduğu düşünülmektedir..

Kontrendikasyonlar (Alınmaması gereken durumlar)

Birlikte nitrat kullanımı: Nitratlar kalp damar hastalıklarında kalp damarlarını (koroner arter) genişletmek için kullanılan ilaçlardır. Nitratların damar genişletici etkileri, bu ilaçların kullanımı ile
önemli derecede tansiyon düşüklüğü oluşturmakta ve hatta ölümlere neden olabilmektedir.

İlaç kullanımını izleyen ilk 24 saat içinde nitrat verilmesi abartılmış yanıta neden olabileceği için bu süre içinde nitrat kullanılmamalıdır. Bu süre sonunda, başlangıç dozuna yanıtı yakından izlemek koşuluyla nitratlar başlanabilir. Nitrat kullanmakta olanlarda ise ilaç verilmesi ancak nitratın kesilmesinden sonra mümkün olabileceği için bu durum doktorları tarafından belirlenmelidir.

Kalp hastalarında kullanımının sakıncalı olabileceği diğer durumlar:

Kalp damarlarında önemli darlığı olan hastalar (pozitif egzersiz testi olan hastalar): İlaç önerilmeden önce hastanın koroner arter hastası olup olmadığı mutlaka bilinmeli ve nitrat kullanımı sakıncalı olduğundan cinsel aktivite ile oluşacak stresi kaldırıp kaldıramayacağı araştırılmalıdır..

-Kalp yetersizlikli hastalar: Sildenafil, sistolik (8-10 mmHg) ve diastolik (5-6 mmHg) kan basıncının bir saat içinde hafif olarak düşürmekte ve bu etki 4 saat sonunda geçmektedir. Kalp hızı üzerine anlamlı etkisi gösterilmemiştir. Hipotansif etki yaşa (>65 yaş ile <65 yaş karşılaştırıldığında) ve doza (25 ile 100 mg arasındaki miktarlar) bağlı olmadığı gibi, ortostatik hipotansiyona da neden olmamaktadır. Sağlıklı kişilerce yüksek doz sildenafilin oldukça iyi tolere edildiği bildirilmiştir. Ancak özellikle kan basıncı düşük olan kalp yetersizlikli hastalar, son 6 ayda miyokard infarktüsü veya inme geçiren hastalar, kontrol edilemeyen hipertansiyonlularda sildenafil kullanılmaması uygun olacaktır.

Birden çok antihipertansif ilaç alan hastalar: Klinik çalışmalar tiyazid, lup ve potasyum tutucu diüretikler, ACE-inhibitörleri, kalsiyum kanal blokerleri, alfa ve beta adrenerjik reseptör blokerleri ile sildenafil birlikte kullanılabileceğini göstermektedir. Bununla birlikte, antihipertansif ilaç kullanan hastalarda hipotansiyon olasılığı göz önünde bulundurulmalı ve hastalar doktorlarına danışmalıdırlar.

Sildenafil sitratın yarı ömrünü uzatabilecek ilaçları veya besinleri alan hastalarda [simetidin (ülser ilacı), amiodaron (ritim bozukluğu ilacı), ketokonazol (mantar ilacı), eritromisin (antibiyotik), ritonavir (virüs ilacı), sertralin (depresyon ilacı), metronidazol (parazit ilacı), greyfurt suyunda bulunan naringenin] sildenafilin düşük dozlarda (25 mg) verilmesi uygun olacaktır.

Karaciğer ve böbrek hastalığı: Ciddi böbrek bozukluğu olan hastalarda ilacın atılması azalır. Böylece ilacın etkisi ve etki süresi artmaktadır. Özellikle böyle hastalarda birlikte antihipertansif ilaçlar
alındığında dikkatli olmak gerekmektedir. Ancak kronik hemodiyaliz programında olan hastalarda güvenle kullanılabileceği bildirilmiştir. Yine karaciğer bozukluğu olan hastalarda 50 mg yerine 25 mg’lik bir dozla başlamak gerekmektedir.

Minimal invaziv tedavi yöntemleri:

a – Vakum Aygıtları: Penis üzerinde negatif basınç etkisi yaratarak korporeal kan akımını artırmaya yönelik bir tedavi şeklidir. Ülkemizde yaygın kullanım alanı bulamamıştır. Kalp hastalarında kullanımını sınırlayacak bir risk faktörü söz konusu değildir.

b – İntrakavernozal Enjeksiyonlar: Prostoglandin E1 (PGE1): Sinuzoidal relaksasyon, arteriel giriş ve venöz çıkış direncinin artmasıyla ereksiyonu sağlayan bir ajandır. Fentolamin ve papaverinle kombine kullanılabilir. İlaca aşırı duyarlılığı olan hastalarla, priapizm riski olan hastalarda (orak hücreli anemi, lösemi v.b.) kullanılamaz. Bir yılın sonunda ilacı bırakma oranları çok yüksektir.

b. Moksisilat: Selektif bir alfa-1 adrenoreseptör blokerleridir. Yaygın kullanımı yoktur.

c. İntrauretral Tedavi: Prostoglandin, (MUSE-Medicated Urethral System for Erection) Başlangıçta çok umut verici gibi görünen bu tedavinin etkinliğinin yıllar geçtikçe ilk rapor edildiğinden çok  daha düşük olduğu ortaya çıkmıştır.

Cerrahi Tedavi

a – Neovaskülarizasyon Ameliyatları: ED’nin esas nedeninin düz kaslardaki değişiklikler olduğunun ortaya konması bu heyecan verici ameliyatların popülaritesini yitirmesine yol açmıştır.

b-Penil Protezler: Penis protezlerinin kullanılmasıyla ilgili 25 yıllık bir geçmiş söz konusudur. Penil protezler temel olarak iki tiptir: Eğilip bükülebilir ve şişirilebilir protezler.

Penil protez sonrası hasta ve partner memnuniyetinin %80’ler civarında olduğu bilinmektedir. Protez tipinin seçiminde erektil disfonksiyona yol açan faktör ve hastanın isteği etkili olmaktadır. Çok parçalı şişirilebilir protezler fizyolojik duruma daha uygun, ancak mekanik arıza yapma şansı yüksek, eğilip bükülebilir protezler ise devamlı sert olması nedeniyle fizyolojik duruma uygun olmayan ancak mekanik arıza şansı bulunmayan protezlerdir. Penil protez tipinin seçiminde hasta ve eşiyle avantaj-dezavantaj faktörleri çok ayrıntılı olarak tartışıldıktan sonra birlikte karar verilmelidir. Komplikasyon olarak %1-10 enfeksiyon, %5 civarında mekanik arıza riski söz konusudur.


Konu, Türk kardiyoloji Derneği sitesinden alınmış editör tarafından eklemeler yapılarak yayımlanmıştır.
“Çok büyük ihtiyaç olsa da bu alana çok az önem verildiğini fark ettik”

DOMUZLARDA EREKSİYON SORUNU YAPAY DOKUYLA BAŞARILDI

Çin’deki bilim insanları, yaraları onaran sentetik doku kullanarak domuzlarda ereksiyon bozukluğunu kısmen iyileştirdi..

-Bu gelişme, insanlarda penis yaralanmalarının daha iyi tedavi edilmesine önayak olabilir..

Memelilerde penisteki tunika albuginea (TA) dokusu, yumuşaktan sertliğe geçişe aracılık etmek üzere ereksiyon sırasında düzleşme ve gerilmeye uğrayan kolajen protein liflerinden oluşan çift katmanlı bir yapıya sahip..

Önceki çalışmalar, 40 ila 70 yaşındaki erkeklerin yaklaşık yarısının bir tür ereksiyon bozukluğu yaşadığını ve tahminen yüzde 5’inin TA dokusunda yara dokusunun oluştuğu, ağrıya ve bir dizi başka etkiye yol açan bir durumdan mustarip olduğunu gösteriyor..

Çarşamba günü Matter akademik dergisinde yayımlanan yeni çalışmada açıklanan yapay tunika albuginea (ATA), ereksiyonu sürdürmek için gereken doğal lif doku kılıfını taklit ediyor..

– Güney Çin Teknoloji Üniversitesi’nden çalışmanın ortak yazarı Xuetao Şi:

“Çok büyük ihtiyaç olsa da bu alana çok az önem verildiğini fark ettik..

ATA yapım sürecinin sorunlarını ve sonuçlarını büyük ölçüde öngörsek de ATA kullanımından hemen sonra penisin normal ereksiyona kavuştuğu hayvan deneylerindeki sonuçlar bizi yine de şaşırttı..”

Bilim insanları, kıvrılmış bir lif yapısına ve doğal dokuya benzer biyomekanik özelliklere sahip olan polivinil alkolden yapılmış ATA’yı, TA’larında yaralanma olan Bama minyatür domuzlarında test etti..

Vücutta uzun süre kalacak şekilde tasarlandığı için yapay dokunun toksikliğini ve kan uyumluluğunu analiz ettiler..

Araştırmacılar, yapay dokudan yapılan yamaların domuzlarda ereksiyon işlevini geri getirebileceğini tespit etti..

Domuzlardaki ereksiyon işlevi, normal penis dokusunda olana benzer şekilde restore edildi ve bu da yamanın doğal dokuların işlevini başarıyla yerine getirebileceğini gösteriyor..

-ATA yamalarının etkisi bir ay sonra incelendiğinde, salin enjekte edilen penisin normal bir ereksiyona ulaştığı görüldü.

Ayrıca yapay doku çevredeki doğal dokunun mikro yapısını geri getirmese de normal dokudakiyle benzer bir yara izi geliştirdiğini buldular..

-Dr. Şi:

“İşlemden bir ay sonraki sonuçlar, ATA grubunun mükemmel olmasa da iyi onarım sonuçları elde ettiğini gösterdi..”

Bilim insanları daha ileri çalışmalarda, penisteki bozukluğun tamamının onarımını ya da yapay penis yapımını bütüncül bir bakış açısıyla ele almayı umuyor..

– Araştırmacılar:

“ATA, bir domuz modelinde yaralanmaları onarma ve TA hasarlı penis dokusunun normal ereksiyon işlevini geri kazanma kabiliyetini gösteriyor. Çalışmamız, ATA’nın penis yaralanmalarının onarımı için büyük umut vaat ettiğini ortaya koyuyor..” .

Independent Türkçe için çeviren: İpek Uyar//© The Independentt//Vishwam Sankaran 

Uzmanlar, bağlantı kesinleşmeden önce daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğunu söylüyor

UZUN SÜRELİ KOVİD-19, EREKSİYON BOZUKLUĞUNA SEBEP OLABİLİR

Bilim camiasının kimi üyelerine göre Kovid’in neden olduğu damar iltihaplanması, bazı erkek hastalarda virüsten kurtulduktan sonra da ereksiyon bozukluğuna yol açabiliyor. .

-Koronavirüs damarlara zarar verebiliyor ki bu da vücudun o damarlar tarafından beslenen bölümlerini etkiliyor..

Ohio’daki Cleveland Kliniği’nden ürolog Ryan Berglund, virüse yakalanan kişilerde bu sorunun anekdotsal kanıtlarını saptadığını söyledi..

– Berglund:

“Bilhassa iltihaplanabilen kan damarları… tıkayıcı bir duruma neden olarak erekte olabilmeyi olumsuz yönde etkileyebilir..

Buradaki en endişe verici mesele, hastalıktan kaynaklanan ereksiyon bozukluğunun Kovid’le bağlantılı altta yatan diğer vasküler hastalıkların da göstergesi olabileceği..”

Uzmanlar, üç faktörün virüsle ereksiyon bozukluğu arasındaki olası bağlantıları açıklayabileceğini söylüyor:

Aksayan kan akışı gibi kardiyovasküler problemler, Kovid’le bağlantılı stres veya kaygının tetiklediği akıl sağlığı sorunları ve hastaları hem Kovid’e hem de Kovid’in semptomlarına karşı daha korunmasız bırakan kötü genel sağlık durumu..

Fakat bilim insanları, kesin bir bağlantı kurulmadan önce daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulduğunu söylüyor..

Dünya Erkek Sağlığı akademik dergisinde mayısta yayımlanan araştırma, hastalığa yakalananlarla yakalanmayanların vücut dokuları yapısı arasında fark olduğunu ileri sürdü.

Pilot çalışmayı yöneten Miami Miller Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin üreme ürolojisi programı direktörü Ranjith Ramasamy, ereksiyon bozukluğunun virüsün olası “olumsuz etkilerinden” biri olduğunu söyledi.

Araştırmanın, ilk viral enfeksiyondan uzun süre sonra da peniste Kovid-19’un etkisi olduğunu gösteren ilk çalışma olduğu iddia edildi..

Bununla birlikte, “daha önce ereksiyon bozukluğu şikayeti olmayan erkeklerin Kovid-19 enfeksiyonunun başlangıcından sonra bu bozukluğun epey şiddetli bir halini geliştirdiğini” tespit eden araştırma, sadece 4 erkeği inceledi. Bunların ikisi virüse yakalanmış, ikisiyse yakalanmamıştı..

İtalya’daki Roma Tor Vergata Üniversitesi’nde endokrinoloji ve tıbbi seksoloji profesörü Emmanuele Jannini de ereksiyon bozukluğunun uzun süren Kovid’in belirtilerinden biri olabileceğini savunmuştu..

Jannini’nin ortak yazarlığıyla geçen temmuzda yayımlanan bilimsel makalede Jannini ve bir grup İtalyan bilim insanı, ereksiyon bozukluğunun “Kovid-19’u atlatan kişiler için olası bir sonuç olduğunu, hastalığın hayli bulaşıcı olduğu ve yaşlı erkekler arasındaki daha yüksek bulaşma oranları da göz önüne alınca bunun etkilenen hastaların büyük bir kısmı için endişe verici bir durum olduğunu” belirtmişti.

Çalışma, Kovid’in ereksiyon bozukluğuna ne şekilde yol açabileceğini belirlemek için gelecekte de araştırmaların devam etmesi gerektiği sonucuna vardı.

Independent Türkçe için çeviren: Ata Türkoğlu//© The Independent//Tom Batchelor 

Click to comment

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

To Top
%d blogcu bunu beğendi: