RAVZA KAVAKÇI KAN VE MERVE KAVAKÇI MESELESİNE, BAŞKA BİR BAKIŞ!

🌐 AKP DÖNEMİNDE RAVZA KAVAKÇI’YA VERİLEN BURSA İLİŞKİN YAPILAN SUÇ DUYURUSUNDA TAKİPSİZLİK KARARI ÇIKTI ..!
✳ Karara itiraz eden İBB, kamu davası açılmasını talep etti ..!

✅ AKP Milletvekili Ravza Kavakcı Kan’ın AKP döneminde İBB şirketi Metro A.Ş’de işe başladıktan 2 hafta sonra verilen burs ile ABD’ye “siyaset” eğitimine gönderilmesine ilişkin dönemin İBB yöneticileri hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na yapılan suç duyurusunda takipsizlik kararı çıktı..

– İBB, söz konusu karara itiraz etti. Belediyenin itirazında, Kavakcı’nın işe başlar başlamaz burs verilmesinin şüpheli olduğu, burs sözleşmesinin ihlal edildiği vurgulandı..

✅ İBB Teftiş Kurulu, verilen bursları incelemeye alarak AKP İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Rabia İlhan Kalender, AKP İstanbul Milletvekili ve eski bakan Fatma Betül Sayan Kaya ve AKP Milletvekili Ravza Kavakçı Kan hakkında işlem başlatmıştı..

– İBB şirketi Metro İstanbul A.Ş’de istihdam edilen ve 155 bin dolar ile 59 bin TL burs alan Kavakçı’nın yurt dışı doktora eğitimine gönderilmesine ilişkin dönemin İstanbul Ulaşım Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Ali Yandır ve  Genel Müdürü Ömer Yıldız hakkında “hizmet nedeniyle  güveni kötüye kullanma” iddiasıyla Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmuştu..

🌐 ‘KAMU ADINA KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞINA’ KARAR VERİLDİ ..!

✳ Suç duyusunda karar çıktı ..!

✅ Savcılık 1 Haziran 2022 tarihinde, şüpheliler hakkında kamu adına kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi..

– Bursların geri ödenmesi için başlatılan işlemler ise sürüyor.. 

Kararda ihtilafın Metro İstanbul A.Ş. İle Ravza Kavakçı Kan arasında imzalanan 1 Ocak 2009 tarihli sözleşmesinden kaynaklandığı, sözleşmenin İBB Hukuk Müşavirliği’nin olumlu mütalaası alınarak imzalandığı belirtildi..

– Burs sözleşmesinin incelenmesinde yurt dışı eğitim sonrası mecburi hizmet şartının getirildiği ve hukuk müşavirliği mütalaasına uygun olarak şirket menfaatinin garanti altına alındığı kaydedildi..

Aynı dönemde gerek Metro İstanbul A.Ş gerekse diğer belediye iştiraki şirketler bünyesinde gerekli şartları taşıyan çalışanlara benzer mahiyette yurt dışı eğitim burs imkanının sağlandığı ifade edilerek “Teftiş kurulu raporunda belirtilen hususların hukuk mahkemelerinde ileri sürülmesi gereken sözleşmeden kaynaklanan hukuki ihtilaf mahiyetinde olduğunun değerlendirildiği, atılı suçun maddi unsurunu oluşturan şirketin mal varlığı aleyhine ve şirket zararına, başkalarının menfaatine tasarrufta bulunma kasıtları da bulunmayan şüphelilerin üzerlerine atılı ‘Hizmet Nedeniyle Güveni Kötüye Kullanma’ suçunun somut olayda yasal unsurları itibariyle oluşmadığı anlaşıldı” denildi..

🌐 İBB, ‘ŞİRKETİ ZARARA UĞRATTI’ DEDİ ..!

✅ İBB şirketi Metro İstanbul A.Ş karara itiraz ederek “kovuşturmaya yer olmadığına” ilişkin kararın kaldırılmasını ve şüphelilerin cezalandırılması için haklarında kamu davası açılmasını talep etti..

– Burs koşullarını taşımayan personele burs imkanı sağlayan, burs sözleşmesine aykırı hareket eden bursiyere herhangi bir yaptırım uygulamayan şüpheliler kendilerine tanınan yetkiyi kötüye kullanarak başkaları menfaatine hareket ettiği ve şirketi zarara uğrattığı belirtildi..

✅ İtiraz yazısında, yönetim kurulu kararının şüpheliler tarafından ihlal edildiği belirtilerek, şöyle denildi: 

“*Bursiyer Ravza Kavakçı Kan, 16.12.2008 tarihinde müvekkil şirkette (Metro İstanbul) İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünde uzman olarak işe başlamış olup, işe başladıktan yaklaşık 2 hafta sonra doktora eğitimi için çalışan bursuyla ABD’ye gönderilmesine karar verilmiş ve kendisi ile 01.01.2009 tarihli burs sözleşmesi imzalanmıştır.

*Bu burs sözleşmesi kapsamında Ravza Kavakçı Kan, yurtdışında ‘siyaset alanında” doktora yapmıştır.

*‘Siyaset’, Metro İstanbul’un iştigal alanı içerisinde bulunmamaktadır. Hatta şirket iştigal faaliyetleri ile dolaylı dahi olsa bir bağı bulunmayan bu alanda Ravza Kavakçı Kan’ın yurt dışına gönderilmesi alınan Yönetim Kurulu kararının ihlal edildiğini göstermektedir.”

✳ ‘HUKUKA AYKIRI ŞEKİLDE LEHİNE KULLANDIRILDI’ ..!

✅ İBB Hukuk Müşavirliği’nin “olumlu” mütaalasının da şüpheliler tarafından ihlal edildiğine dikkat çekilerek şu ifadelere yer verildi:

“*Mütalaada da yönetim kurulu kararında olduğu gibi personellerin şirketin iştigal alanı ile sınırlı olmak üzere eğitim için yurt dışına gönderilebileceğini ifade etmektedir..

“*Mütalaada da yönetim kurulu kararında olduğu gibi personellerin şirketin iştigal alanı ile sınırlı olmak üzere eğitim için yurt dışına gönderilebileceğini ifade etmektedir.

*Oysa Ravza Kavakçı Kan’a şirketin iştigal alanı ile ilgili olmayan bir alanda burs verilmiştir. Şüpheliler kamuya ait bir şirketin imkan ve kaynaklarını görevlerinin kendilerine sağladığı yetkiyi kullanarak hukuka aykırı şekilde Ravza Kavakçı Kan lehine kullandırmışlardır..

*Anılan Yönetim Kurulu kararında gelecek vadeden personellere burs verilmesi gerektiği açıkça belirtilmesine rağmen, Ravza Kavakçı Kan’ın işe başlar başlamaz kendisine burs verilmesi şüphelidir.”

✳ ‘BURS SÖZLEŞMESİ İHLAL EDİLDİ’ ..!

✅ Burs sözleşmesinin bursiyer Ravza Kavakçı Kan tarafından ihlal edildiğine de dikkat çekildi..

Metro İstanbul A.Ş’nin taraflar arasında akdedilen sözleşmeye uygun hareket ederek, bursiyer Ravza Kavakçı Kan’a muhtelif tarihlerde olmak üzere toplamda 155 bin 035 dolar ve 58 bin 781 TL ödeme yaptığı ancak bursiyer Kavakçı’nın  sözleşmede taahhüt ettiği hiçbir yükümlülüğe uymadığı vurgulandı..

Şüphelilerin sözleşmeyi feshedip söz konusu tutarı bursiyer Ravza Kavakçı Kan’dan tahsil etmek yerine bursiyer aleyhine herhangi bir yaptırım uygulamayarak şirketi zarara uğrattıkları kaydedildi..

✳ ‘ŞİRKETTE ÇALIŞIRKEN ÜNİVERSİTEDE DERS VERDİ’ ..!

✅ İtiraz yazısında burs sözleşmesinin nasıl ihlal edildiği şöyle sıralandı:

“*Personelin yurtdışındaki eğitim süresinin bitiminden itibaren 15 gün içerisinde görevine dönmek üzere işverene müracaat etmesi zorunludur..

*Ravza Kavakçı Kan’ın eğitimin 27.07.2013 tarihinde tamamladığı anlaşılsa da bu tarihten 15 gün içerisinde bursiyerin işbaşı için müracaat ettiğine dair herhangi bir evrak bulunmamaktadır..

*Sözleşmede; personelin eğitim sonrası yurda dönüşünde, mecburi hizmet süresinde işverenin işyeri haricinde hiçbir yerde ücretli veya ücretsiz çalışmayacağı, danışmanlık hizmeti vermeyeceği düzenlenmiştir..

*Ancak Ravza Kavakçı Kan 10.02.2014 ve 20.06.2014 tarihleri arasında İstanbul’da bulunan müvekkil şirkette çalıştığı dönemde Gaziantep’te bulunan Hasan Kalyoncu Üniversitesi İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesinde ders vermiştir..

*Ravza Kavakçı Kan mecburi hizmet süresini tamamlamadan 18.06.2015 tarihli dilekçesi ile ‘milletvekili seçilmesi nedeniyle mecburi hizmet süresince iş akdinin askıya alınması’ talebinde bulunmuştur..

*Müvekkil şirket kayıtlarında bu dilekçeye karşı verilmiş bir cevaba rastlanmamıştır. Ravza Kavakçı Kan 25. Dönem milletvekilliği sonrasında kesintisiz olarak 26. Dönem ve 27. Dönemlerde de milletvekili seçilmesine rağmen müvekkil şirkete bu konu ile ilgili olarak da bildirimde bulunması gerektiği halde herhangi bir bildirimde bulunmamıştır..”

Duvar

İLGİLİ HABER

NE OLMUŞTU?
🌐 AKP’Lİ RAVZA KAVAKÇI HAKKINDA SUÇ DUYURUSU ..!
Halkın Kurtuluş Partisi (HKP), Ravza Kavakçı hakkında suç duyurusunda bulundu ..!

✅ HKP avukatları, AKP Milletvekili Ravza Kavakçı Kan’ın doktora yapmak için gönderildiği ABD’de eğitim masraflarının AKP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından karşılanması ile ilgili suç duyurusunda bulundu..

HKP avukatları, AKP Milletvekili Ravza Kavakçı Kan, Dönemin İBB Genel Sekreteri ve Yardımcıları, İstanbul Ulaşım AŞ Genel Müdürü Ömer Yıldız, İstanbul Ulaşım AŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri, Suç duyurusuna konu olan işleme imza atan İBB çalışanları hakkında suç duyurusunda bulundu..

HKP avukatları kişilerin, “Nüfuz Ticareti”, “İrtikâp”, “Görevi Kötüye Kullanma”, “Kamu Görevlisinin Suçu Bildirmemesi” suçlarını işlediklerini belirterek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu..

SAVCILARIMIZI GÖREVE DAVET EDİYORUZ ..!
 • HKP MYK Üyesi Adnan Okur:

  ”Bir suç duyurusu daha yapıyoruz. Bir peşkeşi yine yargıya taşıyor, tarihin hafızasına kaydediyoruz. Tarihe bir kez daha not düşüyoruz. Bir kez daha Savcılarımızı göreve davet ediyoruz. Ve bir kez daha umuyoruz ki, bu kadar aleni bir peşkeş için yaptığımız suç duyurusunu savcılar ihbar kabul eder, gereğini yaparlar. Peşkeş çekilen İstanbul Halkının parasını İstanbul Halkına iade ederler. Öğrenci Yurdu yapmayı lüks gören, Üniversite öğrencisine burs için olmadık zorluklar çıkartan, ödediği krediyi almak için senetler imzalatan AKP’giller, kendi yandaşlarına karşılıksız veriyor krediyi. Nasılsa cebinden vermiyorlar. Kavakçı’ya elden verilen 4 bin dolar, Her ay da 2 bin dolar. Yol masrafları da İBB’den yani İstanbul Halkından. Toplamda 155 bin Dolar ve 59 bin Lira. Biz bu peşkeşlere sessiz kalamayız. Milyonların hakkı var bunda. Bu suç duyurularını yapmak bizim için bir görev”

🌐 HESABI ÖDEMEDEN NEREYE..!?

✅ AKP’li Kavakçı için seferber olmuşlar..

Barış Pehlivan, “Arka Bahçe” adlı köşesinde yayımlanan yeni yazısında, ABD’deki eğitimi için İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden 155 bin dolar ödenen AKP Milletvekili Ravza Kavakçı Kan ile ilgili yeni bilgiler paylaştı..

“Burs sözleşmesine göre Kan’ın ABD’deki eğitim süresi dört yıldı. Ancak o ABD’de yaklaşık bir yıl daha fazla kaldı” diyen Pehlivan, AKP’li Kavakçı’ya İBB’deki zorunlu hizmetini tamamlamadan “emekli ikramiyesi ödenebilmesi” için SGK’nin bilgi istediğini anlattı..

🌐 BARIŞ PEHLİVAN’IN YAZISININ İLGİLİ BÖLÜMÜ ŞÖYLE ..!

✅ Arka Bahçe’de öğrendiniz: 

1- İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) kasasından AKP milletvekili Ravza Kavakçı Kan’a 155 bin dolar ve 59 bin lira verildi. 

2- İBB’nin ulaşım şirketinden maaş alan Kan’ın cüzdanı, “ABD’de siyaset bilimi okusun” diye bu parayla dolduruldu. 

3- Bugünkü İBB yönetimi, “eğitim bursu” adı altında 2008-2013 arasında hukuka aykırı şekilde akıtılan bu paranın faiziyle birlikte geri alınması için yargıya başvurdu. 

Şimdi… 

🌐 SORU ŞU: RAVZA KAVAKÇI KAN, ABD’DEKİ EĞİTİMİ BİTİNCE İBB’DEKİ İŞİNE GERİ DÖNDÜ MÜ..!? 

Yanıta geleceğim. Ama önce… 

Burs sözleşmesine göre Kan’ın ABD’deki eğitim süresi dört yıldı. Ancak o ABD’de yaklaşık bir yıl daha fazla kaldı. Peki, bu sürenin neden uzatıldığına dair İBB arşivinde bir belge var mıydı? Yok. 

✅ Ne mi oldu? Şu: 

Kan, cebimizden çıkan parayla ABD’de daha fazla yaşasın diye dönemin İBB yönetimi devreye girdi. 1 Şubat 2013’ten sonra 6 ay süreyle ücretsiz izne çıkarıldı. Peki, kâğıt üstünde dahi Kan’ın bu yönde talebi olduğuna dair İBB arşivinde bir belge var mıydı? Yok. 

Kan, ABD’deki eğitimini 27 Temmuz 2013’te bitirdi. Yasaya göre, 15 gün içinde işine dönmek için İBB’ye müracaat etmeliydi. Yoksa, oluşan kamu zararının karşılanması için hukuki süreç başlayacaktı. Peki, Kan’ın ABD’deki eğitim bitince işine dönmek için başvuruda bulunduğuna dair İBB arşivinde bir belge var mıydı? Yok. 

Evet, ABD’deki tatlı hayat bitince Kan’ın İBB’de işbaşı yapması gerekiyordu. Belediyedeki mecburi hizmet sürecinde hiçbir şekilde başka yerde çalışamazdı. 

Ya o ne yaptı? İBB binasına karayolu ile 1140 kilometre uzakta olan Gaziantep’teki Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nde dört aydan fazla çalıştı. 

✅ Bitti mi? Bitmedi. 

Ravza Kavakçı Kan, 2015’te milletvekili seçildi. Bundan dolayı İBB ile iş sözleşmesi askıya alındı. Lakin ne zamanki milletvekilliği bitecek, o zaman borcu olan 4 yıl 2 ay zorunlu hizmet süresini İBB’de tamamlayacaktı. Yasa ve sözleşmeler bunu emrediyordu. 

Acaba, diyorum… 

Cebimizden çıkan paralarla hukuksuz bir şekilde ABD’de yıllarını geçiren AKP milletvekili Kan farklı mı düşünüyordu? 

Zira, SGK’nin Emeklilik Dairesi 17 Şubat 2021’de İBB’ye bir resmi yazı gönderdi. SGK, Kan’a “emekli ikramiyesi ödenebilmesi” için bilgiler istiyordu. 

🌐 İNSANIN AKLINA GELİYOR: AKP MİLLETVEKİLİ İBB’YE, DAHA DOĞRUSU BİZE BORCUNU ÖDEMEDEN EMEKLİLİK HAYATINA MI GEÇMEK İSTİYORDU..!? 

Ya da Tevfik Fikret’in şu satırlarını mı okudu: 

“Bu harmanın gelir sonu, kapıştırın giderayak

Yarın bakarsınız söner bugün çıtırdayan ocak…”

✳ MERVE KAVAKCI’NIN KARDEŞİNDEN SERT YANIT..!

✅ AKP Milletvekili Ravza Kavakcı Kan, HDP’li Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun Merve Kavakcı benzetmesine tepki gösterdi…

 • Ravza Kavakcı Kan:

“Bitmedi bir türlü had bildirme sevdanız!”

Twitter paylaşımı nedeniyle aldığı hapis cezası Yargıtay tarafından onanan HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun, kararın Meclis’te okunmasıyla milletvekilliği düşmüştü..

Gergerlioğlu ise bu süreçte milletvekilliğinin düşürülmesini Kavakcı’yla karşılaştırmıştı..

 • Gergerlioğlu:

“Milletin iradesiyle buraya geldim.. Eğer karar okunursa Meclisi terk etmeyeceğim.. Önceden Merve Kavakçıyı nasıl Meclisten attılarsa beni de atacaklar.. 1994’te vekiller nasıl TBMM’de tutuklandıysa benide tutuklayacaklar.. Bu görüntüyü Türkiye ve Dünya görecek..” 

Merve Kavakcı'nın kardeşinden sert yanıt
✳ KAVAKCI’NIN KARDEŞİ TEPKİ GÖSTERDİ.!

 • Ravza Kavakcı Kan:

“Merve Kavakcı’ya holiganca saldırarak 2Mayıs 1999’da milli iradeye darbe yapıldığında hakkında mahkeme kararı YOKTU! PKK, FETÖ gibi terör örgütlerini desteklememişti! Sadece seçilerek, milli iradeyi temsilen geldiği Meclis’de hedef gösterildi.. O zaman sesi çıkmayanlar şimdi ‘Merve Kavakcı’ya yapılanlar…’ diye destanlar yazıyor… 22senedir sesi çıkmayan bazı zavallılar da ‘Bu vesile ile yine Merve Kavakcı’ya tekrar linç yapalım’ heyecanı yaşıyor… Terör seviciler birleşmiş ‘Merve Kavakcı’ diye ağlaşıyor.. Bitmedi bir türlü had bildirme sevdanız..!”

NE OLMUŞTU?
🌐 FETÖ’NÜN SİYASİ AYAĞI..!

✅ 5 Mart 1999


Merve milletvekili seçilmeden önce ve Türk Devletine bildirimde bulunmadan “ABD’nin çıkarları için çalışacağına” yemin ederek ABD vatandaşı olmuş…

 • CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel: 

“Sincan Cezaevinde infaz koruma memuru olarak çalışan dul bir kadın var ve hayatını oğluna adamış.. Öyle adamış ki, yemiyor ona yediriyor, içmiyor ona içiriyor.. Çocuk da anasının bu cefakâr ve saygın çabasından, hem ana hem babalık yapmasından çok etkileniyor, bu etkilenme ile derslerinde başarılı bir öğrenci oluyor..

Adı Hüseyin Can…

Derslerini ihmal etmiyor ve liseyi birincilikle bitiriyor, ve Lise kontenjanından Ankara HukukFakültesine giriyor, Hukuk Fakültesi’ni de dereceyle bitirip mezun oluyor..

Hüseyin Can’ın bütün ideali hâkim ve savcı amcaları gibi yargıç olmak…

Sınava giriyor, sınava giren 20bin kişi içinde 1800’üncü sırayı alıyor.. Mülakata çağrılıyor, mülakatta eleniyor.. Tekrar yeniden başlıyor, gece gündüz demiyor, çalışıyor, çalışıyor…

Tekrar sınava giriyor, bu kez, sınava giren 20bin kişi içinde 200’üncü oluyor.. Ancak mülakatta yine eleniyor! Çocuk bize geldi, anlattı…

Ben ve Veli Ağbaba birlikte Bakanlık Müsteşarına gittik; ‘yapmayın’ dedik, rica ettik.. ‘Peki, ama Bakan beye de söyleyin’ dedi. Bizde onur meselesi yapmadık ve gidip, Bakan beye de anlattık.. Bakan bey bir kâğıda yazdı cebine koydu, bekledik… yine sonuç yok…

Yıllar yılları kovalıyor, çocuk bekliyor, umudu soluyor ve artık farklı bir insana dönüşüyor.. Eğitime de, ülkesine de, devletine de küsüp, işsizler ordusunun bir üyesi oluyor…

Hüseyin Can, Fetöcü değil…

İllegaliteyle uzak yakın işi yok…

Annesi, infaz koruma memuru, sicili tertemiz…

Hüseyin dersen onunda sicili tertemiz…;  Ama suçlu! Neden; çünkü Alevi!” Ne yapsın Ali Can; Dayısı yok, Saraya gitsin, Fetösü yok, ABD’ye gitsin.. Okul birincisi, hukukçu, eğitimli, yurtsever ama Alevi…

Hüseyin Can, Memleketimden bir manzara…”

🌐 GÜZEL MEMLEKETİMDEN BİR BAŞKA MANZARA, MERVE KAVAKÇI ..!

Merve Kavakçı isimli vatandaşımız “başörtüsü taktığı için” Türkiye’de okuyamamış, gidip taa Amerikalarda okumuş.. Mağdur mu mağdur!

Merve 1988’de Ahmed Abushanab’la, 1999’da ise Bekir Yıldırım’la evlenmiş.. Kavakçı’nın Kocaları da kendisi gibi ABD vatandaşı…

Merve, 5Mart 1999’de, henüz milletvekili seçilmemişken, Türk Devletine herhangi bir bildirimde bulunmadan “ABD’nin çıkarları için çalışacağına” yemin ederek ABD vatandaşı olmuş..

ABD için çalışacağına yemin etmiş ama Türkiye’de de milletvekili seçilmiş!

Merve Kavakçı
 • Murtaza Demir:

‘Ve Merve, Türbanıyla TBMM’ye gelip, Fetö’nün cesur silahşoru Nazlı Ilıcak’ın dizinin dibine oturup, Ecevit tarafından kapı dışarı edilince kıyamet kopmuş.! Ve Türkiye vatandaşı olmadığı için vekilliği düşünce dincilerin gözdesi olmuş…”

Murtaza Demir: ”Hikâye, “Başörtülü bacımın üstüne işedileeeer!” “Camide bira içtileeer!” gibi mi? ”

🌐 ALLAH, MAĞDUR OLAN MERVE’YE VERDİKÇE! DE BAKALIM; ALLAH MI VERMİŞ, AKP Mİ..!?
Yusuf Ziya Kavakçı
🌐 BABA YUSUF BEYİN GAZETEDEKİ KÜNYESİNDE YAZAN; “ABD DEVLET BAKANLIĞI RESMİ İSLAM SÖZCÜSÜ ”..!

✅ Merve Kavakçı’nın babası, ömrünün büyük bölümünü ABD’de geçiren Akit Gazetesi yazarı olan Prof. Dr. Yusuf Ziya Kavakçı..

 • Baba Yusuf Ziya Kavakçı:

“Kuzey Teksas İslam Derneği kurucusuyum ve Dallas Merkez Camii’nde imamlık yaptım.” (1)

 • Murtaza Demir:

”Yusuf Beyin ve de Merve Hanımın Fetöyle iltisakî var mı, bilemeyiz. Ama ABD’de bunca aktif olan Yusuf bey gibi bir İslamcının Fetöden bağımsız olması yada Fetöye rağmen bu görevleri ifa edebilmesi neredeyse imkânsız! ”

 • Yusuf Ziya Kavakçı:

“Fetö tövbe etsin affedelim.”
(Ziya bey bu yazıyı darbe girişiminden sonra, 18 Nisan 2018 de yazdı.)

🌐 YUSUF ZİYA KAVAKCI’NIN AKİT GAZETESİ’NDEKİ MAKALESİNİN BAŞLIĞI; “FETHULLAH GÜLEN OLSAM. .”..!
 • Baba Kavakçı’nın yazısı:

“Bence bu teşkilat aslî hizmetine dönmeli ve saf ve temiz mensuplarının güzel duygularına bağlanmalıdır.. Türkiye’ye köyüne dönmelidir.. Zaten kaç yıl daha yaşar ki insan.. Bildiğini de anlatır, teşkilata sadece eğitim ve öğretim hizmetinde olmalarını emreder ve bir de dünya çapında güçlü bir İslam âlimleri yetiştirme ve İslam araştırma merkezi ve üniversiteyi kurar.. Bu merkez ve üniversite dünyada benzeri olmayan bir kalitede müessese olur.” (2)
(Baba Kavakçı’nın bu yazısı sonradan kaldırıldı!)

 • Murtaza Demir:

”Sevgili canlar; “güzel Allah’ım” Bülent Arınç’a verdiği gibi, TC’nin mağdur ettiği Kavakçı ailesinede verdikçe vermiş: “Mağdur” Merve Kavakçı, 2 yıl önce yeniden Türk vatandaşlığına geçmiş.. Hemen ardından Türkiye’nin Malezya Büyükelçisi olmuş.. Kızı Mariam Kavakçı, Cumhurbaşkanlığı danışmanlığına atanmış.. Keza diğer kızı Fatma Gülham Abushanab Sarayda danışman olmuş..”

Kavakçı’nın kız kardeşi Ravza Kavakçı Kan.. Kendisi AKP Genel Başkan Yardımcısı ve milletvekili..

R. Kavakçı Kan’ın kızı Erva Kan, Cumhurbaşkanlığı Ofisinde Proje Direktörü..

R. Kavakçı Kan’ın eşi Osman Kan, Sağlık Bakanlığı’na bağlı, Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürü…  

 • Murtaza Demir:

”Yedi sülalesi danışman, milletvekili, büyükelçi, genel müdür olan Merve kavakçı ve Erdoğan mağdur; ekmeği gasp edilen Hüseyin Can ise muktedir…

Ülkemizi, “tarafsız olarak yöneteceğine dair namusu ve şerefi üzerine yemin” eden cumhurbaşkanı Erdoğan meydanlarda bu minvalde konuşuyor…”

AKP’den önceki dönemlerde ordudan atılanların neredeyse tamamına, AKP döneminde üst düzey kadro verilmiş ve “mağduriyetleri!” giderilmişti.. Daha sonrasında ise nerdeyse tamamının Fetöcü olduğu anlaşıldı…

 • Murtaza Demir:

”Sinekler toplanıyor ama bataklığın kendisi iğrenç kokuyor! Nasıl oluyor bilemedim… Yaradan, evrenimizi ve ülkemizi bu dinci takımının şerrinden-yalanından, fitnesinden korusun.” 

🌐 EKREM İMAMOĞLU’NDAN RAVZA KAVAKÇI’YA KÖTÜ HABER..!
“Ravza Kavakçı ile ilgili bir kampanya başlatıldı ‘Ya istifa etsin ya da borcunu ödesin’ şeklinde.. Yine buna benzer isimler var mıdır, geçmiş dönemde belediye kaynaklarıyla veya bankamatik memuru olan?”
 • Başkan Ekrem İmamoğlu:

“Bu kuruma borcu var.. Buna hukukçu arkadaşlarım bakıyorlar.. İdari müfettişler bakıyorlar..

Mümkündür. Buna bakıyoruz. Çünkü bu şekilde burslandırılmış kişilerin bir dayanağı olmalı.. Kuruma bir becerisini sunma ile ilgili bir hedef koymalı.. Siyasal iletişim, bulunduğu kurumla çok ilişkili bir hedef değil.. Bu birincisi etik tarafı.. Diğer tarafı ise bu kuruma borcu var..

Varsa ortada bir terslik kendisine tebliğler yapılacak.. Ama onun ötesinde bu tarz uygulamalar var mıdır; mümkün, bakıyoruz inceliyoruz.. Bize gelen ihbarları inceliyor, taramada yapıyoruz.. Bu kolay bir iş değil.. 85bine yakın çalışanı olan, 28 iştiraki olan bu sadece belediye üzerindende yönetilmiyor.. Bahsettiğiniz konu bir iştirak üzerinden yapılmış bir işlem.. İştiraklere yöneticilerimiz atadık. Tümüyle bir teftişe ihtiyacı var kurumun..”

Erdoğan Biden görüşmesi
Biden ile 14 Haziran’da Brüksel’deki NATO liderler zirvesinde görüşen Erdoğan’ın tercümanlığını Kuala Lumpur Büyükelçisi Merve Kavakçı’nın kızı Fatma Abushanab (soldan üçüncü) üstlendi.// cafemedyam
🌐 ERDOĞAN, BİDEN GÖRÜŞMESİNDE NEDEN KAVAKÇI’NIN KIZININ ÇEVİRMEN OLDUĞUNU AÇIKLADI ..!

✅ ‘Trump’da Biden da İngilizce bilgisini övdü’

Erdoğan, Biden görüşmesinde neden Merve Kavakçı’nın kızının çevirmen olduğunu “Trump’da Biden de İngilizce bilgisini övdü” sözleriyle açıkladı..

Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile görüşmesinde Kuala Lumpur Büyükelçisi Merve Kavakçı’nın kızı Fatma Abushanab’ın çevirmen olarak görevlendirilmesine yönelik eleştirilerede ilk kez yanıt verdi..

ÇEVİRMEN ELEŞTİRİSİNE YANIT: ‘BIDEN DE TRUMP DA ÖVDÜ’ ..!

Erdoğan’ın ABD Başkanı Joe Biden ile NATO Zirvesi’nde ilk kez yüzyüze yaptığı görüşmede çevirmen olarak Kualalumpur Büyükelçisi ve eski Fazilet Partisi Milletvekili Merve Kavakçı’nın kızı Fatma Abushanab’ın tercüman olarak görevlendirilmesine yönelik muhalefetin eleştirileri oldu..

 • Erdoğan, Abusahanab’ı çokiyi İngilizce bilmesi nedeniyle tercih ettiğini belirtirken, eski ABD Başkanı Trump’la görüşmesindede aynı ismin görev aldığını, bir anısını da anlatarak şöyle açıkladı:

“Fatma kızımız, Trump dönemindede benim tercümanım olarak bir toplantıya katılmıştı.. O zaman Trump bana, Fatma kızımızın İngilizceye çok hakim olduğunu söyledi ve nerede öğrendiğini sordu.. Ben de ‘Teksas’ta’ deyince sayın Trump, ‘Ben de Teksaslıyım.. Teksas aksanını herkes bilmez.. Her liderin dile hakimiyeti olan güvenilir bir tercümanı olması gerek’ dedi..

Aynısını Biden da söyledi.. Yani Sayın Trump da Biden da, Fatma kızımızın İngilizcesinden övgüyle söz ederken, tebrik ederken bizimkiler burada başörtülü vesaire diye eleştirdiler..”

Erdoğan, resmi görüşmenin kayıtlara girmediği eleştirilerinin de haksız olduğunu belirterek, bütün görüşmelerin tutanakla kayıt altına alındığını ifade etti..

🌐 ABD’DE OKUSUN DİYE AKP’Lİ VEKİLİN CEBİNE İBB’DEN KAÇ PARA KONULDU..!?
AKP milletvekili Ravza Kavakçı Kan’ın, ABD’de aldığı eğitimin masraflarının İBB tarafından karşılandığı süreç..

İBB Başkanı İmamoğlu, AKP milletvekilinin İBB ile ilişkisine dair bir müfettiş görevlendirdi.. Hazırlanan rapora göre İBB, şirket personelinin yurtdışında eğitim alması için 4Ağustos 2008’de karar aldı.. Ravza Kavakçı Kan, ABD’deki Howard Üniversitesi’ne 24Kasım 2008’de kabul edildi.. 1Aralık 2008’de İBB şirketine başvuran Kavakçı, işe başlatıldı.. 

155 BİN DOLAR VE 59 BİN TL ..!

23Aralık 2008’de İBB Ulaşım AŞ Genel Müdürü Ömer Yıldız, okula mektup yazdı.. Kavakçı’nın eğitim masrafları, sağlık sigortası ve geçimini İBB’nin karşılayacağı taahhüt edildi..

Kavakçı’ya giderken 4bin dolar verildi.. Her ay 2bin dolar ödeneceği üniversiteye bildirildi..

2013yılına kadar, Kavakçı’ya 155bin dolar ve 59 bin lira para verildi..

Akşam vakti İstanbul’da metrodayım. Kulağımda Ruhi Su’nun sesi… “Böyle gitmez, bir gün hesap sorulur” diyor. İnanıyorum. Örnek veriyorum… ..!

✅ İlk Cumhuriyet’te Miyase İlknur imzasıyla okumuştunuz. AKP milletvekili Ravza Kavakçı Kan halen İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) çalışanıydı.. Aynı ismin belediyenin parasıyla yıllarca ABD’de eğitim aldığı da ortaya çıkmıştı. Sonra ne mi oldu.? 

Öğrendim ki Ekrem İmamoğlu, AKP milletvekilinin İBB ile ilişkisine dair bir müfettiş görevlendirmiş.. Ve yapılan inceleme bir rapora dönüştürülmüş.. İşte o rapor özetle diyordu ki… 

– *İBB’nin iştiraki İstanbul Ulaşım AŞ’nin (bugünkü adıyla Metro İstanbul AŞ) amacı halkın ulaşım ihtiyacını karşılamaktı.. Bu ulaşım faaliyetleriyle ilgili İBB şirket personelinin yurtdışında eğitim görebilmesi için 4Ağustos 2008’de bir karar alındı.. 

– *Ravza Kavakçı Kan, ABD’deki Howard Üniversitesi’nin doktora bölümüne 24Kasım 2008’de kabul edildi.. Kabul mektubu, baba Yusuf Ziya Kavakçı’nın Teksas’taki evine gönderildi.. 

– *Bu kabulden hemen sonra, yani 1Aralık 2008’de Ravza Kavakçı Kan, İstanbul Ulaşım AŞ’ye iş başvurusunda bulundu.. 16Aralık 2008’de de şirketin çalışanı oldu.. Yani ABD’ye gideceği kesinleşen isim İBB şirketinde işe başlatıldı.. 

– *Çark ve takvim işliyordu.. Aradan bir hafta geçti.. 23Aralık 2008 tarihinde İstanbul Ulaşım AŞ Genel Müdürü Ömer Yıldız, Howard Üniversitesi’ne sponsorluk mektubu yazdı.. Mektupta Ravza Kavakçı Kan’ın eğitim masraflarının, sağlık sigortası bedelinin, ABD’de kaldığı süre içerisindeki geçim harcamalarının ve daha birçok giderinin İBB tarafından karşılanacağı taahhüt edildi.. İstanbullunun ulaşımını çözmek için kurulan İBB şirketi, personelini amacından uzak şekilde siyaset bilimi okumaya ABD’ye gönderiyordu.. Bunu yaparken e daha bir haftalık personelin, yani Ravza Kavakçı Kan’ın “başarılı bir çalışan” olduğu kâğıda dökülüyordu..   

– *Takvim yaprakları 30Aralık 2008’i gösterdiğinde, Kan’a yolculuk öncesi elden 4bin dolar verildi. Elbette ki uçak parası da İBB’nin kasasından çıktı.. ABD’de bulunduğu her ay 2bin dolar para ödeneceği de yine üniversiteye bildirildi.. 

✳ “155 BİN DOLAR VE 59 BİN LİRA” ..!

✅ Müfettiş raporunda, AKP milletvekili Ravza Kavakçı Kan’ın ABD’de yıllarca yaşaması için İBB paralarının nasıl akıtıldığı adım adım yazıyordu..

Ve ortaya çıkıyordu ki 2013yılına kadar, Kan’a toplamda yaklaşık 155 bin dolar ve 59 bin lira para verilmişti.. Evet, İBB’nin toplu taşıma şirketi, ABD’de siyaset okusun diye bugünün AKP milletvekilinin cebini bu kadar parayla doldurmuştu.. 

İBB şimdi bu raporla birlikte Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurdu.. Hem kamunun cebinden çıkan paranın yasal faiziyle birlikte iadesi hemde bu hukuksuz işlemlere imza atan dönemin İBB çalışanları hakkında yargı süreci başlatılması talep edildi.. 

Ravza Kavakçı Kan, milletvekilliği bitince İBB’deki mecburi hizmetinin devam edeceğini iddia ediyordu.. İBB müfettişleri ise kâğıt üstündeki işe resmi olarakda son verilmesi gerektiğini raporuna yansıttı.. 

Bugün top yargıda.. Şimdilik pek umudum yok ama yine de Ruhi Su’nun dediği gibi “bir gün hesap sorulur.”


(1) https://odatv.com/merve-kavakcinin-enistesine-de-surpriz-gorev-12011921.html

(2) http://www.cumhuriyet.com.tr/koseyazisi/1200444/Kavakci_meselesi_bildiginiz_gibi_degil.html?fbclid=IwAR0z2a59M6MMe8-X6zv1YWUYdw1dfy2Jg0GrCHsNzFf3LI9bpa1cB3gs9GU

Murtaza Demir//Odatv.com

Barış Pehlivan// Cumhuriyet

İLGİLİ HABER


İLGİLİ YAZILAR

DAHA FAZLASI

+ There are no comments

Add yours

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.