GÜNDEM

NAMAZ BİR İTAAT RİTÜELİ Mİ? NAMAZ DEVRİMCİ BİR RİTÜELDİR

“Namaz kılan insan, zorla namaz kılmanın yahut kıldırmanın hiçbir faydasının olmadığını, olamayacağını namazda öğrenmeli ve her defasında bunu yeniden hatırlamalı…”

✳Namazın gerçekten devrimci bir ritüel olarak yeniden ikame edilmesi için nasıl bir namazı hedeflemeliyiz?..!
Namaz, namaz kılan kişide çok belirgin değişikliklere neden olmalı, her defasında ona yeniden bilinç aşılamalı ki devrimci bir hüviyete kavuşabilsin..!

Kur’an’la Müslüman kitleleri buluşturan yahut buluşturması gereken en önemli ritüellerden biri de namazdır..

Bizim bu konudaki aslî tavrımız, namazın aslında Kur’an’la buluşma ve Kur’an’ın devrimci, ıslah edici sözleriyle / ayetleriyle bağlantı kurma yolu olduğunu inançla ve kararlılıkla haykırmaktan ibarettir..

Evet, namaz devrimci bir ritüeldir. Böylesi devrimci bir ritüelde Muhammedî devrimin manifestosu olan Kur’an’ın okunması, kuşku yok ki, en tabii olan hareket tarzıdır..

Biz yine ısrarla belirtiyoruz ki namazda Kur’an’ın en devrimci, en sarsıcı, en başkaldırıcı sözleri / ayetleri okunmalı ve namaz kılan her mümin her seferinde o sözlerin anlamıyla sarsılarak zalimlerin saptırdığı muharref İslam’a karşı devrimci Muhammedî İslam’ın ilkeleriyle yeniden donanmalıdır.. 

Peki namazın gerçekten devrimci bir ritüel olarak yeniden ikame edilmesi için nasıl bir namazı hedeflemeliyiz?

Biz bu konuya, daha evvel kaleme aldığımız ve “İslam Bu” kitabımızda “Muhammedî İslam” başlığı altında; namazın aslında bir başkaldırı olduğu şeklindeki cümlelerimizle kısmen değinmiştik..

Burada ise meseleyi biraz daha farklı olarak ve başka bir üslupla ele almak istiyoruz..

Bu cümleden olarak ifade edelim ki; namaz, namaz kılan kişide çok belirgin değişikliklere neden olmalı, her defasında ona yeniden bilinç aşılamalı ki devrimci bir hüviyete kavuşabilsin..

Peki, bu nasıl olur?

– İşte şöyle olur:

▶️Namaz kılan insan haksızlıklara itiraz etmeyi namazda öğrenmeli ve bunu her defasında yeniden hatırlamalı…

▶️Namaz kılan insan zalime başkaldırmayı namazda öğrenmeli ve bunu her defasında yeniden hatırlamalı…

▶️Namaz kılan insan yoksula, öksüze, yetime sahip çıkmayı namazda öğrenmeli ve bunu her defasında yeniden hatırlamalı…

▶️Namaz kılan insan iyiliği özendirip kötülüğe engel olmayı namazda öğrenmeli ve bunu her defasında yeniden hatırlamalı…

▶️Namaz kılan insan, yolsuzluklarla, hırsızlıklarla mücadeleyi namazda öğrenmeli ve her defasında bunu yeniden hatırlamalı…

▶️Namaz kılan insan, insana saygıyı namazda öğrenmeli ve her defasında bunu yeniden hatırlamalı…

▶️Namaz kılan insan hayvanlara saygıyı namazda öğrenmeli ve her defasında bunu yeniden hatırlamalı…

▶️Namaz kılan insan doğaya / çevreye saygıyı namazda öğrenmeli ve her defasında bunu yeniden hatırlamalı…

▶️Namaz kılan insan bilimin önemini namazda öğrenmeli ve her defasında bunu yeniden hatırlamalı…

▶️Namaz kılan insan kadına / kadınlara saygıyı namazda öğrenmeli ve bunu her defasında yeniden hatırlamalı…

▶️Namaz kılan insan çocuğa / çocuklara sevgiyi namazda öğrenmeli ve her defasında bunu yeniden hatırlamalı…

▶️Namaz kılan insan işçinin hakkını ve emeğin kutsallığını namazda öğrenmeli ve her defasında bunu yeniden hatırlamalı…

▶️Namaz kılan insan yoksulluğun bir kader olmadığını ve sömürünün bir sonucu olduğunu namazda öğrenmeli ve her defasında bunu yeniden hatırlamalı…

▶️Namaz kılan insan ihtiyacından fazla olan malını paylaşması gerektiğini namazda öğrenmeli ve her defasında bunu yeniden hatırlamalı…

▶️Namaz kılan insan komşusu açken tok yatmaması gerektiğini namazda öğrenmeli ve her defasında bunu yeniden hatırlamalı…

▶️Namaz kılan insan eğitim ve öğretimin temel bir insan hakkı olduğunu namazda örenmeli ve her defasında bunu yeniden hatırlamalı…

▶️Namaz kılan insan, kul hakkı kavramından yola çıkıp insan hakları kavramına ulaşmayı namazda öğrenmeli ve her defasında bunu yeniden hatırlamalı…

▶️Namaz kılan insan asıl ibadetin değer üretmek olduğunu namazda öğrenmeli ve her defasında bunu yeniden hatırlamalı…

▶️Namaz kılan insan, İslam’ın esenlik ve barış dini olduğunu namazda öğrenmeli ve her defasında bunu yeniden hatırlamalı…

▶️Namaz kılan insan, dinin temelinin adalet olduğunu namazda öğrenmeli ve her defasında bunu yeniden hatırlamalı…

▶️Namaz kılan insan, bütün müminlerin inanç kardeşi olması gibi bütün insanların da kardeş olduğunu namazda öğrenmeli ve her defasında bunu yeniden hatırlamalı…

▶️Namaz kılan insan sadece müminler için değil bütün insanlar için güvenilir biri olması gerektiğini namazda öğrenmeli ve bunu her defasında yeniden hatırlamalı…

▶️Namaz kılan insan namazın devrimci bir eylem olduğunu namazda öğrenmeli ve her defasında bunu yeniden hatırlamalı…

▶️Namaz kılan insan, namazın bir değerler okulu olduğunu namazda öğrenmeli ve her defasında bunu yeniden hatırlamalı…

▶️Namaz kılan insan Allah’a boyun eğmenin aslında haktan ve halktan yana olmak demek olduğunu namazda öğrenmeli ve her defasında bunu yeniden hatırlamalı…

▶️Namaz kılan insan namazın bir gönül işi olduğunu namazda öğrenmeli ve her defasında bunu yeniden hatırlamalı…

▶️Namaz kılan insan namazın bir yük ve külfet olmadığını namazda öğrenmeli ve her defasında bunu yeniden hatırlamalı…

▶️Namaz kılan insan, zorla namaz kılmanın yahut kıldırmanın hiçbir faydasının olmadığını, olamayacağını namazda öğrenmeli ve her defasında bunu yeniden hatırlamalı…

▶️Namaz kılan insan, namazın müminler için bir dayanışma ve kaynaşma eylemi olduğunu namazda öğrenmeli ve her defasında bunu yeniden hatırlamalı…

Namaz, sadece yapılan bir takım hareketlerden ve okunan dualardan ibaret değildir. Namaz büyük bir buluşmanın, sevindirici bir kavuşmanın, daima özlenen bir birlikteliğin adıdır..

Namaz müşriklerin ve Emevilerin yaptığı gibi bir itaat ritüeli değil bir isyan ritüelidir. Egemenlere, putlara ve her çeşit haksızlığa karşı isyan…

Kendisini yeryüzünde Allah’ın temsilcisi gibi gören halife, sultan, kral yahut ulema sıfatlı bütün zalimlere karşı Allah’ın birliğinde insanların birliğini/eşitliğini haykıran ve bütün eşitsizlikleri reddeden kutlu bir isyandır namaz…

Bu isyan son derece disiplinli bir devrim hareketidir..

Namaz destekleşmedir!

Namaz sevinme ve sevindirmedir!

Namaz huzurdur!

Namaz dinginliktir!

Namaz arınma ve arındırmadır!

Ne mutlu hakkıyla namaz kılanlara…

Odatv.com//Cemil Kılıç

İLGİLİ HABER

Click to comment

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

To Top
%d blogcu bunu beğendi: