SAĞLIK

ŞEHİR HASTANELERİ VE ÖZEL HASTANELER KAMULAŞTIRILSIN!

“Giderlerse gitsinler” diyenlerin gidici, bizlerin kalıcı olduğunun farkındayız..”

🌐 TTB SEÇİMİNİ ‘ETKİN DEMOKRATİK’ GRUBU KAZANDI ..!
✳ TTB’nin 74. Büyük Kongresi’nde seçimi mevcut yönetimde yer alan Etkin Demokratik TTB Grubu kazandı ..!

– Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) Ankara’da üç gündür süren 74’üncü Büyük Kongresi sona erdi..

✅ Seçimlerde, Etkin Demokratik TTB Grubu, Çağdaş Hekimlik Grubu ve Bağımsız Hekimler Birliği Grubu olmak üzere 3 liste yarıştı..

480 delegenin 400’ünün oy kullandığı seçimde oyların büyük çoğunluğunu alan mevcut TTB yönetiminin yer aldığı Etkin Demokrat TTB Grubu kazandı.

Etkin Demokrat TTB Grubunun, Merkez Konseyi aday listesinde bulunan Alican Bahadır 247, Vedat Bulut 245, Adalet Çıbık 250, Kadım Doğan Eroğulları 247, Onur Naci Karahancı 231, Rasime Şebnem Korur 228, Filiz Çağla Uyanusta Küçük 261, Ali İhsan Ökten 259, Nursel Şahin 268, Aydın Şirin 250 ve Ahmet Karaer Yurtdaş 243 oy alarak TTB’nin yeni yönetimine seçildi..

www.cafemedyam.com
🌐 ‘GİDERLERSE GİTSİNLER’ DİYENLERİN GİDİCİ, BİZLERİN KALICI OLDUĞUNUN FARKINDAYIZ ..!
✳ Türk Tabipleri Birliği olarak geçmişten gelen gücümüzle, emeğimizle, sözümüzle, mücadelemizle ‘Yeni Bir Sağlık Sistemi’ için taleplerimizi sıralıyoruz ..!

– TTB Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı, şehir hastaneleri ve özel hastanelerin kamulaştırılması gerektiğini söyledi..

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı, “Yeniden Bir Sağlık Sistemi” için talep ve önerilerini açıkladı..

  • Şebnem Korur Fincancı:

– İlaç, tıbbi cihaz ve özel sağlık kuruluşları dahil olmak üzere özel sermayeye bağımlılık ortadan kaldırılmalı, şehir hastaneleri kamulaştırılarak şirket hastanesi politikasından vazgeçilmelidir..

– Özel hastaneler de kamulaştırılarak hekim ve sağlık çalışanlarının emek sömürüsüne son verilmeli, vatandaşların sağlığa erişim hakkı, ek ücret ödenmeden sağlanmalıdır..

– Özellikle genç hekimlerin yurtdışına göç etmesine neden olan tüm unsurlar ortadan kaldırılmalıdır..

– Kapitalist sistemin neoliberal politikalarının başta ekonomik, siyasal ve sağlık olmak üzere her açıdan çöktüğü bir süreçte COVID-19 pandemisi, böyle bir afetle başa çıkma konusunda Türkiye’de ve dünyada da var olan sistemlerin çözümsüz kaldığını, yeni bir toplumsal sistemin ve sağlık sisteminin inşası gerektiğini işaret etmektedir..

– Neoliberal politikalar sağlığı metalaştırmış ve ticarileştirmiştir. Hastanelerin ticarethane, hastaların ise müşteri olduğu sağlık sistemi artık tam olarak uygulamaya konmuştur..

– Şu an var olan ekonomik ve siyasal kriz toplum sağlığını ciddi bir şekilde tehdit eder boyuta gelmiştir. Bunun için de yeni bir dünya, yeni bir Türkiye ve yeni bir sağlık sistemi gereklidir..

Türk Tabipleri Birliği olarak geçmişten gelen gücümüzle, emeğimizle, sözümüzle, mücadelemizle ‘Yeni Bir Sağlık Sistemi’ için taleplerimizi sıralıyoruz..

🌐 ‘YENİ BİR SAĞLIK SİSTEMİ’ İÇİN TALEPLERİMİZ. .!

– Türk Tabipleri Birliği’ne göre toplumun sağlıklı olabilmesi; ancak sağlığa bütünlüklü yaklaşımla mümkündür. Bunun için toplumun ekonomik, siyasal, ekolojik, fiziksel, ruhsal ve sosyal iyilik halinin tam sağlanacağı eşitlikçi, demokratik, toplumcu bir sağlık sistemi var edilmelidir..

– Emeğimizin değersizleştirildiği, çalışma koşullarının giderek kötüleştiği, özlük haklarımıza yönelik saldırıların şiddetinin arttığı, bu bizleri tüketen, göçe zorlayan, intihara sürükleyen sağlık sistemi miadını doldurmuştur..

– Tüm sağlık çalışanlarının insanca yaşayabileceği, emeklerinin karşılığını alacağı, sağlık hizmeti üretmekten yeniden mutlu olacağımız çalışma koşulları sağlanmalıdır..

🌐 ÖZEL SERMAYEYE BAĞIMLILIK ORTADAN KALDIRILMALI ..! 

– Sağlık toplumsal bir olgudur. Türk Tabipleri Birliği, toplumcu sağlık perspektifinden politikalarını yürütür. Yeni sağlık sisteminde birinci basamak sağlık örgütlenmesi bütünlüklü, kamusal, toplum sağlığını önceleyen nitelikte yapılandırılmalıdır..

– Yeni sağlık sisteminde ilaç, tıbbi cihaz ve özel sağlık kuruluşları dahil olmak üzere özel sermayeye bağımlılık ortadan kaldırılmalıdır..

– Hıfzıssıhha Enstitüsü, modernize edilerek tekrar açılmalıdır..

– Kamu-özel ortaklığı ile yapılan şehir hastaneleri kamulaştırılarak şirket hastaneleri politikasından tamamen vazgeçilmelidir..

– İkinci ve üçüncü basamak sağlık hizmetleri; bilime ve toplum sağlığına uygun kamu hastaneleri ve üniversite hastanelerinde sunulmalıdır..

🌐 ÖZEL HASTANELER EMEK SÖMÜRÜSÜ MERKEZİ HALİNE GELDİ ..!

-Mezuniyet öncesi ve sonrası tıp eğitimi nitelikli hale getirilmelidir..

– Liyakat, bilimsel çalışma ve adalet duygusu ile kadrolar açılmalı, özgür ve özerk üniversite yapılarına kavuşmalıdır..

– Yeni sağlık sisteminde bilim ve teknoloji kâr amacıyla değil; mevcut ve gelecekteki toplumsal ihtiyaca göre kullanılıp geliştirilmelidir..

– Özelleştirmenin sonucu sayıları gittikçe artan özel hastaneler ise hekimler açısından tam bir emek sömürüsü merkezi haline gelmiştir. Özel hastaneler de kamulaştırılarak hekim ve sağlık çalışanlarının emek sömürüsüne son verilmeli, vatandaşların sağlığa erişim hakkı, ek ücret ödenmeden sağlanmalıdır..

– Özellikle genç hekimlerin yurtdışına göç etmesine neden olan tüm unsurlar ortadan kaldırılmalı, bu topraklarda hekimlik yapmanın gururu her bir meslektaşımıza geri verilmelidir..

✳ GİDERLERSE GİTSİNLER DİYENLERİN GİDİCİ, BİZLERİN KALICI OLDUĞUNUN FARKINDAYIZ

– Ürettiğimiz değerlerin farkındayız, örgütlü durduğumuz sürece gücümüzün ne kadar büyük olduğunun farkındayız. “Giderlerse gitsinler” diyenlerin gidici, bizlerin kalıcı olduğunun farkındayız. Tüm bu farkındalığı bir slogan halinde damıttık ve aylardır hastanelerimizde, meydanlarda, sokaklarda haykırıyoruz. Haykırmaya devam edecek, hakkımız olanı alacağız. Emek bizim söz bizim!” 

Duvar

İLGİLİ HABER

Click to comment

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

To Top