SIYASET

LAİKLİK VE ALEVİLİK: BU NE CESARET! AKP’NİN GİZLİ TOPLANTILARINDA BUNLAR MI KONUŞULUYOR?

TÜRKİYE’DE 20 YILDIR İKTİDARDA OLAN AKP HÜKÜMETİ, LAİKLİK KARŞITI HAREKETLERİN ODAĞINDA YER ALMAKTADIR..!

✳LAİKLİK VE ALEVİLİK..!

Türkiye’deki laiklik karşıtı siyasi hareketlerden dolayı en fazla ezilen ve hedef haline getirilen kesimlerden birisi Alevilerdir. . Çünkü Alevilik, mezhebin doğası ve özü gereği laiklik ilkesiyle barışıktır..

Alevi olup da laiklik karşıtı köktendinci hareketlerin içinde yer alan vatandaş bulmak neredeyse olanaksızdır..

– Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu olan Mustafa Kemal Atatürk’ün Aydınlanma devrimlerine Alevilerin büyük çoğunluğu sahip çıkmıştır..

Aynı şey ne yazık ki Sünni mezhebinden olanlar için söylenemez.. Sünnilerin bir kısmı Atatürk’ün aydınlanma devrimlerine sahip çıkarken bir kısmı da köktendinci İslamcı siyasete yönelmiştir..

– Türkiye’de Aleviler, devlet kurumlarında üst düzey makamlara atanmak konusunda ayrımcılığa uğramıştır..

– Camide değil, cemevinde ibadet eden Alevilerin köylerine cami inşa edilmiştir..

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın bütçesinden cemevlerinin yararlanması engellenmiştir..

– Ramazanda oruç tutmayan Aleviler hakarete ve saldırıya uğramıştır..

İmam hatip okulları, Kuran kursları, ilahiyat fakülteleri, İslami ilimler fakülteleri, zorunlu din dersi uygulaması, “4+4+4” eğitim modeli, cemaatler ve tarikatlar, laikliği savunan halk kesimleriyle birlikte, Alevileri ve Aleviliği asimilasyona uğratmak işlevini görmektedir..

Alevilik, İslam dininin içinde bir mezhep olduğu halde, köktendinci siyasetçiler, cemaatler ve tarikatlar, İslam dinini sünni mezhebine indirgemiştir, Aleviliği İslamdan sapmak olarak yorumlamıştır..

Çünkü Türkiye’deki laiklik karşıtı köktendinci odaklar, İslam dinini Arap din adamlarının yazdıkları hadisler üzerinden yorumlamışlardır, laiklik ilkesine karşı çıktıkları gibi, Kuran’ın özüyle ve Yunus Emre, Mevlana, Hacı Bektaş Veli, Şeyh Bedrettin, Pir Sultan Abdal gibi Anadolu’da yaşamış olan düşünürlerle ilgilenmemişlerdir..

Alevilik, Anadolu kültürüyle bütünleşmiş bir mezheptir. Laiklik karşıtı hareketler ise köktendinci Arap din adamlarından beslenmiştir.

✳LAİKLİK NEDİR..!?

– Laiklik, dinin, devlet, siyaset, ekonomi, hukuk ve eğitim işlerine karışmaması, bu alanları esir almaması, bu koşulla devletin de özgür iradesiyle dindar olmayı seçen vatandaşın dini inanç ve ibadet özgürlüğünü ve özgür iradesiyle dinsiz olmayı seçen vatandaşın dünya görüşünü ve yaşam biçimini güvence altına almasıdır..

– Laiklik, belli bir dinin, mezhebin, dünya görüşünün topluma dayatılmasının önlenmesidir..

– Laiklik yaşamın ilahiyata indirgenmemesidir, dünyevi yaşamın dışlanmamasıdır..

– Laiklik, Müslümanların, Sünnilerin, Alevilerin, Şiilerin, Hıristiyanların, Katoliklerin, Protestanların, Ortodoksların, Musevilerin, Budistlerin, Hinduistlerin, Şintoistlerin, Konfüçyüsçülerin, Şamanistlerin, ateistlerin, agnostiklerin, deistlerin, panteistlerin bir arada barış içinde yaşamasının sağlanmasıdır..

– Laikliğin olduğu bir devlette, kimse dininden, mezhebinden, dünya görüşünden dolayı ayrımcılığa uğramaz. Laikliğin geçerli olduğu bir ülkede, belli bir dinin ve mezhebin yaşam tarzı topluma dayatılmaz..

– Laiklik, farklılıkları bir arada tutan, ulusal bütünlüğü ve üniter yapıyı koruyan temel ilkelerden birisidir. Laikliğin olmadığı bir yerde, din, mezhep ve dünya görüşü üzerinden bölünme, parçalanma ve kutuplaşma olur. Emperyalizm bu nedenle laiklik karşıtı hareketleri her zaman destekler..

✳TÜRKİYE’DE 20 YILDIR İKTİDARDA OLAN AKP HÜKÜMETİ, LAİKLİK KARŞITI HAREKETLERİN ODAĞINDA YER ALMAKTADIR..!

Cumhuriyet Halk Partisi yönetiminin son yıllarda laiklik ilkesinin ihlal edilmesiyle ilgili sorunları neredeyse yok sayması, laiklik kavramını ve terimini literatüründen çıkarması, böylece hem anayasa hem de kendi parti programı ve tüzüğü ile çelişkiye düşmesi, Alevilere yapılabilecek en büyük kötülüklerden birisidir..

Laiklik ilkesine sahip çıkmadan, Alevilere ve Aleviliğe sahip çıkmak olanaklı değildir..

“Türkiye’de halk Alevi cumhurbaşkanı seçer mi seçmez mi?”  tartışmasından siyasi rant elde etmeye çalışan CHP yöneticileri bununla zaman kaybedeceklerine, laiklik ilkesine sahip çıksalar, Alevilere ve Aleviliğe çok daha büyük bir iyilik yapmış ve samimiyetlerini kanıtlamış olurlar..

Laikliğin özümsendiği bir toplumda, vatandaş bir adaya, onun dinine, mezhebine, dünya görüşüne göre oy vermez. Laiklik, bir Alevinin de cumhurbaşkanı seçilebilmesini olanaklı kılar..

Cumhuriyet// Örsan K. Öymen

NE OLMUŞTU?

✳BU NE CESARET! AKP’NİN GİZLİ TOPLANTILARINDA BUNLAR MI KONUŞULUYOR?
Manisa’nın Salihli Köseali Mahallesi’nde seçim çalışması yapan AKP Salihli İlçe Başkanı Selçuk Dinç’in yaptığı konuşma..!

Manisa’da AKP Salihli İlçe Başkanı Selçuk Dinç’in yaptığı konuşma çok tepki çekti..

  • AKP’li Selçuk Dinç:

”Birileri bugün jön koltuklarından, Salihli’de laikliğin yıldönümünü kutladılar. Biz hizmet için yollara düştük. Biz laikliği şu an zaten en iyi şekilde yaşadığımıza inanıyoruz.. 

Laiklik dediler dini böldüler. Alevilik dediler Müslümanlığı bölmek istediler. Atatürkçüyüz dediler yine bizi bölmek istediler. Bizim öz değerlerimizi bizden ayırarak bugüne kadar 80 yıl 90 siyaset yaptılar.. 

Ama dikili bir ağaç dediğimiz zaman hiçbir şey yok. Şarkılar var, söylemler var, eylemler var. Türkiye Cumhuriyeti kuruldu kurulalı, Cumhuriyet Halk Partisi’nin hiçbir zaman belediyecilikte özverili bir çalışması yok..”

  • Dinç:

”Biz kimseye yalvarmıyoruz. Hele vatan hainlerine hiç yalvarmıyoruz. Buradan Köseali’den özellikle vurgulayarak söylüyorum; babam dahi ise bu vatana hainlik yaptıysa, vatanına bugünden sonra da hain düşünceyle bakıyorsa biz onun oyunu istemiyoruz. Onun oyu onun olsun.”

odatv.com

İLGİLİ HABER

Click to comment

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

To Top
%d blogcu bunu beğendi: