ÇOCUK EMEĞİ SÖMÜRÜSÜ: DÜNYA ÇOCUK İŞÇİLİĞİYLE MÜCADELE GÜNÜ 

✳9 MİLYON ÇOCUK DAHA RİSK ALTINDA..!
Uluslararası Çalışma Örgütü dünyada çocuk işçi sayısının 160 milyona ulaştığı, yıl sonuna kadar 9 milyon daha artabileceği konusunda uyardı..!

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) 12 Haziran Dünya Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Günü nedeniyle yaptığı açıklamada, dünyada çocuk işçi sayısının yıl sonuna kadar 9 milyon artabileceği konusunda uyardı..

  • ILO Çocuk İşçiliği Yetkilisi Benjamin Smith:

“Bu yılın sonuna doğru dünyada çocuk işçi sayısı yaklaşık 9 milyon artabilir.. Pandemi öncesi döneme ait ILO’nun yaptığı araştırmalara göre dünya genelinde çalışan 160 milyon civarında çocuk bulunuyor..

ILO olarak Kovid dönemi sonrası için yaptığımız tahminler ve ülkelerden aldığımız rakamlar, salgının geçim kaynağı, istihdam ve hane halkının ekonomik durumuna yönelik etkilerinden ötürü çocuk işçiliğinin artmakta olduğunu doğruluyor..” 

✳YÜZDE 70’İ TARIM SEKTÖRÜNDE..!
  • Benjamin Smith:

“İş gücünde yer alan çocukların yüzde 70’i tarım sektöründe çalışıyor ve çocuk işçilerin üçte ikisi aileleriyle beraber iş yapıyor..Aileleriyle beraber çalışan çocuklar yoksulluktan ötürü iş gücüne katılmak zorunda.. Ebeveynlerin doğru düzgün bir işi olmadığı için çoğu zaman çocuklarını, üretkenliklerine bakmaksızın iş gücünde kullanmak durumunda kalıyorlar..

ILO, bu yılki Dünya Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Gününde, bu sorunu çözmek için kilit unsurlardan biri olan “Evrensel Sosyal Koruma” konusuna odaklanacak..

Her ülke ulusal çocuk işçiliğiyle mücadele politikası benimser ve sosyal koruma sağlayan tedbirler alırsa, ILO olarak belirlediğimiz 2025’e kadar her türlü çocuk işçiliğini sonlandırma hedefinin gerçekleştirilmesi yolunda büyük adımlar atılmış olur..”

✳79 MİLYON ÇOCUK TEHLİKELİ İŞLERDE ÇALIŞIYOR..!
  • ILO ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu’nun (UNICEF) 2020’de ortak hazırladığı rapora göre:

– Dünyadaki yaklaşık 160 milyon çocuk işçinin içinde yaşları 5 ila 17 olan ve tehlikeli işlerde çalışan 79 milyon çocuk bulunuyor..

– Çalıştırılan çocukların 5-11 yaşlarındakilerin yüzde 28’i ve 12-14 yaşlarındakilerin yüzde 35’i okula gitmiyor..

– Asya ve Pasifik, Latin Amerika ve Karayipler, 2008’den bu yana çocuk işçiliği konusunda istikrarlı bir ilerleme kaydederken Afrika genelinde durum 2020’ye doğru kötüleşti..

✳AFRİKA’DA ÇOCUK İŞÇİ SAYISI ARTIYOR..!
  • Çocuk işçiliği oranı:

– Asya ve Pasifik bölgesinde yüzde 13,3’ten 5,6’ya düşerken,

– Latin Amerika ve Karayipler’de yüzde 10’dan 6’ya düşerken,

– Sahraaltı Afrika bölgesinde ise 2008-2012 döneminde düşüş olsa da 2012’de yüzde 21,4 olan oran 23,9’a yükseldi..

Sahraaltı Afrika, çocuk işçilerin en yoğun olduğu bölge olarak dikkat çekiyor..

ILO, çocukların içinde bulunduğu kötü durumu vurgulamanın bir yolu olarak 2002 yılında ilk kez “Dünya Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Günü’nü başlatmıştı..

✳AVUKAT ÖZGE SAMUK: DEVLET POLİTİKASI ÇOCUK İŞÇİLİĞİYLE MÜCADELEYE UZAK..!
Devlet çalıştırılan çocuklarla ilgili bilgi paylaşmıyor..TÜİK de 2019’dan bu yana veri açıklamıyor..!
  • Avukat Özge Samuk:

“Geçen yıl iş cinayetlerinde 62 çocuk öldü..”

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda 20 Kasım 1989’da Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin kabul edilmesiyle birlikte tüm dünyada çocukların yaşadıkları hak ihlallerine karşı mücadele yolları gündeme geldi.. 

‘Dünya Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Günü’ dolayısıyla Diyarbakır Barosu Çocuk Hakları Merkezi Çocuk İşçiliği Alt Komisyonu’ndan Avukat Özge Samuk ile konuştuk..!
  • Özge Samuk:

“Çocuklara, fiziksel, mental, ahlaki açıdan zarar veren ve onları eğitimden yoksun bırakarak zedeleyen, istismar eden, donanımdan yoksun ve niteliksiz bireylere dönüştüren bir çalıştırma biçimidir. Ve 18 yaşının altında herhangi bir işte çalışan her çocuk, çalıştırılan çocuktur. Sokakta, küçük ve orta ölçekli işletmelerde ağır ve tehlikeli işlerde, özellikle organize sanayi bölgelerinde ve tarım sektöründe çok fazla çocuk çalıştırılmaktadır..”

✳ÇOCUK İŞÇİLİĞİNDEKİ EN BÜYÜK SORUN DENETİM MEKANİZMASI..!
  • Özge Samuk:

Türkiye’nin çocuk işçiliği ile mücadele politikası.. Taraf olunan uluslararası sözleşmeler ile yürürlükte olan çocukların çalıştırılma oranını azaltmayı hedefleyen kanunlar ve çalışmalar bulunuyor.. Ancak, denetim mekanizmasının işlemediği ve düzenli çalışmanın olmadığı hiçbir ortamda aktif ve etkili çalışma yürütmenin mümkün olmadığını söylemeliyim..

Maalesef Türkiye’nin en temel sorunu denetim mekanizmasıdır. Denetim mekanizmasının etkili çalışması halinde yürürlükte olan kanunlarla dahi birçok önleyici çalışma yapılabilecekken, işlemeyen denetim mekanizmasına ek düzenli işlemeyen projeler üretilmektedir. Ne yazık ki bu şekliyle aktif savunuculuk ve önleyici çalışma mümkün değildir..”

✳DEVLET POLİTİKASI ÇOCUK İŞÇİLİĞİ MÜCADELESİNE UZAK..!
  • Özge Samuk:

“Diyarbakır Barosu Çocuk Hakları Merkezi Çocuk İşçiliği ile Mücadele Grubu olarak Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Diyarbakır il Müdürlüğü’ne çalışan çocuklarla ilgili veri almak üzere başvuruda bulunduk..

Ancak ellerinde bir veri olmadığını ilettiler.. TÜİK’in de 2019 yılından beri çocuk işçiliğine dair istatistik paylaşmadığını hatırlatmak isterim.. Burada da görüyoruz ki devlet politikası çocuk işçiliği mücadelesinden çok uzak..

Türkiye’de çocuk işçiliğine dair kayıt tutulmadığı için elimizde çok veri yok.. Ancak Rengarenk Umutlar Derneği’nin pandemi sürecinde yoğun bir çalışma ile hazırlamış olduğu ‘Suriçi’nde Çocuk Olmak’ adlı raporu incelendiği zaman en azından Diyarbakır’daki durumun ne kadar vahim olduğu anlaşılacaktır..”

✳PANDEMİ SÜRECİ ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİ KÖRÜKLEDİ..!
  • Özge Samuk:

“Pandemi sürecinde çalıştırılan çocuk sayısında artış oldu.. Ekonomik dengesizliğin eğitim sürecine etki ettiği, geçim sıkıntısının ebeveynleri destek alma mecburiyeti içerisinde bıraktığı, sağlık sisteminin çocuklar için gittikçe daha pahalı hale geldiği bu süreçte çocukların çalıştırılması kaçınılmazdı..

Maalesef bu süreçte aileler etkili eğitim göremeyen çocuklarının çalıştırılmasına göz yummak ve neredeyse desteklemek zorunda kaldılar..

Dünya da pandemi sürecinde çalıştırılan çocuk sayısı en yüksek seviyeye ulaştı. Rengarenk Umutlar Derneği’nin pandemi sürecinde hazırlamış olduğu ‘Çalışmalıyım çünkü para lazım’ adlı raporunda bu durumun ne kadar vahim olduğu ortadadır..”

✳MÜLTECİ ÇOCUKLAR UCUZ İŞ GÜCÜ OLARAK KULLANILIYOR..!
  • Özge Samuk:

“Çalıştırılan mülteci çocuklar.. Henüz yaşam hakkını dahi adil bir şekilde kullanamayan mülteci çocukların diğer haklarından bahsetmeye gerek bile yoktur aslında..

Nerede ve ne şekilde ihlal edildiği önemli olmaksızın hakkı ihlal edilen her çocuğun sesi olmak zorunda olan bizler söylemek zorundayız ki, Türkiye’de sanayileşme ve ucuz işgücü talebi mülteci çocukların çalıştırılmasında en temel etkidir. Özellikle küçük ölçekli iş yerlerinin giderek artan ekonomik kaygıları, giderlerini karşılayamamaları ve ihtiyaç duyulan işçi maaşlarını karşılayamamaları işverenlerde ucuz iş gücü talebini doğurmaktadır. Şu an Türkiye’de ucuz ve en pratik çalışır algısıyla yüzlerce mülteci çocuk çalıştırılmaktadır. Bu durum onların eğitimden uzak kalmalarına, istismara açık hale gelmelerine, fiziksel, sosyolojik ve psikolojik açıdan birçok travmaya maruz kalmalarına sebebiyet vermektedir.”

2021 YILINDA 62 ÇOCUK ÖLDÜ..!

Çocuk işçiliğiyle mücadele etmenin önemini, iş cinayetlerinde ölen çocuk işçi sayısıyla açıklayan Samuk:

“Bağımsız bir örgütlenme olan İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi’nin 2021 yılı verilerine göre 14 yaş ve altı 21 çocuk işçi, 15-17 yaş arası 41 çocuk hayatını kaybetti. Bu da çocuk işçiliği ile mücadelenin önemini gözler önüne seriyor..”

Duvar//Semra Yansit

NE OLMUŞTU?

TÜRKİYE’DE, ÇIRAKLIK VE STAJYERLİK BİRLİKTE BİR MİLYONDAN FAZLA ÇOCUĞUN EMEĞİ SÖMÜRÜLÜYOR..!

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba tarafından 23 Nisan dolayısıyla hazırlanan rapor, Türkiye’de çocuk emeği sömürüsünün boyutlarını gösterdi…

Veli Ağbaba

Veli Ağbaba: ”23 Nisan, dünyadaki bütün çocuklara ileri görüşlü bir lider olan Mustafa Kemal Atatürk tarafından armağan edildi. Ne yazık ki dünya genelinde 23 Nisan, çocuklarımızı pençesine alan eşitsizlik yoksulluk ve ölümlerin pençesinde kutlamaktadır.”

1-) 59 milyon çocuk eğitim hakkından yararlanamıyor. Dünyada her 10 çocuktan birisi işçi olarak çalışmaktadır. 

2-) 5-17 yaş grubundaki 154 milyon çocuk, işçi olarak çalışıyor.
-75 milyon çocuk, fiziksel ve zihinsel gelişimlerini olumsuz etkileyen işlerde çalışıyor,
-95 milyonunu erkek çocuklar,
-64 milyonunu ise kız çocuklar,
Çocuk işçilerin: ‘yüzde 72’si tarım’, ‘yüzde 16’sı hizmet sektörü’, ‘yüzde 12’si ise sanayi’de çalıştırılıyor.

3-) Dünya genelinde yaşanan iş cinayetlerinde her yıl ortalama 10 bin ila 12 bin arası çocuk hayatını kaybediyor. 

4-) Türkiye, Avrupa Birliği’ne (AB) adaylık sürecinde olan ülkeler ile kıyaslandığında Karadağ, Arnavutluk, Makedonya ve Sırbistan’dan sonra en çok çocuk işçiliğine sahip olan ülke konumunda bulunmaktadır.

Türkiye’de özellikle mesleki eğitim adı altında çocuk işçilik yasal hale getirilmiştir. Milyonlarca çocuk “çıraklık” adı altında ucuz işgücü olarak kullanılmaktadır..!

5-) Türkiye’de 2015 yılında çırak işçi sayısı 245 bin iken şu an hali hazırda çırak işçi olarak çalıştırılan çocuk işçi sayısı 1 milyonu aşmış durumdadır.

6-) Türkiye’de yaklaşık olarak 600 bin civarında kayıt dışı çalışan çocuk işçi bulunmaktadır. Türkiye’de ‘çırak’ ve ‘stajyer’ adı altında milyonlarca çocuk zorunlu olarak çalıştırılarak emek sömürüsüne maruz kalmaktadır

✳TARIMDA ÇOCUK EMEĞİ SÖMÜRÜSÜ..!

7-) Türkiye’de sektörlere göre çalışan çocuk işçilerin dağılımına bakıldığında, çocuk işçilerin yüzde 57.1’inin tarım sektöründe çalıştırıldığı ortaya çıkıyor. Tarımdan sonra çocuk işçilerin çalıştırıldığı en büyük ikinci sektörü yüzde 27.1 oranıyla hizmet sektörü olurken, üçüncü sektör ise yüzde 15.8 oranıyla sanayi sektörü olmaktadır.

😎 Türkiye’de ayrıca çocuklar ‘sokakta çalışma’: çiçek satıcılığı, araba camii silme, geri dönüşüm atıkları toplama gibi, olarak tanımlanan iş sahalarında da çalışmaktadır.

İŞÇİ ÇOCUK ÖLÜMLERİ..!

-Türkiye’de çocuk işçiliğiyle mücadele için çocukların stajyerlik ve çıraklık adı altında ucuz işgücü olarak çalıştırılmalarına son verilmelidir. -Türkiye genelinde çocukların maruz kaldığı her türlü sosyal ve psikolojik baskılara önlem olarak Çocuk Hakları adı altında birimler kurulmalıdır.
-18 yaş altı çocukların çalıştırılmamasının önüne geçilmesi için gerekli yasal düzenlemelerin hayata geçirilmesi gerekmektedir.

– 2016’da 18’i 14 yaş altı olan toplam 63 çocuk işçi, 2017 yılında 18’i 14 yaş ve altı olan toplam 60 çocuk işçi ve 2018 yılında da 23’ü 14 yaş ve altı olmak üzere toplam 67 çocuk işçi hayatını kaybetti. Verilere göre 2016-2018 yılları arasında toplam 190 çocuk işçi hayatını kaybetti.

İLGİLİ HABER

İLGİLİ YAZILAR

DAHA FAZLASI

+ There are no comments

Add yours

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.