DÜNYA

TİGEM: CHP’Lİ VEKİL TARIMDA ‘SUDAN’ GERÇEĞİNİ TEK TEK AÇIKLADI…

✳PAKDEMİRLİ ‘ARAZİYE KAVUŞTUK’ DEMİŞTİ..!
2018’DE DÖNEMİN TARIM BAKANI BEKİR PAKDEMİRLİ, SUDAN’A GİDİP TARIM ARAZİLERİNİ GEZMİŞTİ..!
Türk-Sudan Uluslararası Tarım ve Hayvancılık AŞ binasının açılışını da yapan Pakdemirli, “En sonunda arazimize kavuşmuş olduk, şimdi içindeyiz. Bu binada, ülkemize tahsis edilen 780 bin hektarlık tarım alanında çalışmalar yürütülecek, yeni tecrübeler elde edilecek” demişti..

✳4 yıl çalışmadan maaş alan Hasan Gezginç TİGEM’e Genel Müdür oldu..!
Türkiye’nin tarım yapmak üzere Sudan’da kurduğu şirket faaliyete geçemedi ama genel müdür vekili Hasan Gezginç, 4 yıl boyunca maaşını aldı. Gezginç şimdi TİGEM’e atandı..!

Dört yıl önce Türkiye ile Sudan hükümeti arasında bir anlaşma imzalandı. Anlaşmaya göre Sudan’da 12 bin 500 hektarlık alanda çiftlik kurulacak ve tarımsal üretim yapılacaktı..

Ancak ülkedeki siyasi krizler ve gösterilen alanların tarıma elverişli olmaması nedeniyle kurulan Türk-Sudan Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Anonim Şirketi faaliyete geçemedi..

✅ 4 yıl iş yapmadan maaş alan şirketin Genel Müdürü Vekili Hasan Gezginç ise TİGEM Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanlığı’na atandı.

Gezginç, Meclis Komisyonu’nda yönetim kurulu üyelerinin bundan sonraki süreçte maaş almayacaklarını açıkladı..

MECLİS’TE SERT SÖZLER..!

Şirketin denetim raporu TBMM KİT Komisyonu’nda görüşülürken CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel şunları söyledi..

  • Atilla Sertel:

“Türk-Sudan Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Anonim Şirketi, 5 Eylül 2018’de faaliyete başlamış. Ama dört senedir de hiçbir faaliyeti yok. Bu proje için Türkiye Cumhuriyeti toplamda ne kadar harcama yaptı? Acaba bu Sudan’a yapacağımız harcamayı Türkiye’deki tarımsal desteğe harcasaydık daha mı doğru olurdu? Siyasal istikrarın olmadığı ve iç çatışmaların sürdüğü bir ülkede, hükümetlerin kurulamadığı bir ülkede, kiminle ne anlaşma yapıyorsunuz..”

Şirketin yaptığı hiçbir iş olmamasına rağmen yönetim kurulu üyelerinin 4 yıldır maaş alması eleştirildi.

✳2020 raporu: Faaliyeti olmayan Türkiye-Sudan tarım şirketi yönetimine 416 bin lira maaş..!
Faaliyette bulunmayan şirket yönetimine 416 bin 695 lira ödendi..!

Türk Sudan Uluslararası Tarım ve Hayvancılık AŞ’nin 2020 Faaliyet Raporu’na göre Türkiye’ye verilmesi gereken araziy devredilmedi..

 Sudan’da tarım faaliyeti yürütmek amacıyla iki ülke arasında imzalanan ve 2015’te onaylanan anlaşma sonrası kurulan Türk Sudan Uluslararası Tarım ve Hayvancılık AŞ’nin 2020 yılı faaliyet raporu ortaya çıktı..

66,5 milyon TL sermayeli, yüzde 80’i TİGEM’e yüzde 20’si ise Sudan Tarım ve Ormancılık Bakanlığı’na ait şirkette altı yönetim kurulu üyesi ve bir de başkan var.. 

Rapora göre, 31 Aralık 2020 itibarıyla personel sayısı bir kişi. 

HUZUR HAKKI VE İKRAMİYE TOPLAMI 416 BİN 695 LİRA..!

Hiçbir faaliyet olmamasına karşın 1 Ocak 2020 ile 31 Aralık 2020 dönemi için yöneticilere sağlanan huzur hakkı ve ikramiye toplam tutarı 416 bin 695 TL..

  • Raporda, şöyle denildi:

“TİGEM’e tahsis edilmesi gereken 780 bin 500 hektar arazinin devir teslimi Sudan’da yaşanan hükümet değişikliği ve Covid-19 nedenleri ile gerçekleşememiştir..

Arazilerin TİGEM’e tahsis edilememesine bağlı Türk özel sektör firmalarına kiralama yapılamadığından tarımsal üretim gerçekleşmemiş, yatırım yapılmadığından faaliyette bulunulmamıştır..

Kadro ihdasları, resmi yazı ile talep edilmiştir.” 

GİDER YÜZDE 100 ARTTI..!

Rapora göre 994 bin 598 TL tutarında gerçekleşen faiz gelirleri 2019’a göre yüzde 46 oranında azaldı.. Azalış nedeni olarak 2020’de mevduat faiz oranlarının düşmesi gösterildi..

Faiz gelirinin toplam gelirin yüzde 100’ünü oluşturduğu belirtildi. Diğer olağandışı gelir ve kârlar 2019 yılına göre yüzde 99 oranında azaldı. 116 bin 483 TL tutarındaki olağandışı gider ve zararlar 2019 yılına göre yüzde 100 oranında arttı..

Bunun geçmiş yıllara ait yönetim kurulunun ücret ve ikramiye farkları ile yönetim kurulu üyelerine ödenen vergi iadelerinden oluştuğu belirtildi. Toplam giderlerin yüzde 15,4’ünü oluşturduğu kaydedildi.. 

Rapora göre, dönem kârı olan 238 bin 250 TL’den vergi ve yasal yükümlülükler (61 bin 707 TL) düşüldükten sonra dönem net kârının 176 bin 542 TL olduğu kaydedildi. Net kâr 2019’da 931 bin 673 TL’ydi.. 

Şirketin 2018 ve 2019 yılı faaliyet raporlarında da Sudan’ın anlaşma kapsamında arazileri tahsis etmesi durumunda yatırımlara başlanacağı dile getiriliyor..

Öte yandan TİGEM’in 2020 faaliyet raporunda da şirket için Sudan’ın başkenti Hartum’da da şube açıldığı belirtildi..

✳PAKDEMİRLİ ‘ARAZİYE KAVUŞTUK’ DEMİŞTİ..!
2018’de dönemin Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli, Sudan’a gidip tarım arazilerini gezmişti..!

Türk-Sudan Uluslararası Tarım ve Hayvancılık AŞ binasının açılışını da yapan Pakdemirli, “En sonunda arazimize kavuşmuş olduk, şimdi içindeyiz. Bu binada, ülkemize tahsis edilen 780 bin hektarlık tarım alanında çalışmalar yürütülecek, yeni tecrübeler elde edilecek” demişti..

✳Haraç, verimsiz toprak ve askeri darbe..!
Sudan’da toprak kiralanması ile ilgili yapılan usulsüz işler..!

CHP Manisa Milletvekili ve Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Bekir Başevirgen, Sudan’da toprak kiralanması ile ilgili yapılan usulsüz işleri ve yurttaşın vergilerinin nasıl heba edildiğini tek tek açıkladı..

Sudan ile Türkiye arasında tarımsal üretimin ve ticaretin artırılması amacıyla, 28 Nisan 2014 tarihinde bir anlaşma imzalandı..

Her iki ülke nezdindeki yasal prosedürler tamamlandı ve 19 Kasım 2015 tarihinde “Türkiye ile Sudan Arasında İkili Tarımsal İşbirliği ve Ortaklığına İlişkin Anlaşması”  uygulamaya kondu.. 

Anlaşma kapsamında, Türkiye ile Sudan ortaklığında bir şirket kurulmasına ve bu şirket aracılığı ile Sudanın “Abugota-1” Bölgesinde 12.500 hektar arazide “Pilot Çiftlik” kurulması kararlaştırılmıştı..

Tarımda 'Sudan' gerçeğini tek tek açıkladı: Haraç, verimsiz toprak ve askeri darbe
✳ŞİRKET NASIL KURULDU..!?
Başevirgen, şirketin kurulumu ile ilgili çarpıcı bilgiler paylaştı..!
  • Bekir Başevirgen:

“Dönemin Başbakanı Binali Yıldırım başkanlığında toplanan ‘Yüksek Planlama Kurulu’nun 30.05.2018 tarihli onayıyla %80’i TİGEM’e ve %20’si Sudan’a ait olan ‘Türk Sudan Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Anonim Şirketinin’ kurulmasına karar verildi..

Şirketin ana sözleşmesinde kuruluş sermayesinin 10 milyon dolar olacağı ve bunun 8 milyon dolarının TİGEM tarafından nakdi olarak, kalan 2 milyon dolarlık kısmının da Sudan Tarım ve Orman Bakanlığı’nca ayni olarak konulacağı belirtilmekteydi..

Alınan kararlar sonrası 10 Eylül 2018 tarih ve 9656 sayılı ticaret sicil gazetesinde şirketin kuruluşu tescil edildi. Şirketin kuruluş sermayesi 66 milyon 500 bin TL olup (10 milyon doların o günkü kura bağlı olarak TL karşılığı) sermayenin 53 milyon 500 bin lirası TİGEM tarafından nakdi, kalan 13 milyon 500 bin lira ise Sudan Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ayni olarak karşılandı. Şirketin faaliyet süresi de 35 yıl olarak belirlenmişti..” 

✳TİGEM ŞİRKET YÖNETİMİNDE YOK MU..!?
  • CHP Manisa Milletvekili Başevirgen:

 “Şirketin ana sözleşmesinde şirketin yönetim kurulunun 5 kişiden oluşacağı ve 1 üyenin TİGEM’den, diğer 4 üyenin 2’si Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan, birisi Hazine Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu bakanlıktan diğer üyenin ise Sudan tarafından belirleneceği belirtiliyor..

Şirketin kuruluşuna ilişkin ticaret sicil gazetesinde isimleri geçen yönetim kurulu üyelerinden TİGEM’i temsilen atanan üyenin bu kurumla bir bağı var mıdır..?

Şayet yoksa, Tarım ve Orman Bakanlığı TİGEM’i şirket yönetimine sokmamış olmuyor mu..?

Bu durumda ilgili mevzuat ve kararlara karşı kusur işlenmiş olmuyor mu..?

Öte yandan bakanlığı temsilen atanan 3 üyeden 2’sinin Bekir Pakdemirli’nin gayri resmi danışmanı ve yakın arkadaşları olduğu iddiaları da izaha muhtaç..

Ayrıca internet sitesinde kuruluş ticaret sicil gazetesi dışında başka bir bilgi ve belge yer almıyor. Şayet şirketle ilgili yeni bir düzenleme yapılmışsa ilgili sicil gazetesinin kamuoyuyla paylaşılması gerekmez mi..”

 

✳ANLAŞMA İMZALANDIKTAN SONRA NASIL BİR İŞE BULAŞILDIĞI ANLAŞILDI..!
Polatlı ve Karacabey TİGEM işletmelerini gören Sudanlı yetkililerin, aynısının Sudan’da da yapılmasını talep etmesi sonrası verilmiş bu kararın Türkiye için faydası olmayan bir girişim olduğunu söyleyebilirim..!
  • Başevirgen:

 “Ortada hiçbir yasal dayanak olmamasına rağmen iki ülkenin ilgili Bakanları tarafından genel bir işbirliği anlaşması imzalanarak kanuni altyapının sonradan oluşturulmaya çalışıldığı, milyonlarca lira borcu olan, elindeki çiftlik ve arazileri bile kiraya vermek zorunda bırakılan ve bölgeyle ilgili hiçbir bilgisi olmayan TİGEM’in bu ortaklığa zorlandığı ifade edilmişti. Anlaşma imzalandıktan sonra nasıl bir işe bulaşıldığı anlaşıldı..” 

HARAÇ, VERİMSİZ TOPRAK, CAN GÜVENLİĞİ RİSKİ..!

“Sudan’da çok kez inceleme yapılmasına rağmen Türk tarafına uzun yıllar herhangi bir arazi gösterilmedi..”

  • Başevirgen:

 “Çiftlik kurulacak toprakların merkezi yönetimin yetkisinde olmayıp, eyaletlerin veya kabilelerin yönetiminde olduğu, Türk heyetine gösterilen arazilerin içinde köylerin olduğu ve işletme kurabilmek için bu köylerin ve köylülerin ihtiyaçlarının karşılanması gerektiği, aksi takdirde zorla girip istediklerini alabildikleri, Türk heyetine gösterilen arazilerin toprak kalitesinin istenilen ürünler için uygun olmadığı ve sulama için gerekli su miktarı ve altyapının yetersiz olduğu ortaya çıktı..

Bunların yanı sıra üretilecek tarımsal ürünlerin muhafazası için yeterli tesis ve muhafaza ünitesinin bulunmadığı, traktör ve tarım makinalarının bozulması durumunda tamirinin yapılacağı yer ve yedek parça imkanının olmadığı, ülkede çok ciddi güvenlik sorunlarının olduğu ve her an baskın yapılarak çalışanların rehin alınma ve hatta öldürülme riskiyle karşı karşıya kaldığı ve kabileler tarafından haraca bağlandığı da düşünüldüğünde insanın aklına, ‘kimsenin yatırım yapmadığı bu kadar sorunlu bir ülkeye biz neden böyle bir yatırım yaptık’ sorusu geliyor..” 

✳ÖKÜZ ÖLDÜ ORTAKLIK BOZULDU, OLAN YİNE VATANDAŞIN VERGİLERİNE OLDU..!
Projede bir arpa boyu yol alınmamışken Sudan’da kargaşaların ortaya çıktığını ve darbe ile devlet başkanı Ömer Hasan Ahmed el-Beşir’in iktidardan indirildi..!
  • Bekir Başevirgen:

 “Şimdi öküz öldü ortaklık bozuldu.  Kiralanan arazi ne durumda, sarf edilen emek ve yatırımlar hangi boyutlara ulaştı bilinmiyor. Ödenen harcırahlar, konaklama ve diğer yatırım giderleri uçtu gitti. Konu ile ilgili eski bakan Bekir Pakdemirli’ye verdiğimiz soru önergesi de yanıtlanmadı. TİGEM görev zararı yazdı. Olan yine vatandaşın vergilerine oldu..” 

✳Sudan’da tarım hayaliyle kurulan şirketteki görevlendirmeler dikkat çekti..!
Sudan’da kurulan şirket, yıllardır arazi tahsisi yapılmadığı için faaliyete başlayamadı. Ancak yönetimdekilere maaş ve ikramiye ödendi..!

Aralarında eski Bakan Bekir Pakdemirli’nin resmi ve gayriresmi danışmanının olduğu ortaya çıktı..

Sudan’da tarım hayaliyle kurulan ancak bugüne kadar hiçbir faaliyette bulanamayan Türk Sudan Uluslararası Tarım ve Hayvancılık AŞ’nin yönetim kurulunda yeralan isimler dikkat çekti.. 

Sudan ile Türkiye arasında tarımsal üretim amacıyla 28Nisan 2014’te bir anlaşma imzalanmış ve 19 Kasım 2015 tarihinde de uygulamaya konulmuştu.. Bu kapsamda, Türkiye ile Sudan ortaklığında bir şirket kurulmuştu.. 

Ancak Sudan arazileri tahsis etmediği için bugüne kadar hiçbir yatırım yapılamadı.. 

HALEN GÖREVDELER..!

CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü’ne (TİGEM) ilişkin 2020Yılı Sayıştay Raporu’nda da Türk Sudan Uluslararası Tarım ve Hayvancılık AŞ’nin çalışmalarına başlayamadığı, buna karşın yönetim kurulu üyelerine yüzbinlerce TL’lik maaş ve ikramiye ödendiğinin belirtildiğine dikkat çekti..

Bölgeye giden heyetler için de binlerce liralık harcamalar yapıldı..

Başevirgen, şirketin 20Haziran 2019 tarihli ticaret sicil gazetesinde yer alan ve görevleri halen süren yönetim kurulu üyelerini şöyle sıraladı..

  • CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen:

“Hazine ve Maliye Bakanlığı Finansal Piyasalar ve Kambiyo Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Muhammet Faruk Aykut, TİGEM Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı Kamer Erturan İbrişim, Ecmel Ercan, Hüseyin Fidan, Sudan temsilcisi Babıker Osman Mohamed Ali..”

İŞSİZLER VARKEN..!

Şirketin faaliyet alanının tarım ve hayvancılık olduğuna işaret eden Başevirgen, şöyle devam etti..

  • CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen:

“Atanan üyelerin veteriner hekim veya ziraat mühendisi olmasından geçtik en azından içlerinden birisi tarım ve hayvancılığa kıyısından bulaşmış olsun..

Bu üyelerden birisi, eski Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin gayri resmi danışmanlığını yaptığı iddia edilen Ecmel Ercan..

Diğer yönetim kurulu üyesi Kamer Erturan İbrişim’in tarım ve hayvancılık konusundaki birikimi nedir..?

Eski Bakan Pakdemirli’nin danışmanı Hüseyin Fidan da şirket yönetim kuruluna atanacaklarda aranan şartları taşımıyor.. Fidan’ın, Pakdemirli’nin ailesine yakın bir isim olduğu iddiaları var..

On binlerce işsiz veteriner hekim ve ziraat mühendisi dururken, bakanlık bünyesinde çalışan 25bin civarında veteriner hekim ve ziraat mühendisi varken bu arkadaşlardan birisini dahi yönetime atamayıp hangi saikle bu kişileri atıyorsunuz..?”

Başevirgen,  Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci’nin yanıtlaması istemiyle Meclis’te soru önergesi de verdi..

Cumhuriyet // Mustafa Çakır

NE OLMUŞTU?

Sudan'da yüzbinlerce kişiye bir ay yetecek bin 900 ton gıda yağmalandı
✳Sudan’da yüzbinlerce kişiye bir ay yetecek bin 900 ton gıda yağmalandı..!
Birleşmiş Milletler (BM), Sudan’ın El Fasher kentinde Dünya Gıda Örgütünün (WFP) dağıtacağı gıdanın yağmalandığını duyurdu..!

Dujarric, BM tesislerine ve malzemelerine yönelik devam eden yağma ve saldırıları şiddetle kınadı..

Sudan’da yaşanan askeri müdahale sonrasında BM’nin gıda depolarına yapılan saldırılarda artış gözlemlendi..

Son olarak, Sudan’ın El Fasher kentinde 28 Aralık akşamı WFP’nin bir ofisine saldırıldığını belirten Dujarric, bir ay boyunca 730 bin kişiye yetecek bin 900 ton gıdanın yağmalandığını ifade etti..

Dujarric, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Sudan hükûmetine ülkede düzenin ve BM’nin yardım faaliyetleri için güvenli çalışma ortamı sağlanması çağrısında bulunduğunu bildirdi..

SUDAN’DA ASKERİ MÜDAHALE..!

Başbakan Abdullah Hamduk ile çok sayıda siyasetçi, 25 Ekim sabahı güvenlik güçlerince gözaltına alındı..

Sudan Ordusu Komutanı Abdulfettah el-Burhan, OHAL ilan ettiklerini, Egemenlik Konseyi ve kabinenin feshedildiğini, ülkedeki tüm kesimleri temsil edecek teknokrat bir hükûmet kurulacağını duyurdu..


Egemenlik Konseyi ile yeniden başbakanlığa getirilen Hamduk, 25 Ekim’deki askeri müdahalenin ardından yaşanan yönetim krizini sona erdirmek amacıyla 21 Kasım’da siyasi anlaşmaya imza attı. Anlaşma kapsamında, Burhan, Hamduk’u başbakanlık görevinden azletme kararını iptal etti..


Ülkede 25 Ekim’de başlayan gösteriler, siyasi mutabakat sonrasında hız kesse de sona ermedi. Merkezi Doktorlar Komitesi’ne göre gösterilerde 45 kişi hayatını kaybetti..

İLGİLİ HABER

Cumhuriyet

Click to comment

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

To Top