GÜNDEM

Kızılay’da skandal bitmiyor: Tezgah kuruldu! Kerem Kınık yeniden Genel Başkan seçildi

.

✳KIZILAY’DA SEÇİM SONA ERDİ: İŞTE YENİ YÖNETİM..!
“Türk Kızılayı’nın 103’üncü Genel Kurulu’nda, geçerli oyların tamamını alan Kerem Kınık yeniden Genel Başkan seçildi..!”

Kızılay delegeleri, kurumu önümüzdeki 3 yıl yönetecek olan Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerini de belirledi…

Her 3 yılda bir düzenlenen Türk Kızılay Genel Kurulu’nun 103.’sü gerçekleşti..

Genel Kurul’da geçerli oyların tamamını alan Kerem Kınık yeniden Genel Başkan seçildi.. Dr. Kerem Kınık ve listesi oylamaya katılan delegelerin tamamının oyunu aldı..

  • Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık:

“Küresel vicdanın sesi olmak için varız. Bugün Sahra Altı Afrika’sında, Çad gölü havzasında, Etiyopya Tigre bölgesinde, dünyanın pek çok coğrafyasında, Bangladeş’te, Somali’de, çok farklı coğrafyalarda yaşanan insani krizler ne yazık ki gereken ilgiyi görmüyor.. Küresel vicdanı uyandırmak, küresel dayanışmayı güçlendirmek, insanlığı insanlığın farkında olacak şekilde uyandırmak ve harekete geçirmek durumundayız..”

“Gelecek 3 yıl Kızılay’ı yönetecek olan Genel Başkan ile Yönetim ve Denetim Kurulu listesi şöyle oluştu..!”

Yönetim Kurulu üyeleri: Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz-

Yönetim Kurulu Üyeleri: Oğuz Can, Yusuf Ramazan Saygılı, Murat Ellialtı, Yasir Yılmaz, Av. Esra Özkoç, Emre Koç, Şükrü Can, Yener Tanık, Zübeyde Çelik

Denetim Kurulu başkan ve üyeleri: İsmet Durmuş -Denetim Kurulu Başkanı, Denetim

Kurulu Üyeleri: Hüseyin Can, Av. Mustafa Umut Yalçın, Selman Keresteci, Şehmus Yıldırım.”

✳KIZILAY’DA YÖNETİCİLERE YÜZDE 20, ÇALIŞANLARA YÜZDE 1 EK ZAM..!
“Sene başında yöneticilere çalışanların iki katı oranında zam yapılan Kızılay’da ikinci bir zam kararı alındı..!”

Birden çok maaş alan bürokratlarla doldurulan Kızılay’da yöneticilere yüzde 20, çalışanlara yüzde 1 zam yapıldı..

Birden çok kurumda görevlendirilerek yönetim kurulu ücretleri ve huzur hakları ile yüklü miktarda maaşlarla yaşamını sürdüren Kızılay yöneticilerinin çalışanlarına yüzde 1 zammı uygun gördüğü ortaya çıktı..

2022 başında zam dönemine girildiği süreçte, yönetici kademesinde çalışanlara yüzde 40 zam yapılan Kızılay’da işçilere ise yüzde 22 zam yapılmıştı..

Enflasyon altında zam alan ve çoğunluğu sağlık personeli olan işçilerin ek zam taleplerinin dile getirildiği Kızılay’da, ek zamlar yine yöneticiler memnun etti..

Yöneticiler, kendi maaşlarına yüzde 14 ile yüzde 20 arasında değişen oranlarda zam yaparken çalışanların maaşlarında yapılan “düzeltme” ise yalnızca yüzde 1,2 oranındaki artışla sınırlı kaldı..

✳KIZILAY’IN YENİ PROJESİ: ZORA DÜŞEN ŞİRKETLER İÇİN ‘ZEKAT’ TOPLANACAK..!
  • Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık:

“Kızılay Zekat Müessesi” kurduk ve bu kapsamda toplayacağımıx zekatla üretim sıkıntısı çeken üreticilerin borçları ödenecek..”

Türk Kızılayı şirketlerin ‘zekat’larını toplamayı hedefliyor. Türkiye’de zekatın gelir vergisi üzerinden hesaplandığında yüzde 2.5’e geldiğini ifade eden Kızılay Başkanı Dr. Kerem Kınık, söz konusu hesaplamaya göre 5-6 milyar dolar büyüklüğü geçtiğini belirtti.

  • Kınık:

“Zekatın teşvik edilmesi, hesap verilebilir, şeffaflık ve izlenebilirlik modeliyle mutlaka müesseseleşmesi gerektiğini düşünüyoruz..

Burada zekatın farklı boyutları var. Sadece doğrudan insanlara nakit verme, ihtiyaçlarını kısa süreli karşılama anlamında değil, birden fazla zekat veren insanın bir araya gelerek bir insana iş kurması gibi. Kişilerin zekat alırken bir sene sonra istihdam yaparak zekat veren pozisyona gelmesi gibi modeller üzerinde çalışıyoruz. Ayrıca üretim sıkıntısı çeken bir üreticinin borcunu ödemesi ve tekrar üretime katılmasının sağlanması gibi modellerle zekatı yaygınlaştırmaya çalışacağız. Diyanet İşleri Başkanlığı’yla birlikte zekatın nasıl toplanacağı konusunu, kendi içimizde kurduğumuz bir ilim heyetiyle de takip edeceğiz ve zekat sahibine bunu raporlayacağız” 

✳YAĞMA VE TALANDA YENİ PERDE..!
Skandallarla anılan Kızılay, artık bankalardan kredi alarak borçlanabilecek..!”

Kızılay, vakıf ve üniversite kurabilecek ayrıca yerli ve yabancı özel kuruluşlarla da ortak olup, girişimcilere finansman sağlayabilecek..

Son yıllarda yolsuzluk ve israf skandallarıyla gündemden düşmeyen Kızılay tüzük kongresi düzenledi.. Kongrede, 2019yılında Kızılay Yatırım Holding adı altında holdingleşen ve 9 ayrı şirket kuran Kızılay, kurumun yağmalanmasının önünü açacak birçok değişiklik yapıldı..

Ankara’da düzenlenen Kızılay Tüzük Kongresi’nde kabul edilen yeni ‘Türkiye Kızılay Derneği Tüzüğü’ ile Kızılay Genel Kurulu’nun birçok yetkisi Kızılay Yönetim Kurulu’na devredildi..

Bu yetki devriyle de üçüncü dönemi 2022yılının Nisan ayında sona erecek Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın görev süresinin uzatılmasının önünü açıldığı belirtiliyor..

“BORÇLANMA YETKİSİ..!

Tüzükte, ‘Kızılay’ın Borçlanma Usulleri’ başlığı altında da dikkati çeken bir değişiklik yapıldı..

Değişiklikte:

“Kızılay, amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde Genel Merkez Yönetim Kurulu kararı ile borçlanma yapabilir.. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet konuların olabileceği gibi, nakit olarak da yapılabilir..” denildi..

Bu değişiklik ile Kızılay’ın borçlanmasının ve bankalardan kredi çekmesinin önünün açıldığı belirtiliyor.

ORTAKLIK KURACAK..!

Yapılan bir başka değişiklikle de Kızılay’ın vakıflar kurabileceği, yerli ve yabancı özel kuruluşlarla ortaklık ve işbirliğine gidebileceği ifade ediliyor..

Söz konusu değişiklikte:

“Kızılay görevlerini yerine getirebilmek için sürdürebilir finansman sağlamak üzere Bankacılık ve Sermaye Piyasası Kanunları kapsamındaki kuruluşları, varlık kiralama şirketleri, sosyal işletmeler, yatırım fonları, sandıklar, kooperatifler ve vakıflar kurar; yerli ve yabancı özel, kamusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirlikleri ve ortaklıklar tesis eder..” denildi.

Kızılay’ın özel şirketlerle ortaklık kurması, ticari faaliyetlerde bulunabilmesi, varlıklarına yerli veya yabancı şirketler ile kişilerin ortak olmasının kuruluş ilkelerine aykırı olduğu bildirildi..

✳ÜNİVERSİTE KURABİLECEK..!
Tüzük taslağında yer alan bir başka değişiklikle de Kızılay ismi ile bir vakıf üniversitesi kurulması ve bunun için de Kızılay’ın gayrimenkullerinin kurulacak vakfa aktarılmasının önü açılıyor..!”

Taslakta ‘Kızılay’ın Silahlı Çatışma Hali Dışındaki Görevleri ve Faaliyetleri’ başlığı altındaki maddelerde yapılan değişikliklerde ise:

 “Kızılay amaçları, görev konuları ile ilgili olarak vakıf ve bunlara bağlı eğitim ve öğretim kurumları kurar, işletir ve işlettirir..” denildi.

Bu değişiklikle birlikte, Vakıf üniversitesi açmak için Kızılay’ın kaynaklarının en az yüzde 50’sinin üniversite vakfına aktarılmasını gerektireceği ve bunun da kurumun iflasına yol açabileceği belirtiliyor. Ayrıca üniversite kurma süreciyle Kızılay’ın son kalan kaynakları olan gayrimenkullerin de ya vakfa aktarılacağı ya da bankalara ipotek edileceği iddia edildi..

Tüzükte yapılan bu değişiklik ise akıllara Türk Hava Kurumu’nun üniversite kurma ve ardından da iflas sürecini akıllara getirdi.

KIZILAY ADI VE LOGOSU..!”

Tüzükte Kızılay’ın amblem ve logosunun ticari amaçla kullanılabilmesini sağlayacak bir değişiklik de yapıldı..

Yeni tüzükte:

“Kızılay logosu, Kızılay Genel Merkez Yönetim Kurulunun izni ve belirli şartlar doğrultusunda insani faaliyetlere maddi destek sağlamak üzere ticari faaliyet ve işletmelerde kullanılabilir..

Kızılay adı ve logosu, Kızılay geçici izin vermediği sürece başkaları tarafından ticari, sınai, zirai ya da başka herhangi bir amaçla kullanılamaz. Aykırı hareket edenler hakkında hukuki, cezai ve idari hükümler uygulanır..” denildi.

Yeni tüzükte dikkatleri çeken son değişiklik:

“Bağış ve yardımlarla ayakta duran Kızılay’ın girişimci ve işletmecilere mikro finansman sağlaması..

Koruma, kalkınma, sosyal, ekonomik güçlendirme ve girişimciliği desteklemek amaçlarıyla finansman araçlarına erişim imkânı bulunmayan ihtiyaç sahibi kişilere veya destek olabilecek sosyal girişimcilere ve işletmelere mikro finansman kaynakları sağlamak üzere fonlar tesis eder ve kaynak toplar..” denildi.

Ancak, Kızılay’ın işletmelere veya sosyal girişimcilere finansman sağlanmasının Kızılay’ın temel ilke ve prensiplerine aykırı olduğu belirtiliyor..

Tüzük değişikliği, Erdoğan’ın onaylamasının ardından yürürlüğe girecek..

KINIK SORULARI YANITSIZ BIRAKTI..!”

Kızılay Başkanı Kerem Kınık sorularımızı yanıtsız bırakırken Kızılay Basın Müşavirliği’nden ise tüzük değişikliğine ilişkin şu açıklama yapıldı:

“İleride vakıf kurmaya karar verilmesi halinde yaşanabilecek belirsizliklerin önüne geçilmesi için vakıf kuruluş sürecine netlik kazandırıldı..

Mikro kredi uygulaması dünyada insani yardım örgütlerinin kullandığı ödüllü bir modeldir.. Yapılan düzenleme de bu model detaylandırılmıştır..

Yapılan düzenleme ile Kızılay logolarının hukuki olarak korunması daha net ifadelerle vurgulandı..”

NE OLMUŞTU?

KIZILAY’A YAPILAN YARDIMLARIN NEREYE GİTTİĞİ BELLİ OLDU..!
Kızılay’ın bir şubesinde yönetici olarak çalışan isim, yapılan onbinlerce adet mont, kazak, pantolon gibi yardımları semt pazarlarında sattırdı..!”

Özellikle AKP iktidarında çok sayıda usulsüzlüğe konu olan Kızılay, ilginç bir davayla daha gündeme geldi..

İstanbul Anadolu 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen 13 sanıklı dava dosyasının gerisinde, çeşitli giyim firmalarının yaptığı yardımların, Türk Kızılayı Sancaktepe Şubesi’nin eski koordinatörü Emrah Aytar’ın, pazarcılık yapan babası İsmail Hakkı Aytar eliyle semt pazarlarında sattığı bilgisi yer aldı..

Jandarma ekipleri, alınan mahkeme kararları sonrası, şüphelileri izledi.

Savcılık iddianamesine göre, Kızılay Sancaktepe Şube’sinin kurulduğu 2007’den beri şubede görev yapan Emrah Aytar, kuruma ait resmi bir depo olmasına rağmen, babası ile birlikte 6-7 farklı depo kiraladı..

Firmalardan gelen mont, kazak, pantolon gibi ürünlerin yüklü olduğu 100’ü aşkın TIR bu depolara sevk edildi. Depolara indirilen mallar, çeşitli semt pazarlarında satılmaya başlandı..

Pendik ve Çekmeköy’ün yanı sıra Kırklareli, Tekirdağ, Edirne ve Kocaeli Kartepe’de de pazar tezgâhları kuruldu. Günlük 100-150 lira yevmiye ile çalışan 5-6 kişi ürünlerin satışını yaptı..

Günlük toplanan 7-8 bin liralık hasılat ise İsmail Hakkı Aytar veya oğluna teslim edildi..

İddianameye göre, birçoğu Sancaktepe ve Sultanbeyli’de bulunan depolardaki mallar gece geç saatlerde çıkarıldı.. Semt pazarlarına gönderilecek ürünlerdeki barkod ve etiketlerin kesilmesine dikkat edildi..

Mallar semt pazarlarına sevk edilirken, soruşturmayı yürüten Jandarma personeli de adım adım takibe geçti. Kimliklerini gizleyen soruşturma ekipleri, açılan her pazar tezgâhından, ücretini ödedikleri birkaç ürünü de delil olarak yanlarına aldı.

Elde edilen deliler sonrası 13 kişi gözaltına alındı. Emrah Aytar (33), İsmail Hakkı Aytar (71), Aytar’ın eski eşi Hatun Yalçın (57), Türk Kızılay Sancaktepe Şube’si eski başkanı Cihan Yalçın (52), Yalçın’ın şubede temizlik işleri yapan kardeşi Himaye Özdemir (47) ile akrabaları Kadir Yalçın (41), Tazebey Daşdemir (41), Veysal Çiçek (39), Salih Yavuz (49), Özcan Bayraktaroğlu (44), Mehmet Karakgöz (47) ile Mustafa Karagöz (42) kardeşler gözaltına alındı. Hatun Yalçın ve Özcan Bayraktaroğlu dışında 11 kişi tutuklandı. 9’u davanın ilk duruşması sonrası tahliye edildi.

Duruşmada avukatlar, müvekkillerinin mal varlıkları üzerindeki tedbir kararının kaldırılmasını isteyince, mahkeme başkanı “4 trilyon zarar var. Vicdanınız kabul ediyor mu?” diyerek, talebi reddetti..

✳BU PARALAR NE OLDU KIZILAY..!?
Kızılay, çalışanları için kısa çalışma modeline geçme kararı alırken “ekonomik durgunluğu” gerekçe gösterdi..!”

Kızılay’ın bu adımı akıllara bir kez daha son yıllarda kurumun kasasına giren yüklü bağış miktarlarını ve bu paraların nereye harcandığı sorusunu getirdi..

Kızılay, kurumun misyonunu resmi internet sitesinden “Afetlerde ve olağan dönemde ihtiyaç sahipleri ve korunmasızlara yönelik yardım sağlamak, toplumda yardımlaşmayı geliştirmek, güvenli kan teminini gerçekleştirmek ve zarar görebilirliği azaltmak” olarak tanımlarken, son salgın günlerinde Kızılay’ın yurt dışında AKP planlarıyla paralel attığı “yardım” adımları, yurttaşların “Kızılay nerede?” sorusunu sormasına neden olmuştu..

Salgın ve afet gündemlerinde asıl sorumlu olan devletin kendi sorumluluğunu da üzerinden savarak devreye soktuğu Kızılay gibi kurumların AKP’li yöneticiler eliyle sergilediği yetersizlik bir yana, kendi çalışanlarının çalışma koşullarını dahi iyileştiremediği, çalışanların iş koşullarına tepki gösterdiği haberleri daha önce gündeme gelmişti..

ELEŞTİRENLERİ ‘TERÖRİST’ İLAN ETTİ..!”
Tüm bu tartışmalar sürerken geçtiğimiz günlerde AKP’ye yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak gazetesine konuşan Kızılay Başkanı Kerem Kınık, kendilerine yönelen eleştirileri “terör iltisaklı” ilan etmiş, bu gruplarla devletin güvenlik güçlerinin ilgilenmesini istemişti..!”
  • Kerem Kınık:

“İçerisinde kötü niyetli insanlar da ve kötü niyetli mihraklar da var. Hatta terör örgütleri ile iltisaklı unsurlar da var. Sadece Kızılay değil, özellikle milleti bir arada tutabilecek, ülkemizde müspet bir hava oluşturabilecek ne varsa buna karşı bir grup var. Bunlar çok değiller. Ama bir takım sosyal medya araçlarını kullanarak çokmuş gibi gözüküyorlar. Eğer bu sosyal medyanın, bu sanal dünyanın imkanlarını, operasyonel kabiliyetlerini bilmezsek, bir de bu insanların her birisinin ayrı bir makine, ajans çalışanı veya terör örgütü mensubu olduğunu bilmezsek birden bire kendimizi onların içerisinde buluyoruz. Bu grup zaten iflah olmaz. Bu grupla artık devletin güvenlik güçlerinin ilgilenmesi gerekiyor..”

Kınık, konuşmasının devamında Kızılay’ın ülke genelinde çok fazla çalışma yaptığını belirterek, buna çeşitli örnekler sıraladı, yurttaşları salgının etkilerinden korumaya çalıştıklarını söyledi.

BU PARALAR NE OLDU..!?

Mali Tablo – 2015’te ne oldu?

2014: 74.5 Milyon gelir 15 Milyon yardım gideri

2015: 1 Milyar 173 Milyon gelir 1 Milyar 105 milyon yardım gideri

Hızlı yükselişle varılan nokta:

2018: 3 Milyar 465 Milyon gelir, 3 Milyar 276 Milyon gider

Aynı Kızılay’ın salgın koşullarında “ekonomik gerekçelerle” çalışanlarını kısa çalışma ödeneğine neden geçireceğine değinmeyen Kızılay’ın, son yıllardaki mali tablosuna ilişkin bazı hatırlatmalar:

*Kızılay’ın mali tablosuna göre kurumun kasasına 2014 yılında 74,5 milyon lira bağış ve yardım geliri girdi. Aynı yıl kurumun kasasından 15 milyon liralık bir yardım çıktı.

*2015 yılında da benzer bir mali tablosu olan Kızılay, ilginç bir şekilde 2016 yılında tam 1 milyar 173 milyon lira bağış topladı ve yine ilginç bir şekilde 1 milyar 105 milyon lira yardım yaptı.

*Kurum 2017 ve 2018 yılında da yardım gelir ve giderlerini katlamaya devam etti. 2017’de gelir 2 milyar 261 milyona çıktı, gider ise 2 milyar 176 milyon lira oldu. Bu rakam 2018’de sırasıyla 3 milyar 465 milyon liralık gelir, 3 milyar 276 milyonluk gidere dönüştü.

MENZİL’E, MÜSİAD’A, UÇMAYAN UÇAĞA VE YALIYA ÖDENEN MİLYONLAR..!
Yine geçtiğimiz yıl kurum içinde yaşanan ve ülke gündemine de giren bazı başlıklar şöyle..!”

*Kızılay’ın 716 milyon TL’lik ihalesini Menzil Tarikatı’na yakınlığıyla bilinen Ferhat Danışman’ın şirketi Techno Health aldı. Kızılay’dan bir yönetici, “Kızılay içerisinde de Menzil’le ilişkisi olan yöneticiler bulunuyor ve ben bu ihaleyi de o yöneticiler ile bağdaştırıyorum” diye konuştu.

*Kızılay, MÜSİAD’a ait hasarlı bir binayı 110 bin TL’ye kiraladı. Binanın kira değerine ilişkin hazırlanan ilk raporda binanın kira değerinin 67 bin TL olduğu, raporda yer alan emlakçı görüşlerinin de düzmece olduğu öne sürüldü

*Kızılay’ın Rumeli Hisarı’nın üst kısmında köşk kiraladığı ortaya çıktı. Boğaz manzaralı ve yüzme havuzlu köşke aylık 12 bin dolar ödeneceği öğrenildi. Köşke yapılan diğer masrafların 600 bin lirayı bulduğu iddia edildi.

*Kızılay yönetiminin Yemen’e yardım göndermek için uçak kiraladığı ancak uçuş izinleri alınamaması nedeniyle uçağın havalimanından kalkamadığı öğrenildi. Üstelik peşin yapılan ödeme nedeniyle 245 bin dolar zarar edildi.

*Başkentgaz’ın Ensar Vakfı’na Kızılay üzerinden aktardığı milyonlara aracılık ettiği eleştirilerine de konu olan Kızılay, şirketlerin vergi yükünden kurtulması için de işlev görmüştü.

İLGİLİ HABER

soL

Click to comment

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

To Top