SPOR

‘Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu Teklifi’ TBMM Başkanlığına sunuldu

.

Uzun yıllardır beklenen spor yasası TBMM’de..!
“Türk futbolunda liyakat ve profesyonellik olmadıkça bu kanun da çare olmayacak..!”

“Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu Teklifi” TBMM Başkanlığına sunuldu..

Yeni spor yasasının, mevcut sistemdeki eksiklikleri gidermesi amaçlanıyor / Fotoğraf: AA// cafemedyam

“Türk futbolunun kurtuluş reçetesi” olarak görülen “Spor Kulüpleri ve Federasyonları Kanunu” teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde…

AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan’ın uzun yıllardır çıkması beklenen ancak bir türlü sonuç alınamayan yeni spor yasası teklifinin TBMM Başkanlığı’na sevk edileceğini duyurması, dikkatleri bu yasaya çevirdi..

✳Yeni spor yasası, Türkiye’de borcu 15 milyar lirayı aşan kulüplerin ekonomik problemlerden kurtulabilmesi için birtakım düzenlemeler getirecek..

Süper Lig’de şampiyonluk yaşayan ve “Dört Büyükler” olarak adlandırılan Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor’un Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdikleri bilançolar, acı tabloyu sık sık gözler önüne sermekte..

Liyakata ve profesyonellik olmadıkça bu kanun da çare olmayacak..!

İsviçre’deki Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) ile Euroleague Basketbol Tahkimi’nin de tek Türk hakemi avukat Emin Özkurt, kulüplerin yapısında önemli bir değişiklik sağlaması beklenen kanun teklifini değerlendirdi..

Bir dönem çalışmaların içerisinde bulunan ve spor hukuku alanında Türkiye’yi uluslararası mecrada temsil eden Özkurt, yasanın 10 yıldan fazladır gündemde olduğunu hatırlattı.. 

 • CAS Hakemi avukat Emin Özkurt:

“TBMM Başkanlığı’na sunulan yeni spor yasası teklifi ile birlikte somut adımların atılmasının nihayetinde bütün sporseverler tarafından pozitif karşılandı.. Ancak bu adımlarla yetinerek bir yere varılmayacağının açık olduğunu da görüyorum..

Türk futbolunda gerçek manada liyakata ve profesyonelliğe dayalı bir fikir devrimi olmadıkça kanun da bir çare olmayacak..

Yeni spor yasası ile birlikte başlayan bu reform hareketinin kulüpler ve federasyonlar nezdinde etki uyandırması için her bir spor dalının kendi kültürü içinde liyakati en ön planda tutulması bu reformların amacına ulaşması yolunda hayati bir önem arz ettiğini belirtmek isterim. Buna ek olarak sporun bütün kesimlerinin bir araya gelerek ortak bir müşterekte bu yasa çalışmalarına katkı sağlamasının da önemi bir kenara atılmamalıdır..”

“Pozitif bir adım ancak ‘yeterli’ olarak tanımlanmamalı..” 
 • CAS Hakemi avukat Emin Özkurt:

“Yeni spor yasasını ‘pozitif bir adım’ olarak nitelendiriyorum.. ‘Yeterli’ olarak tanımlanmamalıdır. Yeni spor yasasının sporun öz ruhuna etki etmeden profesyonelleşmesi adına uygulamadaki geri dönüşler sayesinde geliştirilmesinin en az bu yasanın yürürlüğe girmesi kadar önemli olduğunu düşünüyorum..

Dolayısıyla uygulamada ortaya çıkacak sorunları gidermek adına çözümlerin hızlıca alınması için Yürütme ve Yasama erkine büyük bir görev düştüğü de ortadadır..

Şirketlerinde veremeyecekleri cesur kararları, kulüpleri yönetirken vermelerinin önüne geçilmesinin önemli aşamalarından biri..

Yeni yasada yer alan ‘her yöneticinin kendi döneminin borçlarından sorumlu tutulması’ maddesinin kamuoyunda tartışıldığını ve bu durumun kulüplere yönetici bulmakta zorluk çıkaracağı eleştirileri var.

Bu kanunla birlikte sadece kulüp başkanları değil, kulüp yöneticileri de görev yaptıkları dönemlerinden, yaptıkları işlemlerden ve vermiş oldukları kararlardan şahsi olarak sorumlu olacaklar..

Her ne kadar kulüplere yönetici bulma noktasında bu değişiklik olumsuz olarak lanse edilmeye çalışılsa da ben o kanaatte değilim, yine başkan olmak için ciddi yarışa gireceklerin olacağı düşüncesindeyim..

Kaldı ki, mevcut kulüp yöneticilerinin kendi sahip oldukları şirketlerde veremeyecekleri cesur kararları kulüpleri yönetirken vermelerinin önüne geçilmesinin önemli aşamalarından birinin bu tür bir koşulun gelmesi olduğunu düşünüyorum..

Kulüplerin yönetici bulma konusunda çekecekleri zorlukların aşılamayacak bir zorluk olmayacağı kanaatindeyim..

Özellikle futbol gibi devasa büyüklüğe ulaşmış spor dallarında bu tür düzenlemelerin ülkemiz açısından zorunluluk hale geldiği ve kulüplerin borç bataklığından çıkması adına yararlı bir kanun hükmü olduğunu düşünmekteyim..”

“Eleştiriler çoğu için makul gözükse de kulüplerin mali zorluklarının mevcut sistemle çözülemeyeceği görülüyor..!”
 • CAS Hakemi avukat Emin Özkurt:

“Kanun taslağı henüz hazırlanma aşamasındayken kulüplerin ve federasyonların denetiminin bakanlığa geçmesiyle ilgili bazı eleştiriler yapıldı.. Bu maddeyle kulüplerin veya federasyonların bağımsızlığının sorgulanacağı iddia edildi.. 

Yeni spor yasası ile birlikte kulüplerin ve federasyonların öngörülen dış denetimleri Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılacak olup bakanlık söz konusu dış denetimi bağımsız bir denetim kuruluşuna da yaptırabilecek..

Yapılan eleştiriler kulüp ve federasyonların bağımsızlığı konusunda hak verilebilir olsa da kulüplerin mevcut mali tabloları düşünüldüğünde kendilerine yeni bir ekonomik alan açamadıkları açıktır..

Bu nedenle kulüplerin mali açıdan daha sıkı denetlenmeleri ve bu sıkı denetim yine kulüp yöneticilerinin eski savurganlıkları neticesinde oluşmuştur..” 

“Geri dönüşler detaylı şekilde incelenmeli..!”

Kulüplerin birleşerek federasyon ve konfederasyon kurabilecek olmaları “paralel federasyon” iddialarını gündeme taşımıştı. Bu konuda teklif edilen madde değiştirilmeyerek kanuna eklendi..

 •  CAS Hakemi avukat Emin Özkurt:

Kanun maddesi ‘paralel federasyon’ kurulabilmesini mümkün kılar mı..

Teklifine göre aynı il sınırları içinde 15 spor kulübü bir araya gelip federasyon ve bu federasyonlardan 10 tanesi birleşip konfederasyon oluşturabilecektir. Kurulan bu federasyonların temel amacı kulüplerin kaynak ve güçlerini birleştirerek imkanlarını daha geniş ölçüde kullanmalarıdır..

Bunun özellikle küçük illeri düşünülerek yapılan bir düzenleme olduğunu düşünmekteyim. Bu noktada federasyonların veya kulüplerin birleşerek ‘üst kuruluş’ kurmalarının bazı dezavantajları da ortaya çıkabilir..

Şöyle ki; aynı federasyonda olan kulüplerin birbiri lehine rekabeti bozucu hareketleri muhtemel hale gelecek ve bunun doğal sonucu olarak da spor dallarındaki haksız rekabet olayları artış gösterebilecektir..

Bu kanunun uygulamasından gelecek geri dönüşler detaylı bir şekilde incelenerek yeni hükümler eklenmeli ve sporun hızlı yapısına yasama erki tarafından da uyulması gerekmektedir..”

CAS-Reuters.jpg
Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) İsviçre’de yer alıyor / Fotoğraf: Reuters// cafemedyam

Tahkim Kurulu’ndaki yapısal değişiklikler, CAS’ın sistemine paralel yapılmalı..!

Çıkarılması planlanan yeni yasanın en dikkat çeken noktası TFF Tahkim Kurulu’nun yapısı ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin “Ali Rıza ve diğerleri” kararları uyarınca yeniden düzenlenmesiyle ilgili olan bölüm..

Yasaya göre Tahkim Kurulu veya yönetim kurulunun görev süreleri 4 yıl olacak..

Tahkim Kurulu üyeliği için en az 10 yıl mesleki tecrübe aranacak..

Tahkim Kurulu üyeleri, bağımsızlık ve tarafsızlık yemini edecek.. 

 • CAS Hakemi avukat Emin Özkurt:

“TFF Tahkim Kurulu’nun mevcut halinde, AİHM ve Ombudsmanlık kurumlarının vermiş olduğu kararlar ışığında sistemsel reformlara gidilmesi gerekmektedir. AİHM, TFF Tahkim Kurulu’nun tarafsız ve bağımsızlığı konusunda değerlendirme yaparken CAS’ın yapısına sık sık atıfta bulunmaktadır. Bu doğrultuda, Tahkim Kurulu’nda gidilecek yapısal değişikliklerin CAS sistemine paralel yapılması doğru olacaktır..”

“Yakın ilişkiler, futbol paydaşlarının gözünde kurulların tarafsızlığını ciddi anlamda sarsmakta..!”

Tahkim Kurulu ve Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Başkanları’nın yakın ticari ilişkisi bulunduğu, ortak ofis kullandıkları medyada sık sık öne sürülmüştü..

 • CAS Hakemi avukat Emin Özkurt:

“Mevcut uygulamada görüldüğü üzere; Kurullar arasındaki yakın kişisel ilişkiler futbolun diğer paydaşlarının gözünde kurulların tarafsızlığını ve bağımsızlığını ciddi anlamda sarsmaktadır..

Söz konusu ilişkilerin herhangi bir denetime tabi olmaması güvencesiz bir ortama sebebiyet vermekte, saygınlık ve kararların güvenirliği açısından ciddi sorun teşkil etmektedir..

Tahkim Kurulu’nun bağımsız bir görüntüde olması gerekirken, Yönetim Kurulu ile beraber 4 senelik paralel bir görev süresine sahip olması, Tahkim Kurulu’nu olması gereken bu bağımsız görüntünün dışına taşımaktadır..

Bu sebeple Tahkim Kurulu üyelerinin görev sürelerinin Yönetim Kurulu’ndan bağımsız bir şekilde düzenlenmesi, mümkünse görev dönemlerinin paralel gitmemesi gerekmektedir..

Ek olarak, uluslararası alanda tahkim denildiğinde hakemler tarafların kendi iradeleri ile seçtikleri kişilerden oluşmaktadır. Bu sebeple TFF Tahkim Kurulu’nun da Tahkim Hakemlerinden oluşacak bir havuz sisteminin benimsenip, uygulamaya geçirilmesi, kurulun tahkim olmasının doğasından gelen unsurun tamamlanmasını sağlayacaktır..

Her ne kadar TFF Tahkim Kurulu üzerinde değişiklik yapılması planlanıyor olsa da tam bağımsız ve tarafsız bir Tahkim Kurulu’nun daha kapsamlı ve köklü düzenlemeler ile oluşturulabileceği kanaatindeyim..”

Kasapoğlu-Özkurt-Sancaklı.jpg
Mehmet Muharrem Kasapoğlu – Emin Özkurt – Saffet Sancaklı// cafemedyam

Sözleşme ödemelerinin tabiri caizse el altından, denetimden uzak şekilde yapılması, kayıt dışılığı bir hayli arttırmakta..!

Yeni spor yasası taslağının bir diğer önemli amacı ise “futbolda kayıt dışılığı bitirmek”… 

Kanun teklifine “futbolda kayıt dışılığı bitirmek” amacıyla birtakım maddeler eklendi..

Buna göre ödemelerin resmi kanallar aracılığıyla yapılması, çekmece kontratlar bitirilmesi, menajer ücretlerine tavan fiyat belirlenmesi gibi konular amaçlanıyor..

 • CAS Hakemi avukat Emin Özkurt:

“Kayıt dışı ekonomi dünyada her alanda sorun olduğu gibi futbolda da büyük bir sorun teşkil etmektedir..

Bu kapsamda, en önemli futbol paydaşlarının spor kulüpleri ve futbolcular olmasının yanı sıra, kulüplere ve futbolculara sponsor olan şirketler ve medya patronları para aktarırken, kayıt dışılık bir hayli artmaktadır..

Söz konusu düzenlemenin asıl amacı, ağırlıklı olarak alt liglerde transferleri gerçekleştirilen genç oyuncuların transferlerinde şahit olduğumuz bir durumdur..

Yapılan sözleşmelerin ödemelerinin tabiri caizse el altından, denetimden uzak bir şekilde yapılıyor olması kayıt dışılığı bir hayli arttırmaktadır.. 

Uygulamada görülmekte olan menajerlik sorunları ise iş mahkemeleri nezdinde bir hayli uzun ve içinden çıkılması zor bir hal almış vaziyettedir..

Düzenlemenin, yerel mahkemeler nezdinde görülmekte olan uyuşmazlıkları kısa bir sürede hata payı olmaksızın sonuçlanmasına sağladığı şeffaflık ve kontrol edilebilirlik ile yardımcı olacaktır.” 

NE OLMUŞTU?

‘Spor Kulüpleri ve Federasyonları Kanun Teklifi’nde çalışmalar hızlandı: Denetim bakanlıkta olacak, başkanlar kendi döneminden sorumlu tutulacak..!
“Uzun yıllardır konuşulan ancak bir türlü gerçekleşmeyen Kulüpler Yasası’nda adımlar atıldı..!”

Hazırlanan kanun tasarısıyla, Türk futbolunda köklü değişikliklerin yaşanması bekleniyor..

Türk futbolunun kurtuluş reçetesi olarak görülen “Spor Kulüpleri ve Federasyonları Kanun Teklifi”nde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor..

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Kulüpler Birliği Vakfı ile gerçekleştirdiği toplantının ardından 2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği ile de kanun teklifini değerlendirdi..

Türkiye’de borcu 15 milyar lirayı geçen Süper Lig kulüplerinin içine düştüğü ekonomik problemler, mart ayında Türkiye’de görülmeye başlanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle etkisini daha da artırarak gösterdi..

Süper Lig’in “Dört Büyükler” olarak adlandırılan Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor kulüplerinin borcu, son yıllarda önemli bir artış göstererek 13 milyar lirayı aştı..

Kulüplerin borcunun artmasının nedenleri arasında dövizdeki kur farkı ve gelirlerin azalması olduğu gibi, yapılan transferlerin de etkili olduğu bir gerçek.. 

Takımların en yüksek giderlerinin kadro harcamaları olduğu göz önüne alındığında, denetim yönündeki eksikliğin giderilmesi için Gençlik ve Spor Bakanlığı, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı öncülüğünde sürdürülen “Spor Kulüpleri ve Federasyonları Kanun Teklifi”, kulüpler için birçok değişiklik sağlamaya aday..

Kasapoğlu-Özkurt-Sancaklı.jpg
Mehmet Muharrem Kasapoğlu – Emin Özkurt – Saffet Sancaklı// cafemedyam

Kulüplerin yapısında önemli bir değişilik sağlaması beklenen kanun teklifini, çalışmaların içerisinde bulunan ve spor hukuku alanında Türkiye’yi uluslararası mecrada temsil eden, İsviçre’deki Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), Euroleague Basketbol Tahkimi ile Doha merkezli Katar Spor Tahkim Mahkemesi’nin tek Türk hakemi olan Avukat Emin Özkurt, anlattı..

Yasanın uzun yıllar sonra ilk kez bu kadar ciddi bir çalışma içerisinde hazırlandığını dile getiren Özkurt, kulüplerin güncel mali durumlarına bakıldığında oldukça zor durumda oldukları ve bu çalışmanın artık zaruri bir boyut kazandığını belirtti..

 • Emin Özkurt:

“Servis edilen rakamlara göre dört büyüklerimizin borçları toplamı 15 milyar lira civarındadır. Başarısız kulüp yönetimleri, artan kur farkı gibi nedenlerle mali açıdan çöküntü içerisinde olan kulüplerimizin gelir-gider dengesi tekrar oluşturularak, mali açıdan stabil ve sürdürülebilir hale getirilmesi gerekmektedir..

Her ne kadar TFF bu hususları yayınladığı Kulüp Lisans ve FFP Talimatı ile bunu kısıtlı bir şekilde uygulamaya başlamış olsa da daha kapsamlı konuları ele alacak, kanuni zemine dayanan yeni bir düzenleme yapmak en sağlıklı yöntem olacaktır..

Bunun için de kanun taslağı açısından önemli bir yol kat edildiğini ve değerli gelişmeler olduğunu söyleyebilirim. Bakanlık iyi niyetli bir şekilde emin ve kararlı adımlar atıyor, titiz çalışıyor. Değişikliklerin bu yasama döneminde gündeme gelmesi muhtemeldir..”

Kulüpler Yasası beş temel dayanağa sahip..!

Hazırlanan yeni kanun tasarısını, Bu zamana kadar hazırlanmış metinler içerisinde en sağlam temellere dayanan ve Türk sporunda yaşanan veya yaşanması muhtemel problemlere ilişkin en makul çözümler getiren tasarı” olarak nitelendiren Özkurt, temel beş dayanağı olan kanun tasarısını şöyle anlattı..

 • Emin Özkurt:

“Spor kulüplerinin yapısında önemli değişiklikler getiriyor. Mevcut düzende spor kulübü derneklerinin önce Medeni Kanun ve Dernekler Kanunu uyarınca dernek olarak kayıt yaptırıp daha sonrasında Gençlik ve Spor Bakanlığı’na kayıt yaptırması sistemi kaldırılıp tesciller doğrudan bakanlık üzerinden yapılacak ve böylelikle kolaylaştırılmış kurulum sağlanacaktır..”

İkinci hususun tasarıyla spor kulüplerine üç farklı yapılanma modeli belirlendiğini dile getiren CAS Hakemi Özkurt, “Bunlar spor kulüpleri yani mevcut spor kulübü derneği, spor A.Ş’ler ve spor kulübü yönetimindeki spor A.Ş’ler” olduğunu aktardı..

“Yetki bakanlığa geçecek..!”

Kulüplerin mevcut düzende federasyonlar ve dernekler tarafından denetlendiğini vurgulayan Özkurt, tasarıyla yaşanacak değişimi ise şöyle anlattı..

 • Emin Özkurt:

“Denetim yetkisini federasyonlardan ve derneklerden alıp, Gençlik ve Spor Bakanlığı içerisinde koordine ediyor.. Böylelikle bakanlık tarafından hem spor kulüpleri ile spor A.Ş’lere hem de federasyonlara doğrudan denetim sağlanacaktır..”

Yöneticilere kısıtlamalar getiriliyor..!

Şu an kulüp yönetimlerinin bir sorumluluğu bulunmadığını hatırlatan Özkurt, yeni tasarıyla birlikte bu durumun ortadan kaldırılacağı görüşünde..

 • Emin Özkurt:

“Yöneticilere bazı sorumluluklar ve kısıtlamalar getiriyor ve bazı önemli hususları düzenliyor. Örneğin kulüplerin borçlanması, temlik edilmesi vb. hususlarda belirli sınırlamalar ve zorlaştırılmalar getirilecek olup, spor kulübü yöneticilerine kendi dönemindeki harcamalardan ve borçlandırmalardan doğrudan sorumluluk (hukuki) ve hapis cezası (cezai) sorumluluğuna gidilebilecektir..”

Toplantı.jpg
Özkurt, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nda gerçekleştirilen toplantıda, teklifle ilgili önerilerini sundu// cafemedyam

“Kulüp başkanları yaptıkları harcamalardan sorumlu olacak” dediniz. Bu durum borcu 15 milyar lirayı aşan kulüplerin gelecekte başkan bulamaması gibi bir endişeye neden olur mu..!?
 • Emin Özkurt:

“Bilindiği üzere güncel durumda, kulüp başkanlarını harcamalar açısından kısıtlayıcı veya bağlayıcı herhangi bir yaptırım neredeyse mevcut değildir..

Buna bağlı olarak da bazı kulüp başkanları kulübün geleceğini planlamadan, yalnızca günü kurtarmak amacıyla taraftarları yanında tutmak, seçim kazanmak gibi nedenlerle kulüpleri mali açıdan zora sokacak büyük harcamalar yapabilmektedir..

Buna bağlı olarak, kanun tasarısı kulüp başkanlarını kendi dönemlerinde yaptıkları harcamalar açısından denetleyerek bazı noktalarda da sorumluluklar getirmeyi öngörmektedir..” 

Özkurt, bu nedenlerle getirilecek yeni düzenlemenin, kulüpler açısından sorun teşkil etmeyeceğini, ekonomik ve yönetsel açılardan kulüpler lehine büyük avantajlar doğuracağı görüşünde..

Tasarıyla ilgili, “Türk futbol ekonomisinin daha sürdürülebilir ve stabil bir hal almasını sağlayacaktır” diyen Özkurt, yeni yasada gördüğü eksiklikleri ise şöyle sıraladı..

 • Emin Özkurt:

“Kanunu detaylı incelediğimiz zaman, Türk Ticaret Kanunu ve Türk Ceza Kanunu ile uyumluluğunun arttırılması gereken bazı unsurlar mevcut. Düzenlenmesi gereken en önemli nokta spor yargısına ilişkin kısım..

Bu kısım 2 sebepten dolayı problemli..

Birincisi, güncel durumda Anayasa’mızın 59. Maddesi gereği zorunlu tahkim yoluna finansal konularda gidilememektedir..

İkincisi ise TFF Tahkim Kurulu’nun bağımsızlık ve tarafsızlığına ilişkin AİHM’in ‘Ali Rıza ve diğerleri’ kararında da belirttiği üzere düzeltilmesi gereken bazı problemli noktalar mevcut..”

İLGİLİ HABER

© The Independentturkish// Mehmet Altunkılıç 

Click to comment

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

To Top
%d blogcu bunu beğendi: