GÜNDEM

Aleviliğe kıyarsanız, Türkiye’ye kıyarsınız: Osmanlı’yı kuran Yörük Alevileridir!

.

“Osmanlı İmparatorluğu’nu kuranlar Yörük Alevileridir. Yani Ahilik edebi, Ehl-i Beyt nefesi ile kurulmuştur.”

Osmanlı, Ertuğrul Gazi’nin 1198-1281 yılları arasında verdiği büyük mücadele neticesinde oluşturduğu altyapı ile ölümünden sonra beyliğin başına geçen evladı Osman Gazi’nin cengâverlikleri, basireti, aklı ve cesareti; Ahilik edebi alan ve çevresine hak, adalet ve doğruluk yayan Şeyh Edebalı’nın manevi desteği, Ehl-i Beyt mayası ile yoğrularak kurulmuş, iman gücü ile yedi düvele hükmetmiş bir imparatorluktur..

Osmanlı’yı sağlam temellere oturtmak isteyen Edebalı, Ehl-i Beyt terbiyesi ile yetiştirdiği kızı Bala Hatun’u yine hamurunu Ehl-i Beyt mayası ile kararak elleri ile yetiştirdiği Osman Bey ile evlendirmiştir.. 

Osmanlı, böyle sağlam temel üzerine inşa edilmiş bir yapıdır.. Kısaca Osmanlı İmparatorluğu’nu kuranlar Yörük Alevileridir. Yani Ahilik edebi, Ehl-i Beyt nefesi ile kurulmuştur..

Bandı biraz geçmişe saracak olursak Peygamber Efendimiz Hakk’a rıhletinden önce bütün sahabeyi Gadir-i Hum’da toplayarak verdiği hutbede velayetin başı olarak İmam Ali’yi ilan etmiştir.. 

Hz. Muhammed efendimizin de Hakk’a rıhletiyle beraber nübüvvet yolu son bulmuş, velayet yolu başlamıştır.. 

Velayet yolunun başı da Hz. Ali’dir. Kısaca hak yol, Allah’ın elçisi Hz. Peygamberimizin yolu ve onu devam ettiren Kur’an üzre yaşayan Ali yoludur..

İslam tarihinde çok önemli bir yeri olan bu olayla beraber hak yol Ehl-i Beyt yolunda Ali nefesi ile hareket eden Osmanlı İmparatorluğu, Dünya’nın her tarafına at sürüp gittiği yerlere İslam’ı, adaleti, hakkı, hukuku götürmüş, doğruluktan şaşmadan iman gücü ile yedi düvele hükmetmiştir..

Osmanlı’nın devasa bir imparatorluk olmasının altında yatan ana tema, hak İslam’ı yaşamasıdır.. Bu yolda hareket ettiği müddetçe büyümüş çok etkili olmuştur..

Ne zaman ki Ehl-i Beyt yörüngesinden şaşmış o zaman hızlı bir şekilde dibe çakılmıştır..

Koskoca Osmanlı İmparatorluğu’nu ana hatlar ile;

  1. Ehl-i Beyt yörüngesinden çıkması,
  2. Padişahların yabancı kadınlarla olan evlilikleri yıkmıştır.

Osman Bey ve oğlu Orhan Gazi’den sonraki bütün padişahların annelerine baktığımız zaman hiç birinin Türk olmadığını görüyoruz..

Ezberlerimizi bozarak hareket edersek yedi düveli hizaya getiren Osmanlı İmparatorluğu’nun en büyük zafiyetlerinden birisi bu olmuştur..

Kuruluşta “Padişahın hanımı Türk olacak” kanunu çıkarılsaydı belki de Osmanlı yüzyıllarca yıkılmaz ve şu anda da dünyaya hükmetmeye devam eden bir devlet olabilirdi.. 

Ezelden bu yana tarihteki Türk devletlerini çok iyi inceleyebilirsek, kuruluş mayalarında Ehl-i Beyt harcının bulunduğunu görürüz..

Yıkılma sebepleri de aşağı yukarı aynı. Ehl-i Beyt anlayışından uzaklaşma olarak gözlemlemekteyiz..

Dünyaya hükmeden Osmanlı, dediğimiz gibi Ehl-i Beyt yörüngesinden çıktıktan sonra yanlışlar ardı ardına gelmiş ve yıkılmıştır..

Yine Hacı Bektaş-ı Veli’den beslenen Gazi Mustafa Kemal Atatürk; Türk, Kürt, Alevi, Sünni, Laz, Çerkes… hep beraber iman gücüyle verdiği Kurtuluş Savaşı mücadelesinin ardından Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni kurmuştur..

Jeopolitik konum olarak dünyanın en güzel yerinde yaşıyoruz. Allah her şeyi bahşetmiş.. Ülkemiz, 85 milyon olarak ortak paydamızdır..

“Kişi ne çekerse yaptığı yanlışlar yüzünden çeker” demiş atalarımız.. Osmanlı da yaptığı yanlışlar yüzünden yıkılmıştır..

Biz de geçmişte yapılan yanlışlardan ders çıkarıp bugün doğruyu yakalamaya çaba sarf etmeliyiz..

Bu topraklar Türk, Kürt, Laz, Çerkes, Alevi, Sünni’nin dedesinin şehit kanıyla sulanarak vatan olmuştur..

Aidiyet duygusu üst seviyede olan, bunun bilincini de gerçek manada yaşayan ve özenle taşıyan bir milletiz.. 

Merhum Prof. Dr. Haydar Baş hocamızın dediği gibi, “Hiç bir helali haram, haramı helal yapmayan” ülkemizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ortak paydamız, değerimizdir.

Kimsenin şahsi malı, mülkü de değildir. Ülkemizin harcını Ehl-i Beyt mayası ile sağlam karan Atatürk’e tutunduğumuz sürece ülkemiz hiçbir sorun yaşamaz..

Devletimize, milletimize, bayrağımıza, milli ve manevi değerlerimize sahip çıkıp, eğitime, teknolojiye, bilime, üretime, çiftçimize önem vererek Atamızın çizdiği doğrultuda yolumuza devam etmemiz bütün başarılara bizleri ulaştıracağından endişeniz olmasın..

© The Independentturkish// İsmail Çetin

TÜRKİYE’DE ALEVİLİĞİ HEDEF ALAN KÜLTÜR KATLİAMI GERÇEĞİ

“Alevi vardır ama hakkı-hukuku yoktur” diyorlar…

Dini, ticari ürün haline getiren Sünni ulema: 

”Cemevi yoktur, ibadethane değildir, cemevi tarihte de yoktu”

derken, Alevi camiasına dönüp;

“Nerede ibadet edersiniz, o mekâna ne ad verirsiniz” 

demeye dahi tenezzül etmiyor.

Peki, ne diyor: 

”Ya Sünnileşirsiniz, ya da sığıntıdan beter yaşam şartlarınıza razı olursunuz!”

Türkiye’de Aleviliği hedef alan kültür katliamı gerçeği böyle…  

Ülke, Aleviler için (ve elbette demokratlar için) açık cezaevine evriliyor!

“Yahu etmeyin eylemeyin, biz kendimizi bileli hep cemevinde ibadet ederiz, hangi mekân uygunsa orada bir araya gelir, yaratıcıya dua eder, o mekâna cemevi deriz, işte 800 yıllık cemevimizin resmi burada, buyurun inceleyin, karbon testi yaptırın, uzman getirin” desek de…

CEHALETE YATIRIM YAPILIYOR

Nafile…

Dinlemiyorlar…

”Kimin nasıl inandığı veya inanmadığı ancak kendisini ilgilendirir, çünkü yaradana karşı sorumlu olan kişinin kendisidir. Oysa biz Alevilerin yerine geçtik, soruları kendimiz sorduk, yanıtladık, karar verdik, yanlış yaptık-özür dileriz” 

demelerini isterdik ama gördük ki, böyle bir beklentinin ihtimali dahi yoktur.   

Endişeliyiz; büyük müşküllerimiz var… Endişemiz; geleneğimizin, itikadımızın kaybı, Yaratıcıya yüklediğimiz sorumluluğun dogmadan arî oluşu ya da salt o boyuttan kaynaklı değil. Belki bir yanıyla o türden endişelerimiz de var ama esas büyük sorun yönetsel ve yaşamsal!

Okullar İmam Hatip’e-medreseye çevriliyor, cehalete yatırım yapılıyor!

Ülkemdeki kültür katliamı akıldışı bir noktaya geldi. Öyle bir anlayış ki, salt Aleviliğe değil antik dönemlere, coğrafyamızın önceki din, dil, kültür mirasına dair ne varsa hepsine düşmanlık güdülüyor, yok ediliyor, izler siliniyor. Bu süreçte ise geriye kalan ve tek farlılık vasfı taşıyan Aleviliğe kastediliyor. Bir tarih, bir renk, bin yılların ötesinden bedel ödenerek getirilen Alevi külliyatı yerine Vahabi-Selefi din ve yaşam anlayışı ikame ediliyor!

Devleti, hükümeti, belediyesiyle koca bir devlet Aleviliğe çullanıyor, insanı ve Hakk’ı önceleyen, “Benim Kâbe’m insandır, 72 millete aynı nazarla bakarım, din dil ırk renk farkı gözetmem” diyen bu dini anlayışa etmediğini bırakmıyor. Tıpkı daha önce katledilen ve artık yaşamayan diğer antik dinler, kültürler ve aidiyetler gibi… Öyle sinsi, ahlaksız, ilkel ve acımasızlar ki, gönül gözü olanlar görüyor ama çaresizce izlemekten öteye geçemiyor.

KAZANIMLARIMIZI NEREDEYSE UNUTTUK

Diyanet, ilahiyat, Ensar, zorunlu din dersleri, kuran-siyer, ramazan, kutlu doğum, imam hatip, cami, davul, iftar çadırı, mescit derken, sosyal yaşam ve modernite nefessiz kalıyor, “Dini yalan ve riya” tüm yaşama egemen oluyor… Sosyal hayata, okumaya, kent bilincine, sanata, tiyatroya, felsefe ve ahlaka dair sinek kanadını ırgalamıyor.

Elinde Kuran dilinde yalan…

Ahlaki, kültürel ve insani olarak da yoksullaşıyor, çoraklaşıyoruz. Devlet, kendi kabulünden, mezhebinden, sürü ve şükür kültüründen gayrisine nefes aldırmıyor. Elinde Kuran dilinde yalan, “Domuz etini haram, kul hakkı helal” diyen garip,eksantrik, ahlak ve medeniyetten ari Vahhabilik, devlet zoruyla, eğitim yoluyla, iş ve aş korkusuyla bünyemize zerk ediliyor…

Öyle sarıldık ve zapturapt altına alındık ki…

Dünkü kazanımlarımızı neredeyse unuttuk! İstiklal Caddesinde, Kadıköy, Beşiktaş ve benzeri yerleşkelerde, Kızılay’da, Yüksel Caddesi’nde sırayla kitapçılar, gazete büfeleri olur, kent meydanları sosyal aktivitelerle dolup taşar, farklı renklerde, farklı dilleri konuşan kültür insanlarına rastlanırdı. İnsanlar öbek öbek oturup iki tek atar, Türkiye ve dünya meseleleri üzerine sohbet ederdi. Sosyal iklim böyle olduğunda Alevilik nefes alır, bir farklı renk olarak yaşam şansı bulurdu.

HİZMET İSTERSEN OY DA VERMEK ZORUNDASIN…

Siyasal İslam’ın tasallutu, sosyal yaşamla birlikte Aleviliği de nefessiz bıraktı…  

Açtık, yoksulduk ama gizli-saklı da olsa inancımızı-itikadımızı yaşıyor, direnebiliyor, bunca ayrımcılığı tahayyül bile etmiyorduk. Birliğimiz dirliğimiz kaimdi. Hakk’ı, hukuku, zalimi, mazlumu tanır, kötüye-kıyıcıya lanet eder, biat edeni, ajanı, işbirlikçiyi aramıza almazdık. Kente geldik, ekmek de bulduk ama sopa ve havuç misali fena halde kuşatıldık ve kaçacak yerimiz kalmadı.

“Teslim olun, bize benzeyin, biat edin… Aksi halde iş, ekmek, özgürlük yok” diyorlar!

Ne yapacağız; kime gideceğiz?
  • Yargıç sınavında birinci olan kızımızı mesleğe almıyorlar.
  • KPSS’da mülakata giren çocuğumuza, “Oruç tutar mısın” 
  • Kamudaki memur hısmımıza, “Neden namaz kılmıyorsun” 
  • Alevi köyü muhtarına, “Yol yaparız ama cami de yaparız, hizmet istersen oy da vermek zorundasın” diyorlar!
  • Okul dersen başka bir zulüm:

 “Camiye gidecek, namaz kılacak, Arapça sure ezberleyecek, din dersinden iyi not alacaksın ki, okul puanın yüksek olsun…”

  • Duvarları yükseltiyor, koca memleketi açık cezaevine çeviriyorlar.

Ülkenin vicdanına ve sağduyusuna sesleniyorum:

Bu durum adil ve sürdürülebilir değildir efendiler!

KARDEŞLİĞE NEDEN KARŞIYIZ

Aleviliğe kıyarsanız, Türkiye’ye kıyarsınız. Renkleri soldurmuş, bütün ülkeyi siyaha boyamış olursunuz… Böyle bir ülkede yaşanmaz ve yaşam sizin için de zehir olur! Anlatabiliyor muyum? Eğer anlatamıyorsam, kafanızı kaldırıp İslam ülkelerine bakın, sorgulayın; 

“Bunca caminin, mezhebin, Haccın-umrenin, hoca, şeyh, medrese, imam okulunun olduğu İslam ülkelerindeki insanlar, ülkelerini bırakıp neden camisi olmayan Hıristiyan ülkelerine kaçıyorlar?”

Çünkü Avrupa medeniyetinde; adalet ve özgürlük var değil mi? O halde bu hakları neden kendi ülkemizde de istemiyor, istemeyen anlayışları destekliyoruz? Neden eşitliğe ve kardeşliğe karşıyız?  

Dostlar; Alevilik bozkırda ve sadece demokratik ortamlarda açan gül gibidir, demokrasi Aleviliğin oksijenidir, yağmur sonrasının gökkuşağıdır, barıştır, Pir Sultan’dır, Hace Bektaş, Mevlana, Yunus’tur, İbn-i Haldun’dur… Medeniyete, aydınlığa, insanlığa açılan kapının anahtarıdır. Laikliğin, demokrasinin, kadın erkek eşitliğinin modern Türkiye tasavvurunun en değerli potansiyelidir.

Ama soluyor… Rengini kaybediyor, asimile olup-aynileşiyor, içerden-dışarıdan pazarlanıyor, küçük ve alçakça heveslere kurban ediliyor, içi boşaltılıyor ve hilelerle kıyım kıyım kıyılıyor!

Veya, bu videoda olduğu gibi gidip yaşayacak başka mecralar arıyor ve Avusturyalı spikerin, “Yüzyıllardır bulamadıkları huzuru Avusturya’da buldular” yorumuna muhatap oluyor.

Ne olur kıymayın efendiler!

İLGİLİ HABER

odatv.com// Murtaza Demir

Click to comment

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

To Top
%d blogcu bunu beğendi: