EKONOMİ

TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Tuncay Özilhan cesurca konuştu!

‘.

“EKONOMİST DARON ACEMOĞLU’NDAN ‘DİKTATÖR’ ÇIKIŞI”

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD), Yüksek İstişare Konseyi Toplantısı gerçekleştirdi..

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yüksek İstişare Konseyi (YİK) toplantısında konuşan MIT’den öğretim üyesi Prof. Dr. Daron Acemoğlu’nun, ‘diktatör’ çıkışı toplantıya damga vurdu..

Acemoğlu:

“Geleceği inşa etmek dünya ve Türkiye için en önemli konulardan bir tanesidir. Kurumların gelişmesi, daha iyileşmesi, adil bir hale gelmeleriyle alakalıdır. Adaleti bir tek yargı kurumlarıyla anlayamayız.. Her toplumun içinde olan anlaşmazlıkları tarafsız ve adil bir şekilde çözümlemek çok önemli. Aynı zamanda adalet için toplumun sosyal ve siyasal olarak katılımı da çok önemli..”

“DİKTATÖRLER KENDİ BAŞLARINA GİTMİYOR

Acemoğlu:

”Diktatörlükler hiçbir zaman kendi başlarına gitmiyorlar. Ekonomik krizler içinde… Ekonomik krizler çoğu zaman demokrasiye yol açıyorlar. Ve buna rağmen, bu zorluklara rağmen demokrasiler bu katkılarda bulunuyorlar..”

“EĞİTİM KALİTESİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ GEREKİYOR

Türkiye liseyi bitirmeyenlerin oranının en yüksek olduğu ülke olduğunu belirten Prof. Dr. Acemoğlu:

“Bunun modern teknoloji çağında büyük bir bedeli var. Daha da önemlisi Türkiye’nin eğitim kalitesi OECD ortalamasına göre çok geride. Çok hızlı bir şekilde eğitim kalitesinin gelişmesi gereken bir ülkede bu gelişmeyi görmüyoruz. Hatta matematik ve bilim alanında geri gitme durumu var..

Türkiye eşitsizliği çok fazla yaşayan bir ülke. 2000’li yıllarda kaliteli büyüme zamanında eşitsizlik de düşüyor. Ama kurumsallaşmanın geri gittiği dönemde eşitsizliğin artığını görüyoruz. Eşitsizlik problemi bir tek Avrupa veya Amerika’nın değil Türkiye’nin de problemi..”

“TÜSİAD YİK BAŞKANI ÖZİLHAN’DAN MERKEZ BANKASI ÇIKIŞI”

TÜSİAD YİK Başkanı Tuncay Özilhan, kuvvetler ayrılığının güçlendirilmesi çağrısında bulundu..

Özilhan, Merkez Bankası’nın bağımsız olması gerektiğine dikkat çekti..

Türkiye Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜSİAD) Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı başladı.

TÜSİAD YİK Başkanı Tuncay Özilhan, konsey toplantısında yaptığı konuşmada demokrasi ve laikliğin önemine vurgu yaptı.. Özilhan, kuvvetler ayrılığının güçlendirilmesi çağrısında bulundu.

Özilhan konuşmasının devamında, “Başta Merkez Bankası olmak üzere düzenleyici ve denetleyici kuruluşların bağımsızlığı tartışma dışı olmalıdır.” dedi.

Konuşmasında laiklik vurgusu yapan Özilhan şunları söyledi:

“100 yıl önce Atatürk ve arkadaşlarının modern dünyanın üyesi olmak adına attıkları adımda en önemli adım laikliktir. Bu çerçevede, çalışmalarının kurumlar başlığı altında yer verilen 3 öneriyi çok önemsiyorum..

1) Hukukun üstünlüğü ve yargı bağımsızlığının sağlanması çerçevesinde devletin tüm işlemleride hukukla bağlı olması ve etkin hak arama özgürlüğünün güvence altında olması..

2) Çoğulcu ve katılımcı demokrasinin güçlendirilmesi, tüm vatandaşlar için tüm hak ve özgürlük alanlarının Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi standartlarında geliştirilmesi. Siyasette ötekileştirme, ayrımcılık ve nefret söylemleriyle mücadele edilmesi..

3) Kuvvetler ayrılığını güçlendirmek için denge ve denetleme mekanizmalarıyla yargısal denetimin güçlendirilmesi, şeffaf, hesap verebilir, daha az merkeziyetçi ve etkin bir kamu yönetimi anlayışının yerleşik hale getirilmesi. Bu adımları atabilmek, geleceği hep beraber inşa edebilmenin temelini oluşturacaktır.”

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ ÇIKIŞI

Öte yandan TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowski de toplantıda konuştu.

Kaslowski:

 “Kadınların birçok gelişmiş ülkeden daha önce siyasi haklarını elde ettiği Türkiye’de, İstanbul Sözleşmesi’nden çıkılması kabul edilebilir değil..

Hak ve özgürlüklerin genişletilmesine ihtiyaç duyuyoruz.. Toplumların refahını belirleyen maddi olmayan kaynaklarıdır.

İleri ülkelerin gerisinde kalmamak için raporumuzda ısrarla altını çizdiğimiz şu üç unsurun yer aldığı seferberlik içine girmemiz lazım..

Bu üç unsur  İnsani gelişme yetkinleşme, bilim teknoloji ve inovasyon, siyasi ekonomik toplumsal kurum ve kurumlar..

Bu üç unsur bir bütünlük arz eder. 

Kadınların pek çok gelişmiş ülkeden daha önce siyasi haklarını elde ettiği Türkiye’de İstanbul sözleşmesinden çıkılması kabul edilebilir değil.”

Cumhuriyet

“ÖZİLHAN: MAHŞERİN DÖRT ATLISI ÜZERİMİZE GELİYOR”

TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Tuncay Özilhan, Türkiye’nin geleceğini etkileyeceğini söylediği 4 faktör sıralayarak, “Bunların mahşerin dört atlısı olarak üzerimize geldiğini görüyorum” dedi..

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yüksek İstişare Konseyi (YİK) toplantısı, korona salgını sürecinde yaklaşık 1,5 yıllık aradan sonra ilk kez yüz yüze yapılıyor. Toplantıda, TÜSİAD’ın 50. Yılı projesi olarak, Türkiye’nin geleceğinin inşası için bir yol haritası önerisi içeren ‘Geleceği İnşa’ başlıklı çalışmanın da tanıtımı yapıldı.

“4 KRİTİK FAKTÖR”

Toplantının açılış konuşmasını yapan TÜSİAD YİK Başkanı Tuncay Özilhan, korona virüsü salgınının, zaten gündemlerinde olan dönüşümleri hızlandırdığına yaptı.. 

Başta Merkez Bankası olmak üzere düzenleyici kurumların bağımsızlığının tartışma dışı olması gerektiğini vurgulayan Özilhan:

“Düşen sadece TL’nin değeri değil..Yeşil ekonominin yanısıra toplumsal adalet ve laiklik vurgusu da yapmak isterim..

Bugün Türkiye’nin geleceğine baktığımda; Dünyadaki jeopolitik risklerin, sosyo-kültürel gerilimlerin, iklim değişiminin etkilerinin ve bereketsiz, dengesiz ekonomik büyümenin mahşerin dört atlısı olarak üzerimize geldiğini görüyorum.. 

Bunların üzerine bir de geleceği şekillendiren teknolojik dönüşümün, ekonomik, insani ve toplumsal boyutlarını eklemeliyiz. Geçmişten ve bugünden radikal biçimde farklı olacak bir geleceğe ülke olarak hazır olabilmek için bu tehditlere biraz daha yakından bakmamız gerekiyor..

“TEHDİTLERİN BAŞINDA JEOPOLİTİK GELİŞMELER VAR”

Tehditlerin en başında jeopolitik gelişmeler var. Dünyadaki jeopolitik riskler artıyor.. Jeopolitik gerilimlerin ekonomik etkilerini yaşıyoruz.. 

İKİNCİ BAŞLIK İKLİM KRİZİ.

TÜSİAD YİK Başkanı Tuncay Özilhan:

Bu sene iklim krizi konusunda en umursamaz olanları bile endişeye sevkeden olaylara tanıklık etti.. Dünyanın her tarafından sel, kuraklık, yangın haberleri geldi, binlerce kişi hayatını kaybetti. İklim krizinin de giderek hız kazandığını görüyoruz.. 

Türkiye’nin yüzde 60’ı çölleşmeyle karşı karşıya. Su rezervleri tarihsel olarak en düşük seviyelerine iniyor. Kuraklık tarımı ve çiftçileri olumsuz etkiliyor..

Ülkemizde de doğaya orantısız müdahale, çarpık yapılaşma, yanlış kentleşme, gerekli hazırlıkların olmaması sellerde ve orman yangınlarında can kayıplarının artırdı..

Bu sorunların çözümünde adım atmazsak, gelecek senelerde de artacak ekstrem hava olaylarında yine canımız yanmaya devam edecek. Deprem gerçeğinde de aynı sıkıntıları görüyoruz.. 

Marmara Depremi’nin üzerinden geçen 22 yılda kentleşme ve depreme hazırlık konusunda kat ettiğimiz mesafe maalesef çok az..”

“ESKİ POLİTİKALARLA DEVAM EDİLEMEZ”

Tuncay Özilhan:

İklim değişikliğinin korkutucu sonuçları ve deprem bölgesinde olmamız, eski politikalarla devam etmemizi olanaksız kılıyor. Çevreci bir Türkiye hedefi için önlemlerimizi hızla almalıyız..

“KARBON NÖTR EKONOMİ HEDEFLENMELİ”

Tuncay Özilhan:

Şu anki ekonomik modeli tamamen değiştirmemiz, karbon nötr bir ekonomi olmayı hedeflememiz gerekiyor.

“GÖÇ SORUNU” 

Tuncay Özilhan:

Üçüncü önemli değişim alanı, sosyo-kültürel alan. Gelişmiş ülkeler nüfus yaşlanmasıyla karşı karşıya iken, gelişmekte olan ülkelerden gelen göç bu soruna çözüm olmak yerine sorunu karmaşıklaştırıp, ağırlaştırıyor..

Ekonomik ve siyasi zorlukların yol açtığı büyük göçmen akımları, yetersiz ve dengesiz ekonomik büyüme ve sosyo-kültürel farklılıklar birleştiğinde ciddi gerilimler yaratıyor ve tepkisel davranışlara yol açıyor.. 

SİYASİ TERCİH KAYMALARI”

Tuncay Özilhan:

Gelişmekte olan ülkelerde tüm hızıyla devam eden kentleşmenin yol açtığı sonuçların yönetilmesi ciddi kaynak ve yönetim mahareti gerektiriyor. Nitekim ülkemizdeki hızlı kentleşmenin de üretim ve tüketim modellerinden çevreye, toplumsal hareketlerden siyasi tercih kaymalarına uzanan sonuçlarını da hep beraber gözlemliyoruz. 

“ADİL BİR TÜRKİYE HEDEFİNİ BAŞARMAMIZ GEREKİYOR”

Tuncay Özilhan:

Son yıllarda bu etkilerin üzerine eklenmiş olan sığınmacı hareketliliği kalkınmanın adalet boyutunun ihmale gelmediğini hatırlatıyor. Doğa bize fay hatlarına, dere yataklarına inşaat yapmamayı acı yoldan öğretti..

Toplumsal fay hatlarının da üzerini suni olarak örterek, siyaset yapmanın bu fay hatlarını ortadan kaldırmadığını biliyoruz..

 Farklı eşitsizliklerin iç içe geçtiğini ve ötelenen sorunların kar topu misali büyüdüğünü de görüyoruz..

Huzurlu, mutlu barış içinde yaşayacağımız bir gelecek için toplumsal adaleti tüm boyutlarıyla tesis etmemiz, adil bir Türkiye hedefini başarmamız gerekiyor.

“ENERJİ PİYASALARI BÜYÜK BİR DÖNÜŞÜM AŞAMASINDA”

Tuncay Özilhan:

Dördüncü başlık ekonomi… 

Dünya ekonomisinde arzu edilen toparlanma bir türlü sağlanamazken, eşitsizlikler siyasi merkezlerde çalkantılara yol açtı. Pandemi süreci bu sorunların hepsini ağırlaştırdı. Mevcut üretim, tüketim, ticaret üzerindeki zaafiyetlere karşı işe yarar çözümler üretmek artık ertelenemez bir öncelik olarak kendisini dayatıyor. Birçok ülkedeki birçok şirket tedarik zincirlerini yeniden yapılandırmayı gündemine almış durum. Aynı anda bir çok şirkette üretim modeli değişikliğine gidilmesi, küresel ekonomide riski başka bir noktaya çekiyor. Kuraklık ve enerji problemi kaynaklı tedarik sıkıntıları durumu daha da ağırlaştırıyor.  Son günlerdeki enerji piyasasında yaşananlar iklim değişikliği yaşandığında yaşanacakların ön habercisi niteliğinde. Küresel enerji piyasaları büyük bir dönüşüm aşamasında. Enerjiyi nasıl üretip, nasıl tükettiğimizi yeniden düşünmeliyiz..”

“MERKEZ BANKASI BAĞIMSIZLIĞI TARTIŞMA DIŞI OLMALI”

Tuncay Özilhan:

“Büyümeli ve kişi başı gelirimizi artırmalıyız. Bunun için öncelikle makro ekonomik istikrarı sağlamak ve sürdürülebilir büyüme sürecini başlatabilmek gerekiyor..

Bu doğrultuda en önemli adımlar; piyasa ekonomisinin kurum ve kurallarını güçlendirmek ve başta Merkez Bankası olmak üzere düzenleyici kurumların bağımsızlığını tartışma dışı bırakacak şekilde tesis etmektir..

 Ancak büyüme kadar büyümenin nasıl sağlandığı da önemli. Büyümenin aynı zamanda istihdam da yaratan, yeşil ve adil bir büyüme olması gerektiği ortaya çıkıyor. Bunu nedenle gelişmiş, saygın ve adil bir Türkiye hedefinin altını çiziyoruz.” 

“YÖNETİŞİM AÇIĞI”

Tuncay Özilhan:

“Cari açık ve bütçe açığına beceri açığı, bilgi açığı, liyakatli kadro açığı ve yönetişim açığı da ekleniyor. Düşen sadece TL’nin değeri değil, su rezervlerimiz, birbirimize güvenimiz, ihracatımızda yüksek teknolojili ürünlerin payı, mutluluk ve huzurumuz da geriliyor..

Faiz ve enflasyonun yanı sıra emisyonları, hava, su ve toprak kirliliğini de azaltmak gerekiyor. Üretimin, tüketimin, yatırımların artmasına ihtiyaç duyduğumuz kadar, hak ve özgürlük alanlarının genişlemesine de ihtiyaç duyuyoruz.”

“LAİKLİĞE VE DEMOKRASİYE VURGU YAPMAK İSTİYORUM”

Tuncay Özilhan:

“Birlik ve beraberlik içinde sorunlarımızı aşarak gelişmiş, adil, saygın ve çevreci bir Türkiye inşa etmemizi sağlayacak kurumlar arasında özellikle laikliğe ve demokrasiye vurgu yapmak istiyorum. 100 yıl önce cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk ve arkadaşlarının modern dünyanın üyesi olmak doğrultusunda atmış oldukları geri dönülemez kararlı adımda en önemli ilke laikliktir. 100 yıl boyunca ayakta dimdik durmamızı sağlayan bu ilke önümüzdeki 100 yıl içinde de özlemlerimizi gerçekleştirmemizin en büyük teminatı olacaktır..”

Kurumlar başlığı altında şu üç öneriyi çok önemsiyorum.

Tuncay Özilhan:

1. Hukukun üstünlüğü ve yargı bağımsızlığının sağlanması çerçevesinde devletin tüm işlemlerinde hukukla bağlı olması ve etkin hak arama özgürlüğünün güvence altında olması

2. Çoğulcu ve katılımcı demokrasinin güçlendirilmesi; bütün vatandaşlar için tüm hak ve özgürlük alanlarının Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi standartlarında geliştirilmesi, siyasette ötekileştirme, ayrımcılık ve nefret söylemleri ile mücadele edilmesi,

3. Kuvvetler ayrılığını güçlendirmek için denge ve denetleme mekanizmalarıyla yargısal denetimin güçlendirilmesi, şeffaf, hesap verebilir, daha az merkeziyetçi ve etkin bir kamu yönetimi anlayışının yerleşik hale getirilmesi. 
Bu adımları atabilmek, geleceği hep beraber inşa edebilmenin temelini oluşturacaktır.

NE OLMUŞTU?

“SORUN BANKACILIK SEKTÖRÜNE SIÇRAR!”

TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Tuncay Özilhan:

1- “Reel sektörün finansman sorunu çözülmezse sorun bankacılık ve finans sektörüne sıçrar, derin sorunlar böyle çıkar”

2- ”Kısa vadeli çözümler yerine kalıcı adımlar atılması gerekli, ekonomide kırılganlık yaratan nedenler tedavi edilmezse sorunlar tekrarlayacak.”

3- “Gıda fiyatlarındaki son aşırı yükselişe karşı bazı önlemler alınıyor fakat sorunun yapısal boyutunu çözmeye yönelik bir irade görmüyoruz.”

4- ”Alınan önlemler fiyatları belirli bir süre aşağı çekecektir fakat tarım üretiminde sorun devam ettiği sürece fiyatlar artış trendine tekrar geçecektir.

”5- ”Üretim ve satışlar düşüyor, yeni istihdam yaratılamıyor, işsizlik artıyor; kısmi iyileşmeye rağmen ekonomide kırılganlık yaratan nedenler devam ediyor.”

6- ”Geçen Ağustos’ta çıkan yangının ateşi düştü, faiz, kur, enflasyon zirvelerden aşağı indi ancak kırılganlıkların sebepleri tedavi edilmezse aynı arazların tekrar görülmesi kaçınılmazdır.”

7- ”Hükümet ekonomik zorluklarla mücadele için paket üzerine paket açıyor; oysa yapısal sorunlar kısa vadeli adımlarla çözülemez.”

8- ”Hal denetimleri, KDV indirimleri ve futbol kulüp borçlarının yapılandırılması gibi alınan önlemlerin ortak hedefi kısa sürede sonuç almak.”

9- ”Reel sektörün finansman sorunu çözülmezse sorun bankacılık ve finans sektörüne sıçrar, derin sorunlar böyle çıkar.”

10- ”Kredi yeniden yapılandırmaları ve sektörlere yayılan konkordato ciddi sorunların tezahürleri; yapısal önlem alınmadan yapılanlar sorunların derinleşerek tekrarlanmasına yol açar.

Yeniçağ

İLGİLİ HABER

Click to comment

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

To Top
%d blogcu bunu beğendi: