GÜNDEM

AİLE HEKİMLERİ İSYANDA, BAKIN NEDEN?

.

“İSTANBUL AİLE HEKİMLİĞİ PLATFORMU: CEZA YÖNETMELİĞİ GERİ ÇEKİLMEZSE 7 EKİM’DE İŞ BIRAKACAĞIZ”

İstanbul Aile Hekimliği Platformu, aile hekimlerinin işten çıkarılmasını kolaylaştıran ceza yönetmenliğinin geri çekilmesini talep etti..

Platformdan yapılan açıklama:

“Talebimiz gerçekleşmediği takdirde 7 Ekim 2021 tarihinde bir günlük iş bırakma kararı alacağımızı ve alanlarda, meydanlarda toplanacağımızı tüm kamuoyuna deklare ediyoruz..”

İstanbul Aile Hekimliği Platformu, aile hekimlerine yönelik uygulanan ceza yönetmeliğiyle ilgili bir basın açıklaması yaptı..

Açıklamada, ceza yönetmeliğindeki haksızlıklara dikkat çekilerek:

“Herhangi bir sebeple açığa alınan Aile hekimliği çalışanı 4 aya kadar görevden uzaklaştırılabiliyor ve bu dönemde hiç ücret ödenmeyip yargısız infaz yapılıyor..” ifadelerine yer verildi..

Yönetmeliğinin geri çekilmemesi durumunda aile hekimlerinin 7 Ekim’de bir günlük iş bırakma eylemi yapacağını belirten platform, açıklamasında şunları kaydetti:

“Tüm dünyada, 2 yıla yakın süredir pandemi ile mücadele eden sağlık çalışanları el üstünde tutulurken, alkışlanırken; maalesef ülkemizde Aile Hekimliği çalışanları için alkışla başlayan bu süreç 30 Haziran 2021 de yayımlanan Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği ile cezalandırılarak devam etmektedir..

Yeni yönetmelikte yapılan değişikliklere baktığımızda tamamına yakını Aile Hekimliği çalışanlarının aleyhine..

Örnek olarak;

– Basında veya sosyal medyada izinsiz bilgi veya demeç vermek 50 ceza puanı!!! Ceza puanı listesinde en ağır suçlar olan sahte evrak düzenlemek, işe alkollü gelmekle aynı ceza puanı öngörülmüş bu eylem için..

50 ceza puanı zaten çok yüksekken aynı eylem ikinci kez yapılırsa 100 ceza puanı veriliyor.

– Herhangi bir sebeple 150 ceza puanı alındığında iş akdi sona erme tehdidi içeriyor..

– İki yıllık sözleşme süresi içinde 5 kez aynı veya farklı sebeple ceza puanı alındığında yine iş akdi sona erme tehdidi içeriyor..

– Entegre hastanede çalışan aile hekimliği çalışanları 2 yıllık sözleşme süresince 5 kez nöbete mazeretli veya mazeretsiz gitmediği zaman iş akdi sona eriyor.. 

Mazeretin yok sayıldığı bir mevzuat düzenlemesi ile karşı karşıyayız. Kişi hasta olamaz, yakını vefat edemez, çocuğu hasta olamaz.. Her türlü o nöbete gitmek zorunda yoksa sözleşmesi feshediliyor..

– Bakanlık müfettişlerinin herhangi bir sebeple soruşturma başlatması ve bu soruşturma sonucunda iş akdi sona erme tehdidi içeriyor..

– Herhangi bir sebeple açığa alınan Aile hekimliği çalışanı 4 aya kadar görevden uzaklaştırılabiliyor ve bu dönemde hiç ücret ödenmeyip yargısız infaz yapılıyor..

İl Sağlık Müdürlükleri hem soruşturma başlatıyor, hem ceza veriyor hem sözleşme feshi yapıyor. Bunlara itirazlar da yine İl Sağlık Müdürlüğüne yapılıyor..

“ÜCRET KAYIPLARI GİDEREK ARTIYOR “

Platformdan yapılan açıklama

– Cezaevi bünyesindeki aile hekimliği birimlerinin gider ödenekleri %80 azaltılıyor.- Günlük mesai saatlerinin tamamının harcanmasına rağmen istenilen oranda yapılamayacak kronik hastalık izlemleri nedeniyle %10 a varan gelir kaybına uğrayacağımız maddeler içeriyor bu yönetmelik..

Bunlarla birlikte Aile Hekimliğinin 11 yıllık sürecinde Aile Hekimliği Çalışanları hem özlük hakları hem elde edilen gelir konusunda maalesef hep geriye gitmiştir..

Sürekli eklenen görevlere rağmen ücret kayıpları giderek artmaktadır.. Kamu dışından gelip sözleşme imzalayan arkadaşlarımızın birçok özlük hakkı yok sayılmakta, kıdem tazminatları verilmemekte ve aile sağlığı çalışanı arkadaşlarımıza hiçbir şekilde yer değişikliği hakkı verilmemektedir..

Verileceği belirtilen ek ödemeler konusunda da yine kamuoyuna herkese verildiği algısı yapılmış ancak ödemeler için birçok şart konarak ek ödemelerin Aile Hekimliği Çalışanlarına ödenmemesi için bakanlığımız elinden geleni yapmıştır.İşte biz tüm bu nedenlerden dolayı bu haksız ve hukuksuz maddelerle dolu Aile Hekimliği Ceza Yönetmeliği ne olan tepkimizi daha güçlü gösterebilmek için birlik olduk ve İSTANBUL AİLE HEKİMLİĞİ PLATFORMU’NU kurduk..

Platformumuzda;

-Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN)-Birinci Basamak Sağlık Çalışanları Birlik ve Dayanışma Sendikası-Genel Sağlık ve Sosyal Hizmet Kolu Kamu Çalışanları Sendikası (Genel Sağlık-İş Sendikası)-İstanbul Aile Hekimliği Derneği (İSTAHED)-Tüm Aile Sağlığı- Sağlık Memuru – Att – Hemşire ve Ebe Derneği (İSAHED)-İstanbul Tabip Odası Aile Hekimliği Komisyonu(İTO)-Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası İstanbul Şubeleri (SES)-Türkiye Sağlık ve Sosyal Hizmetleri Kamu Görevlileri Sendikası İstanbul Şubeleri (Türk Sağlık-Sen)-Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği İstanbul Şubesi ( TAHUD ) yer almaktadır..

Platform olarak ortak talebimiz bu CEZA YÖNETMELİĞİNİN GERİ ÇEKİLMESİDİR..

Talebimiz gerçekleşmediği takdirde 7 EKİM 2021 TARİHİNDE BİR GÜNLÜK İŞ BIRAKMA KARARI ALACAĞIMIZI VE ALANLARDA, MEYDANLARDA TOPLANACAĞIMIZI, geri adım atılana kadar da bu haklı mücadelemizin devam edeceğini sizin aracılığınızla yetkililere ve tüm kamuoyuna deklare ediyoruz.”

“AİLE HEKİMLİĞİ SÖZLEŞME VE ÖDEME YÖNETMELİĞİ’NE TEPKİ”

06 Temmuz 2021

Samsun Tabip Odası Başkanı Dr. Funda Furtun:

“Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği, hekimler arasında hayal kırıklığı ve motivasyon kaybı oluşturdu..

Bu yönetmelik, aile hekimi olan doktorların tümünü ilgilendiren, çalışma koşullarını ve sözleşmelerin feshedilmesini düzenlemektedir..

Yeni yayımlanan yönetmeliğin özeti cezai baskı ve tehdidin artırılması, ücretlerin azaltılmasıdır..

Yönetmeliğin geri çekilmesi gerekmektedir.. Tarafların görüşü alınarak yeniden düzenlenmelidir..

Evrensel insan hakları ve çalışma hayatının gereği olarak bir sözleşme düzenlenecekse beklenen tarafların birlikte bu sözleşmeyi hazırlaması ve uzlaşmanın sağlanmasıdır. Demokratik hukuk devletinde hiçbir zaman bir sözleşme dayatılamaz..”

Cemil Ciğerim

“AİLE HEKİMLERİ, BAKANLIĞIN TOPLANTILARINA KATILMAMA KARARI ALDI”

06 Temmuz 2021

Aile hekimleri, sosyal medya yasağı getiren yönetmeliğe tepki olarak toplantılara katılmama kararı aldı..

AHEF Başkanı Dr. Özlem Sezen, yönetmelik düzelene kadar benzeri eylemler yapabileceklerini söyledi..

Sağlık Bakanlığı, aile hekimlerinin tepkisini çeken yeni yönetmelikte yer alan kronik hastaların takibine ilişkin bazı detayları anlatmak için, aile hekimleriyle hafta boyunca bilgilendirme toplantıları yapma kararı aldı..

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu ise toplantılara katılmayacağını duyurdu..

Boykotu, “Baştan konuşmuş olmamız gereken konuları şimdi bir toplantı yapıp ‘şunu şöyle yapacaksınız, bunu böyle yapacaksınız’ diyerek anlatmanın anlamlı olmadığını düşünüyoruz” sözleriyle açıklayan AHEF Başkanı Dr. Özlem Sezen, yönetmelik düzelene kadar benzer eylemler yapabileceklerini söyledi..

Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği, 30 Haziran’da Resmi Gazete’de yayımlandı. Yönetmelikle, görevleriyle ilgili olarak sosyal medya paylaşımı yapan, basına “izinsiz” demeç veren aile hekimlerine cezalar verileceği belirtildi.. 

‘”İKNA TOPLANTISI MI?’

Sosyal medyada bazı aile hekimlerinin, bu toplantıları ‘yönetmeliğe karşı ikna toplantısı’ olarak yorumlamasını da değerlendiren Özlem Sezen:

“Bu da olabilir.. Yönetmelik çıkmadan önce bize ‘neleri eksik, neler yapılabilir’ diye sorulabilirdi.. Böylece hem çalışan memnun olurdu hemde eksik olmazdı.. Ama cezalarla baskın bir yönetmelik çıktı.. Bizi nasıl ikna edecekler onuda bilmiyorum..

Bir de yönetmelik ‘aile hekimlerinin hak edişi artacak’ diye sunuldu.. Halbuki tersi bir durum var.. Gelir artışını elde etmek için belli şartlar var ve bunları yapamazsanız bin liraya yakın bir kayıp söz konusu oluyor.. Cezalarıyla korkunç bir sistem var.. Bu yönetmeliği nasıl kabul edebiliriz..?”

Sarp Sağkal

“AİLE HEKİMLİĞİ ÇALIŞANLARI, ‘YASAKÇI’ YÖNETMELİĞE KARŞI 16 VE 27 AĞUSTOS’TA İŞ BIRAKIYOR”

11 Ağustos 2021

Aile hekimleri, sosyal medyada paylaşım yapmalarını ve basına konuşmalarını yasaklayan yönetmeliğe karşı 16 ve 27Ağustos’ta iş bırakma eylemi yapacak..

Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN) Başkanı Dr. Gürsel Özer:

“16 Ağustos’ta Covid-19 aşılamaları için randevu düzenlemesi yaparak iş bırakıyoruz.. Taleplerin karşılanmaması halinde 2 Ağustos’ta iş bırakarak Ankara’ya yola çıkıyor ve 28Ağustos’ta Ankara’dan sesimizi duyurmak üzere meydanlarda buluşuyoruz..”

AHESEN Yönetim Kurulu’ndan yapılan açıklama:

“Yapılan tüm uyarılar ve yapıcı önermelere karşı bir yol alınamadı..

Yürürlüğe giren yönetmeliğin aile hekimliği uygulaması açısından büyük bir kaosa neden olacağı ve çalışanların özlük haklarında telafi edilemez kayıplar yaşatacağı ortada..

Dava süreçlerinin uzun olacağı öngörüsü ve idarenin olumsuz tavrı ise çalışanlara sendikal haklarını kullanmaktan başka bir seçenek bırakmamıştır..”

Sibel Bahçetepe

“AİLE HEKİMLERİ İSYANDA, BAKIN NEDEN?”

1000 aile hekiminin istifası bizde”. Aile Hekimleri Federasyonu açıklıyor.

“Sağlık Bakanlığı bizi köleleri olarak görüyor, asla yerine getirilemeyecek yeni bir performans sözleşmesi dayattığı gibi, dilsiz hekimlere dönüştürüyor, bu kabul edilemez… Aile hekimlerine 3000 ve hemşirelere 1500 TL ek ödeme haberi, yerine getirilmesi mümkün olmayan kriterler içerdiği için yalandan ibaret…” Bir grup aile hekimi ile görüşüyorum ve hepsi ateş püskürüyor dayatılan yeni sözleşmeye..

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan ve kamuoyuna aile hekimleri yaşadı, büyük paralar alacaklar başlıklarıyla reklamı yapılan sözleşmeyi önüme koyuyorlar. Büyük bir aldatma diyorlar ve maddelerin üzerinden beraber geçiyoruz..

“SIFIR GERÇEKÇİ DAYATMA”

“Yerine asla getirilemeyecek bir performans istiyorlar ve aynı zamanda büyük bir ceza sistemi dayatıyorlar.”

Sözünü ettikleri ekstra paraları alabilmeniz için bir etki puanı sistemi koymuşlar önlerine.. Etki puanı sistemi şunu yaparsan 10puan, şunu da yaparsan bir 10puan… biçiminde sürüyor.. Toplamda 100puanı doldurduğun takdirde ek gelir gelecek.. 

Fakat bu 100puanı doldurabilmek için, bir güne iki günlük zamanı sığdırman gerek..

Bir de aile hekimlerine, bakmakla yükümlü oldukları nüfusun her türlü hastalığını, obezite, şeker, hipertansiyon, kalp damar hastalıkları, kanser ve yaşlı izleme taramalarını kayda almak ve takip etmek gibi bir görev yüklediler ki, bunu bile yerine getirmeleri için günde birkaç saatlerini ayırmaları gerekir…

Bir doktor, kendi yakınımda ne kadar zamanda çözülür diye denedim, tek insanda iki saat sürünce bıraktım, dedi.. Hesap etmişler, bu kayıtları yerine getirebilmek için günde 15 saat çalışmaları gerekiyor…

Hem hasta yoğunluğu hem aşılar bunu zaten imkânsız kılıyor.. Doktorlara bu hasta bakımı yerine, ekstra bir sekreterlik – kâtiplik görevi yüklemek ki, yerine getirmeleri olanaksız gözüküyor..

Sağlık Bakanlığı halka bunu bir müjde gibi duyuruyor, politika yapıyor, ama bir kölelik dayatması..

Aile hekimliğinde çalışan aile hekimleri 9 bin 500 TL, pratisyen hekimler 7 bin 500 TL alıyor..

Şimdi şuna bakın: 2006’da 10 bin 500 TL alıyorlardı, 5-6 bin dolar ediyordu. Bugün ise 9 bin 500 TL alıyorlar ve 1200 dolar ediyor..

Şunu biliyor muydunuz? Gittiğiniz aile sağlığı merkezi, Sağlık Bakanlığı’na ait değil.. Her aile hekimliği birimini aile hekimleri bulmak, kurmak ve kirasını ödemek zorunda. Bir de sekreter tutmak. Mesela Nişantaşı gibi aile hekimliği birimi olabilecek bir yerde kiralar müthiş yüksek olduğu için kimse yanaşmıyor..

“SAĞLIKTA ŞİDDET”

Başka çok önemli bir nokta, aile hekimlerine yönelik şiddet mekanizması, 184, sözde iletişim hattı ama şikâyet hattı olarak çalışıyor..

Yapılan şikâyetler doğru kabul edilerek aile hekimlerinden savunma isteniyor.. Veya disiplin soruşturmasına ve ceza puanına uğruyor.. Olayın doğruluğu araştırılmıyor.. Sağlık Bakanlığı şikâyetçiyi biliyor, geriye telefonla arayarak, biz uyardık veya disiplin soruşturması açtık, diyor.. Açmamış olsa bile.! 

Burada önemli nokta bakanlığın “vatandaş ne derse doğrudur ve haklıdır” yaklaşımıdır..

Bazen her gün en az bir sözel şiddet söz konusu olabiliyor..

“Mesela hasta size vursa, burun kırsa bile siz karşılık verseniz şikâyet etse hakkımızda soruşturma konusu oluyor. Sağlıkta şiddeti içeren 40 bine yakın dava var.”

Aile hekimleri diyor ki maske tak dediğimizde bile bazen şiddete uğrayabiliyoruz. Fakat bu konuda açıklama yapmamız yasak.. Yeni yönetmelik, aile hekimlerinin medyaya veya sosyal medya üzerinde şu veya bu şekilde açıklama yapmalarını, görüş bildirmelerini yasaklaması.! 

Bu da başka bir kölelik dayatması..

“‘DOKTORUN GÖZÜ DOYMAZ’

Doktorlara karşı yıllar önce “Doktor efendinin gözü doymaz, elini vatandaşın cebinden çek..” demiş bir Cumhurbaşkanı var.. İşler bugün de bu çerçevede sürüyor..

Cezalar, aile hekimlerinin iş güvenliğini ellerinden alıyor… Maaş kesintisi zaten başlarının üzerinde sallanıyor.. Yönetmelik, aile hekimlerinin özlük haklarında en küçük bir iyileştirme öngörmediği gibi, sözleşme feshi ve ceza sistemi götürüyor..

Görüştüğüm aile hakimleri diyor ki “Doktor – hasta ilişkilerimiz tamamen zedelenmekte, doktor – Sağlık Bakanlığı’nın dayattığı sistem ilişkisine dönüşmüştür.. Bu çerçevede aile hekimliği sisteminin sağlıklı çalışması, hastalarına kaliteli hizmet vermesi ortadan kaldırılmaktadır..”

27 bin kadar aile hekimi var ülkede. Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası da var. Yarın bir günlük grev uygulayacaklar..

Orhan Bursalı

“AİLE HEKİMLERİ EYLEMLERİNİN İLK SONUCUNU ALDI, BAKANLIK GERİ ADIM ATTI”

15 Ağustos 2021

Aile hekimlerinin iş bırakma eylemi yapacağını açıklaması ve istifa dilekçeleri toplamaya başlamasının ardından sağlıkçıların tepkisini çeken “Aile Hekimliği Tarama ve Takip Katsayısına İlişkin Yönerge”de ilk değişiklik yapıldı..

Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği ile görevleriyle ilgili olarak sosyal medya paylaşımı yapan, basına “izinsiz” demeç veren aile hekimlerine cezalar verileceği belirtildi..

Ayrıca aile hekimlerine bir yönerge ile kronik hastaların takibine ilişkin ek sorumluluklar yüklendi.. Bu sorumluluklara uymayan aile hekimlerinin maaşlarından da yüzde10 kesinti yapılacaktı.. Aile hekimleri, bu yönetmeliği ve kesintiye neden olacak yönergeyi protesto etmek iş bırakma eylemleri yapacağını duyurdu.. Hekimler, ayrıca Türkiye’nin dört bir yanından istifadilekçesi toplamaya başladı… 

Sağlık Bakanlığı, aile hekimlerinden gelen tepkiler üzerine yönergede ilk değişikliğe gitti..

Değişikliğe ilişkin bilgi veren AHEF Başkanı Dr. Özlem Sezen:

“Bizim şu anki hak edişlerimizi alabilmemiz için, kronik hasta takibini belli bir yüzde üzerinde yapmamız gerekiyordu.. Yani maaşımızı alabilmemiz için elimizdeki işlerin üzerine, bizim için belirlenen bu yüzdenin üzerinde iş yapmamız gerekiyordu.. Bu fazladan işi yapmamamız halinde, yüzde10 maaş kesintisi oluyordu.. Bizim mücadelemiz, eylem planımız, bakanlık ile yaptığımız görüşmeler sonucunda bu düzenlemede değişikliğe gidildi. Yüzde10 kesinti kaldırıldı..”HEKİMLER İŞ BIRAKIYOR”

Değişikliğin bir ek ödeme anlamına gelmediğini belirten Dr. Özlem Sezen:

“Şu anki hak edişlerimizi almaya devam edeceğiz.. Bizi önce maaşlarımızı kesmekle tehdit ettiler, sonra pandeminin yoğunluğu sebebiyle bunu düzelttiler..

Eylemlerimizle kararlılığımızı gösteriyoruz.. Şimdilik bir yanlıştan dönülmüş oldu.. Ancak pandemi yoğunluğu azaldığında bu geri dönebilir..”

Eylemlerinin süreceğini ve yarın iş bırakacaklarını aktaran Sezen:

“Biz sosyal medya hesabımızda kendi turkuvaz tablomuzu da hazırladık.. İstifa dilekçelerimizi buradan paylaşıyoruz.. Biz pandemide hem normal işlerimizi ve hem de pandemi işlerini sürdürdük. Buna rağmen yönetmeliğimizde cezalar var, maaş kesmeler var.. Biz işimizi seviyoruz ve yapmaya devam ediyoruz. Bizlerin görüşüyle de yeniden bir yönetmelik yapılmasını istiyoruz..” dedi.

Sarp Sağkal

İLGİLİ HABER

Cumhuriyet // Sarp Sağkal //Orhan Bursalı // Sibel Bahçetepe // Cemil Ciğerim //

Click to comment

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

To Top