GÜNDEM

SAYIŞTAY: AİLE ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI GİDERLERİNDE UYUŞMAZLIK VAR

.

“SAYIŞTAY RAPORU: BAKANLIĞIN KAYITLI GİDERLERİNDE UYUŞMAZLIK TESPİT ETTİ”

Sayıştay:

“Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na ilişkin 2020 yılı Denetim Raporu’nda, Bakanlığın kullanımında bulunan taşınmazlara ilişkin muhasebe kayıtlarındaki tutarlar ile net değer hesabındaki tutar uyuşmadı…”

Sayıştay, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına ilişkin 2020 yılı Denetim Raporu’nda; Bakanlığın kullanımında bulunan taşınmazlarla ilgili hatalı uygulamaları 7 maddede listeledi..

Tahsisli kullanılan taşınmazların muhasebe kayıtlarındaki tutarları ile net değer hesabında gözüken tutarın uyuşmamasına ilişkin uyarı notu düşüldü..

Sayıştay’ın taşınmazlarla ilgili 7 bulgusu şöyle:

“. Bazı taşınmazların cins tahsisinin yapılmaması,

. Bakanlığın kullanımında bulunan taşınmazlardan değer tespitleri yapılmayanların bulunması,

. Kurum adına tahsis edilen taşınmazların muhasebe kayıtlarında eksik görünmesi, 

. Yeşil alanların, otoparkların ve spor sahalarının muhasebe kayıtlarında gösterilmemesi,

. Tahsisli kullanılan taşınmazların muhasebe kayıtlarındaki tutarları ile net değer hesabında gözüken tutarın uyuşmaması,

. Değer artırıcı nitelikteki harcamaların ilgili maddi duran varlık hesabında takip edilmemesi, 

. Konsolide taşınmaz icmal cetvelinin düzenlenmemesi.”

“DÜZELTME YAPILMASI GEREKMEKTEDİR”

Sayıştay’ın bulgularına ilişkin uyarısı ise şöyle:

“Kurum tarafından tahsisli kullanılan taşınmazların kaydedildiği 250 ve 252 numaralı hesapların 03 detay kodundaki toplam borç kalanı tutarı ile 500.12 Tahsisli Kullanılan Taşınmazlar yardımcı hesabının alacak kalanı tutarının eşit olması gerektiği anlaşılmaktadır..

Çünkü bahsedilen bu yardımcı hesaplar tahsisin kurulması ve kaldırılması işlemlerinin muhasebeleştirilmesinde karşılıklı olarak kullanılmaktadır..

Ancak, denetlenen kamu idaresinin mali tablolarında 250.03 ve 252.03 numaralı yardımcı hesapların toplam borç kalanı 1.408.321.706,61 TL olarak gözükürken 500.12 Tahsisli Kullanılan Taşınmazlar yardımcı hesabının alacak kalanı 1.329.451.138,94 TL olarak görünmektedir..

Bu nedenle, söz konusu hesapların aradaki fark olan 78.870.567,67 TL kadar mali tablolarda yanıltıcı bilgi içerdiği düşünülmektedir..

Bu itibarla, karşılıklı olarak çalışan bu iki hesabın arasındaki farkın nedeni tespit edilerek ilgili düzeltme kayıtlarının yapılması gerektiği değerlendirilmektedir.”

İLGİLİ HABER

Cumhuriyet

Click to comment

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

To Top