.
“BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİSYENLERİ AÇTIKLARI DAVAYI KAZANDI”

Melih Bulu görevdeyken, üniversitenin Genel Sekreterlik görevine Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Nedim Malkoç’un getirilmesini yargıya taşıyan Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri, açtıkları yürütmeyi durdurma davasını kazandı…

13 Temmuz 2021 tarihinde

“… Genel Sekreter” olarak görevlendirilmesine ilişkin işlemin; Üniversite Yönetim Kurulu’nun görüşü/kararı alınmadan yetki gasbı suretiyle geçici görevlendirilmenin yapıldığı, haksız ve hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek yürütmesinin durdurulmasına ve iptaline karar verilmesi istenilmektedir.” diyerek 12. İdare Mahkemesine başvuran Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri, yürütmenin  durdurulmasına  mahkeme heyetinin oybirliği  ile karar verdiğini açıkladılar..

“SENETO TOPLANTILARINA KATILMAMALI”

Karar metninde ,

“…..dava konusu işlemin hukuka aykırı olduğu saptanmasına rağmen uygulamanın sürdürülmesi, tüm eylem ve işlemleri hukuka uygunluk karinesine dayanan hukuk devleti ilkesine aykırı bir durum yaratacak, davacılar yönünden telafisi güç zarara neden olacaktır…

Açıklanan nedenlerle; hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemin; uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğinden 2577 sayılı Kanunun 27.maddesi uyarınca teminat alınmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına,…..(oybirliği ile) karar verildi…”  yazdığını ifade eden akademisyenler, atanmış yönetiminin bu hukuksuzluğu bir an önce düzeltmesi gerektiğini, hukuksuz bir şekilde Genel Sekreter olarak görevlendirilen Malkoç’un bundan sonraki Üniversite Yönetim Kurulu (ÜYK) ve Senato toplantılarına katılmamalı, yetki kullanmaması gerektiğini de belirttiler..

NE OLMUŞTU?

“BOĞAZİÇİLİ AKADEMİSYENLERDEN NACİ İNCİ ATAMASINA TEPKİ”

BOĞAZİÇİLİ AKADEMİSYENLER: “KARARDAN GERİ DÖNÜLMELİ”

Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri, Naci İnci’nin üniversiteye rektör olarak atanmasına tepki göstererek, atama kararında yine üniversite iradesinin hiçe sayıldığını ve ‘bu yanlıştan‘ bir an önce geri dönülmesi gerektiğini ifade ettiler ..

Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Naci İnci atanmıştı.. İnci, protestolara neden olan önceki rektör Melih Bulu’nun yerine vekaleten rektörlük görevini sürdürüyordu..

Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğü görevine Erdoğan’ın 1Ocak 2021 tarihli kararnamesiyle Melih Bulu’nun getirilmesi sonrası üniversitede aylar süren protestolar düzenlenmiş, Bulu yine bir kararnameyle görevden alınmıştı.. 

Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri, Erdoğan’ın İnci’yi atamasına da tepgi gösterdi..

KABUL ETMİYORUZ, VAZGEÇMİYORUZ

“KABUL ETMEDİĞİMİZ TEMEL HUSUSLAR ŞEFFAF OLMAYAN BİR ŞEKİLDE YAPILMASIYDI”

Boğaziçili Akademisyenler:

Kabul etmediğimiz temel hususlar; rektör atama sürecinin üniversitenin ilgili kurullarının hiçbiri muhatap alınmadan, kurumun iradesi hiçe sayılarak ve şeffaf olmayan bir şekilde yapılmasıydı..

 Melih Bulu’nun rektörlük görevinden alınmasının ardından 30Temmuz’da Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri olarak rektör adaylığını açıklayan tüm hocalarımız için bir güven oylaması gerçekleştirdik..

Bu oylamanın sonuçları açıktır:

Üniversitenin tüm öğretim üyelerinin yüzde 80’in üzerinde katılımıyla gerçekleşen bu oylamada, aday olan 17öğretim üyesine destek kararı verilirken Melih Bulu’nun yardımcısı olan iki öğretim üyesi güvenoyu alamadı.. Bu oylamada akademisyenlerimizin yüzde 90’ından fazlası Naci İnci’nin rektör olarak atanmasını kabul etmediğini ifade etti.”

Akademisyenler Naci İnci’nin atamasına karşı çıkma nedenlerini dört maddede şöyle sıraladı: 

*Naci İnci’nin rektör adaylığı Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyeleri tarafından yapılan güven oylamasında yüzde 90’dan fazla KARŞI OY aldı..

*Naci İnci vekâleten rektörlük yaptığı süre boyunca Can Candan ve Feyzi Erçin hocalarımız ve CİTOK Koordinatörü Cemre Baytok’un işine hukuksuz ve keyfî bir şekilde son verdi..

*Aynı dönemde Naci İnci, karar alma süreçlerinde kurum içi usul, kural ve hukuki düzenlemeleri yok saydı; bölüm, fakülte, üniversite yönetim kurulu ve senato gibi kurulların iradelerini çiğnedi.. Bu hukuksuz işlemler dolayısıyla 100’e yakın hocamız çeşitli davalar açtı, ‘görevi kötüye kullanma’ suçunu da içeren suç duyurularında bulundu..

*Naci İnci öğrencilerimizi haksız ve hukuksuz disiplin soruşturmalarıyla baskı altına aldı..

“ATAMA KRİTERLERİ AÇIKLANMALI”

Atama kararıyla üniversite iradesinin hiçe sayıldığını ve bu adımdan biran önce geri dönülmesini talep eden akademisyenler:

“Türkiye’nin en önemli yüksek öğretim kurumlarından biri, bir kamu araştırma üniversitesi olan Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör atamasının hangi ölçütlere göre yapıldığı, okulumuzca güvenoyu alan, Boğaziçi Üniversitesi’nin 17 yetkin ve liyakat sahibi rektör adayının neden mülakata dahi çağrılmadığı, Naci İnci’nin neden tercih edildiği kamuoyuna açıklanmalıdır..“

“ÜNİVERSİTEDE YAPILAN ‘GÜVENOYLAMASINDA’ YÜZDE 95 ‘HAYIR’ OYU ALAN NACİ İNCİ REKTÖR OLARAK ATANDI”

Prof. Dr. Mehmet Naci İnci, 19 akademisyenin yarıştığı “güvenoylamasında” öğretim üyelerinden yüzde 95 oranında ret oyu alarak rektör olması istenmeyen iki akademisyenden biri olmuştu..

Rektör adayı olarak güvenoyu alan Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Cem Say:

“Net bir şekilde güvensizlik oyu alan kişiyi atadılar.. Bu karar, anayasada yer alan üniversiteler özerktir maddesinin umursanmadığını yada anlaşılmadığını gösteriyor.. Çünkü özerk kurumlar, kendi yöneticilerini kendileri belirler..

Bugüne kadar rektör olma hırsı olmayan biri olarak üniversitenin bu krizden çıkması için başvurumu YÖK’e göndermiştim.. Bildiğimiz kadarıyla YÖK, Melih Bulu’nun atandığı süreçte bütün adayları mülakata çağırmış.. Bizi kimse çağırmadı.. Ben hayatımda ilk defa bir iş başvurusu yapınca mülakata bile çağrılmadan yok sayıldım.. Bu YÖK’ün ne durumda olduğunu gösteriyor..

Hiç haberimiz olmadan iki fakültenin kurulması da Melih Bulu’nun gelmesi de gece yarısı oldu.. Anlaşılan yeni Türkiye’de böyle şeyler gece yarısı oluyor..

Naci İnci akademik olarak liyakati varmış ki vaktiyle Boğaziçi’nde hocalık yapabilmiş.. En azından o açıdan Melih Bulu’dan bir farkı var ama maalesef son derece kötü bir yönetici olduğu hem rektör yardımcılığı sırasında hem de vekâleten yaptıklarından anlaşılıyor.. Hukukla arası iyi değil, insanları olmadık şekilde işten atmaya kalkıyor..

Boğaziçi’ni ‘bir şey’ yapmak istiyorlar anladığım kadarıyla. YÖK 2021’in başından beri normal kadro ihtiyaçları için bölümlere kendi kadrolarını kullanma iznini vermiyor.. Ama bir gecede paraşütle inen hukuk fakültesine öğretim elemanı almak için ‘100 üzerinden 50 İngilizce puanı yeter’ gibi Boğaziçi tarihinde görülmemiş şekilde öğretim elemanı izni veriyor.. Bu; üniversiteyi baltalamaya çalıştıklarına dair maddi bir delil..

Bundan sonra da tüm bunların ne kadar yanlış olduğunu anlatmaya devam etmek lazım..” 

Öğrencilerin sosyal medyada direnişe ilişkin paylaşımlarda bulunduğu Boğaziçi Dayanışması adlı sosyal medya hesabı ise:

“Boğaziçi direnişinin bütün bileşenlerini kayyum Naci İnci’ye karşı birlikte mücadeleye çağırıyoruz.. Tüm kayyumlar gidene kadar direnişe devam..

Yeni piyon Naci İnci’ye karşı tüm bileşenlerin ortak mücadelesini örmek için pazartesi saat 13.00’te Rektörlük önüne bekliyoruz!..”

Boğaziçi Üniversitesi için Mezunlar Girişimi ise:

“Boğaziçi Üniversitesi’nin iradesi bir kez daha çiğnendi.. Biz yine tekrar edelim, akademisyenlerin güvenoylamasında yüzde 95 karşı oy alan Naci İnci’nin rektör olarak atanmasını kabul etmiyoruz, özgür bir üniversite için mücadeleden vazgeçmiyoruz..!”

“HOCALARIN HOCASINDAN DESTEK”

Hocaların hocası olarak bilinen Prof. Dr. Nermin Abadan Unat, Boğaziçili akademisyenlerin 150’nci gün eylemine destek vererek rektörlüğe sırtını dönmüştü..

Unat, eylemin bu kadar uzun süreceğini beklemediğini belirterek direnişe verdiği desteğe ilişkin:

“Artık pek ayakta duramasam da sürpriz yaparak üniversiteye gittim.. Görünce çok sevindiler, alkışladılar.. Ben de onlarla aynı düşünceyi paylaşıyorum, üniversiteliler kendi yönetimini kendisi seçer..

Demokratik düzende bu, bir kuraldır. Gidip onlara yaşlı bir hocalarından moral vermek istedim. Tabii öğrenciler de çok kötü durumda, aralarında tutuklananlar var” açıklamasını yapmıştı. Prof. Dr. Nermin Abadan Unat // cafemedyam

İLGİLİ HABER

Cumhuriyet // Tuğba Özer

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogcu bunu beğendi: