GENEL

İNSANLIĞI TARIMA GEÇMEYE NE ZORLADI

Yabani bitkiler düzenli surette toplanıyor, tohumları saklanıyordu.. Tahılları işlemek için kullanılan araç gereçlerin hepsi hazırdı.. Hatta ihtiyat amacıyla birkaç hayvan esaret altında tutuluyordu..

✳İLK DEVLETLERİN DERİN TARİHİ-TAHILA KARŞI..!
ABD’li araştırmacı James C. Scott, “İlk Devletlerin Derin Tarihi-Tahıla Karşı” adlı eseriyle okuyucuyu ana akım tarih anlatısıyla karşı karşıya getirdi..

Çevirisini Akın Emre Pilgir’in yaptığı ve Koç Üniversitesi Yayınları’ndan çıkan eserde, insanları hâkim geçinme tarzı olarak tarıma geçmeye neyin zorladığı incelendi..

Uygarlık tarihi gerçekten kitaplardaki gibi mi yaşandı, yoksa zamanımızı kendilerini “uygar” görenlerin kendileri hakkında yazdıklarını okuyarak mı geçiriyoruz..?

 Ana akım tarih anlatısını karşısına alan James C. Scott, okura, tahıla dayalı beslenmenin ve kentlerde toplanmış nüfusun, mümkün olan en iyi yaşantı biçimi miydi yoksa egemenler açısından en uygun olan bu muydu sorusunu yöneltti..

Kitabın, “Zoonozlar: Kusursuz bir Epidemiyolojik Fırtına” başlıklı bölümünün “Nagarya ve Tarihi” adlı kısmında, nasıl oldu da insanlığın hayvancılıktan tarıma geçiş yaptığına dair dikkat çekici tezler ileri sürüldü..

İŞTE “NAGARYA VE TARİHİ” BAŞLIKLI O KISIM..!

Zirai hayvancılık (yani sürülen tarlalar ve evcil hayvanlar) Mezopotamya ve Bereketli Hilal’in büyük kısmına, henüz devletler ortaya çıkmadan çok önce hâkim olmuştu..

Tarımın çekilen taşkın alanlarında yapıldığı istisnalar haricinde bu durum, bana göre hâlâ tatmin edici bir şekilde açıklanamamış bir ikilemdir. Topluca kafalarına silah dayanmadıysa neden aklı başında toplayıcılar sabit tarlalarda yapılan tarımın ve hayvancılığın getirdiği sayısız angarya işi tercih etmişti ki..?

Çağımızın kaynakları kıt ortamlarda yaşamak zorunda kalmış avcı-toplayıcı toplulukları bile, zamanlarının sadece yarısını geçimlik çalışma diye adlandırdığımız işlere ayırmaktadır..

Mezopotamya’da avcı ve toplayıcılıktan eksiksiz bir zirai yaşama nasıl geçildiğinin adım adım gözlenebileceği ender arkeolojik alanlardan birini (Ebu Hureyra) inceletenlerin söylediği gibi:

‘Her mevsim kendisine çeşitli yabani gıdalar sunan verimli bir bölgede bulunan bir avcı-toplayıcının, kalori aldığı temel gıdaları kendi rızasıyla ekmeye başlamış olması pek ihtimal dahilinde değildir .. Alacakları her birim enerji için yatırmaları gereken enerji çok yüksek olurdu..’ 

Vardıkları sonuca göre onların ‘kafalarına dayanmış silah’ Genç Dryas dönemindeki (MÖ 1.500-9600) soğuk hava dalgasının yabani bitkilerin bolluğunu azaltması ve bunun, komşu bölgelerdeki düşman toplulukların varlığıyla birleşerek hareketliliklerini kısıtlamasıydı..

Önceden de belirtildiği gibi bu açıklama gerek bulguları gerekse mantığı açısından hararetli tartışmaların konusudur.”

https://www.cafemedyam.com/2019/11/15/tarimda-disa-bagimli-hale-nasil-geldik/
✳İNSANLAR DAHA AZ ARZULANAN KAYNAKLARDAN YARARLANMAYA İTİLMİŞTİ..!

“Yedi bin yılı aşkın bir süre zarfında, insanları hâkim geçinme tarzı olarak tarıma geçmeye neyin zorladığıyla ilgili tartışmalara bırakın çözüm bulmayı hakemlik yapacak bir konumda bile değilim..

Uzun süre kabul görmüş ve adeta Ortodoks bir tutuma dönüşmüş açıklama, nerdeyse altı bin yılı kapsayan bir süre zarfında geçimin yoğunlaştığını söyleyen ve entelektüel anlamda tatmin edici olan anlatıydı..

Yoğunlaşmanın ilk sinyali, alt tropik düzeylerde daha çeşitli geçim kaynaklarından yararlanıldığına gönderme yapma maksadıyla ‘geniş spektrum devrimi’ diye adlandırılmıştı..

Bereketli Hilal’de dönüşümü başlatan şey, yabani protein kaynağı olan yaban öküzü, yaban eşeği, alageyik, deniz kaplumbağası, ceylan gibi büyük av hayvanlarının (belki aşırı avlanma sonucu?) giderek azalmasıydı..

Farklı bir metafor kullanırsak ilk avcılar için bunlar adeta ‘alçak dallardaki meyveler’ olmuştu. Bu durumun, belki nüfus artışının yarattığı baskıyla da ortaya çıkan sonucu olarak insanlar, bol miktarda bulunsa da elde edilmesi daha fazla emek gerektiren, belki daha az arzulanan ve/veya besleyici olan kaynaklardan yararlanmaya itilmişti..

Bu geniş spektrum devrimiyle ilgili bulgulara tüm arkeolojik kayıtlarda rastlanmaktadır:

Kalıntılar arasında büyük vahşi hayvanların kemikleri azalırken nişastalı bitki parçalarının, kabuklu canlıların, küçük kuş ve memelilerin, sümüklüböceklerin ve midyelerin kalıntıları baskın hale gelmiştir.. Bu ortodoksinin kurucularına göre, geniş spektrum devrimiyle tarımın benimsenmesinin altına aynı, hatta küresel bir mantık yatmaktaydı..

Nüfustaki küresel artış, özellikle MÖ 9600’den sonra iklimin düzelmesi ve büyük av hayvanlarının azalmasıyla birleşince (Ortadoğu ve Yeni Dünya’da kesin bulgulara dayanmaktadır), avcıları ve toplayıcıları toplama faaliyetlerini yoğunlaştırmaya itmiştir..

Çevrelerindeki kaynakların taşıma kapasitesine her zamankinden daha yoğun bir şekilde yüklendiklerinden, geçimleri için daha sıkı çalışmak zorundalardı..

Dolayısıyla bu bakış açısına göre geniş spektrum devrimi, saban tarımıyla hayvan yetiştiriciliğinin çok daha aralıksız uğraşında mantıki sonucuna ulaşacak olan angaryadaki uzun soluklu artışın ilk adımıydı.. Bu anlatının birçok versiyonunda, geniş spektrum devrimi ve tarım beslenmeye de zarar vermiş, sağlıksızlığa ve yüksek ölüm oranlarına yol açmış şeylerdir..

Geniş spektrum devrimini açıklamak için artan nüfusun çevrenin taşıma kapasitesi üzerinde yarattığı basıncın ön plana çıkarılması, birçok bölgede mevcut bulgularla çelişir niteliktedir..

‘Devrim’ görünüşe göre kaynaklar üzerindeki nüfus basıncının zayıf olduğu yerlerde yaşanmıştır..

Ayrıca MÖ 9600 sonrasındaki daha ılıman ve sulak koşullar sayesinde, alüvyonlu Mezopotamya topraklarında olduğu gibi kolaylıkla toplanabilecek bitkilerin bollaşmış olması da ihtimal dahilindedir; ne var ki bu, arkeolojik kayıtlarda gözlenen besin eksikliğini açıklamamaktadır..

Geniş spektrum devriminin gerçekliği konusunda şüphe yoktur fakat mesele sebeplerini veya sonuçlarını anlamaya geldiğinde jüri hâlâ son sözünü söylememiştir..

Fakat üç veya dört bin yıl sonra tarımın gerçek anlamda gelişimi söz konusu olduğunda jürinin kararı nettir.. Artan bir nüfus basıncı altında, yerleşik avcılar ve toplayıcılar hareket etmekte giderek daha fazla zorlanmış ve daha fazla emek harcama pahasına bulundukları çevreden daha fazla kaynak çıkarmak zorunda kalmış, böylece birçok büyük av hayvanı azalmış veya yok olmuştur.. O halde bunun, İngiliz liberallerinin anlattığı, insanların icatlarından ve ilerlemelerinden bahseden öyküyle hiçbir alakası yoktur..

Ekin teknikleri uzun süredir bilinmekte ve zaman zaman kullanılmaktaydı..

Yabani bitkiler düzenli surette toplanıyor, tohumları saklanıyordu.. Tahılları işlemek için kullanılan araç gereçlerin hepsi hazırdı.. Hatta ihtiyat amacıyla birkaç hayvan esaret altında tutuluyordu.. Yine de gerektirdikleri onca işten ötürü, hâkim geçinme pratikleri olarak bitki ekiminden ve hayvan bakımından olabildiğince uzak duruluyordu..

Bu işin büyük kısmı, sadeleştirilmiş ve insan yapısı bir toprak parçasından kovulan doğanın oraya geri dönmesini engelleme ihtiyacından kaynaklanıyordu: Tek ürünlü tarlalar onları tehdit eden diğer bitkiler (ayrık otları), kuşları, otlayan hayvanlar, kemirgenler, böcekler ve pas hastalığıyla diğer bulaşıcı mantarlardan korunmalıydı. İşlenmiş zirai topraklar emek yoğun alanlar olmanın dışında kırılgan ve savunmasızdı.”

İLGİLİ HABER

Odatv.com

Click to comment

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

To Top
%d blogcu bunu beğendi: