SAĞLIK

COVİD-19: HASTALIĞI AĞIR GEÇİRENLERDE 7 PUANA VARAN IQ KAYBI GÖRÜLDÜ

“7 PUANA VARAN IQ KAYBI”

Covid-19, zeka düzeyini geri döndürülemez şekilde düşürebiliyor

İngiliz bilim insanlarının yaptığı araştırmaya göre, Covid-19’dan iyileşenlerin bilişsel kabiliyetlerinde önemli düşüş saptandı. Hastalığı ağır geçirenlerde 7 puana varan IQ kaybı görüldü..

  The Lancet dergisinde yayımlanan araştırmaya göre Covid-19’dan iyileşenlerin bilişsel kabiliyetlerinde önemli düşüş saptandı..

Özellikle hastaneye yatırılıp ventilatöre bağlananlarda gözlenen 7puana varan IQ kaybı, dahaönce felç geçirmiş ve öğrenme güçlüğü bildirenlerde görülenden bile daha büyük bir oran..

Imperial College London ve Cambridge Üniversitesi’nden İngiliz bilim insanları, Ocak-Aralık2020 döneminde 12 bin 689’u farklı düzeyde Covid geçirenlerden oluşan 81 bin 337 kişiyi bilişsel kabiliyetlerini ölçmeye yönelik bir dizi sorudan oluşan bir testten geçirdi.. 

The Lancet dergisinde yayımlanan bu araştırma, Covid-19’dan iyileşenlerin bilişsel kabiliyetlerinin önemli düşüşe uğradığını gözler önüne serdi.. 

Buna göre Covid’i hafif atlatanlar dahil hastalığı geçirenler, zeka testi çözmede hastalık geçirmeyenlere göre daha çok zorlandı. Covid’i ağır geçirenlerde bilişsel kabiliyet kaybı daha büyük oranda oldu.. 

“ÖNCEKİ BULGULARLA TUTARLI”

BBC’nin Horizon programı için Büyük Britanya Zeka Testi adlı bir çalışma yürüten araştırmacılar, pandeminin patlak vermesi üzerine bunu Covid geçirenlerle geçirmeyenler arasında kıyaslama çalışmasına dönüştürdü.. 

Covid’e yakalananların yakalanmayanlara kıyasla zeka testinde daha düşük performans gösterme eğiliminde olduğunu saptayan araştırmacılar, enbüyük kaybın akıl yürütme, planlama ve problem çözme gerektiren görevlerde gözlemlendiğini, bunun uzunsüren Covid’de ‘beyin sisi’, yoğunlaşmada zorluk, doğru kelimeleri bulmada zorlanmanın yaygın görüldüğüne dair önceki bulgularla tutarlı olduğu belirtildi..

Önceki araştırmalar, Covid’den iyileşenlerin büyük bölümünün nöropsikiyatrik ve bilişsel komplikasyonlardan etkilendiğini saptamıştı.

“7 PUANA VARAN IQ KAYBI”

Bilişsel düşük performans düzeyi aynı zamanda hastalığın ne kadar ağır geçirildiğiyle de ilgili..

En büyük kayıplar, 7puana varan IQ kaybıyla hastaneye yatırılıp ventilatöre bağlananlarda gözlendi ki, bu, daha önce felç geçirmiş ve öğrenme güçlüğü bildirenlerde gözlemlenenden bile daha büyük bir oran..

Bilişsel gerileme ile hastalandıktan sonra geçen zaman arasındaki bağı da inceleyen bilim insanlarının bu iki etken arasında hiçbir bağ bulamaması Covid’in geri döndürülemez sonuçlar yarattığı şeklinde yorumlandı..

Sadece 275katılımcıdan oluşan küçük bir alt grup, hem Covid’e yakalanmadan önce hem de yakaladıktan sonra söz konusu zeka testinden geçse de, araştırmada çoğunlukla kesitsel bir metodoloji kullanılması, neden-sonuç hakkında kesin sonuçlar çıkarma yeteneğini sınırladı.. Ancak geniş çaplı ve sosyoekonomik açıdan çeşitlilik arzeden örneklem, araştırmacıların önceden var olan koşullarda dahil olmak üzere geniş çeşitlilikteki potansiyel olarak ortak değişkenleri kontrol etmesine izin verdi.. 

İLGİLİ HABER

Duvar

Click to comment

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

To Top