Zorunlu din kültürü ve ahlak bilgisi dersinden muaf tutulan çocukların sayısı da her geçen gün artıyor...

Zorunlu din kültürü ve ahlak bilgisi dersinden muaf tutulan çocukların sayısı da her geçen gün artıyor…

Konya Bölge İdare Mahkemesi, Adana 1. İdare Mahkemesi’nin çocuğun zorunlu din dersinden muaf tutulmaması yönündeki kararının kaldırılmasına ve zorunlu din dersinin hukuka aykırı olduğuna hükmetti. 

Dava şöyle gelişmişti

Hülya-Mehmet Şahin çifti çocuklarının zorunlu din dersinden muaf tutulması için talepte bulunmuş, Çukurova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ise, “Hristiyan veya Musevi” olduklarının belgelendirmemeleri sebebiyle 27.10.2017 tarihinde yapılan talebi reddedmişti.

Bunun üzerine aile Adana 1. İdare Mahkemesi’ne başvurdu. Aile burada da çocuklarının zorunlu din dersinden muaf tutulamayacağı yönünde kararla karşılaştılar. Mahkemenin gerekçesi; ”Yeni müfredatıyla Din kültürü ve ahlak bilgisi dersi hukuka uygundur”

Adana 1. İdare Mahkemesi, müfredat değişikliği ile birlikte zorunlu din dersinin nesnel ve bilimsel temellere dayandığını, tüm dinleri kapsadığını ve “din” eğitimi değil, din kültürü ve ahlak bilgisi dersi olduğunu, Anayasa’ya uygun olduğuna karar vermişti… 

MÜFREDAT GERÇEKTEN DEĞİŞTİ Mİ?

Aile:

” Zorunlu din dersinin içeriği gerçekten de değişti. Ancak Mahkeme’nin iddia ettiği gibi nesnel ve çoğulcu, din çeşitliliğine yer veren bir değişiklik yok. Zorunlu din dersi yapılan her değişiklik ile Sünni-Hanefi mezhebine dayalı İslam dini eğitimi haline geliyor. Bunu anlamak için sadece kitapların ana başlıklarına, görsellere bakmak yeterli’..

9-10 yaşındaki çocuklara okula giderken, ders çalışırken, oyun oynarken, alışveriş yaparken ve arkadaşlarıyla görüşken kullanacakları “bismillahirrahmanirrahim, Allah’a şükür, maşallah, estağfirullah, sübhanallah, allah bereket versin” gibi ifadelerin anlamları ve doğru kullanımları öğretilmekte..

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan Din kültürü ve ahlak bilgisi kitabının 17. sayfasında yer alan aile görseli oldukça dikkat çekici… Kullanılan görseller de AKP’nin istediği aile kurumu ile uyumlu: Üç çocuk sahibi ve anne babası ile yaşayan bir aile ve o ailenin kadın üyeleri türbanlı.”  

İlk üniteyi Subhaneke duasını ezberleyen çocuklar, ikinci ünitede ‘İslamı tanıyalım’ başlığı ile İslam inancının esaslarını, İslamın şartlarını öğreniyor ve Kuranı Kerim’i tanıyor. Dinine inanan her Müslümanın İslamın şartlarına uymasının zorunluluk olduğu vurgulanıyor. ‘…Namaz, insanı her türlü kötülükten ve hayâsızlıktan alıkoyar…’ deniyor..

Zorunlu din kültürü ve ahlak bilgisi kitabında ikinci ünitede ise; çocukların namaz kılarken görsellerine yer verildiği gibi, oruç tutan, dua okuyan çocukların görselleri de kitapta bulunuyor ve çocuklara, Amentu duası ezberletiliyor..

Çocuklar üçüncü üniteye geldiklerinde ise ‘Güzel Ahlak’ başlığı ile;  İslam dininin ahlaka bakışı, Kuran’da güzel ahlak hakkında yer alan öğütler ve Hz. Muhammed’in güzel ahlak konusundaki öğütleri öğretilmekte ve Fatiha suresi ezberletilmekte..

Dördüncü Ünite Hz. Muhammed’in çocukluğu, ailesi, Mekke ve Medine yılları ayrıntılı bir şekilde çocuklara öğretiliyor, sonra Salli ve Barik Duaları ezberletiliyor.. 

Aile: ” Beşinci son ünite, ‘Din ve Temizlik’ başlığı ile İslam dini için temizliğin önemine değiniliyor. ”

Aile: ”Çocuklara günlük hayatında İslam dinine ait hangi kelimeleri kullanması gerektiğini, İslam ibadetlerini nasıl gerçekleştireceğini, ailesine, kardeşlerine, akrabalarına, komşularına ve öğretmenine İslam dininin sunduğu ahlaki çerçeve ile nasıl davranacağını, İslam dininin liderinin hayatını ve İslam dinine göre nasıl temiz kalacağını, İslam dininin temizliğe verdiği önemi öğretiliyor. Bir çocuk, İslam dinine göre nasıl bir birey olacağının kuramsal ve uygulamalı olarak öğreniyor, üstelik melekler, cinler, ahiret, cennet ve cehennem gibi kavramlarla karşılaşıyor.” 

Aile: ”Adana 1. İdare Mahkemesi kararında ‘içeriğinin nesnel ve çoğulcu olduğunu, hiçbir dinin bir ayrım ve eşitsizlik unsuru olarak kullanılmadığını ve söz konusu müfredatın tüm dinler karşısında tarafsız kaldığını, bütün dinsel inançları eşit mesafede şekillendiğini’ iddia ettiği müfredat bu şekilde.” 

DİNİNİ AÇIKLAMAK EŞİTLİK İLKESİNE AYKIRI!

Aile:

” Çocuklarımızı zorunlu din dersinden muaf tutabilmek için, ‘Anayasaya aykırı olarak’ dinimizi açıklamaya zorluyorlaar. Eğitim ve Öğretim Yüksek Kurulu Başkanlığının Hristiyan ve Musevi dinlerine mensup öğrenciler için tanınan muafiyet bizim çocuklarımız için de uygulanmalı. Konu olan ders Anayasanın öngördüğü amaca uygun bir müfredatla verilmesi gerekirken bu kurala uyulmuyor, ders Sünni- Hanefi mezhebine dayanan İslam dini eğitimi halini almış ve bu eşitlik ilkesine de aykırı dır.”

Konya Bölge İdare Mahkemesi 3. İdari Dava Dairesi, davacıların iddiaları nedeniyle söz konusu dosyayı yeniden ele aldı ve zorunlu din dersinin haksız ve hukuka aykırı olduğunu belirterek, Adana 1. İdare Mahkemesi’nin kararını kaldırdı. 

KONYA BÖLGE İDARE MAHKEMESİ: “TÜRKİYE LAİK HUKUK DEVLETİDİR…

Konya Bölge İdare Mahkemesi karanının gerekçesi:

-Laik hukuk devletinde din dersinin zorunlu olması mümkün değil.

-Laik devletin, doğası gereği resmi bir dininin bulunmaması, belli bir dine üstünlük tanımamasını, onun gereklerini yasalar ve diğer idari işlemlerle geçerli kılmaya çalışmamasını gerektirdiği.

-Din ve ahlak eğitim ve öğretimi, devletin gözetim ve denetimi altında yapılır. Nedeni, bu konudaki eğitim ve öğretim özgürlüğünün kötüye kullanılmasını engellemek ama Dinler hakkında yansız ve tanıtıcı bilgiler vermek ve ahlaki değerleri benimsetmek amaç olmalı. Ancak, bu kişilerin kendi isteğine, küçüklerin de kanuni temsilcisinin iznine bağlıdır.

MAHKEME, ZORUNLU DİN DERSİ KİTAPLARINDA DİNSEL ÇEŞİTLİLİK YOK SAPTAMASI YAPTI…

Karar gerekçesinde din dersi kitapları ile ilgili yapılan saptamalar;

Mahkeme: ”Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin talebi ile Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı 4., 5., 6., 7. ve 8. sınıflarda okutulan “din kültürü ve ahlak bilgisi” dersine ilişkin beş ders kitabının içeriklerinin incelendiği söz konusu müfredatın incelemesi sonucunda, Türkiye’de hakim olan dinsel çeşitliliğin, “din kültürü ve ahlak bilgisi” derslerinde dikkate alınmadığı hususu anlaşılmaktadır.”

Zorunlu din dersi şu an için; İslam dini eğitimi durumundadır

Mahkeme:

”Anayasanın 24. maddesine göre din kültürü ve ahlak öğretiminin ilk ve ortaöğretim kurumlarında okutulan zorunlu dersler arasında. Ancak, bu öğretim Anayasanın öngördüğü amaca uygun bir müfredatla verilmeli, içeriği nesnel ve çoğulcu olmalı, kişinin dini bir ayrım ve eşitsizlik unsuru olarak kullanılmamalı ve devlet dinler karşısında tarafsız kalarak, bütün dinsel inançları eşdeğer görmedir. ”

Öğretimde uygulanan müfredat belirli bir din anlayışını esas alırsa, bunun adı “din kültürü ve ahlak bilgisi” dersi olarak kabul edilemeyez ve “din eğitimi” adını alır.

Zorunlu din dersinden muafiyet sistemi yetersiz, müfredat değişikliği tarafsızlık ve çoğulculuk getirmedi.

Mahkeme:

”Din dersleriyle ilgili tarafsızlık ve çoğulculuk koşulları yerine getirilmemiş ve ebeveynlerin inançlarına saygı gösterilmesini sağlayacak uygun bir yöntem sunulmamış bu nedenleriyle, sistemin yetersiz olmasından ötürü Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin ihlal edilmiştir.”

Velinin talebi olmadığı sürece çocuklara İslam dini eğitimi verilemez.

MAHKEMENİN SONUÇ KARARI

”T.C. Anayasasının 24. maddesinde hiçbir ayrım yapılmadan tüm vatandaşlar için Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinin zorunlu olduğunun belirtilmesine ve ilk ve ortaöğretim kurumlarında verilen öğretimin adının “Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi” olmasına rağmen, bu dersin içerik olarak “Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi” öğretimi olarak kabul edilemeyeceği açık olduğundan ve din eğitiminin de ancak kişilerin kendi isteğine, küçüklerin de kanuni temsilcilerinin talebine bağlı olması karşısında davacıların çocuğunun din eğitiminden muaf tutulması yolunda yapılan başvurunun reddi yönünde tesis edilen işlemde hukuka uyarlılık görülmediğinden çocuğun muafiyetinin reddi” işleminin iptaline karar vermiştir.”

Kaynak

http://haber.sol.org.tr

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogcu bunu beğendi: