DEVLET KENDİ GÖREVİNİ DEVRETTİ!!!

‘DEĞERLER EĞİTİMİNİ ENSAR VAKFI VERECEK’

Antalya ilinde devlet okullarında eğitim gören çocuklara değerler eğitimini Ensar Vakfı verecek.

Danıştay’ın Milli Eğitim Bakanlığı ile Ensar Vakfı arasındaki protokolün yürütmesini durdurmasına karşın Antalya Milli Eğitim Müdürlüğü ‘değerler eğitimi’ için Ensar Vakfı ile yeni protokol imzaladı.


Eğitim-Sen tarafından açılan davada Milli Eğitim Bakanlığı’nın Ensar Vakfı ile imzaladığı protokolün örgün eğitim kısmına ilişkin bölümü için Danıştay yürütmeyi durdurma kararı vermişti…

Danıştay 8 Dairesi:  

”Yapılan protokolun, bir kamu hizmeti olan eğitim öğretim hizmetinin, devlet hizmet alanı içerisinde ancak genel idare esaslarına göre memurlar ve diğer kamu görevlileri eliyle yürütülmesine ilişkin anayasanın amir hükmüne ve Türk milli eğitiminin temel ilke ve kurallarına aykırı olduğu sonucuna varılmıştır.”

Danıştay kararı:

“Anayasa ve yasalar gereği ulusu çağdaş uygarlık düzeyine ulaştıracak teknik, ekonomik, kültürel ve sosyal gelişme alanlarında iyi bireyler yetiştirilmesi ve bunun için ülke çapında etkin önlemler alınmasının devletin devredemeyeceği görevler arasındadır.”

Danıştay:

“Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, kanunda belirtilen amaçlar doğrultusunda salt akademik anlamda eğitim verilmesini aşan bir biçimde kişinin birey olarak gelişiminin sağlanmasına yönelik eğitim öğretim hizmetinin yürütülmesine ilişkin yetkinin, hukuk devleti ilkesi uyarınca anayasaya, üst hukuk normlarına uygun olarak kullanılması gerekmektedir.”

DEVLETİN GÖREVİ ENSAR’A DEVREDİLDİ

Antalya Milli Eğitim Müdürlüğü, Danıştay 8. Dairenin mahkeme kararına karşın Antalya ilinde devletin üstlenmesi gereken görevi Ensar Vakfı’na devretti.

Kaynak

http://haber.sol.org.tr

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogcu bunu beğendi: