EKONOMİ

TCMB, BİR HAFTA VADELİ REPO İHALE FAİZ ORANINI YÜZDE 19 DÜZEYİNDE SABİT TUTTU

Para Politikası Kurulu toplantı özetinin beş iş günü içinde yayımlanacağı bildirildi..

Merkez Bankası, yüzde 19 olan politika faizini sabit tuttu

Merkez Bankası, temmuz toplantısında politika faizini yüzde 19’da sabit bırakma kararı aldı

Türkiye Cumhuriyet MerkezBankası (TCMB) ParaPolitikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 19 düzeyinde sabit tuttu..

TCMB’den faiz oranlarına ilişkin yapılan duyuruda, MerkezBankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında toplanan ParaPolitikası Kurulu’nun, politika faizini yüzde 19 düzeyinde sabit tutmaya karar verdiği bildirildi..

Duyuruda, gelişmiş ülkeler başta olmak üzere dünya genelinde aşılamanın hızlanmasının küresel ekonomide toparlanma sürecini desteklediği belirtildi. Bununla birlikte, aşılama programlarında ilerleme kaydeden ekonomilerin, kısıtlamaları hafifleterek iktisadi faaliyette daha güçlü bir performans sergilediği vurgulanan duyuruda, küresel talepteki hızlı toparlanmanın, emtia fiyatlarındaki artış eğiliminin, bazı sektörlerdeki arz kısıtları ve taşımacılık maliyetlerindeki artışın uluslararasıölçekte üretici ve tüketici fiyatlarının yükselmesine yol açtığı ifade edildi..

Yükselen küresel enflasyon ve enflasyon beklentilerinin uluslararası finansal piyasalar üzerindeki etkilerinin önemini koruduğu bildirilen duyuruda, şunlar kaydedildi:

“Yurt içi iktisadi faaliyet güçlü seyretmektedir. İkinci çeyrekte, salgın kısıtlamalarına ve finansal koşullardaki sıkılaşmaya bağlı olarak içtalep bir miktar ivme kaybederken, dış talep gücünü korumaktadır..

Aşılamanın toplumun geneline yayılarak hızlanması salgından olumsuz etkilenen hizmetler ve turizmsektörlerinin canlanmasına ve iktisadi faaliyetin daha dengeli bir bileşimle sürdürülmesine olanak tanımaktadır..

Ticari krediler ılımlı bir seyir izlemektedir.. Sondönemde açılma ve ertelenmiş talebe bağlı olarak artış gösteren bireysel kredi kullanımında ise, alınan makroihtiyati tedbirlerin etkileri izlenecektir..

Olumlu dış talep koşulları ve uygulanmakta olan sıkı para politikası cari işlemler dengesini pozitif etkilemektedir..

İhracattaki güçlü artış eğilimi ve aşılamadaki kuvvetli ivmenin turizm faaliyetlerini canlandırmasıyla yılın geri kalanında cari işlemler hesabının fazla vermesi beklenmektedir.”

“TCMB, FİYAT İSTİKRARI TEMEL AMACI DOĞRULTUSUNDA ELİNDEKİ TÜM ARAÇLARI KARARLILIKLA KULLANMAYA DEVAM EDECEKTİR”

Duyuruda, son dönemde ithalat fiyatları ve yönetilen/yönlendirilen fiyatlardaki artışların yanı sıra, talep koşulları, bazı sektörlerdeki arzkısıtları, açılmanın etkisiyle yazaylarında enflasyonda görülebilecek oynaklıklar ve enflasyon beklentilerindeki yüksek seviyelerin, fiyatlama davranışları ve enflasyon görünümü üzerinde risk oluşturmaya devam ettiği belirtildi..

Diğer taraftan, parasal sıkılaştırmanın krediler ve iç talep üzerindeki yavaşlatıcı etkilerinin gözlendiği bildirilenduyuruda, şu ifadelere yerverildi:

“Enflasyon ve enflasyon beklentilerindeki yüksek seviyeler dikkate alınarak, Nisan EnflasyonRaporu tahmin patikasındaki belirgin düşüş sağlanana kadar para politikasındaki mevcut sıkı duruş kararlılıkla sürdürülecektir..

Bu doğrultuda Kurul, politika faizinin sabit tutulmasına karar vermiştir.. TCMB, fiyat istikrarı temelamacı doğrultusunda elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edecektir..

Enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve ortavadeli yüzde 5 hedefine ulaşıncaya kadar politika faizi, güçlü dezenflasyonist etkiyi muhafaza edecek şekilde, enflasyonun üzerinde bir düzeyde oluşturulmaya devam edilecektir..

Fiyatlar genel düzeyinde sağlanacak istikrar, ülke risk primlerindeki düşüş, ters para ikamesinin başlaması, dövizrezervlerinin artış eğilimine girmesi ve finansman maliyetlerinin kalıcı olarak gerilemesi yoluyla makroekonomik istikrarı ve finansal istikrarı olumlu etkileyecektir.. Böylelikle, yatırım, üretim ve istihdam artışının sağlıklı ve sürdürülebilir bir şekilde devamı için uygunzemin oluşacaktır.”

Kurul’un, kararlarını şeffaf, öngörülebilir ve veri odaklı bir çerçevede almaya devam edeceği vurgulanan duyuruda, Para Politikası Kurulu toplantı özetinin beş iş günü içinde yayımlanacağı bildirildi.

İLGİLİ HABER

Independent Türkçe

Click to comment

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

To Top