EKONOMİ

IMF TÜRKİYE’Yİ ÖVDÜ

Türkiye’nin enflasyonu hedeflenen noktaya çekmek için katı para politikalarına güçlü şekilde bağlı kalması gerektiğine vurgu yapılan raporda…

IMF’den Türkiye’ye Övgü 

Uluslararası Para Fonu IMF, kuruluş anlaşmasının dördüncü maddesi kapsamında Türkiye konusunda yaptığı denetleme çalışmasını tamamladı.

27 Mayıs’ta tamamlanan çalışma sonucunda yayınlananraporda,:

*Corona virüsü salgını öncesindeki yıllarda, Türkiye’deki büyümenin giderek daha fazla dış kaynaklı kredi ve talep teşviklerine bağımlı hale geldiği belirtildi..

Bu büyümeye, ağırlıklı olarak borçla kapatılan büyük cariaçıkların eşlik ettiği ve bunun da yüksek dış finansman ihtiyacına yol açtığı kaydedildi..

*Aynı zamanda, kamubankalarının öncülük ettiği hızlı kredi büyümesi ve yüksek enflasyonun para politikalarına güveni azalttığı ve mevduat dolarizasyonunu tetiklediği belirtildi.

Böylece Türkiye’nin pandemiye, benzeri ülkelerin çoğundan dahazayıf bir tampon mekanizmasıyla girdiğine dikkat çekildi.

‘‘EKONOMİK İYİLEŞME TÜRKİYE’YI BENZERLERİNDEN AYIRDI’’

Ekonomik faaliyetlerin ilk aşamadaki gerilemesinin benzer ülkelerle paralel gittiğine dikkatçekilen açıklamada Türkiye’nin bu ilk gerilemenin ardından gelen ekonomik iyileşmesinin kaydadeğer olduğu ve benzer konumdaki ülkelerden bu yönüyle ayrıldığı vurgulandı..

Raporda büyük faizindirimleri, kamubankaları tarafından hızlı kredi sağlanması, idari ve düzenleyici kredi teşvikleri ve kapsamlı likidite desteği sayesinde Türkiye’nin 2020’de pozitif ekonomik büyüme yaşayan birkaç ülke arasında yer aldığı belirtildi..

Artan belirsizlik ve hassaslığa rağmen gayri safi yurtiçi hasılada bu yıl öngörülen büyümenin güçlüolduğu belirtilen raporda ancak büyümeyi olumsuz etkileyebilecek risklerin varlığına da dikkat çekildi.

2021’DE YÜZDE 5,75 BÜYÜME ÖNGÖRÜSÜ

IMF, 2020’nin ikinci yarısında ekonomik faaliyetlerdeki ani toparlanmanın pozitif yansıması olarak 2022’den itibaren düşmeeğilimine girmeden önce büyümenin 2021’de yüzde 5,75 olacağı öngörüsünde bulundu..

Enflasyonun yüksek kalması ve rezervlerin daha da düşmesi beklentisinin dile getirildiği raporda yüksek dışfinansman ihtiyacı, büyük miktarda yerel döviz mevduatı ve düşükrezerv tamponları nedeniyle ekonominin yurtiçi ve yurtdışı şoklara karşı hassasiyetini sürdürdüğü belirtildi..

Para ve kredi politikalarının esnetilmesi gibi yanlış politika adımlarının güveni ve desteği sarsabilecek içriskleri oluşturduğu belirtilen açıklamada dışriskler arasındaysa gelişmiş ekonomilerdeki faizoranı artışı, aşılamaların gecikmesi ve jeopolitik gelişmeler gösterildi..

IMF Yönetim Kurulu, kamu borcu sınırlı kalırken; hızlı para büyümesi, kamu bankaları tarafından sağlanan krediler ve kapsamlı likidite desteği ile ortaya çıkan kayda değer iyileşme nedeniyle Türkiye’yi övdü.

IMF Yönetim Kurulu, bu politikaların güçlü toparlanmaya yardımcı olduğuna, ancak aynı zamanda enflasyonu ve dış dengesizlikleri körüklediğine ve özellikle düşük rezervler, büyük dışfinansman ihtiyaçları ve dolarizasyon gibi pandemi öncesi kırılganlıkları şiddetlendirdiğine dikkat çekti..

MÜLTECİLERE EV SAHİPLİĞİ YAPAN TÜRKİYE’YE ÖVGÜ

Raporda Türkiye’nin gelcekte kısa vadede pandemi ile ilgili ihtiyaçlara yanıt verirken, güvenlik açıklarını ve zararı azaltmak, dayanıklı büyüme beklentilerini iyileştirmek için politikalar benimsemesi gerekliliği vurgulandı..

IMF YönetimKurulu ayrıca Türkiye’yi çok sayıda mülteciye ev sahipliği yaptığı için de övdü..

Türkiye’nin enflasyonu hedeflenen noktaya çekmek için katı para politikalarına güçlü şekilde bağlı kalması gerektiğine vurguyapılan raporda ayrıca Merkez Bankası’nın özerkliğini güçlendirmenin, yüksek kaliteli rezervleri yeniden inşa etmenin, operasyonel çerçeveyi daha da basitleştirmenin ve politika iletişimini geliştirmenin önemi vurgulandı..

Türkiye’nin 2021 vergi yılı hedeflerinin göreceli olarak güçlü olduğu belirtilen raporda, 2021’de toplumun hassas kesimlerine yardım edecek ve zararı en aza indirgeyecek ekonomiye hedefli ve geçici desteğin sağlanabileceği alanın mevcut olduğuna dikkatçekildi..

IMF Yönetim Kurulu finans sektörü içinse devlete ait banka kredi büyümesinin daha fazla kontrol edilmesinin yanısıra banka döviz yükümlülüklerinin dikkatle izlenmesi çağrısında bulundu..

Kurul, pandemi azaldıkça denetim esnekliği ve kredi ertelemelerinin kademeli olarak tersine çevrilmesini tavsiye etti.

Yönetim Kurulu, pandeminin uzun vadeli olumsuz etkilerini en aza indirmeye odaklanan yapısal reformlar yapılması çağrısında bulundu. Öneriler arasında ise kadınların işgücüne katılması ve genç istihdamına odaklanılması, işgücü piyasasının esnekliğinin arttırılması, ayakta kalabilen ancak geçici olarak iflas eden firmaların yeniden yapılandırılmasının sağlanması, ayakta kalamayan firmaların tasfiye edilmesi yer aldı.

İLGİLİ HABER

Amerikanınsesi // Pınar Sayar Kızılçalı

Click to comment

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

To Top