SIYASET

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE

KORUYUCU TEDBİR KARARLARI NEYİ İÇERİYOR? ÖNLEYİCİ TEDBİR KARARLARI NEYİ İÇERİYOR?

Son 5,5 yılda mahkemelerin tedbir kararı sayısı 1 milyonu geçti

Adalet Bakanı Gül, kadına şiddet nedeniyle mahkemeler tarafından verilen tedbir kararı sayılarını paylaştı.

2016’dan 2021’in ilk beş ayına kadar geçen süreçte tedbir kararı sayısı 1 milyonu geçti.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, TBMM Kadına Yönelik Şiddetin Sebeplerini Araştırma Komisyonu’nda “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele” başlığıyla sunum yaptı.

Kadına yönelik şiddetin önüne geçilmesi için bakanlığın attığı adımlara değinen Gül, mahkemeler tarafından verilen koruyucu ve önleyici tedbir kararlarının verilerini paylaştı..

Gül’ün paylaştığı istatistiklere göre 2016 yılında mahkemeler 141 bin 19 koruyucu ve önleyici tedbir kararı verirken bu sayı 2020 yılına gelindiğinde yüzde 79 artış göstererek 250 binin üzerine çıktı..

Gül’ün açıkladığı rakamlar yıl yıl kadına yönelik şiddet oranlarının yükseldiğini ortaya koydu.

6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında hakimler koruyucu ve önleyici olmak üzere iki farklı tedbir kararı verebiliyor..

TEDBİR KARARI SAYISI 2016’DAN 2020’YE YÜZDE 79 ARTTI

Bakan Gül’ün açıkladığı verilere göre:

2016 yılında hakimlikler 139 bin 218 önleyici, bin 801 koruyucu olmak üzere toplam 141 bin tedbir kararı verdi.

2017 yılında ise toplam tedbir kararı sayısı bir önceki yıla göre yüzde 9,39 artarak 151 bin 715’i önleyici, 2 bin 552’si koruyucu olmak üzere toplam 154 bin 267’ye çıktı.

2018 yılında da mahkemeler tarafından verilen tedbir kararlarındaki artış oranı sürdü. Bir önceki yıla göre yüzde 20,38 artan tedbir kararları 181 bin 72’si önleyici, 4 bin 648’si koruyucu olmak üzere toplam 185 bin 720’ye çıktı.

2019 yılında ise mahkemelerce 195 bin 242’si önleyici, 5 bin 725’i koruyucu olmak üzere toplam 200 bin 967 tedbir kararı verildi.

2020 yılında ise bir önceki yıla göre tedbir kararı sayısı yüzde 25,53 artarak 244 bin 985’i önleyici, 7 bin 293’ü koruyucu olmak üzere 252 bin 278’e yükseldi.


2016 yılından 2020 yılına kadar olan beş yıllık süreçte mahkemelerin verdiği tedbir kararlarının artış oranı yüzde 79 olarak kayıtlara geçti.


2021’nin ilk beş ayında ise 105 bin 595 önleyici, 4 bin 211 koruyucu 109 bin 806 tedbir kararı verildi. Gül’ün paylaştığı rakamlara göre geride kalan yaklaşık 5,5 yılda mahkemeler tarafından verilen tedbir kararlarının sayısı 1 milyon 44 bin 57 oldu.

23 BİN KİŞİYE TEDBİR KARARLARINA UYMADIĞI İÇİN ZORLAMA HAPİS

Bakan Gül, milletvekillerine yaptığı sunumda tedbir kararlarına uymadığı için zorlama hapsi verilen kişi sayılarını da paylaştı.

2016 yılında 4 bin 676, 2017’de 4 bin 623, 2018’de 4 bin 681, 2019’da 4 bin 420, 2020 yılında 4 bin 820 olmak üzere beş yılda tedbir kararlarına uymadığı gerekçesiyle zorlama hapsi verilen kişi sayısı toplam 23 bin 220 oldu.

KORUYUCU TEDBİR KARARLARI NEYİ İÇERİYOR?

Hâkim tarafından verilecek koruyucu tedbir kararları 6284 sayılı kanunun 4’üncü maddesinde açıklanıyor.

Kanun kapsamında korunan kişilerle ilgili olarak aşağıdaki koruyucu tedbirlerden birine, birkaçına veya uygun görülecek benzer tedbirlere hâkim tarafından karar verilebiliyor:

– İşyerinin değiştirilmesi.


– Kişinin evli olması hâlinde müşterek yerleşim yerinden ayrı yerleşim yeri belirlenmesi.


– 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medenî Kanunundaki şartların varlığı hâlinde ve korunan kişinin talebi üzerine tapu kütüğüne aile konutu şerhi konulması.


– Korunan kişi bakımından hayatî tehlikenin bulunması ve bu tehlikenin önlenmesi için diğer tedbirlerin yeterli olmayacağının anlaşılması hâlinde ve ilgilinin aydınlatılmış rızasına dayalı olarak 27/12/2007 tarihli ve 5726 sayılı Tanık Koruma Kanunu hükümlerine göre kimlik ve ilgili diğer bilgi ve belgelerinin değiştirilmesi.

ÖNLEYİCİ TEDBİR KARARLARI NEYİ İÇERİYOR?

Hâkim tarafından verilecek önleyici tedbir kararları 6284 sayılı kanunun 5’inci maddesinde açıklanıyor.

Şiddet uygulayanlarla ilgili olarak aşağıdaki önleyici tedbirlerden birine, birkaçına veya uygun görülecek benzer tedbirlere hâkim tarafından karar verilebiliyor:

– Şiddet mağduruna yönelik olarak şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmaması.


– Müşterek konuttan veya bulunduğu yerden derhâl uzaklaştırılması ve müşterek konutun korunan kişiye tahsis edilmesi.


– Korunan kişilere, bu kişilerin bulundukları konuta, okula ve işyerine yaklaşmaması.


– Çocuklarla ilgili daha önce verilmiş bir kişisel ilişki kurma kararı varsa, kişisel ilişkinin refakatçi eşliğinde yapılması, kişisel ilişkinin sınırlanması ya da tümüyle kaldırılması.


– Gerekli görülmesi hâlinde korunan kişinin, şiddete uğramamış olsa bile yakınlarına, tanıklarına ve kişisel ilişki kurulmasına ilişkin hâller saklı kalmak üzere çocuklarına yaklaşmaması.


– Korunan kişinin şahsi eşyalarına ve ev eşyalarına zarar vermemesi.


– Korunan kişiyi iletişim araçlarıyla veya sair surette rahatsız etmemesi.


– Bulundurulması veya taşınmasına kanunen izin verilen silahları kolluğa teslim etmesi.


– Silah taşıması zorunlu olan bir kamu görevi ifa etse bile bu görevi nedeniyle zimmetinde bulunan silahı kurumuna teslim etmesi.


– Korunan kişilerin bulundukları yerlerde alkol ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmaması ya da bu maddelerin etkisinde iken korunan kişilere ve bunların bulundukları yerlere yaklaşmaması, bağımlılığının olması hâlinde, hastaneye yatmak dâhil, muayene ve tedavisinin sağlanması.

İLGİLİ HABER

Duvar// Serkan Alan

Click to comment

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

To Top