GÜNDEM

DİPLOMASI KAMUOYU İLE PAYLAŞILMADI

“Paylaşılan diplomaların ise gerçek olmadıkları, evrak üzerinde düzenlemeler yani evrakta sahtecilik yapıldığı şüphe götürmez bir şekilde kanıtlarıyla ortaya çıkarılmıştır”

ERDOĞAN’IN DİPLOMASI TARTIŞMASINDA YENİ GELİŞME

HKP, Erdoğan’ın İBB Başkanlığı döneminde belediyeye sunması gereken üniversite diploması hakkında bilgi almak için İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne başvurdu

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) avukatları tarafından İBB’ye verilen dilekçe:

“Bildiğimiz gibi şu an Cumhurbaşkanlığı Makamında oturan Recep Tayyip Erdoğan 1994 ve 1998 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı görevini yürütmüştür. Ancak sonraki yıllarda Başbakanlık görevi de yürüten Recep Tayyip Erdoğan’ın diplomaları Cumhurbaşkanlığı gündeme geldiğinden beri tartışmalıdır..

Cumhurbaşkanlığı Adaylığı için Anayasa’nın 101. Maddesinde yer alan “yükseköğrenim yapmış” olma şartı var. Çünkü Cumhurbaşkanlığı için yükseköğrenim diploması hayati bir öneme sahiptir..

Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı adaylığı döneminde YSK’ye ibraz ettiği diploma tartışmalı..

Ortalıkta birden fazla diploma dolaşmaktadır. Recep Tayyip Erdoğan’ın 4 yıllık bir yükseköğrenim diplomasına sahip olmadığı, hatta elinde olan tek diplomanın İmam Hatip Lisesi Diploması olduğu dile getirilmektedir. Yani tartışılan sadece üniversite diploması değil lise diplomasıdır da aynı zamanda..

Erdoğan’ın Yükseköğrenim diplomasının sahte olduğu Türkiye Noterler Birliği Disiplin Kurulu’nun kararıyla sabitlendi..

Bu kararla; notere diploma aslı olmadan onay işlemi yaptırılarak, sahte bir evraka resmiyet kazandırıldığı ortaya çıkmıştır” 

Erdoğan'ın diploması tartışmasında yeni gelişme
“DİPLOMASININ KAMUOYUYLA PAYLAŞILMASINI TALEP EDİYORUZ”

4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu’nun 4’üncü, 5’inci, 11’inci ve 29’uncu maddelerine yer verilen dilekçede:

“Bu nedenle 4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu çerçevesinde Belediyenizin arşivinde bulunması gereken Erdoğan’ın yükseköğrenim diplomasının tarafımızla ve/veya kamuoyuyla paylaşılmasını talep ediyoruz. Böyle bir diplomanın bulunmadığının tespiti halindeyse, bu durumun tarafımızla ve/veya kamuoyuyla paylaşılmasını talep ediyoruz..

İşte tam da bu yasanın tarif ettiği demokratik ve şeffaf bir yönetimin olabilmesi için, Cumhurbaşkanlığı gibi önemli bir kurumun başındaki kişinin bu görevi yürütmek için gerekli şartları taşıyıp taşımadığı bilgisinin edinilmesi, bu bilginin kamuoyu ile paylaşılması tüm ülke için hayati önem taşımaktadır. Bu nedenle bu konuda tüm kamuoyunun bilgilenmesi gerektiğini düşünmekteyiz. Nitekim bu konu tüm ülke halkını ilgilendirdiği için de özel hayatın gizliliği kapsamında da değildir.” 

“PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIZ”

İBB’ye yapılan başvurunun ardından Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) İstanbul İl Yöneticisi Doğan Zafer Çıngı:

“Halkın Kurtuluş Partisi olarak Tayyip Erdoğan’ın diploma meselesinin peşini bırakmıyoruz. Bilindiği üzere uzun yıllardır gündemi meşgul etmekte olan bu sorun için Halkın Kurtuluş Partisi olarak daha öncesinde de birçok başvuru yapmış ve Tayyip Erdoğan’ın diploma örneğinin kamuoyu ile paylaşılmasını istemiştik. En son yaptığımız başvurumuzda ise Tayyip Erdoğan’ın mezun olduğu iddia edilen Eyüp Lisesi’nden ‘Lise diploması’ örneğini istemiştik ancak Eyüp Lisesi sorularımızı cevapsız bırakmıştı. Bunun üzerine Lise yöneticilerine de ayrı bir suç duyurusunda bulunmuştuk. Bununla da kalmayıp yine Tayyip Erdoğan’ın mezun olduğu iddia edilen Yüksekokulu olan Marmara Üniversitesine de başvurup Yüksekokul diplomasının kamuoyu ile paylaşılmasını istedik. Ancak bugüne kadar bu başvurumuza bir cevap verilmiş değildir. 

Bugün ise artık bu konunun daha fazla gündemi meşgul etmemesi, şeffaf bir şekilde sonuçlanması açısından Tayyip Erdoğan’ın 1994 ve 1998 yılları arasında Başkanlığını yaptığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin şu anki yönetiminden Tayyip Erdoğan’ın Başkanlık yaptığı dönem içerisinde sunmuş olması gereken diplomasının örneğini hem partimizle hem de kamuoyuyla paylaşmasını istedik. Yaptığımız bu başvurunun sonuna kadar takipçisi olacağız. Diplomasız bir şekilde Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturan kişinin ise peşini bırakmayacağız. Haksız ve hukuksuzca koltuk sahibi olanları er geç oturdukları o koltuklarından indireceğiz. Partimiz bu güne kadar AKP’giller’in ve Tayyip Erdoğan’ın yaptığı tüm suçlara, tüm hukuksuzluklara karşı sesini çıkarmıştır, bugünde sesini çıkarmıştır, gelecekte de sesini çıkartacaktır. Halkın Kurtuluş Partisi olarak vatanımızın, ülkemizin bir avuç yağmacıya, çeteciye peşkeş çekilmesine izin vermeyeceğiz.”

“TARTIŞILAN SADECE ÜNİVERSİTE DİPLOMASI DEĞİL LİSE DİPLOMASIDIR DA AYNI ZAMANDA

Halkın Kurtuluş Partisi, AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın üniversite diploması için Marmara Üniversitesi’ne başvuruda bulundu…

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) avukatları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında Marmara Üniversitesi Rektörlüğü’ne yapılan başvuruda 8 soru sorunun cevaplandırılması talep edildi.

Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı adaylığı döneminde YSK’ye ibraz ettiği diplomanın tartışmalı olduğu hatırlatılan dilekçede:

“Ortalıkta birden fazla diploma dolaşmaktadır. Recep Tayyip Erdoğan’ın 4 yıllık bir yükseköğrenim diplomasına sahip olmadığı, hatta elinde olan tek diplomanın İmam Hatip Lisesi Diploması olduğu dile getirilmektedir. Yani tartışılan sadece üniversite diploması değil lise diplomasıdır da aynı zamanda” denildi.

“Erdoğan’ın Yükseköğrenim diplomasının sahte olduğu Türkiye Noterler Birliği Disiplin Kurulu’nun kararıyla sabitlendiği” belirtilen dilekçede, “Bu kararla; notere diploma aslı olmadan onay işlemi yaptırılarak, sahte bir evraka resmiyet kazandırıldığı ortaya çıkmıştır” ifadeleri kullanıldı.

“TARTIŞMALARIN ALEVLENMESİNE NEDEN OLMUŞTUR?”

Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı adaylığı döneminde YSK’ye ibraz ettiği diplomanın tartışmalı olduğu hatırlatılan dilekçede şu ifadelere yer verildi:

“Recep Tayyip Erdoğan’ın gündemden düşmeyen diplomasına ilişkin her ne kadar 04.06.2016 tarihinde, Marmara Üniversitesi bir “diploma” yayınlayıp açıklama yaptıysa da bu açıklama iddiaları ve soru işaretlerini gidermemiş tam tersine tartışmaların daha da alevlenmesine neden olmuştur.”

“3 YILLIK OKULU 7,5 YILDA MI BİTİRMİŞTİR?”

HKP Avukatları, 4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu’nun 4’üncü, 5’inci ve 11’inci maddelerine dayanarak Marmara Üniversitesi Rektörlüğü’ne şu soruları yöneltti:

1-Recep Tayyip Erdoğan 1973’te Aksaray Ticari İlimler Akademisi’ne kayıt yaptırırken Eyüp Lisesi diploması Akademi’ye gönderilmiş midir? Aksaray Akademisi sonradan Marmara Üniversitesi haline dönüştüğü için Marmara Üniversitesi’nde, Tayyip Erdoğan’a ait bir sicil dosyası mevcut mudur ve bu dosyada Eyüp Lisesi diploması var mıdır?

2-Recep Tayyip Erdoğan iddia edildiği gibi 1973 yılında 3 yıllık Akademi’ye girmişse 1976 yılında mezun olması gerekir. Ancak mezuniyet tarihi Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı sitesinde yayınlandığına göre 1981’dir. Yani Recep Tayyip Erdoğan 3 yıllık okulu 7,5 yılda mı bitirmiştir?

3-Recep Tayyip Erdoğan’a ait olduğu belirtilen 1981 yılında aldığı geçici mezuniyet belgesi neden mühürsüz ve resimsizdir? Ayrıca belge üzerinde neden iki tane numara vardır?

4-İstanbul İktisadi ve Ticari Bilimler Akademisi’nden alındığı iddia edilen Mezuniyet Belgesi’nde mezuniyet yılı 1981, mezuniyet dönemi ise Şubat yazılmıştır. Akademide “Şubat” diye bir dönem var mıydı? Yoksa o dönem “Yaz ve Güz” dönemleri varken, şu anki mevcut sistemde “Bahar ve Güz” dönemleri mi vardır?

5-Tayyip Erdoğan’ın geçici mezuniyetindeki Dekan Doç. Dr. Sinan Arıtan’ın imzası ile diğer geçici mezuniyet belgelerindeki Dekan Doç. Dr. Sinan Arıtan’ın imzası neden farklıdır?

6-Recep Tayyip Erdoğan’ın üniversiteden mezun olduğunun iddia edildiği 1981 tarihinde “Marmara Üniversitesi” kurulmuş mudur? Yine Recep Tayyip Erdoğan’ın mezun olduğunu beyan ettiği “İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi” hangi tarihte kurulmuştur?

7-Üniversite öğrencilerinin diploma derecesinin, okulunun kaç dönem, kaç yıl olduğunun açıkça görüldüğü belge Transkript belgesidir. Recep Tayyip Erdoğan’ın, üniversite kayıtlarına dayanan“ transkript (Not dökümü Çizelgesi) var mıdır?

8-Recep Tayyip Erdoğan’ın mezun olduğunu iddia ettiğiniz bölüm kaç yıllık eğitim vermektedir ve Recep Tayyip Erdoğan kurumunuzda toplam kaç yıl eğitim almıştır?

“ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİ KAPSAMINDA DEĞİLDİR”

HKP avukatları, dilekçenin devamında soruların cevaplandırılmasını talep ederek:

 “Cumhurbaşkanlığı gibi önemli bir kurumun başındaki kişinin bu görevi yürütmek için gerekli şartları taşıyıp taşımadığı bilgisinin edinilmesi, bu bilginin kamuoyu ile paylaşılması tüm ülke için hayati önem taşımaktadır. Bu nedenle bu konuda tüm kamuoyunun bilgilenmesi gerektiğini düşünmekteyiz. Nitekim bu konu tüm ülke halkını ilgilendirdiği için de özel hayatın gizliliği kapsamında da değildir” ifadelerini kullandı.

“PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIZ”

Rektörlüğe yapılan başvurunun ardından HKP İstanbul İl Örgütü Yöneticileri adına Av. Fettah Ayhan Erkan Marmara Üniversitesi önünde açıklama yaptı;

Erkan:

 “Halkın Kurtuluş Partisi Tayyip Erdoğan’ın diploma sahteciliğinin peşini bırakmayacaktır. Bu sadece AKP’giller’in bir sahtekârlığıdır. Bunun dışında AKP’giller’in sayamayacağımız kadar yolsuzluk, usulsüzlük, vurgun, talanları vardır. Bunlara karşı suç duyurularında bulunduk. Yaptığımız fiili mücadelenin yanında aynı zamanda hukuki mücadelede sürdürmekteyiz. Amacımız tarihe not düşmek. İleriye yönelik belge oluşturmaktır” dedi.

HKP avukatları geçen aylarda Erdoğan hakkında Eyüp Lisesi’ne Bilgi Edinme Kanunu çerçevesinde başvurarak Lise Diplomasının olup olmadığına yönelik sorular sormuştu. Ancak Eyüp Lisesi’nin yasal süre içerisinde cevap vermemesi üzerine HKP Avukatları Eyüp Lisesi Müdürü ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

YÖK, 2009'da
‘ÖĞRETİM ÜYELİĞİ YAPAMAZ ’ KARARI…

YÖK, 2009’da “öğretim üyeliği yapamaz” kararı vermiş

Erdoğan’ın ‘geçici mezuniyet belgesi’ni imzalayan akademisyen Sinan Artan hakkında YÖK’ün, 2009 yılında ‘öğretim üyeliği yapamaz’ kararı verdiği ortaya çıktı.

Erdoğan’ın diplomasıyla ilgili tartışmalar dönem dönem kamuoyunun gündemine gelmeye devam ediyor.

2016 yılında, Erdoğan’ın diploması hakkında bir açıklama yapan Marmara Üniversitesi, iddiaları ‘haksız’ ve ‘mesnetsiz’ diye nitelerken, Erdoğan’ın üniversitenin işletme bölümünden mezun olduğunu belirtti.

Erdoğan’a 2011 yılında isteği üzerine, “duplikata” verildiği ve bu belgede dekan ve rektörün imzasının bulunmadığı ifade edilirken, 4 sayfalık açıklamada, Erdoğan’ın diplomasının görüntüsüne yer verilmedi.

Üniversite, açıklamasında Erdoğan’ın 1974’te İstanbul İktisadî ve Ticarî İlimler Akademisi’ne bağlı ve dört yıllık Aksaray İktisadî ve Ticarî İlimler Yüksekokulu’na kayıt yaptırdığını, 1981 yılının şubat ayında da mezun olduğunu aktardı. Ancak Aksaray İktisadî ve Ticarî İlimler Yüksekokulu’nun Beyazıt Maliye Muhasebe Yüksek Okulu ile birleştirilerek Ticari Bilimler Fakültesi’nde dönüştürüldüğü belirtilirken, Erdoğan’ın Dr. Sinan Artan imzalı ve 3 Nisan 1981 tarihli geçici mezuniyet belgesi aldığı ifade edildi.

SİNAN ARTAN HAKKINDAKİ YÖK KARARI

Artan, kamuoyunun gündemine Haliç Üniversitesi’nden atılması ardından gelmişti.

Haliç Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Gündüz Gedikoğlu’nun 6 milyon lirayı usulsüz harcadığı iddiaları sonrası görevden alınmasıyla üniversite genel kurulu yapılmış ve Sinan Artan mütevelli heyeti başkanı olarak seçilmişti.

Ancak daha önce 2009 yılında disiplin cezası nedeniyle üniversiteden uzaklaştırılan Artan için, YÖK’ün “öğretim üyeliği yapamaz” kararı nedeniyle üniversitede yeniden genel kurul toplanmış ve yerine Mehmet Mansur Topçuoğlu getirilmişti.

Danıştay ise, Haliç Üniversitesi Mütevelli Heyet eski Başkanı Sinan Artan’ı görevine iade etmeyen YÖK Başkanı Gökhan Çetinsaya için soruşturma açılmasına izni vermişti.

Eski Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer’e ‘tez danışmanlığı’ yaptığı da iddialar arasında olan Prof. Artan, 2019 yılında yaşamını yitirdi. Marmara Üniversitesi ise, vefatı ardından yaptığı açıklamada Artan’ın okuldan 2004 yılında emekli olduğunu bildirmişti.

NE OLMUŞTU?

ERDOĞAN’IN MEZUN OLDUĞU LİSEYE BAŞVURU…

Halkın Kurtuluş Partisi, Erdoğan hakkında mezun olduğu Eyüp Lisesine başvuruda bulundu.

Halkın Kurtuluş Partisi, (HKP) Erdoğan’ın diploma tartışmalarının peşini bırakmıyor. Partiden yapılan açıklamada:

“HKP avukatları bugün İmam Hatip mezunu olan Erdoğan’ın ‘fark derslerini vererek mezun oldum’ dediği ama gerçekliği kanıtlanamayan Lise Diploması için Eyüp Lisesine başvuruda bulundu. HKP avukatları, Eyüp Lisesi Müdürlüğü’ne Erdoğan hakkında 5 soru sordu ve cevaplandırılması talep edildi” ifadeleri kullanıldı.

“DİPLOMASI KAMUOYU İLE PAYLAŞILMADI

Erdoğan’ın 4 yıllık bir yükseköğretim kurumundan mezun olduğuna dair diplomasının kamuoyu ile paylaşılmadığı belirtilen dilekçede:

“Paylaşılan diplomaların ise gerçek olmadıkları, evrak üzerinde düzenlemeler yani evrakta sahtecilik yapıldığı şüphe götürmez bir şekilde kanıtlarıyla ortaya çıkarılmıştır.” denildi.

Erdoğan tarafından YSK’ye verilen Yükseköğrenim diplomasının sahte olduğu Türkiye Noterler Birliği Disiplin Kurulu’nun kararıyla sabitlendiği belirtilen dilekçede:

“Bu kararla; notere diploma aslı olmadan onay işlemi yaptırılarak, sahte bir evraka resmiyet kazandırıldığı ortaya çıkmıştır” ifadelerine yer verildi.

“LİSE DİPLOMASI TARTIŞMALIDIR

Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu’nun 4 Ağustos 1971 tarihli 225 sayılı kararında İmam-Hatip okullarının orta kısmı kapatılmış ve lise kısmı üç yıldan dört yıla çıkarılmıştı. Farklı derslerden sınava girmek şartıyla İmam Hatip Okulu’nun bir sınıfından liseye veya lise dengi başka bir okula geçme imkânı tanındığı belirtilen dilekçede:

“Erdoğan’ın yükseköğrenim diplomasında durum bu iken yükseköğrenim yapabilmesi için gerekli olan Lise diploması da tartışmalıdır” denildi.

https://www.cafemedyam.com/2020/11/14/kiralik-diploma-pazari/

“KÜTÜK DEFTERİNDE İBARE YOKTUR

Erdoğan’ın İstanbul İmam Hatip Lisesi’nin diploma kütük defterinde Eyüp Lisesi’ne gittiğinin yazılı olması gerektiği belirtilen dilekçede:

“İstanbul İmam Hatip Lisesinin basında yayınlanan diploma kütük defterinde böyle bir ibare yoktur” denildi.

EYÜP LİSESİNE KAYIT YAPTIRMIŞ MIDIR?

HKP Avukatları Eyüp Lisesi Müdürlüğü’ne şu soruları sordu:

– Recep Tayyip Erdoğan Eyüp Lisesine kayıt yaptırmış mıdır? Yaptırmışsa hangi tarihte başvurup kayıt yaptırmıştır?

– O dönem yükseköğrenim kurumuna girebilmek için İmam Hatip Lisesinden mezun bir öğrencinin kaç fark ders vermesi gerekiyordu ve bu fark dersler ne kadar sürede verilebilirdi?

– Recep Tayyip Erdoğan, okulunuzda kaç fark ders verdi ve hangi derslerden hangi notları aldı?

– Recep Tayyip Erdoğan okulunuzdan hangi tarihte mezun oldu? (Mezun olduysa diplomasının bir örneğinin çıkartılmasını talep ediyoruz.)

– Recep Tayyip Erdoğan üniversiteye 1973-1974 tarihinde girdiğini iddia etmektedir. Ancak 1973 tarihinde İstanbul İmam Hatip Lisesinden mezun olup o yıl Lisenizde fark dersleri veriyorsa aynı tarihte üniversiteye nasıl girmiştir?

“TÜM ÜLKE İÇİN HAYATİ ÖNEM TAŞIMAKTADIR

4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu’nun maddeleri hatırlatılan dilekçede:

“Bilgi Edinme Yasasında öngörülen kurallardaki gibi, ülkemizde demokratik ve şeffaf bir yönetimin olabilmesi Cumhurbaşkanlığı gibi önemli bir kurumun başındaki kişinin bu görevi yürütmek için gerekli Anayasal ve Yasal şartları taşıyıp taşımadığı bilgisinin edinilmesi, tüm ülke için hayati önem taşımaktadır. Bu nedenle bu konuda tüm kamuoyunun bilgilenmesi gerektiğini düşünmekteyiz” denildi.

https://www.cafemedyam.com/2020/12/28/hamza-yerlikaya-ve-erdogan-hakkinda-sahte-diploma-suc-duyurusu/

“‘ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİ KAPSAMINDA DEĞİLDİR

HKP avukatları dilekçenin devamında soruların cevaplandırılması talep edilerek:

“Cumhurbaşkanı’nın dört yıllık yüksek okul diplomasının olup olmadığı yıllardır tartışılmaktadır. Tüm tartışmaların önünü kesmek ve tüm ülke halkını yakından bilgilendirmek için yaptığımız bu başvuru özel hayatın gizliliği kapsamında da değildir” dedi.

HKP Genel Sekreter Yardımcısı Av. Tacettin Çolak konuyla ilgili basın açıklaması yaptı.

Çolak özetle şu ifadelere yer verdi:

“Bugün Tayyip Erdoğan’ın Lise Diploması’nın olup olmadığı ile ilgili Eyüp Lisesine başvuru yaptık. Biliyorsunuz Tayyip Erdoğan’ın Fatih İmam Hatip Lisesi’nden mezun olduğu ve Eyüp Lisesi’nden de fark derslerini vererek Marmara Üniversitesi’ne kayıt yapıldığı iddia ediliyor. Kendi söylediklerine göre 1973 yılında fark dersleri alınmış ama 1973 yılında da Üniversite kaydı yaptırılmış. Oysa mevzuata göre İmam Hatiplilerin fark dersleri vererek Lise Diploması alabileceği değişiklik yapılmış olmasına karşın bu fark derslerini almak için en az bir yıl o lisede okunması, ders görmesi, sınavlara girmesi gerekir. Ondan sonrada Üniversite sınavına girmesi gerekiyor. Aynı yıl içerisinde bunların yapılması mümkün değildir. Dolayısıyla biz Lise Diploması’nın olmadığını iddia ediyoruz. Lise Diploması olmayan birinin de Üniversite’ye kayıt yaptırması, 4 yıllık Üniversite kaydının olması mümkün değildir. Dolayısıyla Anayasa’nın Cumhurbaşkanı’nda aramış olduğu niteliklerden olan 4 yıllık Yüksek Öğretim Mezun olma niteliğine de sahip değildir”

NE OLMUŞTU?

HKP avukatları; TBMM Başkanlığı’na Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığının düşürülmesi ve Erdoğan’a ödenen bütün ödemelerin geri alınması için, ÖSYM Başkanlığı’na da, 1974 yılında girdiği iddia edilen ve bir yüksekokulu “kazandığını” gösterir sınav sonuç belgesinin açığa çıkartılması için başvuru yapmıştı.

İLGİLİ. HABER

Cumhuriyet

Click to comment

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

To Top