EKONOMİ

İŞTE TANK PALET GERÇEKLERİ

‘HÜLLE YOLUYLA DEVREDİLİYOR’

“Ethem Sancak, 29 aydır Altay tankını üretemedi. Şimdi her şeyi bırakmış kaçıyor

“Sancak kaçıyor, Katarlı ortakları çıkaralım”

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç:

“Tank Palet fabrikasında yerli ve milli sermayeyle tankı kendimiz üretelim. diyerek, Altay Tankı projesinden Katarlı ortakları çıkaralım. ”

Yüzde 49,9’luk hissesi Katar ordusuna ait olan savunma sanayi şirketi BMC’de çoğunluk hissesinin Tosyalı Holding’e geçeceği iddia ediliyor. 

CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, BMC şirketinin ortaklık yapısındaki sözkonusu değişiklik söylentileri sonrası Altay Tankı projesinden Katarlıların çıkarılma çağrısında bulundul.

Özkoç:

 “TSK’nın fabrikasını ele geçiren Ethem Sancak, 29 aydır Altay tankını üretemedi. Şimdi her şeyi bırakmış kaçıyor. Sancak’a siper olan, yalanlarına ortak olan devlet yöneticilerini Allah’a havale ediyorum.. 

Türk-Katar ortak girişimi BMC şirketinin Türk hisselerinin çoğunluğunun çelik üreticisi Tosyalı Holding’e satışı konuşuluyor. Devletin bütün imkânlarını, teşviklerini kullanarak, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin fabrikasını ele geçiren Ethem Sancak, 29 aydır Altay tankını üretemedi. Şimdi her şeyi bırakmış kaçıyor. Ethem Sancak’a siper olan, onun yalanlarına ortak olan devlet yöneticilerini Allah’a havale ediyorum. 29 aylık süreçte kaybeden ülke ekonomimiz oldu. Önemli operasyonlara imza atan TSK’nın tank ihtiyacı karşılanamadı. BMC’nin ortaklığı Tosyalı Holding’e geçerken devlet yöneticilerine bir uyarıda daha bulunmak istiyorum. Gelin, Altay Tankı projesinden Katarlı ortakları çıkaralım. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin Tank Palet fabrikasında yerli ve milli sermayeyle bu tankı kendimiz üretelim”

TANK PALET OYUNLARI

Sayıştay raporu, Tank Palet Fabrikası’nın özelleştirme olduğunu ortaya koydu

CHP’li Özkoç, yapılan işlemin bir özelleştirme olduğunun Sayıştay raporunda da yer almasının kendilerini haklı çıkardığını söyledi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç: “Yapılan işlem vatana ihanettir” dedi.

Tank ve Palet Fabrikası’nın hülle yoluyla ASFAT üzerinden yüzde 51 hissesi Katarlılara ait olan BMC’ye verilmesiyle ilgili gizli karar ve protokol, Sayıştay’ın raporundan çıktı.

Sayıştay, Resmi Gazete’de yayımlanmayan 1105 sayılı karar kapsamında 2018 yılında özelleştirme kapsamına alınan fabrikanın ASFAT AŞ’ye üçüncü kişilere kiralanması amacıyla bedelsiz devredildiğini, fabrikanın da 2019 yılında imzalanan bir protokolle 25 yıllığına BMC’ye kiralandığını bildirdi.

ASFAT’ın stratejik bir planının bulunmadığı vurgulanan raporda, şirketin işçi ücretlerini, proje gideri ve satış olarak gösterdiği belirlendi.

Tank ve Palet Fabrikası’nın 2019 yılında gizli bir kararla devredildiği ASFAT AŞ’ye ilişkin Sayıştay denetim raporlarında ilginç ayrıntılar yer aldı.

Erdoğan’ın özelleştirme olmadığını savunmasına karşın Sayıştay raporunda Tank ve Palet Fabrikası’nın 2018 yılında özelleştirme kapsamına alındığı vurgusu yer aldı. 

GİZLİ KARAR VARMIŞ

Erdoğan’ın olmadığını söylediği gizli kararın sayı numarasına atıf yapılarak fabrikanın devri Sayıştay raporunda şu şekilde yer aldı:

“4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkındaki Kanun’un 2-i maddesi uyarınca, 14 Mayıs 2019 tarih ve 1105 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile bedelsiz olarak ASFAT AŞ’ye devredilmiştir. MSB, ASFAT AŞ ve BMC Savunma Sanayi ve Ticaret AŞ arasında imzalanan 5 Ağustos 2019 tarihli protokol ile de 1. Ana Bakım Fabrikası Müdürlüğü’nün işletme hakkı 25 yıllığına BMC Savunma Sanayi ve Ticaret AŞ’ye devredilmiştir.”

ÜCRET OYUNU

Raporda, 2019 yılı sonu itibarıyla ASFAT’ta 554 personelin bulunduğu, 116’sının merkez ve taşra birimlerinde görevli yönetim ve büro personeli olduğu, 438’nin ise Sakarya-Arifiye 1. Ana Tamir Bakım Fabrikası’nda çalışan işçiler olduğu anlatıldı.

Raporda, ASFAT’ın projeden çıkış tutarı olarak gösterdiği 26 milyon 354 bin TL’nin 22 milyon 188 bin TL’sinin Arifiye Fabrikası işçilik giderleri olduğu kaydedildi.

Raporda, 1. Ana Tamir Bakım Fabrikası’ndaki işçi ücretleri satış olarak kurumun finansal tablolarında yer alırken şu tespit yapıldı:

“Şirketin 2019 yılı satışları önceki döneme göre yüzde 253 oranında artışla 27 milyon 102 bin TL olarak gerçekleşmiştir..

Ancak 2018 yılına göre ortaya çıkan artış, şirketin asli faaliyet satışlarından ileri gelmemiş; 1. Ana Tamir Bakım Fabrikası’nda, ASFAT AŞ kadrosunda çalışmaya devam eden işçilerin aylık ücret ve diğer özlük hakları tutarının her ay işletici şirketten fatura karşılığı tahsil edilmesinden, diğer bir ifadeyle işçilik hizmeti satışından kaynaklanmıştır.” 

Sayıştay raporunda, ASFAT AŞ’nin 2018 ve 2019 yılında stratejik bir plan çalışması yapmadığı, mevzuat gereği bunun zorunlu olmadığı belirtilirken şunlara dikkat çekildi:

“Ancak bu durum stratejik plan hazırlanmasına engel teşkil etmemektedir. Şirketin kuruluş amacı ve faaliyet yapısı dikkate alındığında, bunun önemi açıkça ortaya çıkmaktadır.”

Raporda, ASFAT AŞ’nin bütçeleme formatında eksiklikler olduğu belirtilerek 2018 ve 2019 yıllarına ilişkin bütçe hazırlanamadığı kaydedildi.

‘VATANA İHANETTİR’

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, yapılan işlemin bir özelleştirme olduğunun Sayıştay raporunda da yer almasının kendilerinin haklılığını ortaya koyduğuna işaret etti.

Özkoç, “Defalarca söyledik: Özelleştirme kapsamında bedelsiz devredildi. Hülle yoluyla AFSAT üzerinden bu özelleştirmeyi gerçekleştirdiler. Bu yasalara aykırıdır, yasaları boşa çıkarmaktır” diye konuştu.

Ordu malının ASFAT aracılığıyla hülle yoluyla Katarlılara peşkeş çekildiğine işaret eden Özkoç, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yakını olan Talip Öztürk’ün de ortak edildiğini kaydetti.

18 ay içinde ilk tankın teslim edilmesi gerekirken fabrika içinde bugün bile tank yapılmadığını söyleyen Özkoç:

“Bizim ordumuz ve askerimiz kullanılarak yapılan bu işlem vatana ihanettir” dedi. 

Cumhuriyet/ Mahmut Lıcalı

NE OLMUŞTU?

SAKARYA’DAKİ TANK PALET FABRİKASI’NA İLİŞKİN 1105 SAYILI CUMHURBAŞKANLIĞI KARARI ORTAYA ÇIKTI.

Fabrikanın üçüncü kişilere yani Katar ordusu ortaklı BMC’ye devrinin önü açılıyor.

TANK PALET

Fabrikanın, ASFAT AŞ üzerinden 25 yıllığına kiralanmasını içeren karar, 7 maddeden oluşuyor. Fabrikanın üçüncü kişilere yani Katar ordusu ortaklı BMC’ye devrinin önü açılıyor.

Sakarya’da özelleştirme kapsamına alınan Tank ve Palet Fabrikası’nın ASFAT AŞ üzerinden 25 yıllığına kiralanmasına ilişkin 1105 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı, toplam 7 maddeden oluşuyor.

SAKARYA’DAKİ TANK PALET FABRİKASI’YLA İLGİLİ OLARAK AKP’NİN ‘ÖZELLEŞTİRME YOK’ SAVUNMASI, ‘YERLİ’LİK İDDİASI VE DİĞER ARGÜMANLARI, DÖRT BAŞLIKTA MASAYA YATIRILDI…

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır’ı, Sakarya’daki Tank-Palet Fabrikası üzerine söylediği ifadelerle ilgili tartışma sürerken, konunun asıl boyutları bir kez daha gözden kaçırılmaya veya çarpıtılmaya çalışılıyor.

Son olarak Erdoğan:

“Fabrikanın Katarlılara devredildiğine ilişkin… Yapılan işlemin adı satış değil, özelleştirme değil, işletme hakkı devridir.” 

Erdoğan’ın bu sözlerine karşılık CHP’nin 24 ve 26’ncı dönem Milletvekili İlhan Cihaner, fabrikanın özelleştirilmesine yönelik kararnameyi paylaşarak, “Şu kararnameye rağmen ‘Özelleştirmedik’ demek halkı ahmak yerine koymak değilse nedir?” tepkisinde bulundu.

BirGün yazarı Ozan Gündoğdu ise Tank Palet’le ilgili AKP’nin argümanlarına dört başlıkta yanıt verdi:

İDDİA 1- Fabrika özelleştirilmedi, sadece işletmesi 25 yıllığına devredildi.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın resmi web sitesine göre (https://www.oib.gov.tr) Türkiye’de özelleştirme 4046 sayılı kanunla düzenlendi. Bu kanuna göre özelleştirme uygulamaları 5 başlıkta toplanıyor. Bunlar, hisse satışı, işletme satışı veya devri, sosyal tesis satışı veya devri, taşınmaz satışı veya devri, diğer varlık satışları veya devri şeklinde başlıklandırılıyor. Buna göre tank palet fabrikası 4046 sayılı kanuna göre işletme hakkının devredilmesi usulüyle özelleştirildi. Bu nedenle fabrika özelleştirilmedi demek doğru değil.

İDDİA 2- BMC yerli bir firma ancak bazı projelerde Katarlılarla işbirliği yapıyor.

İstanbul Sanayi Odası verilerine göre BMC, Ege Bölgesi Sanayi Odası’na bağlı, taşıt araçları sanayii alanında üretim yapan, 2019 yılı itibariyle 125 milyon 857 bin dolar ihracat geliri olan bir firma. Aynı verilere göre şirketin yüzde 50,1’i yerli, yüzde 49,9’u ise yabancı ortaklı. Yani BMC yüzde 100 yerli bir firma ancak bazı projelerde Katarlılarla işbirliği yapıyor iddiası da doğru değil.

İDDİA 3- Tank Palet fabrikası eski bir fabrikaydı, bu nedenle işletmesi özel sektöre devredilerek yenilenmesi sağlandı.

Sakarya’daki Tank-Palet Fabrikası 1973 yılında kuruldu. Bugün 47 yaşında. Ancak şu an kamuya ait olan, üstelik kimi Tank-Palet Fabrikası’ndan daha eski olan fabrikalar, firmalar mevcut. Örneğin şu an Türkiye Varlık Fonu’na ait THY, 1933 yılında , BOTAŞ 1974 yılında, Çaykur 1983 yılında, Eti Maden İşletmeleri 1993 yılında, Kayseri Şeker Fabrikası 1954 yılında kuruldu. Yani, eskiyen her fabrika veya firmanın işletmesi özel sektöre devredilmiyor. Bir çok firma veya fabrika günün koşullarına uygun hale getirilerek kamu tarafından işletilmeye devam ediyor.

İDDİA 4- Tank-Palet Fabrikası’na ilk teklif Otokoç’un 250 tanka 7 milyar avroluk tekflifiydi, neyse ki BMC araya girdi, teklifi 4,2 milyar avroya indirdi. Sonra da BMC büyük fedakarlık yaparak 3,5 milyar avroya indirdi.

BMC’nin fabrikanın işletmesini devralmasıyla nasıl bir “fedakarlık” yaptığını bilmiyoruz ancak İSO verilerine göre BMC’nin son yıllarda yaşadığı büyüme üstelik kriz dönemine rağmen son derece yüksek performanslı. 2013’te TMSF’nin Mehmet Emin Karamehmet’in elinden aldığı BMC, 2014’te 751 milyon TL’ye AKP MKYK üyesi Ethem Sancak’a satıldı. 2014 ve 2015 itibariyle İSO500 listesine giremeyen BMC, 2016’da Türkiye’nin en büyük 500 sanayi kuruluşu listesine 137’nci sıradan giriş yaptı. 2017’de hızla 79’unculuğa yükseldi. BMC’nin yükselişi hız kesmeyerek 2018 ve 2019’da da devam etti. 2018’de İSO500’ün 61’incisi olan BMC, 2019’da da 10 basamak birden yükselerek 51’inciliğe yükseldi. 751 milyon TL’ye satın alınan BMC’nin 2016’daki aktif büyüklüğü 2 milyar 149 milyon TL olarak İSO kayıtlarına geçti. 2017’de aktif büyüklüğü 4 milyar 604 milyon TL’ye yükseldi. Yani 1 yılda yüzde 114 büyüdü.

Büyümesi hız kesmedi, 2018’deki aktif büyüklüğü 6 milyar 869 milyon TL’ye, 2019’daki aktif büyüklüğü ise 7 milyar 40 milyon TL’ye yükseldi. Yani 2014’te satış fiyatı 751 milyon TL olan şirketin 5 yıl içinde aktif büyüklüğü satış fiyatının 9,5 katına ulaştı. Yani bir fedakarlık varsa da bu durum BMC’nin bilançosuna yansımış değil?

https://www.cafemedyam.com/2020/12/05/altay-tanki-projesi-devlet-projesidir/

KARARLA ASFAT AŞ’YE DEVREDİLEN FABRİKANIN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE KİRALANMASINA YÖNELİK AYRINTILAR YER ALIYOR.

Sendika yetkilileri tarafından aslından metne geçirilen karar hakkında konuşan CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç:

”1105 sayılı kararla Tank ve Palet Fabrikası, ‘hülle’ yoluyla ASFAT AŞ üzerinden 25 yıllığına BMC’ye devredildi.”

”Cumhurbaşkanlığı kararları milleti ilgilendiriyorsa, devletin geleceğini ve bekasını ilgilendiriyorsa milletten kaçırılamaz.”

‘Resmi Gazete’de yayımlanmayan’ 1105 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararıyla fabrikanın ASFAT AŞ’ye devredildiği ortaya çıkmıştı. Özelleştirme kapsamına almasına ilişkin karar Resmi Gazete’de yayımlanırken, ikinci kararın yayımlanmaması ise akılları karıştırmıştı.

1105 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı, toplam 7 maddeden oluşuyor. Söz konusu kararla

TANK PALET FABRİKASI ASFAT AŞ’YE DEVREDİLİYOR.

Kararda, ASFAT AŞ tarafından fabrikanın kiralanması, tahsisi veya işletme hakkının verilmesi yöntemleri ile üçüncü kişilere devrine karar verilmesi halinde Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) yönelik mal ve hizmet üretiminin devamlılığının sağlanması, savunma sanayi kuruluşları kapsamında yeni yatırımların yapılması, bu kapsamda en az 50 milyon ABD Doları yatırım yapma şartı getirilmesi ve işçilerin devri konularının ASFAT AŞ ile Milli Savunma Bakanlığı’nın birlikte belirleyeceği hüküm altına alınıyor.

İŞTE KARARIN TAM METNİ

Harb-İş Sendikası yetkilileri tarafından kendilerine gösterilen orijinal karar üzerinden el yazıyıla kayıt altına alınan 1105 sayılı kararın tam metni şöyle:

1105 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı; Mülkiyeti Maliye Hazinesi’ne ait Milli Savunma Bakanlığı’na tahsisli olan ve 19 Aralık 2018 tarihli 481 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile özelleştirme kapsam ve programına alınan Sakarya ili Arifiye ilçesi Hanlıköy Mahallesi’nde bulunan 1075 ada 5 parsel nuramalı, 1804000 metrekare yüzölçümlü taşınmaz ile üzerinde bulunan 1. Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü işletimindeki mal ve hizmet üretim birimlerinin fabrika alanı içerisindeki işletilmesi hakkında;

1. Mülkiyet devri hariç olmak üzere ilgili mevzuat çerçevesinde savunma sanayi kuruluşlarında değerlendirilmesi, üçüncü kişilere kiralanması, tahsisi, işletme hakkının devredilmesi veya diğer işlemlerin gerçekleştirilmesini teminen 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkındaki Kanun’un 2-i maddesi uyarınca bedelsiz olarak ASFAT AŞ’ye devrine,

2. Sakarya ili Arifiye ilçesi Hanlıköy Mahallesi’nde bulunan 1075 ada 5 parsel numaralı, 1804000 metrekare yüzölçümünde taşınmaz mülkiyetin Maliye Hazinesi üzerinde bırakılmasına,

3. Milli Savunma Bakanlığı AFGM 1. Ana Bakım Fabrikası Müdürlüğü işletimindeki mal ve hizmet üretim birimlerinin devir ve teslim işlerinin Milli Savunma Bakanlığı ile ASFAT AŞ arasında düzenlenecek protokoller ile gerçekleştirilmesine, devirteslim işlemleri tamamlanıncaya kadar fabrikanın Milli Savunma Bakanlığı AFGM 1. Ana Bakım Fabrikası Müdürlüğü tarafından işletilmesine devam edilmesine,

4. İşletme hakkı devir süresinin Milli Savunma Bakanlığı AFGM ile ASFAT AŞ arasında protokol düzenlendiği tarihten itibaren 25 yıl olarak belirlenmesine, süre bitimindeki mal ve hizmet üretim birimlerinin Milli Savunma Bakanlığı AFGM’ye iadesine,

5. Milli Savunma Bakanlığı tarafından fabrikada çalışan ve asker vasfı taşıyan personel ile 657 sayılı DevletMemurları Kanunu tabi olarak çalışan personelin ilgili mevzuat çerçevesinde Milli Savunma Bakanlığı AFGM bünyesindeki diğer işletme birimlerine nakledilmesine,

6. Fabrikada 4857 sayılı kanun kapsamında çalışan personelin tamamının her türlü özlük haklarının korunması kaydıyla ASFAT AŞ’ye devredilmesine,

7. İlgili mevzuat çerçevesinde ASFAT AŞ tarafından fabrikanın kiralanması, tahsisi veya işletme hakkının verilmesi yöntemleri ile üçüncü kişilere devrine karar verilmesi halinde TSK’ye yönelik mal ve hizmet üretiminin devamlılığının sağlanması, savunma sanayi kuruluşları kapsamında yeni yatırımların yapılması, bu kapsamda enaz 50 milyon ABD Doları yatırım yapma şartı getirilmesi ve işçilerin devri gibi sözleşmede yer alacak hususların Milli Savunma Bakanlığı ile ASFAT AŞ tarafından birlikte belirlenmesine, sözleşmenin ASFAT AŞ ile birlikte Milli Savunma Bakanlığı tarafından imzalanmasına 4046 sayılı kanunun 3 ve geçici 29. maddesi gereğince karar verilmiştir.”

‘HÜLLE YOLUYLA DEVREDİLİYOR’

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç:

”Tank Palet Fabrikası şu anda Türkiye’nin vicdanı olmuş durumda. Bugüne kadar Cumhuriyet değerleri olan fabrikaların tek tek elden çıkarılması bir yana TSK’ye ait tank ve optik cihazlar üreten bir askeri fabrikanın BMC adı altında Katar ordusuna veriliyor olması gerçekten Türkiye’de büyük bir sıkıntı yaratıyor.”

”Bu açıdan Cumhurbaşkanlığı’nın ilk kararında fabrika, özelleştirme kapsamı altına alınmıştı. Ancak dahasonra hem Tank ve Palet Fabrikası işçileri hem Harb-İş hem de CHP’nin etkin muhalefeti doğrultusunda bu konudan vazgeçildi.”

”Bu sefer ‘hülle’ yoluyla ASFAT AŞ’ye devredilerek, oradan da 25 yıllığına BMC şirketine devrediliyor.”

CHP’li Özkoç:

”50 milyon dolar tutarında yatırım yapılma şartı…50 milyon dolar Türkiye Cumhuriyeti’nin şuanda ödediği günlük faiz tutarıdır. İktidar günlük 50 milyon doları günlük faiz olarak ödüyor. 50 milyon dolarlık bir para için Türkiye Cumhuriyeti’nin silahlı kuvvetlerine ait olan bir fabrikanın hiçbir teknolojisi olmayan Katar ordusuna devrediliyor olması içler acıtıcı bir durumdur.”

Özkoç:

”Tank Palet Fabrikası’yla birlikte yalnızca fabrika değil; Türk mühendis, işçi ve askeri de 25 yıllığına onların emrine verileceK. Oysa Tank Palet Fabrikası bugüne kadar tank üreten, optik cihazlar üreten, F-16 camını yapabilen tek fabrikadır. Böyle bir milli fabrikanın bir başka ülkenin yabancı ordusuna teslim ediliyor olması, teslim edilirken de yalnızca yandaş olduğu için Ethem Sancak ile birlikte olması sıkıntı vericidir.”

ÖZKOÇ:

”Resmi Gazete’de yayımlanmayan ve tartışma yaratan 1105 sayılı kararı Harb-İş sendikasına gelen bir kamu görevlisi gösterdi ve bizzat sendika başkanı tarafından da doğrulandı. Sendika başkanı; kararın fotokopisini isteme talebi reddedilince kararda bulunan metni kendisi el yazıyla yazarak kayda geçmiştir.”

‘MİLLETTEN MAL KAÇIRIYORSUNUZ’

CHP’li Özkoç:

”AKP Sözcüsü Ömer Çelik; ‘Bunlar kararı, kararnameyi bilmiyorlar. Kararların Resmi Gazete’de yayımlanmasına gerek yok’. Biz de kendisine soruyoruz: Bu konudaki ilk karar neden Resmi Gazete’de yayımlandı da bu kararı yayımlamıyorsunuz? Çünkü devletten mal kaçıyıorsunuz, milletten mal kaçırıyorsunuz. Milletin vicdanının kabul etmeyeceğini bildiğiniz için böyle yapıyorsunuz. Cumhurbaşkanlığı kararları milleti ilgilendiriyorsa, devletin geleceğini ve bekâsını ilgilendiriyorsa milletten kaçırılamaz.”

İLGİLİHABER

Yurt Gazetesi

Click to comment

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

To Top